Nyitólap  >  Tudástár  >  Orvosi szótár          
Bezárás(X) Elküldöm egy ismerősömnek

Orvosi szótár

További címzett megadása

 

A találatok száma meghaladja az ezret, kérem szűkítse a keresést!

Orvosi szótár címszavak

d
Deci; dexter (L) jobb; diaméter; átmérő; nap.
D D C
Dilatio curettage, tágítás és küret.
D D E
Dilatio, evacuatio, tágítás és kiürítés.
D-
Előtag, amely arra utal, hogy az adott vegyület sztérikusan a D-gliceraldehiddel rokon, amely a sztereokémiai nomenklatúra alapja. Vö. lambda.
D-glukóz (G,Glc)
Syn glukóz.
Da
Dalton.
da
Deca, deka.
dA, dAdo
Deoxiadenozin.
dacry
Ld dacryo-.
dacryo-, dacry-
Könny-, ductus lacrimalis vagy saccus lacrimalis, könnyvezeték, könnytömlő. (G. dakryon, könny)
dacryoadenitis
A könnymirigy gyulladása. (dacryo- +G. aden, mirigy, itis, gyulladás)
dacryoblenorrhoea
Krónikus nyákürülés a könnytömlőből. (dacryo- + G. blenna, nyák + rhoia, folyás)
dacryocele
Syn dacryocystocele.
dacryocysta
Syn saccus lacrimalis, könnytömlő. (dacryo- + G. kystis, zsák)
dacryocystalgia
A könnytömlő fájdalma.
dacryocystectomia
A könnytömlő műtéti eltávolítása. (dacryocyst- + G. ektomé, eltávolít)
dacryocystocele
A könnytömlő folyadékkal történő feltelődése és megnagyobbodása. Syn dacryocele. (dacryocyst + G. kélé, hernia)
dacryocystográfia (DCG)
A könnyelvezető rendszer radiográfiája kontrasztanyag befecskendezésével. (dacryocyst + G. grapho, felvázol, ír)
dacryocystorhinostomia
Műtét, amellyel a könnytömlő és az orrnyálkahártya között anastomosist hozunk létre a könnycsonton keresztül. (dacryocyst +G. rhin-, orr + stoma, szájadék)
dacryocystotomia
A saccus lacrimalison történő bemetszés (dacryocyst + G. tomé, bemetszés)
dacryocyta
Abnormális alakú vörösvérsejt, amely egyik részén pontszerű vagy megnyúlt (könnycseppként). Gyakran fordul elő myelofibrosisban, myeloid metaplasiában. (dacryo- + cyta)
dacryohaemorrhoea
Vérrel festenyzett könnyezés. (dacryo- + G. haima, vér + rhoia, folyás)
dacryolith
Concretio a könnyvezetékben. Syn ophthalmolith, könnykő. (dacryo + G. lithos, kő)
dacryolithiasis
Dacryolith képződése vagy megléte.
dacryops
1. A szem túlzott mértékben könnyes. 2. A ductus lacrimalis cystája. (dacryo- + G. ops, szem)
dacryopyorrhoea
A könny jelentős számú leukocytát tartalmaz. (dacryo + G. pyon, genny + rhoia, folyás)
dacryorrhoea
Túlzott mértékű könnyezés. (dacryo- + rhoia, folyás)
dacryostenosis
A ductus lacrimalis, illetve nasolacrimalis szűkülete. (dacryo- + G. stenosis, szűkület)
dactyl-
Syn digit, ujj. (G. daktylos, ujj)
dactylitis
Egy vagy több ujj gyulladása.
Találatok Magyarázat
hólyagos distalis dactylitis Gyulladt az ujj distalis ujjpercének volaris zsírpárnája, mely A csoportú β-haemolyticus streptococcus fertőzés következménye.
dactylo-, dactyl-
Ujjak és ritkán esetleg lábujjak. Ld. digitus címszó alatt. (G. daktylos, ujj)
dactylocampsis
Az ujjak tartós flexiója. (dactylo- + G. kampsis, hajlás)
dactylogryposis
Az ujjak tartós görbesége vagy deformitása. (dactylo- + G. gryposis, hajlás)
dactylomegalia
Syn megadactylia. (dactylo- + G. megas, nagy)
dactylus
pl. dactyli Syn digitus, ujj.
Dalton
John, angol kémikus, matematikus és természettudós, 1766-1844, Ld. Dalton törvénye.
dalton
(Da) Nem hivatalos használatban tömegegység, amely megfelel a szén atom 1/12 részének. Az atomtömeg skálán 1.0. Numerikusan, de nem dimenzionálisan a molekula vagy részecske súlyának felel meg (atomi tömegegység, J. Dalton)
dam
Sebészet, fogászat: vékony gumilemez, amely arra szolgál, hogy a műtéti területet megvédje a folyadékkal történő elárasztástól.
dAMP
Deoxiadenilsav, dezoxiadenilsav.
DANS
1-dimetilamino-5 szulfonsav. Zöldesen flureszkáló vegyület, amelyet az immunhisztokémiában alkalmaznak az antigének kimutatására.
dansil (Dns, DNS)
Az 5-dimetilaminonaftalén-1-szulfonil gyököt jelöli, mely blokkolja az NH2 csoportot. A peptid szintézisben használják.
Darrow vörös
Bázikus oxazin festék (C18-H14-N3-O2Cl), amelyet a krezilibolya-acetát helyett használnak a Nissl anyag megfestésére (Mary A. Darrow amerikai festéktechnológus 1894-1973).
darwini
Darwinnal kapcsolatos vagy neki tulajdonított.
datum
Adat. Egyfajta, tudományos területen használt információ. (L. do, part. pass. perf. adott)
daunorubicin
Syn rubidomycin.
dB, db
Decibel.
DCG
Dacryocystográfia.
dCMP
Deoxicitidinsav, dezoxicitidinsav.
de-
1. Távol valamitől; kiesés; nélkül; néha intenzív erőt is kölcsönöz az adott szónak. 2. Ezen előtaggal rendelkező nevek nincsenek ilyen módon feltüntetve, lásd az eredeti szócikküknél. (L. de-, től)
deaciláz
1. A hidrolázok egyik alosztályába tartozik (EC osztály 3), egész pontosan az észterázok, lipázok, laktonázok és hidrolázok alosztályába (EC alosztály 3.1.). 2. Minden olyan enzim, amely katalizálja egy észter kötésben levő acil csoport hidrolítikus leválasztódását, de ide soroljuk azon enzimeket is, amelyek az amid kötéseket és a hasonló acil vegyületeket bontják (EC alosztály 3.5.).
deafferentatio
Az emberi test valamely részének érzéskiesése, amelyet általában az adott területről a központba tartó érzőideg megszakítása okoz. (L. de, tól + afferentatio)
dealkoholizálás
Folyadékból az alkohol eltávolítása. Szövettani technikában az alkohol eltávolítása egy adott mintából, amelyet előzőleg alkoholos oldatban tartottak. Syn dezalkoholizálás.
deamidatio
Az amid csoport hidrolitikus eltávolítása. Syn dezamidáció.
deaminatio
Egy amino vegyületről az NH2 csoport általában hidrolízissel történő eltávolítása. Syn dezaminálás.
deamináz
(EC csoport 3.5.4.) Enzim, mely a C-NH2 hidrolízisét katalizálja a purinokban, a pirimidinekben és a pterinekben. Syn deamináló enzim.
dearterialisatio
Az artériás vér vénássá alakítása, vagyis a vér deoxigenizálása, illetve az artériás vérellátás megszakítása valamely szervhez vagy részéhez. Syn desarterialisatio.
debitum
Adósság, hiány, deficit. (L. debitum)
Találatok Magyarázat
oxigén debitum Oxigénadósság, akkor alakul ki, ha fizikai terhelést teljesít a szervezet, vagyis a terhelés megszüntekor a szövetek részére többlet oxigént vesz fel. Megfelel az oxigén deficit kifejezésnek.
deca-
Előtag, amelyet az SI vagy a metrikus rendszerben 10-es szorzóként használnak. Deka-ként is alkalmazzák. (G. deka, tíz)
decapacitatio
A spermatozoon capacitatiójának kivédése, amely alkalmassá tenné a megtermékenyítésre.
decapitatio
Lefejezés.
decapsulatio
Valamely tok eltávolítása vagy egy membrán bemetszése.
decerebrál
Decerebrálást végez.
decerebrált
Olyan preparált állat, vagy olyan beteg, akinek viselkedése az agy súlyos sérülése miatt megfelel a decerebrált állat viselkedésének.
decerebratio
Decerebrálás. A corpora quadrigemina alsó széleinek magasságában történő agyeltávolítás, illetve e területen vagy esetleg alatta az agy teljes átmetszése.
deci- (d)
Előtag, az SI és a metrikus rendszerben egy-tized jelentéssel (10-1). (L. decimus, tized)
decibel (dB, db)
A bel tizede, logaritmikus skálán jelzi a hang relatív hangosságát. (L. decimus, tized + bel)
decidua
Syn decidua membrán. (L. deciduus, leválik, membrana, membrán)
Találatok Magyarázat
decidua basalis Az endometriumnak a beágyazódott chorion erek és a myometrium közötti területe, amely a placenta anyai részévé fejlődik. Syn serotina.
decidua capsularis Az endometriumnak a beágyazott chorion erek fölött található rétege, mely amint a chorion erek kitágulnak fokozatosan elvékonyodik és a negyedik hónapra a d. parietalishoz nyomódik, majd gyorsan visszafejlődik. Syn d. reflexa, membrana adventitia (2).
decidua menstrualis A nem terhes méh duzzadt nyálkahártyája a menstruáció idején.
decidua parietalis A terhes méh fő üregét fedő nyálkahártya, amely kívül esik a chorion erek tapadásán.
decidua polyposa Amikor a decidua parietalis az endometrialis felület felé polypoid nyúlványokat ereszt.
decidua reflexa Syn d. capsularis.
decidua serotina Syn d. basalis.
decidua spongiosa A decidua basalisnak a myometriumhoz tapadó része.
decidua vera Syn d. parietalis.
deciduális
A deciduával kapcsolatos.
deciduatio
Lelökődés. Az endometrium szövetének lelökődése a menstruáció alkalmával. (L. deciduus, leeső)
deciduitis
A decidua gyulladása.
deciduoma
A deciduális szövet intrauterin képződött, az uterusban visszamaradt tömege, mely vélhetően a decidua sejtek hyperplasiájának következménye. Syn placentoma.
deciduus
1. Nem tartós, kieső, jelezvén azt, ami aktuálisan lehullik. 2. FOGÁSZAT: A tejfogak jelzője, szemben a maradandó fogakkal. Ld deciduus fogak. (L. deciduus, leeső)
declinatio
Hajlás, lejtés vagy a normális vertikális helyzettől való egyéb eltérés. (L. declinatio, hajlás, hajlítás)
declivis
Syn declivus.
declivus
A cerebellum vermis monticulusának hátsó, lejtő része. A primer fissurától caudalisan fekvő lobulus vermalis. Syn declivis. (L. declivis, lefelé lejtős)
decongestans
1. Pangást szüntető. Syn decongestiv. 2. Olyan hatóanyag, amely képes megszüntetni a pangást.
decongestiv
Pangást csökkentő. Olyan tulajdonság, amellyel a pangás csökkenthető. Syn decongestans.
decorticatio
1. Kéreg lehámozás. A kéreg vagy a külső réteg eltávolítása bármely szervből, illetve struktúrából egy tokon belül. 2. Műtéti alvadék vagy hegszövet eltávolítása, amely haemothorax kapcsán, valamint elhanyagolt empyema következményeként keletkezett. (L. decortico a kérget eltávolítani)
decrudescentia
Enyhülés. Valamely betegség tüneteinek mérséklődése. (L. de- le +crudesco, rosszabbodni, crudus, durva)
decubitalis
Felfekvés okozta fekéllyel kapcsolatos.
decubitus
1. A beteg helyzete az ágyban: pl. hátonfekvés, oldalfekvés. Ld decubitus film. 2. Használják a decubitus fekély megnevezésére is. (L. decumbo, lefeküdni)
decusál
1. Keresztez. 2. A kezét karba teszi. (L. decusso X alakot formál)
decussatio pl. decussationes
1. Keresztezés. Általában bármilyen kereszteződés vagy részek metszéspontja. 2. Két homoním rostköteg kereszteződése, amellyel mindegyik az agy ellenoldalára vetül amint az alsóbb centrumokból a felsők felé veszi útját. Syn kereszteződés. (L. decussatio)
Találatok Magyarázat
decussatio pl. decussationes lemniscorum A bal és a jobb lemniscus medialis felszálló szárainak egymással történő kereszteződése a nucleus gracilis és cuneatustól közvetlenül hátrafelé a pyramis tractus kereszteződésének szintjében a nyúltvelőben.
decussatio pl. decussationes pyramidum A pyramis rostok kereszteződése.
decussatio pl. decussationes tegmenti Syn tegmentalis decussatio.
Forel-féle decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (2).
fountain decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (1).
Meynert-féle decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (1).
motoros decussatio pl. decussationes Syn pyramidalis d.
opticus decussatio pl. decussationes Syn chiasma opticum, látóideg kereszteződés.
pyramidalis decussatio pl. decussationes A pyramis nyalábok kereszteződése a nyúltvelő alsó területén. Syn decussatio pyramidum, motoros d.
rubrospinalis decussatio pl. decussationes Ld tegmentalis d. (2).
decussatio pl. decussationes pedunculi superiores cerebellares A bal és a jobb pedunculus cerebellaris superior kereszteződése a caudalis mesencephalon tegmentumában.
tegmentalis decussatio pl. decussationes 1. A bal és a jobb tectospinalis és tectobulbaris tractusok dorsalis tegmentalis decussatioja (fountain- vagy Meynert decussatio, d. fontinalis). 2. A bal és a jobb rubrospinalis és rubrobulbaris tractusok ventralis tegmentalis decussatioja (rubrospinalis- vagy Forel kereszteződés); mindkettő a mesencephalonban történik. Syn decussationes tegmenti.
dedifferenciatio
1. Dedifferenciálódás. A részek visszatérése egy régebbi, egységesebb helyzetbe. 2. Syn anaplasia.
deductio
Bizonyos premisszákból folyó következtetések, logikai származékok. A következtetés igaz, ha a premisszák igazak és helyes a deduktív érvelés. Vö. inductio (9).
deepicardialisatio
Az epicardium műtéti tönkretétele. Ilyen esetben általában fenolt adnak be, javítandó a myocardium kollaterális keringését.
defecatio
Székletürítés a rectumon át. (L. defeco, széklet eltávozása)
defecográfia
Kontrasztanyaggal végzett röntgenvizsgálat a defecatio folyamatának kiderítése céljából. (defecatio + G. grapho, írni)
defectiv
Hiányt mutató vagy jelző, nem tökéletes, minőségileg nem megfelelő.
defektus
Tökéletlenség, hiány, malformatio, dysfunctio. Szemben a deficientiá-val a minőség olyan jellegzetessége, amely inkább mennyiségileg fejezhető ki. (L. deficio, hiányzik)
Találatok Magyarázat
congenitalis ectodermalis defektus Zavart szenved az epidermis és a bőrfüggelékek kialakulása. A bőr síma, szőrtelen, az arc abnormális, a körmök és a fogak is elváltozást mutathatnak, a verítékezés elégtelen lehet. Syn congenitalis ectodermalis dysplasia, veleszületett ectodermalis dysplasia.
fibrosus corticalis defektus A csont kéregállományában levő 1-3 cm átmérőjű hiányt jelenti, mely legtöbbször gyermekeken, a femur alsó szárában fordul elő és fibrosus szövet tölt ki. Ha az elváltozás nagysága meghaladja a 3 cm-t, akkor elnevezése non-ossificalódó vagy non-osteogén fibroma. Syn non-osteogenicus fibroma.
kamrai septum defektus A szív veleszületett rendellenességeinek egyike, melyben legtöbbször a septum spirale nem képes zárni az interventricularis forament.
obstructiv légzési defektus Obstructiv légzési elégtelenség. Az erőltetett légzési manőverek alatt lassul a légáramlás, és ez általában a kilégzés fázisában mutatkozik.
pitvari septum defektus Veleszületett elváltozás, amelyben a szívpitvarok közötti interatrialis septumon rés van, mivel a foramen primum vagy a foramen secundum nem tökéletesen zárt.
restrictiv légzési defektus Restrictiv légzési elégtelenség. A tüdővolumen csökkenését nem magyarázza légúti elzáródás, szűkület. Rendszerint a totális tüdőkapacitás csökkenésével jellemezhető.
telődési defektus A kontrasztanyag a röntgenképen nem tölti ki teljes mértékben a térfoglaló elváltozást. A jelenség főként az üreges szervekben szembetűnő, pl. báriumos beöntés alkalmával ábrázolódik a polypus. De ezt a kifejezést használják radionuklid szerv- scannelésnél, mint pl. a máj 99mTc-szulfur scannelése esetén.
defense
Védekezés. Pszichológiai mechanizmus a szorongás kontrollálására, pl. racionalizáció, kivetítés. (L. defendo, védekezek vmi elől)
Találatok Magyarázat
ur-ddefense Ősi védekező reakciók. Ld ur-defenses. (Ger. ur-, primitiv + defenses)
defensinek
A bázikus antibiotikus hatású peptidek osztályába tartozó vegyületek, amelyek a neutrophil sejtekben találhatók, és antibakteriális hatásukat a baktériumok membránjának károsítása révén fejtik ki. (L. defendo, védeni)
defenzivitás
Túlzott védelmi állás. Érző ingerre adott túlzott válasz.
Találatok Magyarázat
auditoros ddefenzivitás Hangra adott túlzott válaszreakció (pl. a hang intenzitása vagy újszerűsége következtében).
oralis defenzivitás Oralis védekező reakció. Ízekre, illetve a szájba helyezett anyag összetételére adott túlzott válaszreakció.
tactilis defenzivitás Érzéki integratív dysfunctio, vagyis tapintási ingerre adott túlzott válasz.
deferencialis
A ductus deferens-el kapcsolatos.
deferens
Elvivő. (L. deferens elvinni)
deferentectomia
Syn vasectomia. (ductus deferens + G. ektomé, kivágni)
deferentitis
A ductus deferens gyulladása. Syn vasitis.
defervescentia
Leláztalanodás. Lázas, emelkedett hőmérséklet csökkenése. (L. defervesco, a forrás megszűnése)
defibrillatio
A szívizom fibrillatiojának megszűnése, megszüntetése (legyen az pitvari, vagy kamrai), vagyis a normális ritmus helyereállítása.
defibrillátor
1. Minden olyan hatóanyag vagy módszer, pl. elektroshock, amely leállítja a kamrai izomzat fibrillatioját és helyreállítja a normális szívverést. 2. Defibrillatio céljára, elektroshock előállítására alkalmas műszer.
defibrinatio
A fibrin eltávolítása a vérből, mely rendszerint a vér állandó rázásával, üveggyöngyöt vagy szilánkot tartalmazó vértárolóban történik.
deficientia
Valami nem elegendő mennyiségben van jelen a szervezetben pl. tápanyag, haemoglobin. Utalhat mentalis- vagy aktivitási elégtelenségre (pl. enzim aktivitási elégtelenség, a vér oxigén szállításának deficientiaja, mentalis deficientia), de amennyi megvan, az normális minőségű. Ld hiánybetegségek. (L. deficio, hiányzik)
Találatok Magyarázat
antitripszin deficientia Az α1-antitripszin, vagyis az emberi serum egyik glikoproteinjének hiányát jelenti. Súlyos alakja gyakran familiáris emphysemával vagy májcirrhosissal szövődik.
felnőttkori laktáz deficientia A laktáz enzim hiánya felnőttkorban manifesztálódik, tej intolerancia és malabsorptio képében. Bármely olyan betegség, amelynek következtében a bélben a nyálkahártyasejtek károsodást szenvednek, létrehozhatja a felnőttkori laktáz elégtelenséget.
glukóz-6-foszfát dehidrogenáz deficientia G-6-P-D hiány. Veleszületett enzimdefektus, amely fontos szerepet játszik a sejten belül a reduklált nukleotidok koncentrációjának fenntartásában. Több anaemiafajta is ezen enzim hiányára vezethető vissza, pl. favismusban, primaquin és más gyógyszer érzékenységben észlelt anaemiák, az újszülöttek anaemiája, valamint a krónikus nem spherocytás haemolyticus anaemia.
β-d-glukuronidáz deficientia Ritka, autoszomális recesszív öröklődésmenetű kórkép, amely többféle allélikus alakban fordul elő. Az abnormális mukopoliszacharid anyagcsere következtében progressiv mentalis degeneratio, hepatosplenomegalia és dysostosis multiplex észlelhető.
LCAT deficientia Ritka megbetegedés, melyet cornea opacitas, haemolyticus anaemia, proteinuria, veseelégtelenség, korán fellépő atherosclerosis, igen alacsony LCAT szint (lecitin-koleszterol aciltranszferáz) jellemez. Ez utóbbi következményeként a nem észterifikált koleszterin a vérben és a szövetekben felgyülemlik.
leukocyta adhéziós deficientia (LAD) Örökletes betegség, amelyben a CD18 adherencia- komplex kóros volta zavarja a kemotaxist. A kórképre a recidív bakteriális fertőzések és nehezen gyógyuló sebek jellemzők.
deficit
Hiány. Annak következtében lép fel, hogy valamit a szervezet gyorsabban elfogyaszt, illetve gyorsabban elveszít, mint amilyen sebességgel a pótlása, felvétele megtörténhet. (L. deficio, hiányzik)
Találatok Magyarázat
bázis deficit A vér pufferbázis koncentrációjának csökkenése, amely metabolikus acidosist jelez, esetleg kompenzált respiratoricus alkalosis eredménye.
oxigén deficit A fizikai terhelés korai stádiumában, valamint a tartós terhelés alatti oxigénfogyasztás közötti különbség. Gyakran oxigénadósságnak is nevezik.
pulzus deficit 1. A perifériás artérián tapintható pulzus kimaradása egy vagy több szívverés időtartamára, amely jelenség gyakran észlelhető pitvarfibrillatioban. 2. Az említett, hiányzó pulzushullámok száma (a szív fölött hallgatott ütések számából kivonva a periférián észlelt pulzushullámok számát).
deflectio
1. Elfordulás. Az egyik oldalra fordulás. 2. Az EKG-n a görbének az izoelektromos alapvonaltól való eltérése. Az EKG-görbén bármely hullám vagy komplexus. (L. deflecto, oldalt hajolni)
deflexio
A magzati fej helyzetének leírása az anyai medencéhez viszonyítva, amelyben a fej leszállása nonflectált vagy extendált alakban történik. ((de- + L. flexio, hajlik)
defluvium
Syn defluxio. (L. defluo, lefolyik)
defluxio
1. Le- vagy kiesés, mint pl. a haj kihullása. Ld effluvium. 2. Folyadék le-, vagy elfolyása. Syn defluvium. (L. defluo, elfolyik)
deformatio
1. Deformálódás. Az alak normálistól való eltérése, különösen a régebben normális struktúra vagy tag megváltozott alakja. Ez az organogenesist követően a musculoskeletalis rendszerben mutatkozik (pl. dongaláb). 2. Syn deformitás. 3. REOLÓGIA: Egy masszára gyakorolt fizikai behatás következtében fellépő alakváltozás. (L. deformo, alaktalanít)
deformitás
A normális nagyságtól vagy alaktól való, torzulásban megnyílvánuló tartós struktúrális elváltozás. Lehet veleszületett és szerzett. Syn deformatio (2).
Találatok Magyarázat
Akerlund deformitás Indentatio, incisura kialakulása a bulbus duodenin (fekélyfészek) a radiológiai képen.
ezüstvilla deformitás Colles törés esetén villára emlékeztet.
gomblyuk deformitás Az extensor digitorum ín középujji részén levő szakadás, amelyet a metacarpophalangealis és a distalis interphalangealis ízületekben extensio és a proximalis interphalangealis ízületekben flexio jelez.
Madelung-féle deformitás Distalis radioulnaris deformitás, amely a radius medialis részének relatív tengely-növekedési visszamaradásából származik, ezért a radius proximalisan és ulnarisan behajlik.
puskatus deformitás Cubitus varus kialakulása a könyök condylus törése következtében, amelyben az extendált alkar tengelye nem követi a kar tengelyét, hanem áttolódott a középvonal felé.
redukciós deformitás Egy vagy több testrész veleszületett hiánya, illetve gyengülése, rendszerint végtagról van szó.
torziós deformitás ORTOPÉDIA: Valamely végtag egyik részének rotatiójából adódik, amely a végtag hossztengelyéhez képest elfordult.
degenerálódik
1. A szellemi, a fizikai vagy a morális állapotnak alsóbb szintjére esés; az elfogadott állapot, szint, norma alatt levés. 2. A normális vagy elfogadható alatt lenni, valami ez alá süllyed.
degeneratio
1. Magasabb szintről alacsonyabbra ereszkedés. 2. A szellemi, a fizikai, az erkölcsi minőség romlása. 3. A sejtekben, szövetekben retrogressiv patológiás elváltozások, amelynek következtében romlik, illetve megszűnik a működés. Néha reverzibilis. (L. degeneratio)
Találatok Magyarázat
adiposus degeneratio Syn zsíros degeneratio.
amyloid degeneratio A sejteknek, rostoknak, szöveteknek, szerveknek amyloiddal történő infiltrációja. Syn viaszos d.
ascendáló degeneratio 1. Felszálló d. A sérült idegrost retrograd, vagyis az idegsejt irányába történő degeneratioja. 2. Spinalis gerinclaesio cephalicus terjedése.
atheromatosus degeneratio Lipid anyag lokális felhalmozódása (atheroma) az artériák intimalis és subintimalis területén, ami később fibrosus, elmeszesedő szűkületet eredményez.
calcareosus degeneratio Degeneratio calcarea. Egész pontosan itt nem valódi degeneratioról, hanem oldhatatlan kalcium sók (előzetesen degenerálódott és necrotizált), szövetekben történő lerakódásáról van szó, miként dystrophiás calcificatio esetében.
caseosus degeneratio Elsajtosodás. Syn necrosis caseosa.
kolloid degeneratio A mucoid d.-hoz -amelyben besűrűsödött az anyag- hasonlít.
descendáló degeneratio 1. Leszálló d. A sérült idegrost orthograd, vagyis a sérüléstől distalis (waller) d.-ja. 2. A spinalis gerincvelő laesio szintjétől caudalisan kialakuló elváltozás.
disciform degeneratio Subretinalis neovascularisatio retina leválással és bevérzéssel, amelynek következtében végül is fibrosus szövettömeg keletkezik a látásélesség jelentős csökkenésével.
elastoid degeneratio 1. Degeneratio elastica. Syn elastosis (2). 2. Az artéria fal elasticus szöveteit érintö hyalin d., mely az uterus visszafejlődésekor észlelhető.
elastoticus degeneratio Syn elastosis (2).
familiaris pseudoinflammatoros macularis degeneratio Az élet ötödik évtizedében mutatkozó macularis d., melyben hirtelen centrális scotoma alakul ki az egyik szemen, majd rövidesen hasonló elváltozás észlelhető a másik szemen is.
fascicularis degeneratio Izomdegeneratio, amelynek oka a motoros idegek pusztulása az agytörzsben vagy a gerincvelőben.
fibrinoid d., fibrinosus degeneratio A festési reakció során fibrinre emlékeztető acidophil refraktilis anyaglerakódás észlelhető, mely előfordulhat a kötőszövetben, az érfalban, de máshol is.
fibrosus degeneratio Nem valódi degeneratio, inkább helyreállítási folyamat; előzetesen degenerativ folyamat vagy necrosis által károsodott sejtek és egyes szövetterületek sejtes rostos szövettel telődése.
gerincvelői szubakut kombinált degeneratio A gerincvelő B12-vitamin hiány fennálltakor kialakuló elváltozása, melyet gliosis, valamint a hátsó és oldalsó oszlopok spongiform degeratioja jellemez. Syn Putnam-Dana szindróma, B12 vitamin okozta neuropathia.
hepatolenticularis degeneratio 1. Örökletes betegség, melyben a májban végbemenő rézlerakodás következtében krónikus hepatitis majd cirrhosis alakul ki. Emellett lenticularis (a pallidumban és a putamenben) degeneratio, az agykéregben, a kisagyban, a basalis ganglionokban és az agytörzsi magokban jelentős astrocyta hyperplasia észlelhető. A coeruloplasmin és a réz plasmaszintje csökkent, a réz vizelettel történő ürítése fokozott, a máj, az agy és a vesék igen nagy mennyiségben tartalmaznak rezet. A klinikai képhez a corneaban megfigyelhető aranyszínű pigment lerakodása (Kayser-Fleischer gyűrűk), dysphagia, dysarthria, rigiditas, végtagkinyújtáskor fokozódó, durva hullámú nyugalmi tremor (szárnycsapó tremor, flapping tremor) tartozik. 2. Syn Wilson kór (1).
hyalin degeneratio A degenerativ folyamatok egy csoportja, amely különböző sejteket, illetve szöveteket támad meg és kerek cseppeket vagy széles kötegeket teremt homogén, áttetsző, acidophil és fénytörő anyagból. Megjelenhet a kollagénben, régi fibrosus szövetben, az arteriolák vagy a méh izomzatában és a parenchymás sejtekben levő hyalin cseppekben. Syn hyalinosis.
mucoid degeneratio Bármely kötőszövet zselatin szerű vagy mucoid anyaggá alakulása. Syn myxomatosis (1).
orthograd degeneratio Syn Waller d.
parenchymás degeneratio Degeneratio parenchymatosa.
reticularis degeneratio Multilocularis bulla által előidézett súlyos epidermalis oedema.
szekunder degeneratio Syn Waller d.
szürke degeneratio A gerincvelő fehér állományában látható, ahol az idegrostok elvesztve myelin hüvelyüket sötétebb színt öltenek.
transsynapticus degeneratio Idegsejt atrophia, mely az idegsejttel synapticus kapcsolatban álló axon sérülésének következtében alakul ki. Főként a corpus geniculatum lateraleban észlelhető.
viaszos degeneratio 1. Syn amyloid d. 2. Syn Zenker-féle d.
waller degeneratio A perifériás ideg distalis szegmentjében észlelhető degeneratio (mind az axonban, mind a myelinhüvelyben), amennyiben megszakad a kapcsolata az idegsejttel. Syn orthograd d., szekunder d.
