Nyitólap  >  Törvények, jogszabályok          
Bezárás(X) Elküldöm egy ismerősömnek

A Kormány 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

További címzett megadása

Hatályba lép: 2012. január 1.

A Kormány 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

1. A rendelet hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a továbbiakban: Öotv.) meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és fogorvosokra (a továbbiakban együtt: háziorvos), valamint a praxiskezelőre terjed ki.

2. A rendelet meghatározza a háziorvosi körzet, a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet, illetve a praxisengedély fogalmát.

3. A rendelet értelmében – az Öotv.-ben foglalt kivétellel – önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet. A praxisengedély kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult (a továbbiakban: engedélyező szerv).

4. A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult és megfelel a 4. § (2)-(3) bekezdés szerinti feltéteknek.

5. A rendelet 7. §-a meghatározza, hogy mely esetekben kell a praxisengedélyt visszavonni. A praxisengedély visszavonását – az állami adóhatóság kivételével – az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, az Országos Alapellátási Intézet és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár is kezdeményezheti.

6. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell a helyettesítésről gondoskodni, ha

a) a praxisjog jogosultja a személyes szolgáltatásnyújtási kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy

b) a háziorvosi körzet tartósan betöltetlen.

A helyettesítést olyan orvos láthatja el, aki megfelel a praxisjog megszerzéséhez és a tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek.

7. A háziorvosi szolgáltatást nyújtó szervezetben önálló háziorvosi tevékenységet kizárólag a praxisjoggal rendelkező tag, illetve alkalmazott láthat el. A praxisjog jogosultja – a helyettesítés kivételével – csak egy háziorvosi körzetben végezhet önálló orvosi tevékenységet.

8. A Kormány praxiskezelőként az Országos Alapellátási Intézetet jelöli ki.

9. A praxiskezelő országos nyilvántartást vezet

a) a praxisengedélyekről,

b) a tartósan betöltetlen körzetekről, valamint

c) a praxisjogra vonatkozóan lebonyolított adásvételekről.

10. A praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek. A praxisjogra vonatkozó adásvételt az adásvétel megvalósulását követő harminc napon belül az eladó bejelenti a praxiskezelőnek.

11. A praxisjogot elidegeníteni szándékozó háziorvos ezen szándékát bejelentheti a praxiskezelőnek. A praxiskezelő a bejelentés alapján a honlapján – ingyenesen – közzéteszi:

a) az eladó nevét,

b) a praxisjoggal érintett körzet megnevezését,

c) a praxisjog vételárát.

A praxisjog értékének alapja – ha a felek másként nem rendelkeznek – a praxisjogot érintő körzetben működő egészségügyi szolgáltatónak az eladást megelőző évben fizetett finanszírozási összeg 80 %-a.

Tovább A Kormány 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásárólc. rendelet teljes szövegéhez.

Szerző: Dr. Préda Katalin ügyvéd
Megjelent: 2012. január 24.
Hozzászólások: (0)