Zenker-féle degeneratio A hyalin degeneratio vagy izomsejt necrosis egyik alakja, amely súlyos infekciót kísérhet. Syn viaszos d. (2).
zsíros degeneratio A sejtek cytoplasmajában, gyakran sérülés következtében mikroszkóposan észlelhető zsírcseppek keletkeznek. Syn adiposus d., steatosis (2).
degenerativ
Degeneratioval összefüggő.
deglutitio
A nyelés aktusa. (L. deglutio, nyelni)
degradatio
Valamely kémiai vegyület kevésbé komplexxé alkulása.
degustatio
1. Az ízlelés aktusa. 2. Az íz érzése. (L. degustatio ízlelés)
dehidratáz
A liáz enzimek alcsoportja (hidroliáz), amely a hidrogént és a OH-t víz alakjában távolítja el a vegyületről, magaután hagyva egy kettős kötést, illetve kettős kötéssel lát el egy vegyületet úgy, hogy két vegyületből, eltávolítva belőlük a vízmolekulát egy harmadikat képez.
dehidráz
A dehidratáz enzim régi elnevezése.
dehidro-
Előtag, amelyet olyan kémiai vegyületek előtt használnak, amelyek egy gyakoribb vegyületnél két H+-nal kevesebbet tartalmaznak. Pl. dehidroaszkorbinsav, amely minden egyéb vonatkozásban megegyezik az aszkorbinsavval, kivéve, hogy két H atommal kevesebb van benne. A szisztémás nomenklatúrában inkább a didehidro- előtagot használják, mivel az logikusabb.
dehidrogenatio
Dehidrogenálás. Egy adott vegyületről egy pár H atom enzimatikus módon (dehidrogenáz révén) vagy egyéb katalítikus behatással történő eltávolítása.
dehidrogenáz
Enzim, amely azáltal oxidálja a vegyületeket, hogy hidrogént távolít el az anyagcsere során (hidrogén donor) és az eltávolított hidrogént átviszi egy másik vegyületre (hidrogén akceptor).
dehiscentia
Nyitottá válás, kihasadás, nyílás képződés valamely természetes vagy varrat- vonal mentén. (L. dehisco, széthasad)
dehydratio
1. Dehidrálás, a víz eltávolítása. Syn anhydratio. 2. A víztartalom csökkentése. 3. Syn exsiccatio (2). 4. Syn desiccatio.
deinstitutionalisatio
Hazabocsájtás. Az intézetben levő beteg elmeosztályról történő elbocsájtása olyan kezelési program alapján, amely részben otthonában zajlik, illetve más társadalmilag alátámasztott programban való részvételt jelent.
dejectio
1. Székelés. Syn depressio (4). 2. Ürülék kibocsájtása 3. Az ilyenképpen kiengedett anyag. (L. deicio, lehajít, part. perf. dejectus)
deka-
Ld deca-.
dekalcifikáció
1. A kalcium sók eltávolítása a csontokból és a fogakból in vitro vagy betegség következtében. 2. A kalcium kiválása a vérből oxalát vagy fluorid által, illetve a vérben oldott kalcium átalakulása nem ionizált alakká citrát adására; mindezek gátolják a véralvadást. (L. de-, el + calx, mész + facio csinál)
dekalcifikálás
Dekalcifikációt eredményező hatóanyag vagy eljárás.
dekarboxiláció
A karboxil gyökről egy széndioxid gyök eltávolításának enzimatikus folyamata.
dekarboxiláz
Bármely enzim, amely képes eltávolítani a karboxil csoportról egy széndioxid csoportot.
dekoleszterinizáció
A vér koleszterol (koleszterin) koncentrációjának terápiás céllal történő mérséklése.
dekompenzáció
1. Dekompenzálódás. Szívbetegségben a kompenzáció sikertelensége, illetve elégtelensége. 2. Szellemi zavar megjelenése vagy romlása a védelmi mechanizmus hiányossága folytán.
dekompozíció
Lebomlás. Syn rothadás.
dekompresszió
A nyomás eltávolítása, megszüntetése. (L. de- ról, el, comprimo, összenyom)
Találatok Magyarázat
cardialis dekompresszió A szív dekompressziója. A pericardiumba történő bemetszés vagy az ott levő folyadék szívásos eltávolítása acélból, hogy a nyomás alól felszabadítsuk a szívet. Syn pericardialis d.
cerebralis dekompresszió Agyi dekompresszió. A koponya egy darabjának, általában a subtemporalis területen, a durába történő incisióval végzett eltávolítása, mérséklendő az intracranialis nyomást.
ideg dekompresszió Az ideggyök nyomás alóli felszabadítása, az idegtörzset lenyomó szalag műtéti kivágása vagy a csontos csatorna kiszélesítése révén.
pericardialis dekompresszió Syn cardialis ddekompresszió
spinalis dekompresszió Gerincvelő dekompresszió. A gerincvelőről daganat, cysta, bevérzés, a nucleus pulposus betüremkedése, tályog vagy csontos növedék okozta nyomás eltávolítása.
dekomprimál felszabadít, kiszabadít, csökkenti a nyomást (pl. idegszálat összenyomó daganat kimetszése az ideg funkciójának helyreállítása céljából)
dekontamináció
Méregtelenítés. Mérgező gáz vagy egyéb környezeti károsító hatás eltávolítása, illetve semlegesítése.
delaminatio
Delaminálás. Különböző rétegekbe történő szétválasztás. (L. de- tól + lamina, vékony lemez)
deleteriosus
Károsító, noxiosus, veszélyes. (G. deleterios eredete deleomai, károsít)
deletio
Eltávolítás. A genetikában a genetikai anyag egy részének bármilyen spontán eliminálódása, legyen az citológiailag észlelhető (kromoszómális deletio) vagy csak fenotípusosan észrevehető (pont deletio). (L. deletio, tönkremenetel)
Találatok Magyarázat
kromoszómális deletio A kromoszóma egy részének mikroszkóposan bizonyítható vesztesége. Ld monoszómia.
deliberatio
1. Kiszabadítás. A szülő nő szülésközbeni segítése. 2. Zárt helyről történő kihozás, miként a magzatot az anyaméhből, egy idegentestet pl. tokban levő daganatot vagy cataractás szemlencsét. (L. de- + liber, szabad)
deliquescentia
Nedvesedés, folyékonnyá válás a levegőből történő vízmegkötés által. Bizonyos sók sajátsága, mint pl. a CaCl2. (L. deliquesco, olvad)
deliria
A delirium többesszáma.
deliriosus
Delirium állapotában levő, deliráló.
delirium mussitans
átmeneti tudatzavar hőemelkedés során, a beteg eszméletlen, de folyamatosan motyog összefüggés nélkül
delirium, pl. deliria
Megváltozott tudatállapot. Ide tartozik a zavartság, a háborodottság, a desorientatio, a gondolkodás-, a memória-, a felfogás zavara (hallucinálás, illúziók), hiperaktivitás, ingerlékenység, az autonóm idegrendszer túlműködése. Mindezeket előidézhetik toxikus anyagok és anyagcserezavarok. (L. deliro, őrültnek lenni)
Találatok Magyarázat
poszttraumás delirium, pl. deliria Trauma okozta agysérülés következménye.
delirium, pl. deliria tremens (DT) Az alkoholmegvonás, amennyiben azt erős alkoholizálás előzte meg súlyos, gyakran halálos formája. (L. tremo, reszket)
delle
A megfestett készítményen az erythrocyta központi, gyengébben festődő területe. (Ger. Delle, kút)
dellen
Kutacska. Sekély, csészealjszerű, mintegy 1,.5-2,0 mm átmérőjű, jól látható bemélyedés a cornea szélén, mely a lokális dehidráció jele. Más néven Fuchs dellen. (Ger. Dellen, kutacska)
delta (d,,)
1. A görög ABC negyedik betűje. 2. KÉMIA: Kettős kötés, felül számozva (pl. 5) a láncban elfoglalt helyzetét jelenti; egy reakcióban hő alkalmazása (A==>> B); a hőkezelés hiánya, áthúzott ; egy molekulán belül két atom távolsága vagy a helyettesítő (szubsztituens) karboxil gyökben a negyedik atom, illetve egyéb funkcionális csoport ((); változás ((); vastagság ((), az NMR-en kémiai eltolódás ((). 3. ANATÓMIA: Egy háromszögletű felszín.
delta kontroll
Egy adott beteg laboratóriumi leleteiben az egymást követő értékek összehasonlítása, a hirtelen változások észlelése céljából. Rendszerint a számítógépes minőségellenőrzési program szolgáltatja.
delta-amino-levulinsav (ALA)
Az amino-levulinát szintetáz által glicinből és szukcinil koenzim A-ból előállított vegyület. A delta-amino-levulinsav (ALA) a porfobilinogén prekurzora, ennek folytán a hematin bioszintézisének közti terméke. A delta-amino-levulinsav (ALA) szintje emelkedett ólommérgezésben.
deltoid
1. A görög betűjére emlékeztető ; háromszögletű. 2. Syn musculus deltoideus, delta izom. (G. deltoidés, mint a betű)
delusio
Tévhit, hóbort, illetve helytelen megítélés, amelyet az adott kérdésben rendelkezésre álló bizonyítékok ellenében hangoztat valaki. (L. deludo, hamisan játszik)
Találatok Magyarázat
nagyzási delusio Valakinek abban megnyílvánuló tévhite, hogy gazdag, bölcs, fontos, hatalma van, stb.
nem szisztematizált delusio Rendszerezetlen tévhit. Egymással nem kapcsolt, nem összefüggő delusio.
organikus delusio Agysérülés kapcsán tapasztalt, illetve Alzheimer kórban keletkező tévhit, de kokain és más drogok élvezete kapcsán is előállhat.
persecutoros delusio Üldözéses téveseszme. Üldöztetésben megnyilvánuló tévhit, mely a paranoid schizophrenia jellemző tünete.
szomatikus delusio Olyan tévhit, amely a beteg saját szervezetére, szerveire, testrészeire vonatkozik. Néha elválaszthatatlan a hypochondriától.
szisztematizált delusio Rendszerezett tévhit. Olyan delusio, amely logikailag ugyan megállja a helyét, de kiindulása téves és a beteg életének egy meghatározott részére korlátozódik.
tagadási delusio Valakinek abban megnyílvánuló tévhite, hogy a világ, valamint az összes ahhoz kapcsolódó dolog nem létezik.
delusionalis
A delusioval kapcsolatos.
dematiaceosus
Sötét színű, barna vagy fekete conidiumokat, hyphákat jelez. Rendszerint sötét színű gombákat elnevezése.
dementia
Általában az intellektus és a gondolkodás progresszív romlását jelenti, ugyanakkor nem károsodik a felfogás, a tudat. Különböző betegségek, leggyakrabban organikus agyi megbetegedések okozzák. Desorientatio, memóriazavar, valamint nem megfelelő ítéletalkotás és intellektus jellemzi. Az érzelem is halványodik, labilissá válik. Syn amentia (2). (L. de- fosztóképző + mens, értelem)
Találatok Magyarázat
Alzheimer dementia Syn Alzheimer kór.
dialízis dementia Syn dialízis encephalopathia szindróma.
paralyticus dementia Krónikus syphilis okozta meningoencephalitis következményeként kialakuló dementia és paralysis.
poszttraumás dementia Agysérülés által előidézett dementia.
presenilis dementia 65 éves kor előtt kialakuló Alzheimer dementia; Syn Alzheimer kór.
primer dementia Minden egyéb ok nélkül keletkező d.
primer senilis dementia Syn Alzheimer kór.
senilis dementia 65 év felett kezdődő Alzheimer betegség.
szekunder dementia Olyan krónikus d., amely vagy psychosis vagy egyéb mögöttes betegség következményeként alakult ki.
vascularis dementia Az intellektuális működés fokozatos romlása focalis neurológiai tünetek kiséretében. Oka multiplex agyi infarctus.
demi-
Fél, kisebb. Ld hemi-, semi-. (L. dimidius, fél)
demilune
1. Félhold. Kis testecske, amely félhold alakú. 2. A Plasmodium falciparum gametocitája. (Fr. félhold)
demineralisatio
A test vagy egy szerv ásványianyag tartalmának vesztése, illetve csökkenése. Gyakran a csontra alkalmazott kifejezés.
Demodex
Apró, a bőrben tartózkodó, általában a faggyúmirigyek és a hajfolliculusok mentén észlelhető atkák neme. (G. demos, faggyú + dex, szú)
demográfia
A népesség tanulmányozása, különös tekintettel annak nagyságára, termékenységére, halálozására, növekedési ütemére, kormegoszlására, vándorlására és vitális statisztikájára. (G. demos, népesség, + grapho, leír)
demulcens
1. Elsimító, az irritáló hatást eltávolító. 2. Olyan hatóanyag, amely főleg a nyálkahártya felszínén képes mérsékelni valami izgató hatását, pl. mucilago vagy olaj. (L. demulceo, lágyít)
demyelinisatio
Az axon megmaradása mellett a myelin hüvely elvesztése. Központi demyelinisatio a központi idegrendszerben (pl. sclerosis multiplexben), perifériás demyelinisatio a perifériás idegrendszerben mutatkozik (pl. Guillan-Barré szindrómában).
denaturálás
Denaturálást eredményező folyamat.
denaturált
1. A normálistól eltérővé tett. Gyakran alkalmazzák hővel vagy más módon kezelt proteinekre, illetve nukleinsavakra, aminek hatására azok tercier szerkezete megváltozott. 2. Alkoholféleség, melyet metanolnak etanolhoz történő adásával állítanak elő.
dendriform
Fa alakú vagy elágazó. Syn arborescens, dendriticus (1), dendroid. (G. dendron, fa, + L. forma, alak)
dendrit
1. Az idegsejtek két fajta protoplasma nyúlványának egyike (a másik az axon). Syn dendriticus processus, dendron, neurodendrit. 2. Elágazó kristálystruktúra, mely egy ötvözet lehülésekor áll elő. (G. dendrités, fával kapcsolatos)
dendriticus
1. Syn dendriform. 2. Az idegsejtek dendrit nyúlványával kapcsolatos.
dendroid
Dendriticus. Syn dendriform. (G. dendron, fa, + eidos, megjelenés)
dendron
Syn dendrit (1). (G. fa)
denervál
Denervatiot okoz.
denervatio
Denerválás. Az idegellátás megszüntetése.
dengue
Dengue láz. A dengue vírus okozta és az Aedes rendbe tartozó szúnyog által közvetített megbetegedés, mely a trópusi és szubtrópusi területeken fordul elő. A betegség súlyosságát tekintve 4 fokozatra osztható: I.: Láz és általános tünetekkel, II.: Spontán vérzések (bőrön, ínyben, gastrointestinalis tractusban), III.: Izgatottság és keringési elégtelenség, IV.: Súlyos shock. Syn: dengue haemorrhagiás láz. (Sp. a "dandy" láz rossz kiejtése)
denidatio
A méh felületi nyálkahártyájának levetése, a menstruatios decidua lelökődése. (L. de ról + nidus, fészek)
dens, pl. dentes
1. Syn fog. 2. Erős, fogszerű nyúlvány, amely a testből annak tengelyvonalában felfelé irányul vagy epistropheus, amely körül az atlas forog. Syn dens epistrophei. (L)
Találatok Magyarázat
dens, pl. dentes caninus, pl. dentes canini Syn szemfog.
dens, pl. dentes deciduus, pl. dentes decidui Syn tejfog.
dens, pl. dentes in dente A fogképződés fejlődési zavara, amelyben a corona alkotásában résztvevő epithelium invaginálódik a pulpa-térként kifejlődő részbe, a kalcifikálódás bekövetkezésekor a zománcnak és a dentinnek a pulpa üregbe történő invaginációja látható, amely a röntgen képen fog a fogban megjelenést mutat.
dens, pl. dentes incisivus, pl. dentes incisivi Syn metszőfog.
dens, pl. dentes molaris, pl. dentes molares Syn őrlő, molaris fog. Ld molaris.
dens, pl. dentes permanens, pl. dentes permanentes Syn maradandó fogak.
dens, pl. dentes premolaris, pl. dentes premolares Syn premolaris fogak, kisőrlők.
dens, pl. dentes serotinus Syn későn áttörő vagy bölcsességfog.
dent-, denti-, dento-
Fog-, dentalis. Ld odonto-. (L. dens, fog)
dentalgia
Syn fogfájás. (L. dens, fog + G. algos, fájdalom)
dentalis
A foggal kapcsolatos. (L. dens, fog)
dentált
Hornyolt, rovátkolt, fogazott. (L. dentatus, fogazott)
dentaria
Fogászat. Egészségtudomány, amelybe az oralis-facialis komplexus fejlődéstana, anatómiája, élettana és patológiája, valamint az e területen végzett megelőzés, diagnózis, illetve a deformitások, a betegségek, a traumák kezelése tarozik. Syn odontológia.
Találatok Magyarázat
igazságügyi fogászat. 1. A fogászati tények jogi döntésekben történő alkalmazása; a fogászati lelet felhasználása egy hulla azonosításánál. 2. A törvény érvényesülése a fogászati gyakorlatban.
preventiv fogászat. A fogászati gyakorlat azon elképzelése és módszere, amely igyekszik a cariest felkutatni, keletkezését, kialakulását, visszatérését és előrehaladását megakadályozni.
helyreállító fogászat. A fogak amalgámmal, szintetikus, porcelánszerű töméssel, gyantával és inlay-el történő kezelése. Ld oralis sebészet, implantio.
dentes
A dens (fog) többesszáma. (L)
denti-
Ld dent-.
denticula
1. Syn endolith. 2. Kemény, felületen levő fogszerű nyúlvány. (L. denticulus, kis fogacska)
dentifricium
Fogkrém, illetve minden fogtisztítás céljára alkalmazott készítmény, pl. fogpor, fogpaszta, fogkrém, fogöblítő szájvíz. (L. dens, fog, + frico, dörzsöl)
dentigerosus
Fogból eredő vagy foggal kapcsolatos, mint d. cysta. (denti- + L. gero, hordoz)
dentilabialis
A fogakhoz és az ajkakhoz kapcsolódó. (denti-+ L. labium, ajak)
dentilingualis
A fogakkal és a nyelvvel kapcsolatos. (denti + L. lingua, nyelv)
dentin
A fog kemény állománya. Kalcifikálódott szövet, de keménysége nem éri el a zománcét, viszont a cementét meghaladja. Mintegy 20%-a szerves matrix, főleg kollagén, de tartalmaz valamennyi elasztint és mukopoliszacharidot is. Anorganikus részében (70%) főleg hidroxiapatitot találunk és bizonyos mennyiségű karbonát, magnézium, valamint fluorid is részt vesz alkotásában. A dentint sok keskeny tubulus járja át a pulpaüregtől kifelé indulva, a tubulusokban az odontoblastok nyúlványai találhatók. Syn dentinum. (L. dens, fog)
Találatok Magyarázat
interglobularis dentin A dentin matrixa tökéletlenül kalcifikálódott, így az a dentin perifériája felé a kalcifikálódott globulusok között helyezkedik el.
irregularis d., irritált dentin Szabálytalan d. Syn tercier d.
opaleszkáló dentin Rendszerint együtt jár a dentinogenesis imperfecta-val. A fogaknak szokatlan opaleszkáló, áttetsző megjelenést kölcsönöz.
primer dentin Elsődleges d. A gyökér teljes kialakulásáig képződő dentin.
reparativ dentin Syn tercier dentin
scleroticus dentin Jellemzője a dentalis tubulusok elmeszesedése. Ez lehet sérülés vagy a normális öregedés következménye. Syn transparens d.
szekunder dentin Másodlagos d. A normál pulpaműködés következményeként jelenik meg a foggyökér kialakulását követően.
tercier dentin Harmadlagos d. Morfológiailag szabálytalan d., amely valamilyen irritáns hatására alakul ki. Syn irregularis d., irritált d., reparativ d.
transparens dentin Áttetsző dentin. Syn scleroticus d.
dentinalgia
A dentin érzékenysége vagy fájdalma. (dentin + G. algos, fájdalom)
dentinalis
Dentinnel kapcsolatos.
dentinocementalis
A fogak dentinjével és cementállományával kapcsolatos.
dentinoenamelis
A fogak dentin és zománcállományával kapcsolatos. Syn amelodentinalis.
dentinogenesis
A fogfejlődés során a dentinképződés folyamata. (dentin + G. genesis, képződés)
Találatok Magyarázat
dentinogenesis imperfecta Veleszületett rendellenesség, melyben a fogak áttetszően szürkék vagy sárgás-barnák, és ez mind a tejfogakra, mind a maradandó fogakra érvényes. A zománc könnyen reped, törik, az így exponált dentin gyorsan elkopik. Röntgenvizsgálattal a pulpakamra és a csatorna elzáródottnak tűnik, a gyökerek rövidek és tompák. Gyakran társul osteogenesis imperfecta-val.
dentinoid
1. Dentinre emlékeztető. 2. Syn dentinoma. (dentin + G. eidos, emlékeztet)
dentinoma
Ritka benignus odontogen daganat, mikroszkóppal a fibrosus stromában dysplasiás dentin és epithel szálak láthatók. Syn dentoid (2). (dentin + G. oma, daganat)
dentinum
Syn dentin. (L. dens, fog)
dentiparosus
Fogat hordozó. (dens + L. pario, szül)
dentitio
Fogazat, fogzás. A természetes fogak jelenléte az állkapocs fognyúlványában. Egyaránt lehetnek tej- és maradandó fogak, melyek vegyesen is előfordulhatnak. (L.)
Találatok Magyarázat
deciduus dentitio Syn tejfogazat.
elhúzódó dentitio A fogak a szokottnál később történő kitörése.
permanens dentitio Állandó fogazat, melyet felnőttekben 32 fog alkot. A fogak négy kvadránsba oszthatók, minden kvadránsban normális esetben két metsző, egy szemfog, két kétcsúcsú premolaris (kis őrlő) és három molaris (nagyőrlő) található. Ez a sorrend a középvonaltól kiindulva értendő.
primer dentitio Tejfogazat. Syn deciduus d.
retardált dentitio Késő fogzás, amelyben a meszesedés, a megnyúlás, a kitörés a normálisnál később következik be, aminek oka szisztémás anyagcserezavar (pl. hypothyreoidismus).
szekunder dentitio Syn permanens vagy állandó fogazat.
dento-
Ld dent-.
dentoalveolaris
Általában az alveolaris csontnak közvetlenül a fog mellett levő részét jelöli, de használják a fog és az alveolus egységének jelzésére is.
dentulosus
Természetes fogak vannak a szájban.
dentura
1. Fogmű. A hiányzó fogak és a mellettük levő szövetek mesterséges pótlása. 2. néha az állatok fogsorára alkalmazott kifejezés.
Találatok Magyarázat
komplett dentura Teljes fogmű. A természetes fogsor pótlására szolgáló, a mandibula és a maxilla alakjához idomuló fogprotézis.
azonnali időleges dentura Olyan teljes vagy részleges fogpótlás, amelyet a kihúzott fog helyére azonnal feltesznek.
átmeneti dentura Syn ideiglenes d.
fixált részleges dentura Egy vagy több hiányzó fog pótlása oly módon, hogy a pótolt fogazat kapcsolatban áll a támasztékául szolgáló meglevő természetes fogakkal és gyökerekkel, ezáltal egyszerű módszerrel nem is távolítható el. Syn híd (3).
implantált dentura Fogbeültetés. Olyan fogpótlás, melynek stabilitását részben vagy teljesen a lágyszövet alá beágyazott alap képezi.
ideiglenes dentura amelyet a végleges fogmű elkészültéig helyeznek be esztétikai okból, rágás-, szájzárás-, stb. céljából, hogy a végleges pótlásig segítse a beteget annak megszokásában. Syn átmeneti d.
kivehető részleges dentura A részlegesen foghiányos állkapocsra és a még megmaradt fogazatra épülő, a szájból könnyen kivehető fogmű. Syn kivehető híd.
overlay dentura komplett protézis, amelyet egyaránt támasztanak a meglevő természetes fogak és a lágy szövetek. A meglevő fogakat le kell csiszolni, hogy e célra tökéletesen megfeleljenek. A lecsiszolt fogat el kell látni megfelelő koronával és a fogmű tartására szolgáló kapcsokkal. Syn overdentura.
próba dentura mesterséges fog, amelyet a beteg szájába helyezve megállapítható, hogy esztétikai szempontból megfelel-e a pótlás céljára.
részleges dentura fogprotézis, amely egy vagy néhány, de nem az összes fog pótlására szolgál, és vagy a meglevő fogak vagy csak a nyálkahártya támasztja. Eltávolítható vagy fixált formában létezik. Syn híd.
transitionalis dentura részleges protézis, amellyel egy vagy néhány elvesztett fogat időlegesen pótolnak, megvárva, a postextractios lágyrész elváltozások befejeződését. Ha a beteg minden fogát elveszíti, akkor ideiglenes fogmű helyezhető be, hogy a beteg szokja a végleges protézist, valamint esztétikai és rágási szempontból némileg segítve legyen.
denucleált
Magjától megfosztott.
denudálás
A denudatio kivitelezése.
denudatio
A védő rétegtől megfosztó, meztelenné tevő. Az epitheliumnak az alatta levő szövetekről való eltávolítása. (L. denudo, meztelenít)
denziméter
Syn denzitométer (1). (L. densitas, sűrűség + G. metron mérő)
denzitás
1. Sűrűség. Egy anyag sűrűsége, kompaktsága. A tömeg viszonya a térfogathoz, az SI rendszerben rendszerint g/cm3 alakban kifejezve. 2. Egy adott felületen vagy adott idő alatt térfogategységére vonatkoztatva az elektromosság mennyisége. 3. A radiofizikában a fényre bekövetkező átlátszatlanság, illetve egy exponált röntgenfilm vagy fotográfiai film opacitása. A film annál sötétebb, minél nagyobb a mért denzitás. 4. A klinikai radiológiában a filmen a kevésbé exponált terület megfelel a nagyobb röntgensugár elnyelés opacitásának. Minél több fényt enged át a film annál nagyobb a vizsgált szerv denzitása. Ez nem mond ellent az előbbi meghatározásnak, mivel az egyik esetben a film, a másik esetben a vizsgált szerv denzitásáról van szó. (L. densitas, sűrűség)
Találatok Magyarázat
optikai denzitás (OD) Syn abszorpció.
radiográfiai denzitás Az elsötétedés mértéke egy röntgenfilmen, amelyet az ezüst-halid kristály és az előhívó vegyület interakciója okoz.
spin denzitás A nukleáris dipólusok térfogategységre eső száma.
denzitométer
1. A folyadék sűrűségét mérő műszer. Syn denziméter. 2. A relatív zavarosságot mérő műszer, mely ezáltal követni képes a baktériumok szaporodását, valamint a tápanyagok mikrobiológiai esszé vizsgálatára, antibiotikum érzékenység megállapítására, fág vizsgálatra, stb. alkalmas. 3. Anyagok sűrűségének mérésére szolgáló műszer (pl. elektroforézissel vagy kromatográfiával szétválasztott fehérje frakciók), amely fényelnyelést vagy visszaverődést alkalmaz. 4. Elektronikus eszköz, amely megállapítja a röntgensugárnak kitett filmek elsötétedési fokát, és ezáltal a film érzékenységének értékelésére, tehát a film sensitometriai ellenőrzésre, a csontdenzitás- (csont denzitometria), illetve a vonalas terjedés mérésére (mikrodenzitométer) szolgál. (L. densitas, sűrűség + G. metron, mérés)
denzitometria
Olyan eljárás, amelyben a sűrűség megállapítása denzitométer alkalmazásával történik.
deossificatio
A csont ásványianyag tartalmának eltávolítása. Syn decalcificatio. (L. de-, fosztóképző + os, csont + facio, csinál)
deoxiguanozin
Egyike a négy jelentős DNS nukleozidnak (a többiek: deoxiadenozin, deoxicitidin és timidin). A purin-nukleozid foszforiláz hiányban szenvedő betegekben felgyülemlik.
dependentia
Függőség. Azon feltétel vagy minőség, amely kifejezi valakinek egy másik emberre gyakorolt befolyását, illetve olyan személy, aki egy másik személynek alárendeltje vagy gondoskodni köteles egy másik egyén speciális szükségletéről. (L. dependeo, függeni valamitől, valakitől)
Találatok Magyarázat
kábítószer dependentia Magatartási, pszichés jellemző, a gondolkodásban mutatkozó kóros elváltozás, amely valamilyen kábító jellegű anyaghoz történt hozzászokás vagy attól történő elvonás kapcsán mutatkozik.
depersonalisatio
Elszemélytelenedés. Olyan állapot, amelyben az illető elveszti saját azonosságának érzését akár családtagjaival, akár idegenekkel szemben, illetve elveszti saját személyének valóság-érzetét.
depigmentatio
A pigmenttartalom részleges vagy teljes elvesztése. Ld achromia (1).
depilál
Szőrzetet eltávolít. Vö. epilál. (L. depilo szőrtelenít)
depilatio
Syn epilatio.
depilator
1. Syn epilator (1). 2. A szőrzet kihullását eredményező hatóanyag.
depolarizáció
A polaritás irányának megszüntetése, neutralizálása vagy megváltoztatása.
depolimeráz enzim
Ezen enzim katalizálja egy makromolekuláris vegyület egyszerűbb összetevőkre történő hidrolízisét. Ld nukleáz.
depositio, depositum
lerakódás
depressált
1. Felülről lefelé lapított. 2. A normális szint alatti vagy a környezeténél lentebb levő. 3. A normális funkcionális érték alatti. 4. Levert, rosszkedvű.
depressio
1. A funkcionális szint csökkenése. 2. Egy üres vagy alacsonyabb terület. 3. Egy rész lefelé vagy befelé mozdulása. 4. Időleges szellemi állapot vagy krónikus mentalis zavar, amelyben a beteg szomorúságot, elhanyagoltságot, reménytelenséget, csekély önbecsülést, önmarcangolást érez. Mindezekhez pszichomotoros visszafogottság néha izgatottság társul. Megszakítja társadalmi kapcsolatait, vegetatív működése (étvágya, alvásigénye) csökken. Syn dejectio (1). (L. depressio, lenyomottság)
Találatok Magyarázat
agitált depressio Izgatottsággal és nyugtalansággal járó depressio.
anacliticus depressio A gyermek fizikai, szociális, intellektuális fejlődésének károsodása, miután anyjától elválasztották és nincs megfelelő anyapótléka. Idővel apathicussá, visszahúzódóvá válik és nem vesz magához ételt.
endogén depressio A tünetek egy csoportját leíró szindróma, amelynek lényege, hogy kiváltásában külső tényező nem játszik szerepet és vélhetően biológiai eredetű. Pl. anhedonia, pszichomotoros agitatio vagy ellenkezőleg, retardatio, napszakonkénti magatartásváltozás, azaz reggelenként fokozott szigorúság, késő reggeli ébredés, az éjszaka közepén jelentkező alvászavar és felébredés. Testsúlycsökkenés, önmarcangolás és bűntudatérzés, környezetére történő megfelelő reagálás hiánya jellemzi.
exogén depressio Tünetei hasonlóak az endogén depressio tüneteihez, de ez esetben a kiváltó tényező társadalmi vagy környezeti, vagyis külső, a betegtől független.
involutiós depressio Időskori d. A depressio először a testi és lelki hanyatlás kezdetekor (nőkön 40-55, férfiakon 50-65) életkorban mutatkozik.
reaktív depressio Olyan pszichés állapot, amelyben extrém szomorú helyzet (a szeretett személyek egymás utáni elhalálozása) váltja ki a depressiot, és a külső állapot változása menti fel alóla a beteget (egy szeretett személlyel való ismét találkozás).
depressor
1. Olyan izom, amely a szervezet egyik részét lelapítja vagy leszállítja. 2. Bármi, ami deprimálja vagy visszafogja a funkcionális aktivitást. 3. Olyan szerkezet vagy eszköz, amely a műtét vagy a vizsgálat idején bizonyos struktúrákat félrenyom, illetve eltart. (L. deprimo, part. pass. perf. depressus, lenyom)
depresszáns
1. A funkcionális tónus vagy aktivitás csökkentése. 2. Olyan hatóanyag, amely csökkenti az idegi, illetve a funkcionális aktivitást, pl. szedativumok anaesthetikumok. (L. deprimo, lenyomni)
deprivatio
Hiánya, elvesztése vagy visszatartása valaminek, amire normálisan szükség van.
Találatok Magyarázat
emotionalis deprivatio Érzelmi sivárság. A megfelelő interpersonalis- vagy környezethez kapcsolódó tapasztalatok hiánya. A korai gyermekkorban jelentkezik.
sensoros deprivatio Érzéki megfosztottság. A szokásos külső stimulus vagy a proprioceptiv reflexek működésének hiánya, illetve az észlelési tapasztalatok nem kielégítő volta, amelynek oka vagy pszichológiai dystress vagy tartósan hibás funkció végzése.
derealisatio
A realitás elvesztése. Az egyén ugyan képes észlelni a környezetét, de azon dolgok, amelyek normálisan ismerősek számára, furcsának, irreálisnak tünnek vagy két dimenzióban, képszerűen látszanak.
dereismus
Szemben a realitással a fantáziában lejátszódó szellemi aktivitás. (L. de, el + res, dolog)
dereista
Az egyén fantáziájában, illetve a képzeletében olyan gondolatokat hordoz, amelyek ellentétesek a logikával és a tapasztalattal.
derencephalia
Cervicalis rachischisis (spina bifida, gerinchasadék) és anencephalia kombinációja. Olyan malformatio, amelyben nyitott a koponyaboltozat, az agy csökevényes és hátrahajlott a nyitott nyaki csigolyák irányába. (G. deré, nyak + enkephalos, agy)
derepresszió
Olyan homeostaticus mechanizmus, amely az enzimképzést az indukálható enzim rendszeren át szabályozza. Egy inducer (induktor), amely az adott enzim szubsztrátuma, egy aktív represszorral (amelyet egy regulátor gén termel) kapcsolódva deaktiválja az enzimet.
derivatio
1. Deriválás. A vért vagy valamely testnedvet a szervezet egyik részéről a másik felé irányítani, az adott szerv pangásának megszüntetése céljából. Syn revulsio (2). 2. Egy fejlődési folyamat vagy annak forrása. (L. derivo, áramlik)
derivativ
1. A derivatiohoz kapcsolódik vagy létrehozza azt. 2. Valami előzetesen létező megváltozásával keletkezett. 3. Egy specifikus vegyület, amely egy másik, hasonló szerkezetűből egy vagy több lépésen keresztül előállítható, mint pl. a H alkil, acil, illetve amino csoport általi helyettesítése.
derm-, derma-
A bőr, megfelel a latin cut-nak. Ld a cut- tal kezdődő szavaknál. (G. derma, bőr)
dermabrader
Motoros, bőr-abrasiohoz használt műszer.
dermabrasio
Műtéti eljárás, amelynek során egy forgó kefével, illetve más abrasiv anyaggal eltávolítható az acne okozta heg vagy a dörzspapír okozta elváltozás.
Dermacentor
A kemény kullancsok külsőleg díszes faja, melyek gyakran megtámadják az embert, a kutyát és más emlősállatot. (derm- + G. kentor, ökörhajcsár)
Találatok Magyarázat
Dermacentor andersoni Fakullancs, a Sziklás-hegységi kiütéses láz vektora, de átviszi a tularaemiát is és kullancs paralysist okoz.
Dermacentor variabilis Amerikai kutya kullancs, a kutyákra nézve főleg a keleti tengerparton veszélyes. A tularaemia, valamint a Rocky Mountain kiütéses láz kórokozójának, a Rickettsia rickettsi legfontosabb vektora az USA központi és keleti területén. De ez is okozhat kullancs paralysist.
dermalis
A bőrrel kapcsolatos. Syn dermaticus, dermatoid (2), dermicus.
dermat-
A bőr. Ld derm-, dermato-, dermo-. (G. derma)
dermaticus
Dermalis. Syn dermatoid.
dermatitis, pl. dermatitides
A bőr gyulladása. (derm + G. itis, gyulladás)
Találatok Magyarázat
actinicus dermatitis, pl. dermatitides Syn photodermatitis.
allergiás kontakt dermatitis, pl. dermatitides Elhúzódó, IV. típusú allergiás reakció a bőrben, mely különböző fokú erythemaval, oedemaval, hólyagképződéssel jár. Oka a specifikus allergénnek a bőrrel történő kontaktusa. Syn kontakt allergia.
atopiás dermatitis, pl. dermatitides Atopia részjelensége, melybe beletartozik az infantilis és a flexuralis ekzema.
berloque dermatitis, pl. dermatitides A photosensitisatio egyik típusa, amelyben a bőr napfénynek kitett, bergamot olajjal vagy más esszenciális olajjal (parfümök alkotórésze) bekent felületén mély, barna pigmentáció alakul ki.
dermatitis, pl. dermatitides capillaris capillitii Syn keloid acne.
dermatitis, pl. dermatitides exfoliativa infantum, d. exfoliativa neonatorum Újszülöttek exfoliativ dermatitise, mely generalizált pyodermaval, általános, konstitúcionális tünetekkel társul. Rendszerint fiatal atopiás csecsemőkön látható. Hátterében Leiner kór vagy staphylococcus okozta leforrázott bőr szindróma állhat. Syn impetigo neonatorum (1).
exfoliativ dermatitis, pl. dermatitides Generalizált bőrhámlás és erythema (erythroderma) észlelhető. Felléphet gyógyszer mellékhatásként vagy társulhat különféle benignus dermatosishoz, lupus erythematosushoz, lymphomához, de oka néha nem derül ki. Syn pityriasis rubra, Wilson betegség (2).
dermatitis, pl. dermatitides gangrenosa infantum 2 év alatti gyermekek, ismeretlen eredetű bullosus vagy pustulosus eruptioja, melyet necroticus fekélyek megjelenése, illetve kiterjedt gangraena követ. Kezelés nélkül a haematogen fertőzésből kialakuló májtályog halálhoz vezethet. Syn pemphigus gangrenosus (1).
dermatitis, pl. dermatitides herpetiformis Duhring Szimmetrikus viszkető eruptiok, csoportosan mutatkozó vesiculák és papulák képében jelentkező krónikus bőrbetegség. Gyakori a relapsus. Glutén szenzitív enteropathiahoz társul, és az epidermisben az egészséges bőrt is megtámadó IgA immunkomplexek mutathatók ki. Syn Duhring kór.
dermatitis, pl. dermatitides infectiosa ekzematoides A bőr és függelékeinek pyogén fertőzést kisérő gyulladásos reakciója, melyet jelen ismereteink szerint a mikroorganizmus helyi érzékenyítése okoz.
irritáns okozta kontakt dermatitis, pl. dermatitides Súlyossága szerint az erythemától és a hámlástól egészen a necroticus égésre emlékeztető elváltozásig terjedő bőrreakció. Nem immunológiai eredetű, a bőrrel érintkező és azt izgató vegyi anyag okozza, különösen, ha nem ismételt érintkezés, hanem direkt vegyi hatás váltja ki.kontakt d. Akkor alakul ki, ha a bőrre specifikus allergén (allergiás kontakt d.), vagy irritáns (irritáns okozta kontakt d.) kerül.
kaszáló dermatitis, pl. dermatitides. Fotoallergiás reakció, amelyet furocumarint tartalmazó növényekkel történő kontaktus vált ki. Gyakran fordul elő napozás után. Syn phytophlyctodermatitis.
kontakt típusú dermatitis, pl. dermatitides Kontakt d.-re vagy ekzemára emlékeztető, de oralisan bevitt antigén, legtöbbször gyógyszer okozta bőrgyulladás, és eloszlása eléggé szétszórt, illetve álalános.
livedoid dermatitis, pl. dermatitides Vöröses-kék foltos bőrelváltozás, amelyet a bőrerek reakciója idéz elő.
dermatitis, pl. dermatitides medicamentosa Gyógyszer okozta d. Syn drug eruptio.
pelenka dermatitis, pl. dermatitides A köznyelvben ammónia vagy pelenka kiütésként is emlegetik. A dermatitis a csecsemő combjain és a faron, a vizeletnek és székletnek kitett helyeken mutatkozik. Régebben a keletkező ammóniát okolták, napjainkban a nedvességnek, a bakteriális proliferációnak és a folyadék alkalikus vegyhatásának tulajdonítanak jelentőséget.
rágógumi dermatitis, pl. dermatitides Allergiás kontakt d., amely hólyagosan felfújható rágógumit rágó gyerekek ajkán alakul ki a rágógumiban előforduló műanyag miatt.
dermatitis, pl. dermatitides repens Kúszó d. Syn pustulosis palmaris et plantaris. (L. creeping)
dermatitis, pl. dermatitides schistosomalis Madár, emlős vagy human schistosomák cercariajának ismételt cutan inváziója okozta sensitisatio. Syn úszók viszketése (2).
seborrhoeás dermatitis, pl. dermatitides, dermatitis, pl. dermatitides seborrhoeica Gyakori, hámló macularis eruptio, amely főleg az arcon, a hajas fejbőrön (korpádzás) vagy olyan egyéb helyeken fordul elő, ahol kifejezett a faggyúmirigy szekréció. Az elváltozásokat hámló, enyhén zsíros pikkely fedi. Syn dyssebacia, dyssebacea.
stasis dermatitis, pl. dermatitides Pangásos d. Az alsó végtagon erythema és hámlás észlelhető a romló alsóvégtagi keringés következtében. Gyakran látni idős nőkön, háttérben nemritkán lezajlott mély vénás thrombosis áll.
vegyi dermatitis, pl. dermatitides Vegyszer általi allergiás kontakt d. vagy primer bőrirritáció. Klinikailag erythema, oedema és hólyagképződés jellemzi.
dermato-
Ld derm-. (G. derma, bőr)
dermatofibroma
Lassan növő benignus bőrcsomó, amelyben bizonytalanul elhatárolódó cellularis fibrosus szövet, elszórtan haemosiderin pigment és lipid macrophag van jelen. Az alábbi elnevezések többé-kevésbé a betegség szinonímái vagy annak valamilyen változatára utalnak: sclerotizáló haemangioma, fibrosus histiocytoma, nodularis subepidermalis fibrosis.
dermatoglypha
1. A bőr volaris felületének jellegzetes barázdáltsága. Az emberi kézen minden ujj distalis percén látható a barázdák három típusa: örvény, kacs és ív. Ld ujjlenyomat. 2. A barázdáltsági jegyek tanulmányozásával foglalkozó tudomány. (dermato + glyphé, metszet)
dermatographismus
Az urticaria egyik formája, amelyben a vonalas hármas reakció a nyomás, a dörzsölés, a karcolás helyén jelenik meg a bőrön. Syn dermographia, dermographismus. (dermato + G. grapho, írni)
dermatoid
1. Bőrszerű. Syn dermoid (1). 2. Syn dermalis.
dermatológia
Az orvostudomány azon ága, amely a bőrbetegségekkel, valamint a bőrelváltozások szisztémás betegségekkel való kapcsolatával foglalkozik. (dermato + G. logos, tanulmány)
dermatológus
A bőrbetegségek diagnosztikájára és kezelésére, valamint az ezzel kapcsolatos rendszerbetegségekre specializálódott orvos.
dermatolysis
A bőr betegség okozta lazulása vagy atrophiája. Helytelenül a cutis laxa szinonímájaként használják. (dermato + G. lysis, lazulás)
dermatom
1. Olyan műszer, amely átültetés céljából egy szeletet kivág vagy kisebb elváltozást eltávolít a bőrből. 2. Az embryonális szomit (gerinchúri ősszelvény) dorsolateralis része. 3. Egyetlen gerincvelőből kilépő ideg ágai által ellátott bőrterület. A szomszédos dermatomák átfedhetik egymást. (dermato- + G. tomé vágni)
dermatoma
A bőr körülírt hypertrophiája, megvastagodása. (dermato + G. oma, tumor)
dermatomegalia
Veleszületett vagy szerzett elváltozás, amelyben a bőr redőkben csüng.
dermatoméra
Az embryonális bőr testszelvénnyi területe.
dermatomycosis
A bőr gombás fertőzése, amelyet dermatophyták, élesztőgombák és más gombák okoznak. Vö. dermatophytosis.
dermatomyoma
Syn leiomyoma cutis. (dermato- +mys, izom + oma, tumor)
dermatomyositis
Progressiv betegség, amelyet szimmetrikus proximalis izomgyengeség az izomenzimek serumszintjének emelkedése, bőrkiütés, az arc jellegzetes vöröses-kék erythemaja, a szemhéjakon a periorbitalis szövetekre is kiterjedhető oedema jellemez. Az érintett izmokban degeneratio és krónikus gyulladásos reakció észlelhető. Gyerekben és felnőttben egyaránt megjelenhet, felnőtteken az esetek jelentős részében visceralis daganattal társul. (dermato-+G. mys, izom, itis, gyulladás)
dermatoneurosis
Minden emociók által kiváltott bőreruptio.
dermatopathia
Mindenféle bőrbetegség. Syn dermopathia. (deramto- + G. pathos, szenvedni)
dermatopatológia
A bőr és a subcutis hisztopatológiája; a bőrbetegségek tanulmányozása.
Dermatophagoides pteronyssimus
A háziporban megtalálható és az atopiás asthma hátterében gyakran fellelhető atka fajta. (dermato- + G. phago, enni, ptero- + G. nysso, csípni)
dermatophylaxis
A bőr potenciálisan veszélyes ágensekkel (pl. fertőzés, túlzott napfény, mérgező anyagok) szembeni védelme. (dermato - + phylaxis, védelem)
dermatophytid
A dermatophytosis allergiás megnyilvánulása, mely a primer gombafertőzés helyétől távol jelentkezik. Az így a kézen, karon keletkezett elváltozások (apró hólyagocskák) gombamentesek, és néha igen kiterjedtek, ami a betegnek jelentős panaszt okoz. Syn mycid. Ld -id (1).
dermatophyton
Olyan gombaféleség, amely felületi fertőzést okoz a bőrön, a szőrön, a körmön, vagyis a keratinizált szöveteken. A dermatophyták közé az Epidermophyton, a Microsporum, a Trichophyton tartozik, de hasonló elváltozásokat okoznak a tinea vesicolor, a tinea nigra és a cutan candidiasis kórokozói is, ezeket azonban nem sorolják a dermatophyta családba. (dermato- + G. phyton, növény)
dermatophytosis
A bőr, a szőr, a köröm valamelyik dermatophyton okozta megbetegedése. Az elváltozásra erythema, apró papularis hólyagocskák, fissurák és hámlás jellemző. A fertőzés gyakori helye a láb (tinea pedis), a köröm (onychomycosis) és a hajas fejbőr (tinea capitis). Vö. dermatomycosis.
dermatoplasztika
A bőrön végzett plasztikai műtét, mint a bőrátültetés. Syn dermoplasztika. (dermato- + G. plastos, alakított)
dermatopolyneuritis
Syn acrodynia (2).
dermatosclerosis
Syn scleroderma. (dermato- + G. skléro, keményít)
dermatosis, pl. dermatoses
Bármely bőrabnormalitás vagy exanthema jelölésére szolgáló nem specifikus kifejezés. (dermato- + G. osis, állapot)
Találatok Magyarázat
átmeneti acantholyticus dermatosis, pl. dermatoses A mellkason mutatkozó, viszkető, papularis kiütés, mely elszórtan a háton és a karok lateralis területén is megjelenhet. Hetekig, hónapokig fennáll. Főleg 40 év feletti férfiakon észlelhető.
irradiatios dermatosis, pl. dermatoses Az ionizáló sugárzásnak kitett bőr elváltozása, mely az akut stádiumban erythema, átmeneti vagy végleges epilatio, majd az epidermis és a dermis krónikus, actiniás (sugárzásos) keratosisra emlékeztető módosulásainak képében jelentkezik.
lichenoid dermatosis, pl. dermatoses Bármely krónikus bőreruptio, amelyet a bőr barázdáinak kiemelkedésével járó megvastagodás és beszűrődés jellemez.
dermatosis, pl. dermatoses medicamentosa Syn drug eruption.
seborrhoeás dermatosis, pl. dermatoses Syn seborrhoeas dermatitis.
dermatoterápia
A bőrbetegségek kezelése.
dermatotrop
A bőrhöz affinitással rendelkező. Syn dermotrop. (dermato- + G. trópe, fordulni)
dermis
Bőrréteg, amely ujjszerű nyúlványaival az epidermisbe benyúló vékony felületi részből, valamint a stratum papillareból és a stratum reticulareból áll. Ez tartalmazza a vér- és nyirokereket, az idegeket, az idegvégződéseket, a mirigyeket és a csupasz bőr kivételével a haj folliculusokat. Syn corium, cutis vera. (G. derma, bőr)
dermo-
Ld derm-. (G. derma, bőr)
dermoblast
A mesoderma sejtjeinek egyike. Belőle alakul ki a corium. (dermo- + G. blastos, csíra)
dermographia, dermographismus
Syn dermatographismus.
dermoid
1. Syn dermatoid. 2. Syn dermoid cysta. (dermo- + G. eidos, emlékeztet, hasonlóság)
dermopathia
Syn dermatopathia.
Találatok Magyarázat
diabeteses dermopathia A végtagok extensor felületén, leggyakrabban az alszáron látható apró maculák és papulák, melyek atrophiássá és pigmentálttá válnak, előfordulhat rajtuk ulceratio és hegesedés is. A microangiopathia megjelenéseként fogható fel.
dermoplasztika
Syn dermatoplasztika.
dermotrop
Syn dermatotrop.
dermovascularis
A bőr ereivel kapcsolatos. (dermo- + L. vasculum, kis ér)
derotatio
1. Visszafordulás. 2. ORTOPÉDIA: Egy struktúra rotációs deformitásának helyreállítása a normál pozicióba. (L. de, el + rotatio, forgatás)
des-
KÉMIA: Előtag, amely valamely gyök hiányát jelzi, azonban gyakran a de- helyettesíti (pl. deoxiribonukleinsav, dehidro-).
descemetitis
A Descemet hártya gyulladása.
descemetocele
A Descemet membrán előreboltosulása, amely akkor fordul elő, ha a cornea anyaga valamely okból, általában fertőzés következtében tönkremegy.
descensus
Magasabb helyzetből való alábukás. Ld ptosis, procidentia. Syn descentis (1). (L.)
Találatok Magyarázat
descensus testis A testis leereszkedése a hasüregből a scrotumba az intrauterin élet 7.-8. hónapjában.
descentis
1. Syn descensus. 2. NŐGYÓGYÁSZAT: A magzat elől levő részének leszállása a szülési csatornába.
desensibilizál
1. A sensibilizálódás bármely alakjának csökkentése vagy kiküszöbölése. 2. Desensibilizált állapot elérése. 3. FOGÁSZAT: Az exponált, vitalis dentinből bármilyen irritáló tényező vagy termikus változások iránti fájdalmas reakció eliminálása.
desensitisatio
1. Az allergiás sensitisatio, illetve egy meghatározott specifikus antigénre adott válasz csökkentése vagy megakadályozása. Syn antianaphylaxia. 2. Érzelmi komplexus eltávolítása.
desetop
A második osztályba tartozó hisztokompatibitási molekulák antigénnel kölcsönhatásba lépő része (determinant +selection + tope).
desflurán
Egy olyan inhalatív altatószer, amelynek fizikai jellemzői lehetővé teszik az altatás gyors beállását, valamint a szer kihagyása utáni gyors eszméletre térést.
desiccal
Kiszárít, nedvességtől mentesít. Syn exsiccal.
desiccans
1. Szárító, a kiszáradást előidéző vagy elősegítő. Syn desiccativ. 2. Olyan anyag, amely magába szívja, felveszi a nedvességet, tehát szárít. (L. desicco kiszárít)
desiccatio
Kiszárítás, maga a folyamat. Syn dehydratio. (4), exsiccatio (1).
desiccativ
Syn desiccans (1).
desm-
Ld desmo-.
desmitis
A ligamentum gyulladása. (desm- + G. itis, gyulladás)
desmo-, desm-
Fibrosus összekötés, ligamentum. (G. desmos, köteg)
desmocranium
ugyanaz. A koponya kötőszöveti primordiális felépítése
desmogen
Kötőszövetes, ligamentum eredetű. Pl. deformitás jelzője, amelyet a ligamentum, a fascia vagy a heg okozott. (desmo- + G. gen, alakító)
desmoid
1. Fibrosus vagy ligamentosus. 2. Szilárd, hegszerű kötőszövetből álló csomó. A fibroblastok aktív proliferációjának eredményeként jön létre, többnyire szült nők hasizmában. Syn desmoid tumor. (desmo- + eidos, megjelenés)
desmolázok
Olyan enzimek, amelyek a hidrolízisen kívüli egyéb reakciókat, mint pl. a redukciót, az oxidációt, az izomerizációt, a szénkötések hasítását katalizálják.
desmopathia
A ligamentumokat érintő bármilyen megbetegedés. (desmo- + G. pathos, szenved)
desmoplasia
A fibroblastok hyperplasiajával és aránytalan mennyiségű kötőszövet képződésével járó, főként a carcinoma stromaját érintő elváltozás. (desmo- + G. plasis, alakít)
desmoplastica
1. Adhaesiok képződése, alakítása. 2. Fibrosis kialakulása egy neoplasma vascularis stromajában.
desmopressin
Vasopressin analóg (antidiuretikus hormon, ADH), amely igen erélyes antidiuretikus hatással rendelkezik.
desmosoma
Két epithel sejt közötti kapcsolat helye, amelynek lényege az a denz összetapadási képződmény, amelyet a másik sejt hasonló denz tapadási plakkjától az extracellularis anyag vékony rétege választ el. Syn macula adherens. (desmo- + G. soma, test)
despeciatio
1. A species jellemzőinek megváltozása vagy elvesztése. 2. A species-specifikus antigén jellemzőinek eltávolítása egy idegen fehérjéről.
desquamatio
Bármely felületről a bőrpikkelyek hámlása.
desquamativ
Jelentős mértékű hámlással kapcsolatos.
deszaturáció
Valamit kevésbé telítetté tevő folyamat. Az össz telítődési helyek száma változatlan marad, de nem telítődik mindegyikük. Pl. a haemoglobin ha csak 70%-ban telítődik oxigénnel, akkor 30%-a deszaturált lesz. Vö. szaturáció (5).
deszulfhidrázok
Olyan enzimek, amelyek a molekuláról H2S csoportot távolítanak el vagy helyettesítik a H2S-t. Ilyen enzim által katalizált reakció a cisztein piroszőlősavvá alakulása a cisztein deszulfhidráz segítségével (cisztation γ-liáz).
detachment
1. Akaratlagos vagy akaratlan érzelem megjelenése, amely akkor önt el valakit, amikor elszakítják normális társaságától, környezetétől. 2. Egy struktúra elválasztása addigi támaszától.
Találatok Magyarázat
retinalis detachment Retina leválás. Az érzékelő retina és a retina pigment epitheliuma közötti kapcsolat megszakadása.
vitreus detachment A perifériás üvegtest leválása a retináról.
detektor
A laboratóriumi műszerek egyik lényeges, a vizsgálandó anyag minőségét és mennyiségét jelző fizikai vagy kémiai jeleket felfogó alkotórésze.
detergens
1. Tisztító. 2. Tisztító hatású anyag, rendszerint egy hosszú alifás bázis vagy sav sója, amely felületi aktivitásánál fogva -az anyag hidrophil és hidrophob tulajdonságának következménye- kiváló tisztító és antibakteriális hatást fejt ki. (L. detergeo, kiseper)
deterioratio
Hanyatlás. Olyan történés, amelynek következtében rosszabbodik az állapot. (L. deterior, rosszabb)
determináns
Valamely jellegzetesség kialakításában szerepet játszó tényező. (L. determinans, meghatározó)
Találatok Magyarázat
antigén determináns Egy adott molekula olyan speciális kémiai csoportja, amely megszabja annak immunológiai specificitását.
betegség determináns Olyan változók, amelyek direkt vagy indirekt módon befolyásolják egy adott betegség megjelenését, megoszlását, illetve gyakoriságát. Ide tartoznak a specifikus kórokozók, a betegek egyéni jellemzői és a környezeti tényezők.
genetikai determináns Bármely antigén d. vagy azok allotípusainak jellemzői.
determinatio
determináció.1. Egy betegség lefolyásában bekövetkező változás akár a jóra, akár a rosszra fordulás irányában. 2. egy adott pont irányába történő elmozdulás. 3. a tudományos, vagy laboratóriumi vizsgálatban bárminek a minőségi, vagy mennyiségi meghatározása 4. egy állapotnak, vagy egy kategóriának a megkülönböztetése (pl. a diagnózisban) 5. Szükséges, vagy elégséges folyamat, amely valamilyen hatást kivált (L. determino, meghatároz. , terminus, határ)
determinismus
Olyan elmélet, amely szerint a viselkedést teljes mértékben a genetikai és a környezeti tényezők határozzák meg. Nem szerepelhet ebben véletlen és nem értelmezhető a szabad akarat sem. (L. determino, elhatárolni)
detoxicatio
1. Egy gyógyszer toxikus hatásából való felépülés. 2. Egy méreg mérgező tulajdonságának megszüntetése. 3. Farmakológiailag aktív anyag metabolikus átalakítása kevésbé hatásos anyaggá. Syn detoxificatio.
detoxificatio
Syn detoxicatio.
detoxikál
Bármely anyag mérgező minőségét eltávolítja vagy mérsékli. Csökkenti a patogén mikroorganizmus virulenciáját. (L. de- fosztóképző, + toxicum, méreg)
detritio
Elviseléssel vagy dörzsöléssel elért kopás. (L. detero, ledörzsöl)
detritus
Törmelék. Minden elhasznált anyag, legyen az szuvas, gangraenás, homokszerű, stb. Ld detritio. (L.)
detrusor
Izom, amelynek hatására valamit kilök a szervezet. (L. detrudo, elhurcolni)
detumescentia
Lelohadás. A duzzadás elmúlása. (L. de- el, +tumesco, duzzad)
deut-
Ld deutero-.
deuteranopia
Veleszületett retina-anomalia, amelyben három csappigment helyett csak kettő van jelen (dichromatismus), és a retina teljesen érzéketlen a középhullámhosszak iránt (zöld szín). (G. deuteros, második + anopia)
deuterio-
Előtag, jelentése: deutériumot tartalmazó.
deutérium
Syn hidrogén 2. (G. deuteros, második)
deutero-, deut-, deuto-
Kettő vagy második egy sorozatban, szekunder. (G. deuteros, második)
deuteromycetes
A Deuteromycetes osztály tagjai, illetve a Deuteromycota phylumhoz tartozók.
deuteropathia
Szekunder megbetegedés vagy tünet. (deutero- + G. pathos, szenvedés)
deuteropathiás
A deuteropathiára vonatkozó, azzal kapcsolatos.
deuteroplasma
Syn deutoplasma. (deutero- + G. plasma, kialakult dolog)
deuto-
Ld deutero-.
deutoplasma
Egy meroblastos (részlegesen barázdált) petesejt tartalék tápanyaga. A cytoplasmaban az az élettelen anyag, amely raktározott tartalék tápanyagként szolgál az embryo fejlődéséhez. Leggyakoribb példája a tojássárgájában levő lipoid cseppecskék. Syn deuteroplasma. (deuto- + G. plasma, a képződött dolog)
devascularisatio
Egy szerv vagy annak egy részét ellátó összes, illetve majdnem valamennyi ér elzáródása.
deviáció
1. A normális állapottól vagy folyamattól való eltérés. 2. Egyfajta abnormalitás. 3. PSZICHIÁTRIA, MAGATARTÁSTUDOMÁNY: Az elfogadott normálistól vagy szabálytól való eltérés. Syn deviancia. 4. Statisztikai mérésben az egyes értékek eltérése az adott halmaz átlagától. (L. devio, az egyenes úttól eltérni, de- el + via, út)
Találatok Magyarázat
axis deviáció Tengely deviáció. A szív elektromos tengelyének a normálisnak tekintett helyzettől jobbra vagy balra történő eltérése. Ld axis shift.
primer deviáció. Elsődleges deviáció. A szem tekintési deviációja, amelyet az egyik szemizon bénulása esetén észlelünk, ha a nem bénult szemmel fixálunk.
standard deviáció. (() 1. A centrális tendenciától történő eltérés statisztikai fogalma, nevezetesen az eloszlás változatosságát jelzi. Az átlagtól való eltérések négyzetének átlagából vont négyzetgyök. 2. A variációk szórásának mértéke, amely a gyakorisági eloszlás jellemzője.
szekunder deviáció Másodlagos deviáció. Az az ocularis deviáció, amelyet szemizom bénulás esetén az ép szemen észlelünk, ha a beteg szemmel fixálunk.
szemek konjugált deviációja 1. A szemek normális körülmények között, ugyanabba az irányba és szimultán kivitelezett rotációja. 2. Az az állapot, amelyben mindkét szem ugyanazon oldalra tér ki izomspasmus vagy bénulás következtében.
vizeletdeviáció a vizelet műtét útján való elvezetése, kivezetése a szervezeten kívülre (pl. stomaképzéssel)
deviancia
Syn deviatio.
deviáns
1. A deviáció jellemző, azt jelző. 2. Olyan személy, aki deviációt mutat, általában szexuális deviációt értenek alatta.
deviométer
A strabismométer egyik fajtája.
devitalizált
Az élettől megfosztott, halott.
DEXA-vizsgálat
csont-denzitometriai vizsgáló módszer a csontritkulás diagnosztizálására. Érzékeny, már korai elváltozás esetén is jó jelzőértékű.
dexter
Jobb. A jobboldalon taláható vagy ahhoz viszonyított. (L. jobb)
dextr-
Ld dextro-.
dextrad
Jobboldalra. (L. dexter, jobb + ad- hoz)
dextralis
Jobbkezes.
dextralitas
Jobbkezesség, a manuális munka végzésekor a jobbkéz preferálása.
dextranáz
A dextránban az 1,6 α-D-glikozid kötéseket bontó enzim. Caries prevencióban alkalmazzák.
dextráz
A dextrózt tejsavvá alakító enzimkomplexek nem specifikus elnevezése.
dextrin dextranáz
Glikozil transzferáz, amely az 1,4 α-D-glikozil maradékot áthelyezi és ezáltal a glukóz transzfer révén katalizálja a dextrinből történő dextrán szintézist.
dextrináz
A dextrin hidrolízisét katalizáló enzimek, pl. amilo-1,6-glikozidáz, dextrin dextranáz.
dextrinosis
Syn glycogenosis.
dextrinuria
Dextrin bejutása a vizeletbe.
dextro-, dextr-
1.Jobb, jobboldali. 2. Dextrorotaros, jobbraforgató. (L. dexter, jobboldalra)
dextroamphetamin szulfát
(3)-α-Metilfenetilamin szulfát. A racem amphetamin szulfáthoz hasonló sympathomimeticus és étvágycsökkentő hatású, de jobban stimulálja a központi idegrendszert.
dextrocardia
A szív jobbra helyezése vagy dextropositioja, mely egyszerű jobbra helyeződéssel, mint cardialis heterotaxia, illetve a jobb és bal kamrák teljes transzpozíciójával végül a normális szív tükörképét adja. (dextro- +G. kardia, szív)
Találatok Magyarázat
dextrocardia situs inversussal A szív a jobb oldalon található annak tükör transzpozíciójával és a hasi zsigerek transzpozíciójával.
dextrogastria
Olyan állapot, amelyben a gyomor jobbra helyezett, ami vagy egyszerű helyzetváltozás vagy teljes situs inversus részjelensége. Rendszerint dextrocardiaval is társul. (dextro- + G. gaster, gyomor)
dextrogyratio
Jobbra csavarodás. (dextro- + L. gyro, forog)
dextropedalis
Jobblábas. Olyan személy jelölése, aki a jobb lábát inkább használja, mint a balt. (dextro- + L. pes, láb)
dextropositio
Egy normálisan a baloldalon elhelyezkedő struktúra áthelyeződése a jobboldalra, mint pl. az aorta jobbkamrából eredése.
Találatok Magyarázat
szív dextropositio Ld dextrocardia.
dextrorotatoros
Jobbrafordító, mint bizonyos kristályok vagy oldatok. Kémiai előtagként rövidítése d-. Vö. levorotatoros.
dextrosinistralis
Jobbról balra irányuló. (dextro- + L. sinister, bal)
dextrotorsio
1. Jobbra csavarodás. 2. SZEMÉSZET: Mindkét cornea felső pólusának konjugált jobbra rotációja. (dextro- + L. torsio, csavarodás)
dextrotrop
Jobbra térülő.
dextroversio
1. Jobbra fordulás. 2. A szemészetben mindkét szem konjugált jobbra rotációja. (dextro- + L. verto, fordul)
dextróz
Ld glukóz.
dezamidáz
Syn amidohidroláz.
dezodoráns
1. A szagot eltávolítja vagy elfedi, különösen a kellemetlen szagot. 2. Ilyen hatást kifejtő anyag, kozmetikum. (L. de-, fosztóképző + odoro, szaglani)
dezoxiadenilsav (dAMP)
Deoxiadenozin monofoszfát, a DNS hidrolízis egyik terméke, amely az adenilsavtól abban különbözik, hogy a ribóz helyén deoxiribóz található. Syn adenin deoxiribonukleotid.
dezoxiadenozin (dA, dAdo)
2"-deoxiriboziladenin, egyike a négy jelentős DNS nukleozidnak (a többiek: deoxicitidin, deoxiguanozin és timidin) Az 5" származék fontos alkotórésze a B12 vitaminnak. Deoxiriboziladenin gyűlik fel olyan betegekben, akik kombinált immundeficientiaban szenvednek.
dezoxicitidilsav (dCMP)
Deoxicitidin-monofoszfát, a DNS hidrolízis terméke.
dezoxicitidin
2"-deoxiribozilcitozin, egyike a négy fontos DNS nukleozidnak (a többiek: deoxiadenozin, deoxiguanozin és timidin)
dezoxiguanilsav
Deoxiguanozin-monofoszfát, a DNS hidrolízis egyik terméke. Syn guanin deoxiribonukleotid.
dezoxikolát
A deoxikólsav sója vagy észtere.
dezoxikólsav
Cholereticus hatással rendelkező epesav; biokémiai eljárásokban detergensként használják.
dezoxikortikoszteron
A mellékvesekéreg egyik szteroid hormonja, mely precursor szerepet játszik a kortikoszteron és vélhetőleg az aldoszteron bioszintézisében. Magában a mellékvesekéreg secretumban ritkán jelenik meg. Potens mineralokortikoid, de gyakorlatilag nincs glukokortikoid aktivitása. Syn 21 hidroxiprogeszteron.
dezoxiribonukleáz (DN-áz)
Bármely enzim, amely hidrolizálni képes a DNS-hez kapcsolódott foszfátésztert. Ld endonukleáz, nukleáz.
dezoxiribonukleinsav (DNS)
Olyan nukleinsav, amely a cukor összetévő gyanánt deoxiribózt tartalmaz. Elvileg a magban (kromatin, kromoszóma), valamint az állati és a növényi sejtek mitochondriumaiban van jelen. Lazán kapcsolódik a proteinhez (innen az elnevezés: deoxiribonukleoprotein). A kromoszómák és egyes vírusok önreprodukáló komponense és benne található az öröklődés anyaga. A kromoszómák kettős spirál alakú DNS-ből állnak, míg a mitochondrialis DNS gyűrű alakú.
Találatok Magyarázat
"enyves" végű dezoxiribonukleinsav (DNS) Olyan kettős spirál DNS, amelyben az egyik spirál a másikon túlér (vagyis egyik vagy mindkét végén néhány páratlan bázist tartalmaz).
komplementer dezoxiribonukleinsav (DNS) (cDNS ) 1. Olyan egyspirálú DNS, amely a messenger RNS-hez viszonyítva kiegészítő (komplementer) jellegű. 2. Olyan DNS, amely a mRNS hatására szintetizálódott a reverz transzkriptáz által.
rekombináns dezoxiribonukleinsav (DNS) Ld rekombináns dezoxiribonukleinsav.
szemét dezoxiribonukleinsav (DNS) A DNS azon része, amely nem kerül átírásra vagy nem jut kifejeződésre. Ez teszi ki a human genom mintegy 3 milliárd bázispárjának 90%-át. Ezen hatalmas állomány fukciója ezidáig nem ismert.
tompa végű dezoxiribonukleinsav (DNS) Olyan kettősspirálú DNS, amelyben az egyik spirál végén nincs páros bázis.
Z-DNS A DNS azon alakja, amelyben a helix baloldalra tekeredik, egész megjelenése megnyúlt, vékony.
dezoxiribonukleoprotein
DNS + protein komplex. A DNS a sejt felszakítása majd izolálása után ebben az alakban fordul elő.
dezoxiribonukleotid
A DNS 2-deoxi-D-ribózt tartalmazó nukleotid komponense. A deoxiribonukleozid foszfátésztere, mely a nukleotid-bioszintézis folyamán képződik.
dezoxiribonukleozid
A DNS 2-deoxi-D-ribózt tartalmazó nukleozid komponense. A deoxi-D-ribóz purinnal vagy pirimidinnel való kondenzációs terméke.
dezoxiribóz
A deoxipentózok közé tartozik, melyek leggyakrabban előforduló képviselője a DNS-ben levő és az elnevezést is adó 2-deoxi-D-ribóz.
dezoxitimidilsav (dTMP)
A DNS egyik alkotó eleme, melyet eredetileg és helyesen timidilsavnak neveztek, azonban a deoxi előtag használata megszünteti kétértelműségét, mivel a ribotimidilsav létezése is ismert.
dezoxitimidin (dT)
Syn timidin.
dGMP
Deoxiguanilsav, deoxiguaninsav.
di-
1. Kettő, kétszeres. 2. KÉMIA: Gyakran használják a bis helyett, ha ezzel elkerülik a konfuziót, pl. dikloro vegyületek. Vö. bi-, bis-. (G. dis, kettő)
dia-
Át, szerte, teljesen. (G. dia, át)
diabetes
Lehet insipidus és mellitus, mindkettő tünettanában közös a polyuria. Ha nem kvalifikálják, általában a mellitust értik alatta. (G. diabetes függőón, tájoló, szifon)
Találatok Magyarázat
bronz diabetes Diabetes mellitus és haemochromatosis, a bőrben, májban, pancreasban és egyéb zsigeri szervekben történő vaslerakódással. Gyakori a súlyos májártalom és a glucosuria. Ld haemochromatosis. Syn bronz kór.
éhezési diabetes Tartós éhezést követően a szénhidrát fogyasztást glucosuria követi, mivel alacsony az inzulin termelés és csökkent a glukóz felhasználás, valamint a szervezet glikogén felépítési kapacitása.
érett korban kezdődő diabetes Nem inzulin-dependens diabetes mellitus.
fiatalkorban kezdődő diabetes Syn inzulin-dependens d. mellitus. Fiatal korban kezdődő d. mellitus.
foszfát diabetes A vizelettel történő túlzott mértékű foszfát kiválasztás jellemzi a kóros tubularis resorptio eredményeként. Rendszerint egyéb rendellenességgekkel társulva fordul elő Fanconi szindrómában.
gestatios diabetes Terhesség alatti szénhidrát intolerancia, amely a szülést követően megszűnik.
időskori diabetes Nem inzulin-dependens diabetes mellitus.
ifjúkori diabetes Syn inzulin-dependens diabetes mellitus.
diabetes insipidus Krónikus betegség, amelyet az igen nagy mennyiségű, alacsony fajsúlyú, halvány, színtelen vizelet kiválasztása jellemez. Ennek következtében dehidráció és nagymértékű szomjúság érzés alakul ki. Oka a nem megfelelő hypophyser ADH kiválasztás. Ld nephrogen d. insipidus.
diabetes intermittens Diabetes mellitus átmeneti, relatív normális szénhidrát anyagcserét mutató formája, amelyet azonban az előző diabeteses állapot visszatérése követ.
inzulin-dependens diabetes mellitus (IDDM) Súlyos, gyakran nehezen beállítható (brittle) d. mellitus. Rendszerint az élet első két dekádjában kezdődik, hirtelen, de más életkorban is kialakulhat. Polydipsia, polyuria, fokozott étvágy, testsúlyvesztés, alacsony plasma inzulin szint, időnként ketoacidosis jellemzi. Oka a pancreas β-sejtjeinek immunpatológiai eredetű tönkremenetele. A betegek inzulin adás és megfelelő étrend mellett egyensúlyban tarthatók.
kémiai diabetes Syn latens d.
latens diabetes A diabetes enyhe alakja, amelyben tulajdonképpen nincs kirívó tünet, de bizonyos diagnosztikai eljárásokkal emelkedett éhgyomri vércukor értékeket kapunk, illetve csökkent a beteg glukóz toleranciája. Syn kémiai d.
mellitus (DM) Cukorbaj. Anyagcsere betegség, amelyben csökkent a szénhidrát hasznosítás, viszont a lipideké és a proteineké fokozott. Oka az inzulin abszolút vagy relatív hiánya, és súlyos esetekben krónikus hyperglycaemia, glucosuria, víz és elektrolit vesztés, ketoacidosis és coma jellemzi. Hosszas fennállása szövődményekhez vezet: neuropathia, retinopathia, nephropathia, a kis és nagy erek degeneratív elváltozásai, valamint fokozott hajlam a fertőzésekre. Ld inzulin-dependens diabetes mellitus, nem inzulin-dependens diabetes mellitus. (L. mézzel édesített)
nephrogen diabetes insipidus Vese eredetű d. insipidus. Vagyis a vese olyan örökletes elváltozása, amelyben a tubulus sejtek nem reagálnak az antidiuretikus hormonra.
nem inzulin-dependens diabetes mellitus (NIDDM) A diabetes mellitus gyakran enyhe formában jelentkező változata. Általában kövér, 35 év feletti egyéneken mutatkozik. A plasma inzulin szintje normális vagy inkább magas, de a glukóz szinthez képest relatíve alacsony. Ketoacidosis ritka, de hiperozmoláris coma előfordulhat. Étrendi megszorítással vagy oralis hypoglycaemiás szerek adagolásával jól kezelhető, de a diabetesre jellemző szövődmények és degeneratív elváltozások ennek ellenére kialakulnak.
szubklinikai diabetes A d. mellitus tünetmentes alakja, amely csak bizonyos körülmények között manifesztálódik, pl. terhesség, extrém stressz. Az ilyen személyek idővel súlyos diabetes mellitusban szenvedhetnek.
I. típusú diabetes Syn inzulin-dependens diabetes mellitus.
II. típusú diabetes Syn nem inzulin-dependens d. mellitus.
törékeny diabetes Nehezen beállítható d., amelyben jelentős vércukorszint ingadozások fordulnak elő.
diabeteses láb
lábdeformáció, sérülés, elsődlegesen diabetes következménye, vagy annak hosszú távú szövődménye. A legfontosabb jellemzők: a láb fekélyesedése, fertőzés/felülfertőzés, Charcot-láb (ld. ott) kialakulása.
diabeticus
1. Diabetessel kapcsolatos vagy valaki, aki diabetesben szenved. 2. Diabeteses beteg.
diabetogen
Diabetest okozó.
diabetogenosus
A diabetes okozta elváltozás.
diabetológia
Az orvostudomány diabetessel foglalkozó ága.
diacetilmonoxim
2-oxo-oxim, amely in vitro és in vivo is képes reaktiválni a foszforilált acetilkolinészterázt. Átjut a vér-agy gáton.
diacetsav
Syn acetecetsav.
diachronicus
Az idők folyamán rendszeresen, egyanazon személyen megfigyelt teljes vizsgálati eredmény jelzője, szemben a szinkron vagy keresztmetszeti eredményekkel. (dia- + G. chronos, idő)
diad
A szívizomrostok tranzverzális tubulus és ciszterna rendszere.
diadochokinesia, diadochokinesis
A végtagot váltakozva képes ellentétes helyzetbe hozni, mint flexio, extensio, illetve pronatio, supinatio. (G. diadochos, váltakozva működik + kinesis, mozgás)
diadochokineticus
A diadochokinesissel kapcsolatos.
diagnoszta
Az az orvos, aki kellő rutint szerzett a betegek kórismézésében.
diagnosztikai
Diagnosztikus. A diagnózissal kapcsolatos vagy a diagnózisban segítő.
diagnosztizál
Diagnózist felállít.
diagnózis
A betegség természetének meghatározása.
Találatok Magyarázat
alapvető diagnózis A beteg panaszait eredményező betegség lényegi diagnózisa, ami miatt a beteg egészségügyi ellátásra szorul.
differenciáldiagnózis Annak meghatározása, hogy melyik két vagy több betegség mutat hasonló tüneteket, mint amelyben a betegünk szenved, szisztémás összehasonlítással és a klinikai jelek összevetésével. Syn differenciálás (2).
fizikális diagnózis A fizikális vizsgálattal felállított d., illetve maga a fizikális vizsgálat.
kizárásos diagnózis A beteg bizonyos tünetei alapján felmerülő betegségek közül a legvalószínűbb diagnosztizálása, bár egyértelmű bizonyíték nem áll rendelkezésre.
klinikai diagnózis A betegség jeleiből és tüneteiből származó diagnózis.
laboratóriumi diagnózis A secretumok, váladékok, vér és szövetminták kémiai, mikroszkópos, mikrobiológiai, immunológiai vagy patológiai vizsgálata.
neonatalis diagnózis. Újszülöttkori diagnózis. Az újszülött általános vizsgálatának eredményeként kapott d.
prenatalis diagnózis A rendelkezésre álló diagnosztikai eljárásokkal bizonyos betegségek, malformatiok in utero felderítése, és e vizsgálatok diagnosztikus jelentőségű eredménye.
diakinesis
A meiózis I. profázisának végső stádiuma, amelyben a kromoszómák tovább rövidülnek és eltűnnek a nucleolus és nucleus hártyák. (G. dia- át + kinesis, mozgás)
diakritikus
Megkülönböztető, diagnosztikus, az elkülönítést lehetővé tevő. (G. diakritikos, képes megkülönböztetni)
dializátor
Művese. A dialízishez használt készülék vagy membrán.
dializátum
1. Azon vér milliliterben megadott menyisége, amelyet a művese vagy a peritoneális dialízis egy adott méreganyagtól időegység alatt teljes mértékben megtisztít. A konvencionális clearance képletben mm3/perc értékben adják meg. 2. Egy keveréknek a dialízis membránon átáramló része. Syn diffusatum.
dialízis
A filtráció egy különleges formája, amelyben a krisztalloid és a kolloid anyagot (vagyis a kisebb és a nagyobb molekulákat) egy olyan odatban választják el egymástól, amelyben az oldat és a víz között egy szemipermeábilis hártya van. A krisztalloid (kis molekulájú) átjut a membrán másik oldalára, míg a kolloid nem képes erre. Syn diffúzió (2). (G. szeparálás)
Találatok Magyarázat
equilibrium dialízis IMMUNOLÓGIA: Az asszociációs konstans meghatározása céljából alkalmazott módszer, amelyben a haptén (dializálható) és az antitest (nem dializálható) oldatok féligáteresztő hártyával vannak elválasztva.
folyamatos ambuláns peritonealis dialízis (CAPD) Járó betegen végzett peritonealis dialízis, minek során a dialízis folyadék be és kiáramlása a beteg normális napi tevékenysége idején zajlik.
peritonealis dialízis Oldható anyag és víz eltávolítása a szervezetből a peritoneumon át a dialízis oldat intermittáló bevitelével és kiemelésével.
dialízis retinae A perifériás sensoros retinának a retina pigment epitheliumáról veleszületett, vagy szerzett traumás elkülönülése az ora serratanál, gyakran retina leválást okozva
diamelia
Két végtag hiánya.
diameter
1. Átmérő. Egyenes, amely egy többé kevésbé gömb vagy henger alakú felület két szembenálló pontját összeköti, illetve egy nyílás vagy egy lyuk határán átjut a nyílás középpontjáig. 2. Az ilyen vonal hosszának mérete. (G. diametros, átmérő)
Találatok Magyarázat
biparietalis diameter A magzati koponya két eminentia parietalisa közötti távolság.
ferde diameter A medencebemenet átmérője az egyik oldali sacroiliacalis ízület és a másik oldali eminentia iliopectinea között.
hátsó sagittalis diameter Az a távolság, amely a sacrococcigealis ízülettől a bal-, illetve a jobboldali tuberositas ischii-ig fut.
occipitofrontalis diameter A magzati fej átmérője a külső occipitalis protuberantia és az os frontale legkiemelkedőbb pontja között a középvonalban.
occipitomentalis diameter A magzati fej átmérője a protuberantia occipitalis externa és az áll középpontja között.
suboccipitobregmaticus diameter A magzati fej átmérője az os occipitale legalacsonyabb pontja és az elülső fontanella középpontja között.
teljes végdiastolés diameter A balkamra keresztmetszeti átmérője, amelybe beletartozik a septum, valamint a hátsó kamra diastole alatti falvastagsága is.
teljes végsystolés diameter A bal kamra keresztmetszeti átmérője, beleértve a septumot és a systole alatti hátsó falvastagságot.
trachelobregmaticus diameter A magzati fej átmérője az elülső fontanella és a nyak között.
tranzverzális diameter A medencebemenet szélességi átmérője, amelyet a linea terminalisok között mérnek.
diapausa
A csökkent metabolizmussal járó biológiai nyugalom vagy alvás periódusa. Időköz, amelyben a fejlődési folyamatok megállnak vagy jelentősen lelassulnak. (dia- + G. pausis, szünet)
diapedesis
Vér vagy bármely alakos elem áthaladása az intakt vérereken. Syn migratio (2). (G. dia- át, + pedesis, szökkenés)
diaphanoszkóp
Olyan műszer, amellyel egy üreges szerv fali fényáteresztő képességének meghatározása céljából megvilágítható annak belseje. (G. diaphanes, átlátszó, + skopeo, vizsgál)
diaphanoszkópia
Az üreg diaphanoszkóppal történő vizsgálata.
diaphemetricus
A tactilis érzékenység meghatározáshoz kacsolódó. (G. dia- át, + haphé, érint, + metron, mérés)
diaphoresis
Syn izzadás, perspiratio. (G. dia- + phoreo, visz)
diaphoreticus
1. Izzadást okozó, illetve verejtékező. 2. Olyan anyag, amely fokozza az izzadást.
diaphragma
1. A has- és mellüreg közötti musculomembranosus választó. Syn rekeszizom 2. Egy nyílás által áttört vékony lemez, amelyet mikroszkópban, fényképezőgépben vagy egyéb optikai szerkezetben blendeként használnak azon célra, hogy kizárja a marginális fénysugarat és ezáltal megfelelőbb megvilágítást szolgáltasson. 3. Kupolaszerű elasztikus lemez által borított rugalmas gyűrű, amelyet a hüvelybe vezetve fogamzásgátló hatással bír (pesszárium). 4. Radiográfiában rács (2). (G. diaphragma)
Találatok Magyarázat
Bucky diaphragma A radiográfiában alkalmazott olyan mozgatható rács, amivel kiküszöbölik a rács árnyékot. Syn Potter-Bucky d.
diaphragma pelvis A két musculus levator ani és musculus coccigeus, valamint az alattuk és felettük levő fascia.
Potter-Bucky diaphragma Syn Bucky diaphragma
urogenitalis diaphragma A rami ischiopubici közötti háromszögletű izomlemez, melynek része a sphincter urethrae és a musculi peronei transversi superficiali.
diaphragmaticus
A diaphragmaval kapcsolatos.
diaphysectomia
A hosszú csöves csontok szárának részleges vagy teljes eltávolítása. (diaphysis + G. ektomé, kivágás)
diaphysialis
A diaphysissel kapcsolatos.
diaphysis, pl. diaphyses
Syn szár. (G. két szél közötti növedék)
diapiresis
Kolloid vagy egyéb apró, szuszpendált részecskék áthaladása az intakt érfalon. Ld diapedesis. (G. diapeiro, áthaladni)
diarrhoea
Abnormálisan gyakori székelés, amelyben a széklet laza vagy folyékony. (G. diarrhoia átfolyás)
Találatok Magyarázat
cholericus diarrhoea Syn nyári d.
lientericus diarrhoea Emésztetlen táplálékrészek megjelenése a székletben.
nyári diarrhoea Gyerekek nyáron előforduló hasmenése, melynek kórokozói rendszerint Shigella vagy Salmonella baktériumok. Syn cholericus d.
utazók diarrhoea Hirtelen kezdet, gyakori hasgörcs, hányás és láz jellemzi. A kirándulás első hetében szokott sporadikusan fellépni. Leggyakoribb kórokozója az enterotoxin termelő Escherichia coli. Syn turista d.
trópusi diarrhoea Syn trópusi sprue.
diarrhoés
A diarrhoeaval kapcsolatos.
diarthricus
Két ízülettel kapcsolatos. Syn biarticularis, diarticularis. (G. d-, kettő + arthron, ízület)
diarthrosis, pl. diarthroses
Valódi ízület. Syn synovialis ízület. (G. articulatio)
diarticularis
Syn diarthricus.
diaschisis
Az agy akut, focalis elváltozásának eredményeként egy funkció hirtelen gátlása, mely nem az agysérülés helyén, hanem az azzal idegrost kötegek útján összeköttetésben álló területen észlelhető. (G. hasítás)
diastaltica
A peristaltica egyik alakja, amelyben egy terület gátlása úgy jön létre, hogy azt megelőzi a kontrakciós hullám. Ilyen típusú peristaltica látható a bélcsatornában. (G. elrendezés)
diastalticus
A diastalticaval kapcsolatos.
diastasis
1. A normálisan kapcsolt részek egyszerű elválása. Syn divaricatio. 2. A diastole középső része, amelyben a pitvari systole előtt lelassul vagy megszűnik a balkamrai telődés. A diastasis időtartama fordítva arányos a szívfrekvenciával és igen szapora szívverés esetén hiányzik. (G. elkülönülés)
diastasuria
Syn amylasuria.
diastaticus
A diastasisra vonatkozó.
diastema, pl. diastemata
1. Bárhol előforduló fissura vagy abnormális nyílás, mely gyakran veleszületett. 2. Két egymásmelleti fog közötti hézag ugyanazon fogíven belül. 3. Az oldalsó maxillaris metszőfog és a szemfog közötti rés, amelybe az alsó szemfog belemegy az állkapocs zárásakor. Emberen ez az állapot abnormális, kutyán és több más emlősön viszont ez tekinthető normálisnak. (G. diastema, intervallum)
diastematocrania
A koponya veleszületett sagittalis irányú fissuraja. (G. diastema, intervallum + kranion, koponya)
diastematomyelia
A gerincvelő komplett vagy inkomplett sagittalis kettéválása, a válaszfalat a csontos vagy fibrocartilaginosus septum képezi. (G. diastema, intervallum, + myelon, velő)
diastole
A szív üregeinek normális, postsystolés kitágulása, amelynek idején a vér beáramlik az adott üregbe. A pitvari d. megelőzi a kamrait és mindkét kamrai d. ritmusosan váltakozik a systoleval. (G. diastolé, kitágulás)
Találatok Magyarázat
elektromos diastole A T hullám végétől a következő Q hullám kezdetéig tartó periódus.
diastolés
A diastoléval kapcsolatos.
diaszkóp
Sima üveglemez, amelyen át enyhe nyomás alatt jobban megfigyelhető a felületi bőrelváltozás. (G. dia, át + skopeo, nézni)
diaszkópia
A felületi bőrelváltozások diaszkópon át történő vizsgálata. (G. dia- át + skopeo, nézni)
diataxia
A test mindkét felére kiterjedő ataxia.
diathermalis
Sy: diathermicus. (G. dia, át, thermé, hő)
diathermanosus
A hősugarak áthatolási képessége. Syn transcalentia. (G. diathermaino, átmelegít)
diathermia
A szövethőmérséklet lokális emelése magas frekvenciájú áram, ultrahang vagy mikrohullám által. (G. dia, át, thermé, hő)
Találatok Magyarázat
orvosi diathermia Enyhe fokú d., amely nem roncsolja a szöveteket.
sebészi diathermia Helyi szövetpusztulást előidéző, magas frekvenciájú elektromos árammal működő elektrokauter alkalmazása, melyet általában vérzéscsillapításra használnak.
rövidhullámú diathermia amelyben a hullámhossz < 10 m.
diathermiás
Diathermia által jellemezhető, diathermiara vonatkozó vagy diathermia által érintett. Syn diathermalis.
diathesis
Konstitúcionális, illetve veleszületett hajlam valamely betegség vagy betegség csoport, valamint strukturális metabolikus anomalia iránt. (G. állapot, elrendeződés)
diatheticus
Diathesishez kapcsolódó.
diatomikus
1. Kétatomos, olyan vegyületre utal, amely két atomból áll. 2. Bármely két atom által alkotott ion vagy atomcsoport.
diazo-
Előtag, mely diazo csoportot =C-N=N-X tartalmazó vegyületet jelez, melyben az X nem szénatom (kivétel CN), hanem pl. egy szénatomhoz kapcsolódó N2. Vö. azo. (G. di, kettő + azote, nitrogén)
dibázikus
Kétbázisú, két helyettesíthető H atomot tartalmazó. Olyan savat jelöl, amelyhez két ionizálódni képes hidrogén atom is tartozik.
dibucain szám
Az atípusos pszeudokolinészterázok különböző alakjainak egyikét (nem képes a szukcinilkolint normális mértékben inaktiválni) elkülönítő vizsgálat. A módszer az enzim aktivitásának dibucain általi%-os gátlásán alapul. Ld fluorid szám.
DIC
Disseminált intravasalis koaguláció.
dicentricus
Két centromerával rendelkező, vagyis abnormális állapot.
Dichorialis, dichorionicus
Két chorion jelenléte igazolható. (G. di, kettő, + chorion, középső magzatburok)
dichroicus
A dichroismussal kapcsolatos.
dichroismus
Az a tulajdonság, hogy valami más színben jelenik meg emittált fény esetén, mint áteresztett fényben. (G. di, kettő + chroá, szín)
Találatok Magyarázat
circularis dichroismus (CD) A monochromaticus, circularisan polarizált fény a circularis polarizálódásból elliptikus polarizációba vált azon anyag közvetlen szomszédságában, amelyen áthalad.
dichromaticus
1. Két színt mutató. 2. Dichromatismussal kapcsolatos (2).
dichromatismus
1. Olyan állapot, amelyben az adott anyag kétszínűként mutatkozik (1). 2. A színlátás abnormalitása, amelyben csupán 2 csap pigment található a szokásos három helyett, miként protanopiaban, deuteranopiaban és tritanopiaban. Syn dichromatopsia. (G. di, kettő,+ chroma, szín)
dichromatopsia
Syn dichromatismus (2). (G. di, kettő,+ chroma, szín + opsis, látás)
dicoria
Syn diplocoria. (G. di, kettő, +koré, pupilla)
dicroticus
A dicrotismussal kapcsolatos. (G. dikrotos, kettősen ütő)
dicrotismus
A pulzus azon formája, amelyben az artériát tapintva kettős ütés érezhető minden szívverés idején. A dicrot hullám hangsúlyozottsága. (G. di, kettő + krotos, ütés)
dicta-
Kétszáz. (G)
dictyoma
A ciliaris epithelium benignus tumora, amely hálószerű szerkezetével az embryonalis retinára emlékeztet. (G. dikyton, háló (retina) + oma, daganat)
didactylismus
Veleszületett rendellenesség, amely állapotban egy kéz- vagy lábfejen csupán két ujj található. (G. di, kettő, + daktylos, ujj)
didaktikus
Instruktív. Az orvostudomány tanítására, az előadásokra és a könyvekre vonatkozik, ellentétben a betegeken végzett klinikai demonstrációktól, valamint a laboratóriumi gyakorlatoktól. (G. didaktikos, tanítás)
didelphicus
Kettős méhhel rendelkező. (G. di, kettő, delphys, méh)
didym-, didymo-
Dupla-, illetve here-. (G. didymos, iker)
didymus
Syn testis. (G. didymos, iker, pl. didymoi, herék)
dieciosus
Szexuálisan elkülönülő állatot vagy növényt jelez, az egyed az egyik vagy a másik nemhez tartozik. (G. di, kettő + oikia, ház)
diencephalon, pl. diencephala
A prosencephalon része, amely az epithalamusból, a thalamus dorsalis részéből, a subthalamusból és a hypothalamusból áll. (G. dia, át + enkephalos, agy)
dieresis
Syn az állandóság megbontása. (G. diairesis, megosztás)
diéta
1. Általában táplálék és ital. 2. Előírt ételek és italok rendje, amelyben az étkezés terápiás célzattal mennyiségi, minőségi, valamint időbeni vonatkozásokban betartandó szabályokat tartalmaz. 3. A kalória felvétel csökkentése fogyás céljából. 4. Valamilyen előírt specifikus étrend betartása. (G. diaita, az élet egy útja, diéta)
Találatok Magyarázat
alacsony purintartalmú diéta Étrend, mely kis menyiségben tartalmaz purin precursorokat (a sok a sejtmaggal rendelkező sejtdús szövetek, mint a máj vagy a mirigyek, stb. bőségesen tartalmaznak purin előanyagokat) és ezáltal szerepet játszik a köszvény kezelésében, de vesekövességben is hasznos lehet (urát kövek).
alacsony sótartalmú diéta Konyhasót, valamint egyéb nátriumsót kis mennyiségben tartalmazó étrend, mely hypertensio, szívelégtelenség és minden egyéb folyadékretentioval járó betegség kezelésére alkalmas.
alkalikus-salakos diéta Olyan étrend, amely főként gyümölcsöket, zöldségeket és tejet tartalmaz és ezen anyagok szervezetben történő lebontása során a vizelettel távozó alkalikus maradékot szolgáltat. Syn savas-salakos d.
diabeticus diéta Diabetes mellitusban szenvedő betegek diétás beállítása végett meghatározott étrend, amelynek célja a szénhidrát és a kalória felvétel korlátozásával az inzulin vagy az oralis antidiabetikus szerek adagjának mérséklése, valamint a beteg testsúlyának normalizálása.
eliminációs diéta Allergia esetén összeállított étrend, amellyel fel kívánják deríteni, hogy a táplálék melyik összetevője képes az allergiás jelenség kiváltására. A gyanús ételeket nem adják, majd a diéta fokozatos bővítésével eljutnak a kóros tüneteket eredményező allergénig.
enyhe diéta Szabályos étrend, amely nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek kémiailag izgató hatásúak vagy mechanikailag okoznának kellemetlenséget a béltraktusban.
gluténmentes diéta A glutén szenzitív enteropathia kezelésére szolgáló búza-, rozs-, árpa-, zabmentes étrend. Ld coeliakia.
ketogén diéta Sok zsírt, kevés szénhidrátot és normális mennyiségű fehérjét tartalmazó, ketózist okozó étrend.
kiegyensúlyozott diéta Olyan étrend, amely ésszerű mennyiségben tartalmazza az esszenciális élelmiszereket.
könnyű-pépes diéta Folyékony-pépes ételekből álló normál étrend olyan személyek részére, akiknek rágása vagy nyelése nehezített. Az ételek ízesítése, fűszerezése, elkészítése nincs szabályozva.
magas rosttartalmú diéta Rostnak a növények emészthetetlen részét nevezik. Rostot tartalmaznak a gyümölcsök, a teljes kiőrlésű gabonamagvak és a hüvelyesek. Az oldhatatlan rostok növelik a széklet tömegét, gyorsítják az étel bélen történő áthaladását (tranzit idő), jótékonyak a székrekedés ellen és csökkentik a bélrák előfordulási gyakoriságát. Az oldható rostok lassítják a glukóz felszívódását, ezzel segítik a diabetesben szenvedő betegek vércukorszintjének rendezését, lassítják a lipidek felszívódását, ezáltal javítva a hyperlipidaemiát. Adásuk béldiverticulosisban is javasolt.
makrobiotikus diéta Olyan étrend, amely hirdetői szerint a hosszú életet biztosítja fogyasztóinak. Hangsúlyozza a természetes táplálékok fogyasztását, a nem növényi eredetű táplálékokat csak kis mennyiségben engedi, valamint az italok fogyasztását is megszabja.
provokációs diéta Ilyenkor az étrend egy vagy több, provokációs célt szolgáló specifiklus anyagot is tartalmaz, tisztázandó, hogy elfogyasztása nem vált-e ki valamilyen kóros reakciót.
rostszegény diéta Durva táplálékban szegény étrend, melyet főleg colon betegségekben alkalmaznak.
savanyú-salakos diéta Syn alkalikus-salakos d.
dietás
A diétával kapcsolatos. Syn dieteticus.
dietetica
Az étrend gyakorlati alkalmazása a betegségek megelőzésében és kezelésében.
dieteticus
Diétás. 1. A diétával kapcsolatos. 2. Az étel leírása természetes állapotában, elkészítésének módja. 3. Alacsony kalóriatartalmú étel jelzője. 4. A dietetica szakértője.
dietilstilboestrol
Szintetikus, non-szteroid ösztrogén vegyület. Egyes postcoitalis fogamzásgátlóban szerepel, mivel gátolja a megtermékenyített petesejt beágyazódását. Ez az első transplacentalisan bejutó, bizonyítottan carcinogen szer, amely leányokban vaginalis világos sejtes carcinomát okoz, ha az anya a gyógyszert -megakadályozandó a fenyegető abortust- a terhesség alatt szedte.
dif-
Előtag, jelentése: szeparáció, különválasztás, kétfelé, visszafordítás, nem.
difázisos
Két fázisú. Két fázisban vagy stádiumban mutatkozó.
difenil
Fenilbenzén. Színtelen folyadék, melyet hőcserélő anyagként alkalmaznak. Görcsöt és központi idegrendszeri depressiot okoz. A narancsokhoz és az organikus szintézisben fungisztatikumként gyakran poliklórozott difenileket használnak (PCB). Syn bifenil.
differencia
Az a nagyság, mérték, amelyben két azonos fajtájú dolog mennyiségében vagy minőségében egymástól különbözik.
Találatok Magyarázat
A-aO2 differencia Az alveolaris tér és az artériás vér oxigénnyomása közötti különbség. Ez normális körülmények között < 10 Hgmm. Jobb-bal cardialis vagy vascularis shunt esetén megnő. Ld alveolaris levegő kiegyenlítődés. Syn alveolaris-artériás oxigénnyomás d.
alveolaris-artériás oxigén differencia Az alveoláris tér és az artériás vér parciális oxigénnyomása közötti különbség: P(A-a)O2. Normális körülmények között fiatal felnőtteken ez az érték < 20 Hgmm.
alveolaris-artériás oxigénnyomás differencia Syn A-aO2 d.
arteriovenosus széndioxid differencia 100 ml vérben az artériás és a vénás vér széndioxid tartalmának különbsége.
arteriovenous oxigén differencia arteriovenosus oxigén különbség. 100 ml vérben az artériás vér és a vénás vér oxigén tartalom különbsége
különbségek standard differencia A valószínűség, hogy két minta átlaga közötti különbség nagyobb zérusnál statisztikai indexe.
differenciálás
Differenciálódás. 1. Olyan jellemző funkciók megszerzése vagy birtoklása, amelyek eltérnek az eredetí típus sajátosságától. Syn specializáció (2). 2. Syn differenciál diagnózis. 3. A hisztológiai készítményből a festék részleges kivonása a különböző szöveti elemek könnyebb megkülönböztetése céljából.
diffrakció
A fénysugárnak az egyenes vonaltól való elhajlása, amikor egy átlátszatlan test széléhez vagy olyan részecskéhez ér, amelynek nagysága megfelel a fény hullámhosszának. (L. diffringo, darabokra törik)
diffúz
1. Disszeminál, szétszór. 2. Disszeminált, szétszórt, nem elhatárolt. (L. diffundo, különböző irányokba szétömlik)
diffuzátum
Syn dializátum. (L. diffundo, különböző irányba ömlik)
diffuzibilis
Diffundálni képes.
diffúzió
1. A molekulák és ionok, illetve egyéb parányi részecskék véletlenszerű mozgása egy oldatban vagy szuszpenzióban az egyenletes eloszlás felé törekedve az adott térfogatban. 2. Syn dialízis.
digastricus
Kéthasú. 1. Két hassal rendelkező, pl. a biceps, vagyis olyan izom, amelynek két húsos része van, közöttük inas területtel. Syn biventralis. Ld musculus digastricus. 2. A digastricus izommal kapcsolatos, jelzi a vele kapcsolatban álló fossat és a hátsó hasához futó ideget. (G. di- kettő + gaster, has)
digenesis
Az egymást váltó generációk szaporodásának különböző mivolta, mint amit a trematoda paraziták aszexuális (gerinctelen) és a szexuális (gerinces) ciklusaiban láthatunk. (G. di. kettő + genesis, generáció)
digeneticus
1. Digenesissel jellemezhető. Syn heteroxenosus. 2. A digeneticus mételyre utal.
digestal
Emészt 1. Nedvességgel és hővel lágyít. 2. Hidrolízissel vagy más vegyi folyamattal egyszerűbb kémiai vegyületekké alakít (emészt). 3. Emésztés vagy hidrolízis terméke. (L. digero, oszt, old)
digestans
Emésztő. 1. Az emésztést segítő. 2. Olyan hatóanyag, amely aktívan részt vesz az emésztés folyamatában. Syn digestiv (2).
digestio
Emésztés. 1. Az emésztés folyamata. 2. Azon mechanikai, vegyi és enzimatikus folyamatok összessége, amelyben a felvett táplálék felszívódásra alkalmas anyaggá bomlik, hogy a szöveteknek energiát biztosítson vagy szintézisükben hasznosuljon. (L. digestio, Ld digest)
Találatok Magyarázat
gastricus digestio Az emésztésnek a gyomorban a gyomornedv enzimjei által végbemenő, főleg a fehérjéket érintő része. Syn pepticus d.
intestinalis digestio Az emésztés bélben zajló, valamennyi tápanyagra (keményítő, zsír, szénhidrát és fehérje) kiterjedő fázisa.
pancreaticus digestio A vékonybélben, a pancreas enzimek által végzett emésztés folyamata.
pepticus digestio Syn gastricus d.
primer digestio Elsődleges emésztés. Az alimentaris traktusban lezajló emésztés.
salivatoros digestio A nyálban levő amiláz enzim a keményítőt cukorrá alakítja.
szekunder digestio Másodlagos emésztés, minek során a szervezet sejtjei átalakítják a chylust, majd az emésztés végtermékei részt vesznek a szervezet anyagcseréjében.
digestiv
1. Az emésztéssel kapcsolatos. 2. Syn digestans (2).
digit
Kéz- vagy lábujj. Syn digitus, dactyl, dactylus. (L. digitus)
Találatok Magyarázat
binaricus digit A kettes számrendszer számjegye. 1. A digitális információ legkisebb egysége, mely 0 vagy 1 lehet. 2. A jel a számolásban.
dobverő ujjak Ld bütyökképződés.
digitalis
1. Ujjakra emlékeztető vagy ujjakkal kapcsolatos, illetve az ujjak által okozott benyomat. 2. A számokon alapuló módszertannal kapcsolatos.
digitalizálás
A kívánt terápiás hatás kiváltása céljából megfelelő mennyiségű digitálisz adása.
digitatio
Ujjra emlékeztető nyúlvány.
digitatus
Ujjszerű nyúlványok vagy benyomatok. (L. digitatus, ujjal rendelkező)
digiti
A digitus szó többesszáma. (L.)
digitus, pl. digiti
Ujj. Syn digit. (L.)
diglossia
Hasadt nyelv. Fejlődési állapot, amelyben a nyelven hosszanti hasadás látható. (G. di, kettő + glossa, nyelv)
diheterozigóta
Olyan egyén, aki két fontos helyen heterozigóta. Főként a genetikus kapcsolat elemzésében szerepel.
dihidrát
Két kristályvizet tartalmazó vegyület.
dihidro-
Előtag, jelentése két hidrogén atom hozzáadása a vegyülethez. (G. di, kettő, hydor, víz)
dihidrolipoamid acetiltranszferáz
Ez az enzim viszi át az acetil csoportot az S6-acetil-dihidrolipoamidról a koenzim A-ra. Több enzim komplexum része (pl. piruvát dehidrogenáz komplex). Syn lipid acetiltranszferáz, tioltranszacetiláz A.
dihidroorotát
L-5,6-dihidroorotát, a pirimidinek bioszintézisének közti terméke.
dihidropterinsav
A folsav szintézis közti terméke. A 6-hidroximetilpterin és p-amino-benzoesav által alkotott vegyület, melynek keletkezését gátolják a szulfonamidok.
dihidrouridin
Az uridinben az 5.-6. helyen levő kettős kötés két hidrogén atom általi telítődésével keletkezik. A transzfer-ribonukleinsavak ritka alkotórésze.
dihidroxi-
Előtag, amely jelzi, hogy két hidroxil csoport került a vegyületbe. Utótagként jelentése diol.
dihidroxiaceton
A legegyszerűbb ketóz.
dijodid
A vegyület molekulánként két jódatomot tartalmaz.
dijodo-
Előtag, mely a vegyületben két jódatom jelenlétét jelzi. (G. di, kettő + ioeidés ibolya virágszín)
dijodotirozin
A pajzsmirigyhormon bioszintézis közti terméke.
diketon
A molekula két karbonil csoportot tartalmaz, pl. acetilaceton (CH3COCH2COCH3).
diketopiperazinok
A szerves vegyületek egyik osztálya, amelyre jellemző, hogy két α-aminosav egymás karboxil csoportjával zárt gyűrűt képez.
dikromát
Syn bikromát. Cr2O72- gyököt tartalmazó vegyület.
dilaceratio
A fejlődő fog bizonyos részének áttelepülése más helyre, majd ezen új helyen történő tovább fejlődése. Mindennek eredménye, hogy a fog gyökere erősen meghajlik. (L. dilacero, darabokra törni)
dilatál
Tágít vagy tágul.
dilatatio
Syn tágítás, tágulás.
dilatator
Syn tágító.
dilatio
Tágítás, tágulás. 1. Egy üreges szerv, illetve egy nyílás élettani vagy művi tágulása. 2. Egy lumen vagy egy üreges struktúra feszítéssel, illetve nagyobbítással végzett kitágítása. Syn dilatatio. (L. dilato tágít)
dilatio d curettage (D C)
A méhnyak kitágítása és az endometrium kikaparása.
dilatio d evacuatio (D E)
A méhnyak kitágítása és a megtermékenyítés eredményének eltávolítása.
dilator
1. Olyan eszköz, melyet egy üreges szerv vagy egy nyílás kitágítására alkottak. 2. Egy nyílást kinyitó izom. 3. Olyan anyag, amely az üreges szervet kitágítja vagy lumenét kinyitja. Syn dilatator.
diluál
Hígít. 1. Valamely oldatban vagy keverékben csökkenti a koncentrációt, az erőt, a minőséget, illetve a tisztaságot. 2. Hígított, vagyis jelzi, hogy az oldat vagy keverék miként változott. (L. diluo, elmosni)
diluens
Hígító. 1. A gyógyszerkészítés farmakológiai aktivitással nem bíró, de gyógyszertechnológiailag fontos és szükséges vegyülete, mely lehet a gyógyszer feloldására szolgáló folyadék (pl. injekció készítés), illetve oralis- vagy inhalatios oldat alkotó eleme. 2. A hígításban annak a vegyületnek az elnevezése, amely hígít.
dilutio
1. A hígítás folyamata. 2. Hígított oldat vagy keverék. 3. MIKROBIOLÓGIA: Módszer, amellyel egy szuszpenzióban megszámolhatók az élő csírák. A mintát addig hígítják, amíg a kivett anyag szélesztve a szeparált telepek megszámolható mennyiségét adja.
Találatok Magyarázat
hígítási sor Sorozat, melyben minden következő hígítást az előző hígításból kiindulva végeznek. Minden egyes hígítás koncentrációját az előző hígításéból számítják, megszorozva az oldott anyag arányával és ezt addig folytatják, amíg el nem érik a számukra szükséges hígítási fokot. Ezt a hígítási típust alkalmazzák az antitest titer megállapítására, illetve egy igen koncentrált oldatból rendkívül híg oldat készítésére.
zárt áramlású hélium dilutio A funkcionális reziduális kapacitás mérésére szolgáló gázhígítási technika. A vizsgálandó személy a spirométerből visszalélegzi a héliumot, mialatt oxigént adva és a széndioxidot eltávolítva fenntartják a konstans rendszertérfogatot.
dimelia
Egy végtag egészének vagy egy részének congenitalis kettőződése. (G. di, kettő, melos, végtag)
dimenzió
Kiterjedés, nagyság, méret. Többes alakban a hossz-, a szélesség- és a magasság dimenzióit, mértékeit jelzi.
dimer
Egy vegyület, amely két hasonló molekula kombinációjával alakul ki. Legszorosabb értelemben atomvesztés nélkül, de rendszerint egy molekula víz vagy a víznek megfelelő kis molekula kilépésével keletkezik. A trimerek, tetramerek, oligomerek és polimerek magasabb rendű vegyületek. (G. di, kettő + mer)
dimerikus
A dimer jellemzőivel rendelkező.
dimetilszulfoxid (Me2SO)
Metilszulfoxid, egy igen erősen penetráló oldószer, mely a b?ről fokozza a gyógyszerek felszívódását és szövetekbe jutását. Ipari oldószer, amelyet bursitisben és arthritisben fájdalomcsillapítóként, valamint gyulladáscsökkentőként is javasolnak.
dimorf
1. Gombákban a növekedés és a szaporodás két formájának, penész- és élesztőgomba kifejeződése. Syn dimorphosus (2). 2. Syn dimorphosus (1).
dimorphismus
Kétféle alak vagy méret megléte. Arra utal, hogy egy anyag kristályos formában és amorf alakban is képes megjelenni. Ugyanazon fajon belül a külső megjelenés egyénenkénti eltérése. (G. di, kettő, + morphé, alak)
Találatok Magyarázat
szexuális dimorphismus Egy fajon belül a hím és nőstény egyedek közötti szomatikus különbség, amely a nemi érés kapcsán alakul ki, beleértve, -de nem kizárólagosan- a másodlagos nemi jellegzetességeket.
dimorphosus
Dimorf. 1. A dimorphismus sajátságait mutató. Syn dimorphicus (2). 2. Syn dimorphicus (1).
dinamika
1. Az erő által kiváltott mozgás tana. 2. PSZICHIÁTRIA: Az érzelmi- és elmebetegségek kifejlődésének meghatározása. 3. MAGATARTÁS KUTATÁS: A személyek közötti számos kapcsolatból és jelenségből bármely, amely befolyásolja a személyiség fejlődést és az interpersonalis kapcsolatokat. (G. dynamis, erő)
dinein
Adenozin trifoszfatáz aktivitásra képes mozgó struktúrához kapcsolódó fehérje. A flagellumok és a ciliumok külső tubulusaiban a kart alkotja. Ld tubulin. (dyne + protein)
dioestrosus
A dioestrusra vonatkozó.
dioestrus
A két oestrus periódus közötti szexuális nyugalom tartama. (G. dia, között + oistros, vágy)
dioptria
A lencsék refrakciós erejének mértékegysége, a méterben megadott fókusztávolság reciproka. (G. dioptra, szintező műszer)
Találatok Magyarázat
prizma dioptria A prizmán áthaladó fény eltérésének mértékegysége, mely egy méteren 1 cm eltérést okoz.
dioptrikus
Az optikusoknak a fény refrakciójával foglalkozó szakértő csoportja.
diovularis
Két petesejtre vonatkozó. Syn biovularis. (di- + L. ovulum, az ovum kicsinyítése)
diovulatio
Kettős ovulatio. Egy ovarialis ciklus alatt két petesejt kibocsájtása.
dioxid
Két oxigénatomot tartalmazó molekula, pl. széndioxid, CO2.
dioxigenáz
Oxidoreduktáz, amely egy O2 molekulából két oxigén atomot visz be az addig redukált szubsztrátumba.
dioxin
1. Két oxigénatomot, négy CH csoportot és kettős kötéseket tartalmazó gyűrű. Az oxigén helyzetét az előtagok, mint pl. 1,4-dioxin adják meg. 2. A dibenzo (b,e) (1,4) dioxin rövidítése. 3. 2,3,7,8-tetraklorodibenzol (b,e, (1,4) dioxin; a 2,4,5-T herbicidben előforduló szennyeződés; potenciális toxicitása, carcinogenitása, teratogenitása ellentmondásos.
dipeptid
Két aminosav peptid kötés (-CO-NH-) általi kombinálódása.
dipeptidáz
(EC 3.4.13.11.) A dipeptideknek aminosavakká történő hidrolízisét katalizáló hidroláz.
dipeptidil peptidáz
Két formában megjelenő hidroláz. A dipeptidil peptidáz I egy dipeptidil transzferáz, amely a polipeptidek amino végéről hasítja le a dipeptideket, míg a dipeptidil peptidáz II egy tulajdonságaiban hasonló, de specificitásában eltérő enzim.
dipeptidil transzferáz
A dipeptideket a polipeptidek amino végéről lehasító enzim. Ld dipeptidil peptidáz.
diphallus
Kettős penis. A penis veleszületett, részleges vagy teljes kettőződése, mely húgyhólyag extropiaval is társulhat. (G. di, kettő, + phallos, penis)
diphtheria
Specifikus fertőző betegség, amelynek kórokozója a Corynebacterium diphtheriae és annak igen erős toxinja. Súlyos helyi gyulladás, vaskos membránnal borított pharynx, orr, elvétve tracheobronchialis légutak jellemzik. A toxin a perifériás idegek degeneratioját, valamint a szívizom és más szövetek károsítását idézi elő. Mortalitása, főleg gyerekeken magas. Manapság ritka, mivel hatásos toxoiddal oltanak ellene. (G. diphthera, bőr)
diphtheriás
Diphtheriaval kapcsolatos vagy a diphtheriaban jellegzetes hártyás exsudatumra emlékeztető.
diphtheroid
1. A localis fertőzések diphtheriara emlékeztető csoportja, melynek kórokozója nem a Corynebacterium diphtheriae. Syn pseudodiphtheria. 2. A Corynebacterium diphtheriaere hasonlító mikroorganizmus. (diphtheria + G. eidos, emlékeztet)
diphyllobothriasis
A Cestodákhoz tartozó Diphyllobotrium latum által okozott fertőzés. Az emberi infekciót durván vagy nem kellően hőkezelt halétel eredményezi, amennyiben a hal a pleocercoid lárvával fertőzött. Leukocytosis és eosinophilia jelentkezhet. Ha a féreg az emésztőcsatornában eléggé magasan található, elfogyaszthatja a B12 vitamint mielőtt az felszívódna vagy megváltoztathatja annak felszívódását, ezáltal hyperchrom macrocytás anaemiát előidézve.
Diphyllobothrium
A szalagféreg (taenia) nemhez tartozik. Néhány fajtáját emberi fertőzésben is megtaláljuk, de legnagyobb jelentőséggel a D. latum bír. (G. di, kettő + phyllon, levél, + bothrion, kis árok)
diphyodont
Fogváltásos. Két egymást követő fogsorozat kialakulása, miként emberben és más emlősökben történik. (G. di, kettő + phyo, készíteni, + odous, fog)
diplacusis
A hang akár időben, akár hangszínezetben történő abnormális felfogása, miáltal egy hang kettőzötten hallatszik. (G. diplous, kettős, dupla, + akousis, hallás)
Találatok Magyarázat
binauralis diplacusis Olyan eltérés, amelyben ugyanaz a hang a két fülben másként hallatszik.
diplegia
Az érintett területek a test mindkét oldalán bénultak.
diplo-
Dupla, kettős, Ld haplo. (G. diploos, dupla)
diplobacillus
Két vég a véghez összekapcsolódott pálcika alakú bakteriális sejt.
diplobacteria
Párosan összekapcsolódott bakteriális sejtek.
diploblasticus
Két csíraréteg kialakulása. (diplo- + G. blastos, csíra)
diplocardia
Ebben az anomaliaban a szív két oldalát egy változó mértékben látható centrális fissura választja ketté. (diplo- + G. kardia, szív)
diplococci
A diplococcus többesszáma.
diplococcus, pl. diplococci
Kerek vagy ovális bakteriális sejtek, amelyek párosan összekapcsolódva jelennek meg.
diplocoria
A szemben két pupilla megjelenése. (diplo- + G. koré, pupilla)
diplogenesis
Kettős magzat képződése, illetve egy magzat bizonyos részeinek megkettőződése. (diplo- + G. genesis, képződés)
diploid
A sejtnek az anyai és az apai kromoszóma állományt (a szomatikus sejtek normális kromoszóma állománya, emberen 46 kromoszóma) is tartalmazó állapota. (diplo- + G. eidos, emlékeztet)
diplomyelia
A gerincvelő teljes vagy részleges kettőződése, melyhez a gerinccsatorna csontos septuma is társulhat. (diplo- + G. myelon, velő)
diplonema
A kromoszóma-fonál kettőzött alakja, mely a meiózis diploten szakában látható. (diplo- + G. néma, fonál)
diplopagus
Az összenőtt ikrek -melyek mindegyike komplett testtel rendelkezik, bár egyik vagy másik belső szervük közös is lehet- általános elnevezése. Ld összenőtt ikrek, az iker szócikk alatt. (diplo + G. pagos, valami fixált)
diplophonia
Mind a szájüreg, mind a hangszalag rezgése következtében kialakuló szimultán kettős hang. (diplo + phonia)
diplopia
Egyetlen tárgy kettőnek látása. Syn kettős látás. (diplo- + ops, szem)
Találatok Magyarázat
keresztezett diplopia A jobb szemmel észlelt kép balra látható attól, mint amit a bal szem észlel.
monocularis diplopia Egyetlen szemmel látott kettős- vagy szellemkép, mely szinte mindig a törőközegek elváltozásával kapcsolatos.
diploszóma
Páros alloszóma, az emlős sejtben a centriolum ilyen. (diplo- + G. soma, test)
diploszómia
Funkcionálisan különállónak tűnő, mégis egy vagy több ponton összakapcsolódott ikerpár. Ld összenőtt ikrek az iker címszó alatt. (diplo- + G. soma, test)
diplotén
A meiózis profázisának egy későbbi szakasza, amelyben a páros homológ kromoszómák egymást taszítani kezdik és eltávolodnak egymástól. (diplo- + G. tainia, kötelék)
dipsesis
Abnormális vagy túlzott szomjúság, illetve szokatlan italok iránti vágyódás. Syn dipsosis. (G. dipseo, szomjazik)
dipsomania
Az alkoholfogyasztás visszatérő, túlzott mértékű kényszere. (G. dipsa, szomjúság + mania, őrültség)
dipsosis
Syn dipsesis. (G. dipsa, szomjúság + -osis, állapot)
dipsoterápia
Bizonyos betegségek szomjaztatással (csak ameddig lehetséges) történő kezelése.
Diptera
A rovarok fontos rendje (két szárnyú legyek és szúnyogok), melybe számos betegséget okozó vektor tartozik, mint pl. a cece-, a homoki légy és a csípős szúnyog. (G. di, kettő, +pteron, szárny)
dipteran
A kétszárnyúak rendjébe tartozó rovarra vonatkozó.
dipterosus
Diptera jellegzetességgel rendelkező.
dipylidiasis
Ragadozók és az ember egy cestoda (Dipyllidium caninum) által okozott betegsége.
Dipyllidium caninum
A kutya szalagféreg leggyakoribb faja, a dupla nyílású szalagféreg, melynek lárvái a kutyabolha vagy a -tetű testére tapadnak. A féreg esetenként az embert is megfertőzi. (G. dipylos, két bejárattal rendelkező, L. canis kutya)
dir. prop.
Rövidítés: L. directione propria, megfelelő vezetéssel.
direktor
Irányító, igazgató. 1. A késen hornyot alkotó szerkezet, mely ezáltal megakadályozza, hogy az egy adott mélységen túl hatoljon. 2. A szolgáltató feje. (L. dirigo elrendez, irányít)
dis-
Ketté, szét, nem, nagyon. Vö. dys. (L. elkülönülés)
disabilitas
Rokkantság, alkalmatlanság. 1. A normális emberi aktivitás mindennemű korlátozása. 2. A szervek vagy a végtagok bármilyen defektusa, csökkent, korlátozott működése.
Találatok Magyarázat
fejlődési disabilitas A prenatalis vagy postnatalis események következtében a megismerési, a nyelvi, a motoros ügyességi vagy a beilleszkedési téren észlelhető zavarok, pl. mentalis retardatio, csökkent hallás, tanulási nehézség, figyelemhiány-hiperaktivitás.
tanulási disabilitas Az írott, illetve a beszélt nyelv megértésére vonatkozó egy vagy több alapvető kognitív és pszichológiai folyamat zavara. A kornak megfelelő olvasási, írási, kiejtési, beszéd vagy számolási teljesítményben mutatkozó károsodás.
disaggregatio
1. Részeire bontás. 2. A különböző érzések koordinálásának és kölcsönös kapcsolatuk megértésének hiánya. (L. dis, elkülönítés + aggrego, valamit összeadni)
disarticulatio
Egy végtag ízületen áthaladó, a csont átvágása nélkül kivitelezhető amputatioja. (L. dis. egymástól el, + articulus, ízület)
disc-
Ld disco-.
discectomia
A discus intervertebrale egészének vagy egy részének műtéti eltávolítása. Syn discotomia. (disco- + ektomé, kimetszés)
discharge
1. Azon anyag, melyet a szervezet kilök, excretio vagy secretio formájában eltávolít. 2. Egy neuron kisülése vagy aktiválódása.
dischronatio
Az időről alkotott tudat zavara. (L. dis- távol, + G. chronos, idő)
disci
A discus többesszáma.
disciform
Kerek, tányérszerű, discusra hasonlító.
discissio
1. Bemetszés vagy szétvágás. 2. SZEMÉSZET: A capsula felnyitása, a lencse kérgi részének feltörése tűszerű késsel vagy lézerrel. (L. discindo széttép)
discitis
A discus intervertebrale nem bakteriális gyulladása. Syn discitis.
disco-, disc-
Discus alakú. (G. diskos)
discogen
A discus intervertebraleból eredő.
discoid
1. Discusra emlékeztető. 2. FOGÁSZAT: Véső, kaparó műszer, amelynek éle köralakú. (disco- + G. eidos, megjelenésű)
discopathia
A discus betegsége, elsősorban a discus intervertebralera értik. (disco- + G. pathos, betegség)
Találatok Magyarázat
traumás discopathia A discus vagy a környező szalagok hasadását, laceratioját, széttöredezését előidéző sérülés, ugyanakkor a letöredezett részek nem sértik a gerincvelőt, a kilépő idegeket vagy a szalagokat.
discoplacenta
Discoid alakú méhlepény.
discotomia
Syn discectomia. (disco- + G. tomé, bemetszés)
discus
1. Tányér, kerek lapos lemez. Bármi, ami lapos, kerek szerkezettel bír. 2. Syn lamella (2).
Találatok Magyarázat
discus articulare Az egymás melletti csigolyák közötti porckorong, mely egy külső fibrosus részből (anulus fibrosus) és egy belső zselatinózus részből (nucleus pulposus) áll.
discus hernia
Porckorongsérv, a csigolyák közötti rugalmas kötőszövet kipúposodása, fájdalommal járó nyomást gyakorol a környékbeli idegekre, és ízületekre. Konzervatív kezeléssel általában panaszmentessé tehető. Néha műtéttel kell eltávolítani a sérült porckorongot.
discus, pl. disci
Syn lamella (2). (G. diskos, tányéralakú)
Találatok Magyarázat
ciliaris discus, pl. disci Syn orbiculus ciliaris.
germinalis discus, pl. disci A telolecithalis (az egyenetlen anyageloszlású pete vegetatív pólusa) petének azon pontja, ahol az embryo elkezd kialakulni.
intercalalt discus, pl. disci A szívizom speciális intercellularis tapadása, amely hézag kitöltést szolgál (gap junction), és a fascia adherenst, valamint elszórtan desmosomákat tartalmaz.
discus, pl. disci nervi optici Syn papilla nervi optici.
rupturált discus, pl. disci Syn herniált d.
disengagement
1. Szabaddá, lekötöttség nélkülivé válás. A gyermek születésekor a fej kiemelkedése a vulvaból. 2. A medencéből a magzat elől levő részének kiemelkedése, miután annak bejáratán már túljutott.
disequilibrium
Az egyensúly zavara vagy hiánya.
Találatok Magyarázat
linkage disequilibrium Annak a valószínűsége, hogy két vizsgált lókusz együtt fordul elő az ivarsejtben nem egyenlő az őket reprezentáló gének előfordulási gyakoriságának szorzatával. Ha a számolt és a valóságos gyakoriság között különbség adódik, akkor nő a disequilibrium, melynek számos oka lehetséges.
disfluencia
Syn dysfluencia.
disgerminoma
Syn dysgerminoma.
disimpactatio
1. A beékelődés (impactálódás) elkülönítése a törött csontban. 2. A beékelődött széklet ujjal történő eltávolítása.
disinfect
A patogén mikroorganizmus elpusztítása vagy olyan anyag, amely képes a baktérium szaporodásának megszüntetésére, életjelenségeinek kiiktatására.
disinfectans
Dezinficiens. 1. Képes a kórokozókat elpusztítani vagy életjelenségeiket felfüggeszteni. 2. Az előbb említett célra felhasználható anyag.
disinfectio
Dezinficiálás. A kórokozók, toxinjaik vagy terjesztő vektoraik kémiai, illetve fizikai hatással végzett tönkretétele.
Találatok Magyarázat
konkurens disinfectio A fertőtlenítő szert, miután a fertőző kórokozó elhagyta a szervezetet azonnal vagy közvetlenül a fertőző anyaggal szennyezett tárgyak levetése után adják.
záró disinfectio A fertőtlenítő eljárásokat akkor alkalmazzák, miután a beteg elhagyta a lakását vagy a kórházat. Pl. a beteg halálát követően, illetve miután már nem fertőz.
disintegratio
Dezintegrálódás, dezintegrálás. 1. Összetett anyagok részeinek elvesztése, illetve elkülönülése a katabolizmus vagy a lebomlás folyamatában. 2. Pszichés, illetve magatartási dezorganizáció. (dis- + L. integer, egész)
disjunctio
A kromoszóma párok normális elkülönűlése a meiózis I vagy II anafázisában. (dis- + L. junctio, kapcsolat)
disk
1. Syn lamella (2). 2. FOGÁSZAT: Dörzsölő szemcsékkel bevont vékony kerek papír vagy más anyag, mely a fogak és a tömés vágására, csiszolására szolgál. 3. Ld discus. (L. discus, tányér)
diskitis
Syn discitis.
disko-
Ld disco-.
dislocal
Luxál, az ízületből kificamít.
dislocatio
Egy szervnek vagy egy részének a helyéről történő kimozdulása. Különösen a csontok normális elhelyezkedésével kapcsolatban használják, ha a normális ízületi kapcsolatok zavart szenvednek. Ilyen az ízület kificamodása, kibicsaklása. Syn luxatio (1). (L. dislocatio: dis, el, locatio, helyzet)
Találatok Magyarázat
zárt dislocatio Az ízület kiugrik a helyéből, de ez nem jár külső sebbel, illetve a csont eltörik, helyéből kimozdul, de nem szenved sebzéssel járó nyílt törést.
compound dislocatio Syn nyílt törés.
egyszerű dislocatio Syn zárt d.
dismutáz
Két azonos molekul közötti katalizálást végző enzim generikus neve, a két molekula végül oxidáltságában vagy foszforiláltságában különbözik egymástól.
disorganisatio
Valamely szerv vagy szövet funkciójának kiesése melletti tönkremenetele.
disorientatio
Desorientatio. A környezettel való kapcsolat érzésének (idő, hely és személy), illetve a tájékozódóképesség elvesztése.
dispendál
Gyógyszert és egyéb szükséges hatóanyagot ad ki a betegnek. Az orvosi vényre kiadja a gyógyszert.
dispensator
Eredetileg a Pharmacopeia-hoz csatolt kommentár, ma inkább ennek kiegészítője, amely tartalmazza a gyógyszerek forrását, elkészítésének módját, fiziológiás hatását és terápiás alkalmazását. Felsorolja a legtöbb, akár hivatalos, akár nem hivatalos, a betegségek kezelésében alkalmazott gyógyhatású szert. (L. dispensator, intéző, irányító)
dispergál
Eloszlat, eltüntet, szétszór, hígít.
dispersio
1. Szétszór vagy amit szétszórnak. 2. Részecske beépítése egy másik részecske tömegébe, beleértve a feloldást, a szuszpendálást és a kolloid diszpergálást. 3. Specifikusan a kolloid oldat (solutio) esetében alkalmazott kifejezés. (L. dispersio)
dispirema
A kettős kromatin gomolyag a mitózis telofázisában. (G. di, kettő, + speiréma, feltekeredik)
dispositio
Elrendezés. Az egészségügyi feljegyzésekben közölt részletek (a kezdeti gondozási vagy szolgáltatási adatoktól a kezelésekig) átadása a betegnek.
dissecál
1. Részekre vág. A test szöveteit tanulmányozás céljára elkülöníti. 2. A műtét során a természet adta határok mentén elkülöníti a különböző struktúrákat azáltal, hogy a kötőszöveti hálózatból kifejti azokat. (L. disseco, szétvág)
dissecans
Az ízületi porc és az alatta fekvő csont egy darabjának teljes vagy részleges leválása, mely rendszerint a térdben fordul elő és az epiphysis asepticus necrosisaval társul.
dissectio
Szétvágás. Syn anatómia (3), necrotomia (1).
Találatok Magyarázat
aorta dissectio Az aorta intimájának behasadása következtében kialakuló dissecáló aneurysma.
disseminált
Szétszórt. Egy szerven belül, illetve egy szövetben vagy az egész szervezetben szétszóródott. (L. dissemino, magot elszór)
dissimulatio
Szimulálás. Egy helyzettel kapcsolatos igazság elrejtése, különösen az egészségi állapot eltitkolása az elmeállapot vizsgálatakor. Így tesz a szimuláns amikor betegséget tettet. (L. dissimulatio színlelés)
dissociatio
1. Elkülönülés, illetve egy kapcsolat megszüntetése. Syn disassociatio. 2. Egy komplex kémiai vegyület egyszerűbbé alakítása valamely lítikus reakció vagy ionizáció által. 3. Az elmében lejátszódó folyamatok egy csoportjának tudattalan elkülönítése a gondolkodási folyamat többi részétől, amelynek következtében ezen folyamatok önállóan működnek és elvész a szokásos kapcsolódás. Pl. az érzelem és az ismeret különválása. Ld többszörös személyiség. (L. dissocio, elkülönül)
Találatok Magyarázat
atrialis dissociatio A két szívpitvar egymástól függetlenül kontrahál, illetve ugyanez a pitvarnak csak egy részére igaz a fennmaradó résszel szemben.
atrioventricularis dissociatio, A-V d. 1. A pitvarok és a kamrák egymástól függetlenül aktiválódnak és kontrahálódnak, mint komplett A-V blokkban. 2. Specifikusabban a pitvarok és a kamrák közötti d. a pitvar (pacemaker, pacemaker lépést szabályozó) működésének lelassulása vagy a kamrai pacemaker működésének felgyorsulása következtében jön létre, amikor közel azonos sebességgel leadva az impulzusokat, azok a saját üregüket depolarizálják (a pitvari impulzus a pitvarizomzatot, a kamrai impulzus pedig a kamraizomzatot), ezáltal interferálnak a másik depolarizációjával (interferencia d.).
elektromechanikai dissociatio A szívben az elektromos aktivitás fennmaradása, amihez azonban nem társul a mechanikus összehúzódás. Gyakran szívruptura jele.
longitudinalis dissociatio A szív párhuzamos (jobb és bal) üregei közötti dissotiatio, vagyis a két pitvar és a két kamra közötti, szemben a pitvar-kamrai dissotiatioval.
dissolvál
Felold. A szilárd állapotból a diszpergált állapotba történő átvitel az adott anyag megfelelő tulajdonságú folyadékba merítésével. (L. dissolvo felold)
dissonancia
Ellentét. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA: Zárkózott, visszahúzódó állapot, amely akkor alakul ki, ha az illető csak minimális mértékben tartja szem előtt belső összeférhetetlenségét vagy konfliktusát. (L. dissonus, zavart)
Találatok Magyarázat
kognitív dissonancia Megértési d. Motivációs állapot, amely akkor alakul ki, ha a személy magatartása, érzékelése és az ezekhez történő hozzáállása egymással nincs összhangban, pl. az afroamerikaiak utálata, ugyanakkor Martin Luther King iránt érzett bámulat.
distad
A periféria felé, distalis irányba.
distalis
1. A test vagy az eredő központjától távoli. Elsősorban a végtagra, annak is a distalis részére vagy valamely szerv távolabb levő részére használt jelző. 2. FOGÁSZAT: A medián sagittalis síktól elfelé az arcon, a fogív kanyarulatát követve. (L. distalis)
distantia
Két tárgy közötti távolság mértéke. (L. distantia, távol állás)
Találatok Magyarázat
fókusz distantia A lencse fókuszának a lencse középpontjától való távolsága.
fókusz-film distantia (FFD) A sugárforrás (a röntgencső fókuszpontja) és a film vagy más képfelfogó közötti távolság. Syn sugárforrástól a felvevőig terjedő d.
távollátási distantia Egy tárgyról a szembe betérő sugarak ezen ponton gyakorlatilag párhuzamosan futnak.
interarcus distantia 1. Fogív távolság. A maxillaris és a mandibularis fogívek közötti függőleges távolság valamely meghatározott vertikális dimenzióban. 2. A maxilla és a mandibula gerince közötti függőleges távolság.
occlusios distantia 1. Az egymással szemben levő occlusios felszínek közötti függőleges távolság nyugalmi helyzetben, hacsak a helyzetet másként nem jelölik. 2. Syn szabad terület.
distantia pupillarum A két pupilla középpontja közötti távolság, mely fontos mérőpontként szolgál a szemüveg keretének és lencséinek behelyezésére, illetve beillesztésére.
sugárforrástól a felvevőig terjedő distantia Syn fókusz-film d.
distentio, distensio
Valaminek kitágított vagy nyújtott állapota. Ld dilatio. (L. distendo, szétnyújtani)
distillatio
Lepárlás, desztilláció. Valamely folyadéknak hő által történő lepárlása, majd ezt követően a párlat, valamint a gőz kondenzálása. Az illó és a kevésbé illó anyag elkülönítésére, valamint a folyadékkeverék szétválasztására alkalmas módszer. (L. destillo, lecsepeg)
distillatum
A desztilláció terméke.
distobuccalis
A fogak distalis és buccalis felszínével kapcsolatos, jelezve az átmenetüknél keletkező szöget.
distobuccoocclusalis
A premolaris és molaris fogak distalis, buccalis, valamint occlusalis felszínével kapcsolatos. Különösen ezen felszínek egyesülésénél észlelhető szögekre vonatkozik.
distobuccopulpalis
A fogüreg falai által képzett háromélű pont szögével kapcsolatos.
distocclusalis
1. A distocclusioval kapcsolatos vagy azzal jellemezhető. 2. Összetett üreg vagy tömés jelzője, amely a fog distalis és occlusios felszínére is ráterjed. 3. A distalis és occlusalis falak közötti V üreg esetén kialakuló szög.
distocclusio
Olyan malocclusio (rossz harapás), amelyben a mandibula és a maxilla íve a normálisnál distalisabban érintkezik. Az Angle féle osztályozás szerint II osztályú malocclusio. Syn distalis occlusio (2), hátsó harapás.
distocervicalis
1. V üreg alkotásakor a distalis és a cervicalis vonalak találkozásánál létrejövő szöggel kapcsolatos.
distogingivalis
A fog gingivalis vonala és distalis felszíne közötti átmenettel kapcsolatos.
distoincisalis
Azzal a laposszöggel kapcsolatos, amely a fog distalis és incisalis fala közötti V osztályú üreg kialakításakor képződött az elülső fogakban.
distolabialis
A fog distalis és labialis felületével kapcsolatos, az általuk képzett laposszöget jelzi.
distolabiopulpalis
Azzal a háromszöggel kapcsolatos, amelyet a distalis, a labialis és a pulpalis falak alkotnak a metszőfogakon képezett IV osztályú (mesioincisalis) üreg kialakításakor.
distolingualis
A fog distalis és lingualis felületével kapcsolatos, az általuk képzett szöget jelzi.
distolinguoocclusalis
A premolaris és molaris fogak distalis, lingualis és occlusalis felületével kapcsolatos, különösen ezen felületek által alkotott laposszögekre vonatkozó.
distomolaris
A harmadik molaris fog helyétől hátrafelé elhelyezkedő számfeletti fog jelzője.
distopulpalis
A kialakított üreg distalis és pulpalis fala közötti két térszöggel kapcsolatos.
distorsio
Torzítás. 1. PSZICHIÁTRIA: Védekezési reakció, amely az egyént képessé teszi arra, hogy elnyomja vagy álcázza a számára elfogadhatatlan gondolatokat. 2. Fogászati lenyomatban a benyomat elkészítése utáni tartós deformatio. 3. A normál alak és forma kicsavarodása. (L. distortio kificamít)
Találatok Magyarázat
parataxiás distorsio Egy másik személy iránti, torzított értékelésen alapuló magatartás, mivel ezen személy azonosítása a beteg elmúlt élete során valamilyen jelentős alakhoz kapcsolódik.
radiológiai distorsio A radiográfia okozta nagyítás, torzítás, rövidülés következtében egy tárgy nagyságának és alakjának helytelen interpretációja.
distoversio
A fognak a normálistól distalis irányba történő elhelyezkedése, a fog a fogazat ívének görbületét hátrafelé követi.
distractio
Elvonás. 1. A szellemi koncentrálóképesség nehézsége vagy lehetetlensége. 2. Egy végtag ízületi felszíneinek különválasztása, illetve a csontdarabok szeparálása céljából végzett manipulálás vagy húzás. (L. distraho, különböző irányba húzni)
distress
Mentalis vagy fizikai szenvedés, illetve gyötrelem.
distributio
Eloszlás. 1. Az artériák és az idegek ágainak eloszlása a szövetekben, szervekben. 2. Az artériák és idegek ágainak eloszlási területe, ezen artériákkal és idegekkel ellátott régió. 3. A népességben a különböző kategóriák alapján csoportosított emberek száma, aminek alapján pl. kor, nem, foglalkozás szerinti megoszlásról beszélhetünk. (L. distribuo szétoszt)
Találatok Magyarázat
Gauss-féle distributio Gauss eloszlás. A statisztikában az átlagérték körüli populációs megoszlás. Gauss-féle megoszlás esetén a ± 1%-os standard deviáció (SD) magában foglalja az esetek 68.2%-át, ± 2 SD-n belülre kerül 95.4% és ± 3 SD lefedi az esetek 99.7%-át. Syn harang alakú görbe, normál eloszlás.
normál distributio Syn Gauss-féle d.
distrix
A hajvégek kettéválása. (G. dis, kétszer + thrix, haj)
diszacharid
Két monoszacharid kondenzációs terméke, miközben leadnak egy molekula vizet.
diszkordancia
A népesség tagjaiban két jellemző eltérése, melyet a kapcsolat mértékéül alkalmaznak. Vö. konkordancia.
diszkrét
Elkülönült, különálló, máshoz nem kapcsolt. A bőr bizonyos elváltozásait jelölik így. (L. discerno, elkülönít)
diszkrimináció
A különböző dolgok közötti különbségtétel lehetősége. Az a képesség, amellyel a különböző dolgokat eltérőnek ismerjük fel, illetve minderre megfelelően reagálunk. (L. discrimino, elválaszt)
Találatok Magyarázat
jobb-bal diszkrimináció A test két oldalának azonosítási folyamata, amely megkülönbözteti a jobboldalt a baloldaltól.
diszmorfológia
A szövetek abnormális fejlődésével foglalkozó tudományág általános elnevezése, mely a klinikai genetika egyik területének tekinthető. (dys- + G. morphé, alak + logos, tanulmány)
diszprózium (Dy)
A lantanidák (ritka földfémek) sorába tartozó fémes elem, atomszáma 66, atomsúlya 162.50. (G. dysprositos, nehéz hozzáférni)
disztrofin
Egy fehérje, amelyet a normál izom sarcolemmajából mutattak ki. Pseudohypertrophiás vagy más izomdystrophiaban szenvedők izmaiban ez a fehérje nincs jelen.
diszulfát
Két szulfátgyököt tartalmazó molekula.
diszulfid
1. A referencia elemmel szemben két kénatomot tartalmazó molekula, pl. CS2, széndiszulfid. 2. -S-S- csoportot tartalmazó vegyület, pl. a cisztin.
DIT
Dijódtirozin.
diterpének
4 izopropén egységgel rendelkező, vagyis 20 szénatomot és 4 elágazó metilcsoportot tartalmazó hidrokarbonok, illetve származékaik. Pl. A-vitamin, retinén, akonitin.
diuresis
Vizelet elválasztás. Nemegyszer a szokatlanul nagy mennyiségben kiválasztott vizeletre mondják. (G. dia, át, ouresis, vizelés)
diuretikum
A vizelet kiválasztását fokozó hatóanyag.
Találatok Magyarázat
kacs diuretikum A diuretikumok egyik osztálya (pl. furosemid, etakrinsav), mely oly módon fejti ki hatását, hogy nemcsak a proximalis és a distalis tubulusban, de még a Henle kacsban is megakadályozza a nátrium és a klór visszaszívódását.
ozmotikus diuretikum Pl. a mannitol, mely ozmotikus hatásánál fogva fokozza a víz és az elektrolitok vizelettel történő kiürítését.
kálium spóroló diuretikum Olyan hatóanyagok, amelyek elősegítik a kálium szervezetben tartását. Ide tartozik a triamteren és az amilorid, melyek hypertoniaban és pangásos szívelégtelenség esetén kerülnek alkalmazásra.
diurnalis
1. A nappali órákkal kapcsolatos, szemben a nocturnalis, vagyis az éjszakai órákkal. 2. Minden 24 órában egyszer ismétlődő ritmus, pl. diurnalis variáció. Vö. circadian. (L. diurnus, nappali)
divalencia
Kétértékűség. Syn bivalencia.
divalens
Kétértékű. Syn bivalens (1).
divaricatio
Elágazás. Syn diastasis (1). (L. divaricare, szétszóródni)
divergencia
1. Különböző irányokba történő szétszóródás. 2. A neuron azon elágazásai, melyek révén más neuronokkal synapsisokat alkot. (L. d- el, + vergo hajlani, esni)
divergens
Különböző irányokba mozduló, sugárzó.
diverticula
A diverticulum többesszáma.
diverticularis
Diverticulummal kapcsolatos.
diverticulectomia
A diverticulum műtéti kiirtása.
diverticulitis
A diverticulum gyulladása, különösen a colon falában a pangó széklet által kitöltött, majd gyulladásba jövő kis tasakocskák gyulladását értik alatta. A gyulladás szövődménye ritkán hegesedés, szűkület, perforatio és vérzés.
diverticuloma
Granulomás szövettömeg kifejlődése a colon falában. (diverticulum + G. oma, tumos)
diverticulosis
Több diverticulum jelenléte a bélben, melyet gyakran észlelnek középkorú embereken. Az elváltozások keletkezési mechanizmusukat tekintve szerzett pulziós diverticulumok.
diverticulum, pl. diverticula
Egy csöves vagy hólyagos szerv falán, pl. bél, hólyag kialakuló zsák. (L. diverticulum, egy elkerülő út)
Találatok Magyarázat
ál diverticulum, pl. diverticula A bél izomrétegének defektusán áttüremkedő, ezért a fali izomréteget nem tartalmazó béldiverticulum.
colon diverticulum, pl. diverticula A muscularis rétegen (tunica muscularis propria) keresztüli nyálkahártya és submucosa herniatio, mely vérzést vagy súlyos gyulladást idézhet elő.
hypopharyngealis diverticulum, pl. diverticula Syn pharyngooesophagealis d.
hypophysis diverticulum, pl. diverticula Az embryonalis ősszáj (stomodeum) ectodermajának tubularis képződménye, mely dorsal felé növekedve a diencephalon processus infundibularisa körül csészeszerű képződményt formál, melyből később a hypophysis pars distalisa és pars juxtaneuralisa képződik. Syn Rathke tasak.
Meckel diverticulum, pl. diverticula Meckel gurdély. Az embryonalis peteburok maradványa, amely felnőttben a bélből (az ileumból, a coecumhoz közel) nyíló tasakként abnormálisan perzisztálhat. A köldökhöz is tapadhat és előfordul, hogy nyálkahártyájában savelválasztásra képes parietalis sejtek vannak (a gyomorhoz hasonlóan), amelyek savat szekretálva pepticus fekélyt és vérzést eredményezhetnek a Meckel diverticulumban.
pharyngooesophagealis diverticulum, pl. diverticula A nyelőcső leggyakoribb diverticuluma, mely a musculus constrictor pharyngis inferior és a musculus cricopharyngeus között alakul ki. Syn hypopharyngealis d., Zenker d.
pulziós diverticulum, pl. diverticula Az üreges szerv belsejében, a mucosát a muscularis rétegen átpréselő nyomás hatására keletkező d.
tractiós diverticulum, pl. diverticula D., melyet az üreges csöves szerv környezetében levő gyulladt nyirokcsomó vagy hegesedő köteg alakít ki a szervhez hozzánőve és arra húzó erőt gyakorolva (főként az oesophagus distalis szakaszán látható). Hátterében legtöbbször tuberculoticus eredetű hilusi vagy mediastinalis nyirokcsomó áll.
valódi diverticulum, pl. diverticula A szerv falának minden rétegét tartalmazó, abból kinyomuló d.
vesicalis diverticulum, pl. diverticula Húgyhólyag falán keletkező ál- vagy valódi d.
Zenker diverticulum, pl. diverticula Syn pharyngooesophagealis d.
divisio
Két vagy több részre oszlás.
Találatok Magyarázat
hasadásos divisio A zigóta gyors, mitotikus oszlása, amely során csökken az egyes sejtek nagysága a blastomérában. Így jön létre a szedercsíra vagy morula. Ld hasadás (1).
direkt nuclearis divisio Syn amitózis.
indirekt nuclearis divisio Syn mitózis.
multiplicativ divisio Az anyasejt szimultán oszlással történő reprodukálódása egy sereg leánysejtté. Ha ez a folyamat az anyasejt megtermékenyítése vagy encystálódása nélkül történik, akkor a leánysejtek a merozoita elnevezést viselik. Ha a leánysejtek egy cystán belül alakulnak ki és rendszerint a megtermékenyítést követően, akkor elnevezésük sporozoita.
divulsio
1. Egy rész szakítással történő eltávolítása. 2. Egy üreg vagy egy csatorna falának erővel történő kitágítása.
divulsor
Tágító. Olyan műszer, amellyel az urethra vagy más csatorna, esetenként egy üreg kitágítható.
dizasszociáció
Syn disszociáció (1).
dizigotikus
Két különálló zigótából kialakuló ikerpár, melyek intrauterin környezete azonos. (G. di, kettő, zygotos, párosával igába fogott)
DL-
Előtag, mely jelzi, hogy az adott vegyület egyenlő mennyiségben tartalmazza két enantiomorph alakját, a D-t és a L-et. Régebben dl- előtagot használtak. Tulajdonképpen a struktúra pontosabb kifejezésére szolgál.
DM
Diabetes mellitus, dopamin rövidítése lehet.
dmf, DMF
(decayed, missing or filled teeth) Tönkrement, hiányos vagy tömött fogak. Ld dmfs caries index.
dmfs, DMFS
(decayed os missing teeth and filled surfaces) Tönkrement, hiányos fogak és tömött felszínek. Ld dmfs caries index.
DN
Dibucain szám (number).
DN-áz
Deoxiribonukleáz.
DNS
deoxiribonukleinsav.
Dns
Dansyl.
DNS markerek
A kromoszómális DNS összefügg az örökletes betegségekkel vagy hajlamokkal. Bár nem maga a marker okozza az elváltozást, mégis együtt van jelen a felelős génekkel, és velük együtt megy át az utódba is. Bizonyos markerek, pl. a restrikciós fragment hossz polymorphismus, az autoradiográfiás képen azonosítható DNS szegmentből mutatható ki (ezt úgy végzik, hogy a DNS-t restrikciós enzimekkel megemésztik és a kapott fragmentumokat gélelektroforézis segítségével elkülönítik).
DNS ujjlenyomat
Ld ujjlenyomat alatt.
doktor
1. Egyetem által adományozott cím, amely annak jár, aki az előírt tanulmányokat lefolytatta, illetve megkülönböztető címként kapják az orvosok, jogászok, a filozófia doktorai stb. 2. Jelentése orvos, különösen olyan, akinek kijár az MD (medical doctor) cím, mivel e címet az orvostudományi egyetemtől kapta. (L. tanító)
dol
A fájdalom mértékegysége. (L. dolor, fájdalom)
dolicho-
Hosszú. (G. dolichos)
dolichocephalicus, dolichocephalosus
Aránytalanul hosszúkás fejű. Olyan koponya, amelynek cephalicus indexe 75 alatti. (dolicho- + G. kephalé, fej)
dolichofacialis
Syn dolichoprosopicus.
dolichopellicus, dolichopelvicus
Aránytalanul hosszú medencével rendelkező személy, akinek a medence indexe > 95. (dolicho + G. pellis, bél)
dolichoprosopicus, dolichoprosoposus
Aránytalan hosszú arcú. Syn dolichofacialis. (dolicho- + G. prosopikos, arc)
dolikolok
Olyan poliizoprének, melyek terminalis tagja telített és alkohollá oxidált, rendszerint foszforilált, valamint gyakran glikozilált. Az endoplasmas reticulumban megtalálható, de sem a mitochondrialis, sem a plasma membranban nincs jelen. Vizeletszintje olyan elváltozásokban emelkedett, melyekben elektronmikroszkópos vizsgálattal a bőrben, a rectalis- és az agybiopsziás mintában elváltozások észlelhetők.
dolor
Fájdalom. Celsus felismerése alapján a gyulladás négy jelének egyike (a másik három: calor (meleg), rubor (pír), tumor (duzzanat).
dolorificus
Fájdalomkeltő.
dolorimetria
A fájdalom mérése. (L. dolor, fájdalom + G. metron, mérés)
domén
Tartomány. 1. Mintegy 110-120 aminosavból álló homológ egység, amely az immunglobulin molekulák könnyű és nehéz láncait képezi, és valamilyen specifikus funkcióval rendelkezik. A könnyű lánc két doménből áll, az egyik tartalmazza a variábilis a másik a konstans régiót. A nehéz láncok 4 vagy 5 domént tartalmaznak, az immunglobulin osztálytól függően. Ezek egyike a variábilis régió, a többi a konstans régió része. 2. Egy fehérjerégió, amely megkülönböztetett fizikai tulajdonsággal vagy szereppel bír. (L. dominium, tulajdon)
domesztikálás
Az ember és valamely állat közötti szoros társulás az ember lakóhelyén vagy az emberi aktivitási helyén. Pl. a részleges háziasítás eredményeként valamely állat állandóan az ember környezetében lakik. Gyakori, hogy az állati szervezet vektorrá válik bizonyos kórokozók terjesztése szempontjából vagy valamely emberi betegségnek lesz állandó gazdája. (L. domicilium, letelepedés)
dominancia
Domináns (vezető, uralkodó) állapot.
Találatok Magyarázat
cerebralis dominancia Féltekei dominancia. Az egyik félteke túlsúlyban van, dominál a másik felett, mivel bizonyos funkciókra jelentősebb hatással bír, mint a másik félteke. Rendszerint a bal félteke dominál a beszéd, az elemzési folyamatok és a matematika terén, míg a jobb félteke (általában a nem domináns) a térbeli elképzelés és a nyelvi képességek, így bizonyos vizuális képek felett is uralkodik. A kezesség (jobbkezesség) ugyancsak a bal féltekéhez kapcsolt és általános példaként szolgál a cerebralis dominancia illusztrálására.
domináns
1. Vezető vagy irányító. 2. A genetikában olyan allél, amelyet a heterozigóta szülőtől örököl az egyed, és a másik szülőtől örökölt recesszív allélt nem engedi érvényesülni. (L. dominans, uralkodó)
Don Juan
PSZICHIÁTRIA: Olyan férfit jelölnek ezzel a névvel, aki partnernőjére nagy hatást gyakoroló, kényszerítő vagy romantikus szexuális hiperaktivitással bír (a legendás spanyol nemesről elnevezve).
donor
1. Olyan személy, aki transzplantáció vagy transzfúzió céljából vért, szövetet, szervet ad. 2. Az akceptorra atomot vagy gyököt átvivő vegyület. 3. Olyan atom, amely könnyedén képes elektront leadni az akceptor részére. (L. dono, ad)
Találatok Magyarázat
hidrogén donor Olyan metabolit, amelyből a hidrogén (a dehidrogenáz rendszer révén) átkerül egy hidrogén szállító molekulára, majd onnan egy másik metabolitra, amely ezáltal redukálódik.
univerzális donor Általános donor. Ilyen a 0 vércsoportú egyén, akinek erythrocytái nem tartalmaznak A és B agglutinogént, ezért a normális izoagglutinin alfát és betát tartalmazó plasmák nem agglutinálják őket.
donovanosis
Syn granuloma inguinale.
dopa, DOPA, Dopa
Az L-fenilalanin és az L-triptofán lebomlásának, valamint az adrenalin, a noradrenalin és a melanin képződésének közti terméke. L- alakja a biológiailag aktív levodopa.
dopamin (DM)
3,4-dihidroxifeniletilamin, mely a tirozin metabolizmus közti terméke, valamint az adrenalin és a noradrenalis precursora.
dope
1. Kábítószer. Bármely gyógyszer, akár stimuláns akár depressiv jellegű, melyet időleges hatásáért, habituatio (hozzászokás), illetve addictiv céllal vesznek be. 2. Ilyen szert adni vagy bevenni. (Holland doop, szósz, fűszer)
dopping
Valakinek a szervezetétől idegen anyagot adni. Gyakran használják az atléták, akik ezzel kívánják fokozni fizikai és szellemi erejüket (dopping szer).
Találatok Magyarázat
vérdopping Vörösvérsejtek (általában lefagyasztott saját vérrel történő) transzfúziója, a sportoló haemoglobin és haematokrit értékét megemelendő, vérének oxigén hordozó kapacitását fokozandó, miáltal javul a tartós terhelhetősége. Mindezzel növelik a sportoló teljesítményét. Syn indukált erythrocytaemia.
Doppler
A szervezetbe ultrahangsugarat bocsájtó diagnosztikai készülék. A Doppler effektuson (a testben a mozgó struktúrákról visszaverődő sugárnak megváltozik a frekvenciája) alapul. A perifériás erek, valamint a szívbetegségek diagnosztikájában nagy jelentőséggel bír.
Doppler,
Christian J. D., osztrák származású matematikus és fizikus az USA-ban 1803-1853. Ld echokardiográfia, effektív shift, ultrahang vizsgálat.
dorsa
A dorsum szó többesszáma.
dorsad
Hátrafelé. (L. dorsum, hát + ad, hozzá)
dorsalflexio
A lábfej vagy a lábujjak, illetve a kézfej vagy a kéz ujjainak felfelé fordítása.
dorsalgia
A hát felső részén érzett fájdalom. (L. dorsum, hát + G. algos, fájdalom)
dorsalis
1. A háttal kapcsolatos vagy bármi, ami hátul van. 2. Syn posterior (2). (középkori L. dorsalis, dorsum, hát)
dorsispinalis
A gerincoszlopra, főként annak háti részére vonatkozó.
dorsocephalad
Az occiput irányába vagy a fej hátsó része felé. (L. dorsum, hát + G. kephalé, fej + ad, hozzá)
dorsolateralis
Hátsó és oldalsó.
dorsolumbalis
Az alsó thoracalis és a felső lumalis csigolyák magasságában levő háti területre vonatkozó.
dorsoventrad
Dorsalis irányból ventralis irányba haladva.
dorsum, gen. dorsi, pl. dorsa
1. A test háti része. 2. A felső-hátsó felület, illetve bárminek a háta. (L. dorsum, hát)
doublet
Kettős lencse. Két lencse kombinálása korrigálandó mind a chromaticus, mind a sphericus aberratiot.
douche
1. Egy felületre irányított, illetve egy üregbe vezetett tus, víz, gáz vagy pára áramlása. 2. Tusolásra alkalmas eszköz. 3. Maga a tusolás. (Fr. doucher, önteni)
Douglas-űr
A végbél és a méh között található bemélyedés ("excavatio recto-uterina"), a hasüreg legmélyebb pontja. A hasüregi gennyes folyamatok általában itt gyűlnek össze.
doxacurium-klorid
Nem depolarizáló izomrelaxáns, mely hasonló a pancuroniumhoz, de nincs cardiovascularis mellékhatása.
doziméter
1. Sugárzásmérő eszköz, főleg a röntgensugárzás mérésére használják. 2. Légzésfunkciós vizsgálat céljára készült műszer, amely a beteg szája mellett levő szenzor révén automatikusan kapcsolható, illetve kézi vezérlésű formája is ismert, melyet a beteg mellett álló technikus indít, miáltal a porlasztó elvégzi a megfelelő adag. (G. dosis, adag + metron, mérés)
Találatok Magyarázat
zsebdoziméter Miniatűr ionizációs kamra, amelynek segítségével azonnal leolvasható az elszenvedett sugárdózis. Ld film kitűző.
thermoluminescens doziméter (TLD) A zsebdoziméterre emlékeztető kitűző, amely azonban a film helyett lítium fluorid kristályt alkalmaz, a sugárzásnak kitett személy által elszenvedett sugáradag kimutatására. Ld film kitűző.
dozimetria
Az elszenvedett sugárzás, főleg a röntgen és a gamma sugárzás mérése. A belsőleg adott radionuklid adagjának kiszámítása.
dozírozás
1. Adagolás. Gyógyszerből vagy más terápiás hatóanyagból az előírt mennyiség adása. 2. A beteg által szedett gyógyszer adagjának nagysága, gyakorisága és száma. Vö. dózis.
dózis
Adag. A beteg által egy alkalommal, illetve adott időben beveendő gyógyszer vagy más terápiás anyag mennyisége. Vö. adagolás. (G. dosis, egy adag)
Találatok Magyarázat
booster dózis Megerősítő adag. A kezdeti adag bevételétől számított bizonyos idő elteltével adott dózis, az immunológiában pl. a kezdeti antigén adása utáni antitestválasz megerősítése, fokozása céljából adott újabb antigén.
bőr dózis A sugárzásnak a bőr felszínét érő adagja.
curativ dózis 1. Bármely anyag azon mennyisége, amely elegendő a betegség gyógyítására, illetve egy adott diétás tényező hiányának megszüntetésére. 2. A terápiás célból adott gyógyszer esetén effektív vagy hatásos dózisról beszélünk.
effektív dózis. 1. A kívánt hatást kiváltó, rendszerint valamilyen indexszel kiegészített (általában "ED50") adag. Az index jelzi, hogy a szer a vizsgált állatok hány%-ában éri el hatását, ami jelen példánkban 50%, azaz a medián effektív dózis. 2. A sugárvédelem területén a test sugárzásnak kitett valamennyi szervében és szövetében az ekvivalens dózisok összege. A sugárzás effektív dózisának egysége a sievert (Sv).
erythema dózis A röntgen- vagy más sugár azon minimális dózisa, amely a bőrben erythema kiváltására képes.
expozíciós dózis A szabad levegőn egy adott pontra leadott sugáradag röntgenben kifejezve.
L dózis Az elnevezések azon csoportja, amely jelzi a diphtheria toxin relatív aktivitását vagy potenciáját. Az L dózis különbözik a minimális letalis dózis, a minimális reakciót kiváltó dózis értékétől. Míg az említett két adag a toxin direkt hatását mutatja, addig az L dózis magában foglalja a toxinnak a specifikus antitoxinnal való kapcsolódási képességét is. (L. L = limes, limit, határ)
letalis dózis Halálos adag. A vegyi vagy biológiai készítmény (pl. bakteriális endotoxin vagy baktérium szuszpenzió) nagy valószínűséggel halált okozó adagja, melyet befolyásol a kísérletbe bevont állatok faja és az adás módja. Az alsó index a halál előfordulásának valószínűségét jelzi az adott tesztállaton (pl. LD50), vagyis a kérdéses adagot beadva az állatok fele nagy valószínűséggel elpusztul (medián LD). Az abszolút halálos dózis, az LD100 arra utal, hogy az adott állatok mindegyike elpusztul, míg a minimális halálos adag, LD05 azt mutatja, hogy az állatoknak csak 5%-a hal meg az adott dózis beadását követően.
Lr dózis, Lr dózis. A diphtheria toxin reakciót kiváltó határértéke (limes), vagyis azon legkisebb mennyisége, amelyet 1 egység antitoxinnal elkeverve és a borotvált bőrbe intracutan beadva az erre érzékeny állatban, pl. a tengeri malac, a beadás helyén minimális gyulladásos reakciót vált ki. Az Lr d. szorosan megközelíti az L0 d.-t, mivel csupán minimális mennyiségű nem neutralizált toxin áll rendelkezésre a reakció kiváltásához.
maximális dózis A felnőtt által biztonsággal kapható gyógyszer vagy fizikai behatás legnagyobb értéke.
maximális elnyelhető dózis (MED) A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (International Commission in Radiological Protection) által meghatározott azon legnagyobb sugármennyiség, amely jelen ismereteink szerint az ennek kitett személyben élete folyamán semmiféle károsodást nem okoz. Adagja a bizottsági ülések alkalmával egyre csökken. A MED-t, amely vagy az egész testet éri vagy csak az egyes szerveket, illetve a test egyes régióit az akut és a krónikus sugárexpozició esetére külön-külön megadják. A dózis attól függően is eltér, hogy valaki hivatásánál fogva van-e sugárzásnak kitéve vagy a népesség átlagához tartozik.
medián effektív dózis (ED50) Ld effektív d.
minimális dózis Valamely gyógyszer vagy fizikai hatás azon legkisebb mennyisége, amely felnőttekben a kívánt hatást előidézni képes.
minimális infectiv dózis (MID) A fertőzést kiváltó legkisebb fertőző anyag mennyisége. Rendszerint ID50-ben adják meg, vagyis az a mennyiség, amely a megfelelően érzékeny állatok 50%-ában vagy sejtkultúra esetén annak 50%-ában idéz elő fertőzést.
minimális letalis dózis (MLD, mld) 1. Minimális halálos dózis. Egy toxinnak vagy fertőző kórokozónak különböző kísérleti állatokban meghatározott minimális letalis adagja. Az alsó index jelzi (MLD50), hogy a minimális letalis adag az állatok hány%-ában okoz halált. 2. LD05 Ld letalis d.
reakciót kiváltó minimális dózis (MRD, mrd) Egy toxikus anyag reakciót kiváltó legkisebb adagja, amelyet általában az érzékeny állatok bőrén vizsgálnak, ahol a jellegzetes, minimális, de egyértelmű standard focalis gyulladásnak meg kell jelennie.
optimális dózis A gyógyszer vagy a sugárzás azon adagja, amely a kívánt hatást nyújtja a nemkívánatos mellékhatások megjelenésének minimális eshetőségével.
tolerancia dózis Valamely gyógyszer azon legmagasabb adagja, amelyet a szervezet károsodás nélkül elvisel.
abszorbeált dózis Az elnyelt rész. A besugárzott anyag egységnyi tömege által elnyelt energia. SUGÁRTERÁPIA: Az abszorbeált sugármennyiség régebbi egysége a rad, az SI-rendszerben jelenleg a gray-t használják.
DPN
Difoszfopiridin nukleotid.
DPN +
Oxidált difoszfopiridin nukleotid.
DPT
Diphtheria-pertussis-tetanus vakcina.
DR
Degeneratios reakció.
drachm
Syn dram. (G. drachmé, régi görög súlyegység, kb. 60 grain, szemer, 1.772 g)
dracunculiasis, dracunculosis
Deacunculus medinensis fertőzés.
draft
1. Huzat, zárt helyiségben áramló levegő. 2. Folyékony orvosság mennyisége, mint egyszeri adag.
drain
Folyadék leszívásra alkalmas cső vagy szonda.
Találatok Magyarázat
cigaretta drain Kapilláris drainálásra alkalmas gumiszövetbe foglalt géztekercs.
Penrose drain Lágy, csőalakú gumi drain.
szúrásos drain A draincső az üregbe a műtéti sebtől távolabb ejtett kis nyíláson át megy be, elkerülendő a sebfertőzést.
iszapnyelő drain. A drain egy külső, vastagabb csőből áll, amelyen belül egy szívómotorral összekapcsolt vékonyabb draincső található. A külső csövön nyílások vannak a folyadék bejutására, amit végül is a pumpa szív ki a belső csövön át.
drainage
1. Egy üregből vagy sebből történő tartós folyadékeltávolítás. 2. Egy üregben, főként sebzési üregben képződő folyadék leszívására készített cső vagy géztupfer. (A.S. drehnian, levezetni)
Találatok Magyarázat
átmenő drainage Mindkét végén nyitott, perforált draincsővel végzett folyadéklebocsájtás és egyben a csövön keresztül az üreg átmosása.
elárasztó drainage A húgyhólyag drainálása olyan eszközzel, amely intermittálva feltölti, illetve leüríti a hólyagtartalmat.
gravitációs drainage A leszívás a legalsó pontból történik egy, a drainálandó üregnél alacsonyabban elhelyezkedő ürítő edénybe.
infúziós-aspiratios drainage A drainage ezen típusában az üregbe állandóan antibiotikumot áramoltatnak, de egyúttal leszívják a folyadékot.
kapilláris drainage A folyadék géztekerccsel vagy más anyaggal történő levezetése.
nyitott drainage Olyan drainage, amely megengedi, hogy levegő kerüljön a rendszerbe.
posturalis drainage Helyzeti d. Bronchiectasiaban és tüdőtályogban alkalmazott drainage forma. A beteg úgy fekszik, hogy tracheaja lefelé irányul és a tüdők alatt helyezkedik el, így a tályog a tracheán át drainálódik.
szívásos drainage A draincsőhöz csatlakoztatott szívó motorral végzett zárt drainage.
zárt drainage A test belsejéből történő, víz, illetve levegő által át nem járható rendszeren keresztüli drainage
dram
Súlyegység, mely megfelel 1/8 uncianak, 60 grainnek, illetve 1.772 gramnak. Gyógyszertárban alkalmazott angol súlymérték. Syn drachm.
drapéria
1. A test egy részének betakarása, nyitottan hagyva a vizsgálandó vagy műtendő területet. 2. Az e célból alkalmazott textil.
drepanocyta
Sarlósejt. (G. drepané, sarló + kytos, egy üreg (sejt))
drepanocytás
Sarlósejtes, sarlósejttel kapcsolatos.
drift
Sodródás. 1. A kiindulási helyről történő fokozatos elmozdulás. 2. A véletlen változó értékeinek különböző tényezők hatására bekövetkező fokozatos módosulása az idő folyamán. Részben véletlenszerű események, másrészt szisztémás hatások, trendek, manipuláció következményei, stb.
Találatok Magyarázat
antigén drift A mikroorganizmusok DNS/RNS molekuláris struktúrájában végbemenő "fejlődési" változás, miközben a fertőzést az egyik személyről a másikra átviszik. Hátterében génrekombináció, deléció vagy inszerció, esetleg pontmutáció, illetve mindezen események kombinációja állhat. Hatása az antigénszerkezet lassú, progresszív változásban mutatkozik, emiatt módosul a beteg immunválasza, és így a kórokozónak kitett lakosság mikroorganizmus iránti érzékenysége is átalakul.
driving
Az elektroencephalogramon az érzéki stimulálás által kiváltott frekvencia indukció.
Találatok Magyarázat
fotodriving Normális EEG jelenség, melyben a parieto-occipitalis régió feletti aktivitás frekvenciája időben egybeesik a látási stimuláció villanási frekvenciájával.
drog/drug
1. Gyógyszer. A betegségek megelőzésére, diagnosztizálására, enyhítésére, kezelésére, gyógyítására alkalmazható szer. A gyógyszerek osztályozására, típusaik meghatározására Ld specifikus elnevezéseiket. Ld az ágens címszó alatt is. 2. Minden olyan stimuláló vagy deprimáló hatóanyag általános elnevezése, amelyhez hozzá lehet szokni, aminek rabjává lehet válni. Elsősorban a narcotikumok tartoznak ide. (középangol drogge)
Találatok Magyarázat
drog/drug szünet A gyógyszert állandóan szedő beteg esetében a gyógyszeradagolás hosszabb-rövidebb idejű felfüggesztése a normál működés helyreállítása és a gyógyszer iránti érzékenység visszanyerése céljából.
non-szteroid antiinflammatoros drog/drug (NSAID) Nem szteroid gyulladáscsökkentők. Ezen gyógyszerek gyulladáscsökkentő, valamint fájdalom- és lázcsillapító hatást fejtenek ki. Ide tartozik az aszpirin, a diclofenac,az ibuprofen, a naproxan. A szintén gyulladáscsökkentő szteroidoktól való elkülönítést szolgálja a meghatározásuk elején szereplő non szó.
utcai drog/drug Nem gyógyító céllal szedett vényköteles hatóanyagok, mint pl. amphetamin, anaesthetikumok, barbiturát, ópiát, pszichoaktív szerek és számos természetes kivonat (pl. Papaver somniferum, Cannabis sativa, Amanita pantherina, Lophophora williamsii). Egyeseket szleng nével is illetnek: sav (lizergsav dietilamin), angyalköd (fenciklidin), koksz (kokain), leverők (barbiturátok), fű (marihuana), vagdalék (koncentrált tetrahidrokanabiol), varázs gomba (pszilocibin) és speed (amphetaminok). Az 1980-as években egy új drogosztály jelent meg a "tervező szer", amely gyakorlatilag megfelel azon pszichoaktív anyagoknak, amelyeket esetleg kivonnának a vényköteles csoportból. Újabb szer a crack-kokain, a kokain igen hatásos, elszívható alakja, amely jelentős egészségügyi problémát jelent. Az USA-ban az illegális drog használat (kokain, marihuana és heroin) ciclusokban mutatkozik.
terápiás drog/drug Gyógyító szerek. A sérülést vagy betegséget kedvezően befolyásolni képes vénynélküli- és vényköteles készítmények.
dromográf
A vérkeringés sebességét mérő eszköz. (G. dromos, futás + grapho, írni)
dromomania
Ellenállhatatlan kényszer a vándorlásra vagy az utazásra. (G. dromos, futás + mania, esztelenség)
dromotrop
A vezetés vagy az ingerület sebességét befolyásoló. Hatása az idegben vagy a szívizomban észlelhető. (G. dromos, futás, + tropé, szándék)
drusen
A retinaban és a papilla opticiben levő apró, világos struktúrák. (G. Druse, kristály)
DSA
Digitalis subtractios angiográfia.
DT
Delirium tremens.
dT
Deoxitimidin.
dTDP
Deoxitimidin 5"-difoszfát.
dThd
Deoxitimidin.
dTMP
Deoxitimidinsav.
dualizmus
Kételvűség. 1. KÉMIA: Azon elmélet, amely szerint minden vegyület, függetlenül attól, hogy hány elem alkotja, két részből, egy elektromosan negatív és egy elektromosan pozitív részből tevődik össze. Ez a poláris vegyületekre érvényes, de az apolárisokra nem. 2. HAEMATOLÓGIA: Azon koncepció, amely szerint a vérsejtek kétféle, lymphogen és myelogen eredetűek lehetnek. 3. Azon elmélet, amely szerint az elme és a test két különböző létező, melyek természete eltér és egymástól függetlenek. (L. dualis, kettős)
ductalis
Vezetékkel kapcsolatos.
ductilis
Képlékeny. Valamely anyag tulajdonságát jelzi, amely lehetővé teszi hajlítását, kihúzását (mintha drót volna) vagy törés nélküli egyéb deformálását. (L. ductilis, irányításra vagy nyújtásra alkalmas)
ductularis
Ductulussal kapcsolatos.
ductulus, pl. ductuli
Apró vezeték. (L. ductus, vezeték, kicsinyítés)
Találatok Magyarázat
ductulus, pl. ductuli biliares A máj excretoricus ductulusai, amelyek az interlobularis ductulusokat vezetik a jobb- vagy a bal ductus hepaticusba. Syn ductuli biliferi.
ductulus, pl. ductuli efferentes testis 12-14 kis ductuli seminales, amelyek a testisből az epididymis fejéhez vezetnek. Syn vas efferentes testis (3).
ductulus, pl. ductuli prostatici Mintegy 20 kis csatornácska, amelyek a mirigy tubulusokból elvezetik és az urethra taréj mindkét oldalán az urethra hátsó részébe öntik a prostata által termelt váladékot. Syn ductuli prostatici.
ductus
Egy mirigy secretumának kivezetésére szolgáló tubularis struktúra, melyen folyadék halad át. Ld canal. (L. duco, vezet)
Találatok Magyarázat
ductus accessorius pancreaticus A pancreasfej kivezető csöve, amelynek egyik ága a ductus pancreaticushoz csatlakozik, míg a másik a duodenumban a kisebb duodenalis papillaba nyílik. Syn Santorini vezeték.
ductus alveolaris 1. A bronchiolus respiratoricustól distalisan található légút. Ebben folytatódik az alveolaris tömlő és az alveolus. 2. Az emlőmirigy intralobularis ductusainak legkisebbike, amelybe a secretoros alveolusok nyílnak.
ductus anales Egyrétegű vagy többrétegű hengerhámmal borított rövid vezetékek, melyek a valvulae anales-tól a sinus anales-ig terjednek.
ductus arteriosus Magzati ér, amely a bal arteria pulmonalist köti össze az aorta descendens-el. Normálisan a születést követő két hónap elteltével kötőszövetes köteggé alakul, amelynek neve ligamentum arteriosum. Néha nyitott marad, ilyenkor zárását műtéttel kell megoldani. Syn ductus Botalli.
artériás ductus Syn ductus arteriosus.
ductus biliares Epeutak. Az epét a májból a belekbe szállító vezetékek elnevezése. Ide tartozik a d. hepaticus, cysticus, choledochus. Syn epevezetékek.
ductus Botalli Syn ductus arteriosus.
ductus choledochus Közös epevezeték. A d. hepaticus és a d. cysticus találkozásától a papilla duodeniig futó epevezeték.
ductus cochlearis Csigajárat, mely a cochleaban felfüggesztett, a scala vestibuli alsó részében található spirális felépítésű hártyás tubus. A vestibulum recessus cochlearisaban a coecum vestibulinak nevezett vak véggel kezdődik, és másik vak vége a coecum cupolare vagy lagena a csiga kupolájában van. Endolymphát tartalmaz és a ductus reuniensen át a sacculussal közlekedik. Az organum spirale (Corti-féle szerv), a hallás neuroepithelialis receptor szerve, a ductus alján található. Syn scala media.
ductus cysticus Az epét az epehólyagból elvezető, majd a ductus hepaticusba szájadzó vezeték.
ductus deferens Ondóvezeték. A herékben levő secretoros vezeték, amely az epididymistől indul és az urethra prostaticus részéig tart, ahol ductus ejaculatoriusként végződik. Syn ductus spermaticus (1), vas deferens.
ductus ejaculatorius A ductus deferens és a vesicula seminalis egyesülésével kialakult vezeték, amely az urethra pars prostaticajaba nyílik. Syn spermavezeték (2).
ductus endolymphaticus Kis hártyás csatorna, amely a hártyás labyrinthus utriculusát és sacculusát összekapcsolva áthalad az aqueductus vestibulin, majd kitágul és egy vak endolymphaticus zsákban végződik az os temporale processus petrosaján a dura materben.
ductus excretoricus Kivezetőcső. Olyan vezeték, amely egy mirigyből vagy valamely tartályból kivezeti a váladékot.
ductus galactophorus Tejelvezető. Syn d. lactiferi.
ductus hepaticus communis Az epútrendszer tagja, mely a jobb és a bal d. hepaticus összeömlésével keletkezik. A porta hepatisban csatlakozik hozzá a d. cysticus és a továbbiakban d. choledochusként fut.
ductus hepaticus dextra Ez a vezeték szállítja az epét a máj-, valamint a lobus caudatus jobb feléből a ductus hepaticus communisba.
ductus hepaticus sinistra Az epét a máj bal feléből, beleértve a lobus quadratust és a lobus caudatus bal felét elvezető vezeték.
intercalált ductus Közti vezetékek. A mirigyek köbhámsejttel bélelt, az acinusból kivezető apró vezetékei, pl. a nyálmirigyek vagy a pancreas kisebb vezetékei.
ductus interlobares Az egyik mirigylebenyből a secretumot elvezető, majd a másik lebenyből kivezető ductushoz csatlakozó vezetékek.
ductus interlobulares A mirigylebenyekből kivezető és az acinusok finom kivezetőcsövei által feltöltött vezetékek.
ductus intralobulares A mirigylebenyekben haladó vezetékek.
ductus lacrimales Könnyelvezetők. Több, kb. 6-10 könnymirigy kivezető csatornái, melyek a conjunctiva zsák felső fornixébe nyílnak.
ductus lactiferi Tejelvezető. Kb. 15-20, az emlőmirigyet draináló és az emlőbimbóba nyíló vezeték. Syn galactophor, d. galactophorus, d. mamillare.
ductus lymphaticus Nyirokvezeték. A két nagy nyirokvezeték a ductus lymphaticus dextra és a ductus thoracicus.
ductus lymphaticus dextra A két fő nyirokér egyike. Rövid, mintegy 2 cm hosszú törzs, mely a jobb jugularis nyirokérrel egyesül. Jobboldalon az alsó végtagi, a mellkasfali nyirokcsomókból és mindkét tüdőből származó nyirkot szállítja. A nyak jobb alsó részén található és a jobb vena brachiocephalicaba ömlik.
ductus mamillare Syn d. lactiferi.
ductus mesonephricus Embryonalis vezeték, amelyből férfiakban a ductus deferens, nőkben a ductus vestigialis képződik. Syn Wolff cső. (vestigialis, csökevényes)
ductus metanephricus A metanephricus diverticulum vékony tubularis része. Az ureter epithelbélésének primitív alkotója.
ductus nasolacrimalis A saccus lacrimalistól mindkét oldalon lefelé, az orr meatus inferioraba vezető járat, amin keresztül a könny az orrüregbe jut.
ductus omphaloentericus Syn peteburok.
ductus pancreaticus A pancreas kivezetőcsöve, amely a mirigy farkától a fejéig fut, majd a papilla duodeni majorban nyílik a duodenumba. Syn Wirsung vezeték.
ductus papillares A vese legnagyobb kivezetőcsatornái, amelyek a vese velőállományából, a papillákból indulnak majd az area cribrosaba nyílnak. A gyűjtőcsatornák végső kivezetőcsövei.
ductus paramesonephricus A mesonephronban durván párhuzamosan futó és a cloacaban végződő páros embryonalis vezeték egyike. Nőkön ennek felső részéből lesz a két tuba uterina, alsó részei egyesülve az uterust és a vagina felső részét alkotják. Férfiakban a ductus maradványa a csökevényes vagina masculinaet és az appendix testist képezi.
ductus paraurethrales A női urethra mentén futó nem állandó vezetékek, melyek a Skene mirigyek mucoid váladékát szállítják a vestibulumba.
ductus parotideus A fültőmirigy kivezetőcsöve, amely a felső második molaris nyakának magasságában nyílik a buccan. Syn Stenon vezeték.
ductus perilymphaticus Finom csatorna, amely a cochlea perilymphás terét a subarachnoidealis térrel kapcsolja össze. Syn aqueductus cochleae.
ductus prostaticus Prostata vezeték.
rovátkolt ductus Néhány nyálmirigyben előforduló, a secretum mennyiségét változtatni képes intralobularis vezeték. Neve a basalis membrán túlzott mértékű betüremkedéséből adódik.
Santorini vezeték Syn d. pancreaticus accessorius.
ductus semicirculares Három, apró hártyás vezeték a csontos labyrinthusban elhelyezkedő csontos semicircularis csatornákban, amelyek a kör kétharmadában hurkot képeznek. A három vezeték (anterior semicircularis dextra, lateralis semicircularis dextra és posterior semicircularis dextra) egymáshoz viszonyítva derékszögű síkban fekszik és a vestibulumba 5 nyílással szájadzik, amelyek egyike közös az anterior és a lateralis vezetékben. Minden egyes vezetéknek van egy tágabb, egyik végén szőröcskéket tartalmazó ampullaris szakasza, mely a nervus vestibularis végződése.
ductus seminalis Az ondót az epididymisből az urethraba, a ductus deferensbe vagy a ductus ejaculatoricusba vezető cső.
ductus spermaticus Syn d. deferens.
Stenon vezeték Syn d. parotideus.
ductus sublingualis major A nyelvalatti mirigy nagyobb kivezetőcsöve, mely a váladékot a glandula sublingualis elülső részéből vezeti el és a papilla sublingualisba nyílik.
ductus sublinguales minores 8-20 apró vezeték, amelyek a glandula sublingualisból kivezetve a szájban levő sublingualis redőbe, illetve néhányan a ductus submandibularisba nyílnak.
ductus submandibularis A submandibularis nyálmirigy vezetéke, mely a sublingualis papillába nyílik, közel a nyelv frenulumához. Syn Wharton d.
ductus thoracicus A legnagyobb nyirokvezeték, amely a cisterna chyliben veszi kezdetét a második lumbalis csigolya magasságában. Hasi része felfelé terjedve átmegy a diaphragma hiatus aortae-ján, innen kezdődik mellkasi része, mely a ductus thoracicus arcusát képezve keresztezi a hátsó mediastinumot, végül a bal vénás szögletbe ömlik (a vena brachiocephalica eredésénél).
ductus venosus A magzatban a bal vena umbilicalis folytatása, mely a májon áthaladva a vena cava inferiorba ömlik. Újszülöttkorban lumene záródik, maradványa a ligamentum venosum.
Wharton ductus Syn d. submandibularis.
Wollf cső Syn d. mesonephricus.
dumping
Ld dumping szindróma.
duodenalis
A duodenummal kapcsolatos.
duodenectomia
A duodenum műtéti eltávolítása. (duodenum + G. ektomé, kivágás)
duodenitis
A duodenum gyulladása.
duodeno-
Szóösszetételekben a duodenummal kapcsolatos. (L. duodenum (digitorum) 12 ujjnyi-szélességű)
duodenocholangitis
A duodenum és a közös epevezeték gyulladása. (duodeno- + G. cholé, epe + angeion, ér + itis, gyulladás)
duodenocholecystostomia
Syn cholecystoduodenostomia. (duodeno- + G. cholé, epe, + kystis, hólyag + stoma, szájadék)
duodenocholedochotomia
A ductus choledochusba és a mellette levő duodenumba történő bemetszés. (duodeno- + choledochus, epeút + tomé, bemetszés)
duodenocystostomia
1. Syn cholecystoduodenostomia. 2. Syn cystoduodenostomia. 3. Syn pancreaticus cystoduodenostomia.
duodenoenterostomia
A duodenum és a bélcsatorna további szakasza között összeköttetés kialakítása. (duodeno- + G. enteron, bél + stoma, száj)
duodenojejunostomia
Műtéti összeköttetés kialakítása a duodenum és a jejunum között. (duodeno- + jejunum + G. stoma, szájadék)
duodenolysis
A duodenum melletti adhaesiok oldása. (duodeno- + G. lysis, szabaddá tevés)
duodenorrhaphia
A duodenumon levő bemetszés vagy hasadás elvarrása, suturája. (duodeno- + G. rhaphé, varrás, varrat)
duodenostomia
Szájadék (fistula) létesítése a duodenumon. (duodeno- + stoma, szájadék)
duodenoszkópia
A duodenum belsejének endoszkópos vizsgálata. (duodeno- + skopeo, megvizsgál)
duodenotomia
A duodenumon végzett bemetszés. (duodeno- + G. tomé, bemetszés)
duodenum, gen. duodeni, pl. duodena
A vékonybél első, mintegy 25 cm hosszú szakasza, mely a pylorustól a jejunumig tart. Az első-második lumbalis csigolya magasságában a baloldalon helyezkedik el. Pars superiorra (ennek kezdete a bulbus duodeni), pars descendensre (ebbe a részbe nyílik az epe- és pancreas vezeték), pars horisontalis inferiorra és pars ascendensre (a duodenojejunalis junctioban végződik) osztható. (középkori L. duodeni, tizenkettő)
duplicatio
1. Kettőződés. Ld reduplicatio. 2. A genomban a genetikai anyag kettőződése, pl. a haemoglobin evolúciója a közös ősből, mely a genom diverzifikálódásának fontos lépése. (L. duplicatio, duplázódás)
Találatok Magyarázat
kromoszóma duplicatio Kromoszóma aberráció, amely két homológ kromoszóma között alakul ki a nem egyenlő kereszteződésből álló szegmentumkicserélődés kapcsán. A kromoszóma pár egyik kromoszómája egy kis szegmentumot elveszít, míg a másik ezzel gyarapodik. A gyarapodó kromoszóma megkettőződött, míg az, amelyik elveszítette a szegmentumot, deléciót szenvedett.
dura
Syn dura mater. (L. durus, kemény)
dura mater
Kemény agyhártya. Pachymeninx (szemben a pia materből és az arachnoideaból álló leptomeninx-el), azaz kemény, szívós fibrosus membrán, amely az agy, illetve a központi idegrendszer külső hártyáját alkotja. Syn dura. (L. lényegét tekintve kemény védelmező)
duralis
A dura materrel kapcsolatos.
Dy
Diszprózium.
dyad
1. Egy pár. Syn diad (2). 2. KÉMIA: Egy kétértékű (bivalens) elem. 3. Két személy valamilyen interakciós helyzetben, pl. a beteg és orvosa, férj és feleség. 4. Kettős kromoszóma a tetrad meiózis alatti hasadásának eredményeként. (G. dyas, kettős)
dynamo-
Összetett szavakban erő, energia. (G. dynamis, erő)
dynamogenesis
Erő képződése, speciálisan izom és ideg energiáról van szó. (dynamo- + G. genesis, képződés)
dynamogenicus
Erő képződése, főleg ideg, vagy izom aktivitásra vonatkozik.
dynamográf
Eszköz, amellyel mérhető és regisztrálható az izomerő. (dynamo- + G. grapho, ír)
dynamométer
Az izomerő mérésére szolgáló eszköz. Syn ergométer. (dynamo- + G. metron, mérő)
dyne
A CGS rendszerben az erő mértékegysége. Az újabb SI rendszerben a newton felel meg neki (1 newton = 105 dyne), ez 1 g tömegű testnek 1 cm/sec2 gyorsulást ad, mely F (dynben) = m (gramban) x a (cm/sec2) képlettel fejezhető ki. (G. dynamis, erő)
dys-
Rossz, nehéz, az eu- ellentétét kifejező előtag, melynek a következő előtagok is megfelelnek: un-, mis-. Vö. dis. (G.)
dysacousia, dysacusia
Syn dysacusis.
dysacusis
1. A hallás bármilyen károsodása, beleértve a hang részleteinek feldolgozását, valamint a hangok érzékelésének mindenféle zavarát. 2. Hang hatására kiváltódó fájdalom vagy kellemetlen érzés a fülben. Syn dysacousia, dysacusia. (dys- + G. akousis, hallás)
dysaesthesia
1. Az érzés zavara röviddel az anaesthesia után. 2. Olyan állapot, amelyben a normális ingerek is már elviselhetetlen érzéseket keltenek. Mindez a centrális vagy perifériás sensoros pályák elváltozásával magyarázható. (G. dysaisthesia, nehéz érzés)
dysaphia
A tapintási érzék károsodása. (dys- + G. haphé, érintés)
dysarteriotonia
Abnormális vérnyomás, mely lehet túlságosan alacsony, illetve túlságosan magas. (dys + G. artéria, verőér + tonos, nyomás)
dysarthria
A beszéd és a nyelv érzelmi stressz, agysérülés, paresis, a beszédben szereplő izmok bénulása, koordinációjának romlása vagy spasticitasának hatására kialakuló zavara. Syn dysarthrosis (1). (dys- + G. arthroó, artikulálni)
Találatok Magyarázat
ataxiás dysarthria Ez a kórkép kisagykárosodás következménye, mely a mássalhangzók nem tökéletes kiejtésével, túlzott és egyhangú hangsúlyozással, váltakozó hangképzési zavarral, a hangosság és a hangszín monotoniájával jár együtt. Ld ataxia.
flaccid dysarthria A periferiás izmok gyengeségével, rendszerint alsó motorneuron elváltozással társul. Hypernasalitast, nem precízen ejtett mássalhangzókat, ziháló beszédet, a hangszín monotonitasát okozza. Ld hypernasalitas.
hyperkineticus dysarthria Ez a fajta dysarthria az extrapyramidalis mozgató rendszer betegségével társul, melyben az artikulációs és a légzési rendszerben észlelhető akaratlan mozgások a kiejtett hangok hangosságában és sebességében jelentős változatosságot idéznek elő a folyamatos beszéd megszakításával. Ld extrapyramidalis motoros rendszer, myoclonus, athetosis, Gilles de la Tourette szindróma.
hypokineticus dysarthria Ezen betegség az extrapyramidalis motoros rendszer elváltozásaihoz kapcsolódik, és a mozgások csökkent volta, valamint rigiditas jellemzi. Ezek következtében a hangszín és a hangosság monotonná válik, a hangsúly mérsékelt, a mássalhangzók kiejtése pontatlan. Ld extrapyramidalis motoros rendszer, parkinsonos d.
parkinsonos dysarthria Parkinson kórban látható hypokineticus dysarthria, melyet rigiditas, az artikulációs izomtevékenység csökkenése, a hangosság és a hangszín monoton volta, halk, rövid, nekifutásos beszéd, hadarás jellemez. Ld parkinsonismus.
spasticus dysarthria Felső motoneuron elváltozáshoz kapcsolódik. A tónus túlzott, az izommozgások korlátozottak, a mássalhangzók pontos kiejtése nem kivitelezhető, a hangszín monoton, a hangsúly hiányzik, a phonatio nehézkes. Ld pseudobulbaris bénulás.
dysarthricus
Dysarthriaval kapcsolatos.
dysarthrosis
1. Syn dysarthria. 2. Valamely ízület malformatioja. 3. Álízület. (dys- + G. arthrosis, ízület)
dysautonomia
Az autonóm idegrendszer abnormális működése. (dys- + G. autonomia, önrendelkezés)
Találatok Magyarázat
familialis dysautonomia Veleszületett szindróma, melyben az autonóm idegrendszer eltérése mellett különféle tünetek: fájdalom iránti közömbösség, csökkent könnyezés, a vasomotor homeosztázis gyenge működése, a motoros koordináció nehézkessége, labilis cardiovascularis reakciók, hyporeflexia, gyakori bronchopneumoniák, hypersalivatio, ugyanakkor nyelési nehézség, hyperemesis, emotionalis instabilitás és az anesthetikumok iránti intolerancia jelentkezik.
dysbarismus
A csökkent barometrikus nyomás okozta tünetek általános megnevezése, beleértve az okozott élettani hatásokat (a hypoxia kivételével) és a gyors dekompresszió okozta változásokat. (dys- + G. baros, súly)
dysbasia
1. Járási nehézség. 2. Nehézkes és torzult járás, ami bizonyos elmezavar esetén észlelhető. (dys- + G. basis, lépés)
dysbulia
Az akarat gyengesége, bizonytalansága. (dys- + G. boulé, akar)
dysbulicus
Dysbuliaval kapcsolatos, arra vonatkozó.
dyscalculia
Egyszerű számtani művelet végrehajtásának nehézsége. Gyakran fordul elő a parietalis lebeny elváltozásaiban. (dys- + L. calculo, számol)
dyscephalia
A fej és arc malformatioja. (dys- + cephalé, fej)
dyscheiralis, dyschiralis
A dyscheiriaval kapcsolatos.
dyschezia
Székelési nehézség. (dys- + G. chezo székelni)
dyschondrogenesis
A porcfejlődés zavara. (dys- + G. chondros, porc + genesis, képződés)
dyschondroplasia
Syn enchondromatosis. (dys- + G. chondros, porc + plasis, alakulás)
dyschromatopsia
Állapot, amelyben a színek felismerése nem teljesen normális. Vö. dichromatismus, monochromatismus, chromatopsia. (dys- + G. chróma, szín + opsis, látás)
dyschromia
A bőrszín bármilyen eltérése.
dyscoria
A pupilla formájának valamely rendellenessége. (dys- + G. koré, pupilla)
dyscrasia
1. A vérben valamilyen rendellenes anyag jelenléte következtében kialakuló általános betegeség. E kifejezést leginkább a vérsejtek és a vérlemezkék patológiás állapotára alkalmazzák. 2. A betegség régi elnevezése. (G. rossz temperamentum dys- + krasis, keveredés)
Találatok Magyarázat
vér dyscrasia A vér kóros állapota, általában a sejtes elemek kóros voltát jelzi.
dyscrasiás
Dyscrasiaban szenvedő, illetve dyscrasiara vonatkozó.
dysenteria
Gyakori vizes székletürítéssel jellemezhető betegség, melyben a széklet gyakran véres, nyákos. Klinikai tünetei közé tartozik még a fájdalom, a hasgörcs, a láz és a dehidráció. (G. dysenetria, dys-+ entera, belek)
Találatok Magyarázat
amoebás dysenteria Entamoeba hystolytica okozta ulcerosus, gyulladásos colonbetegség, mely egyéb szervek amoebás fertőzésével is társulhat.
bakteriális dysenteria Shigella dysenteriae, S. flexneri vagy más kórokozó okozta fertőzés.
bilharziasis Schistosoma mansoni, S. haematobium vagy S. japonicum okozta infekció.
virális dysenteria Súlyos vizes hasmenés, melyet feltételezhetően vírusfertőzés eredményez.
dysenteriás
Dysenteriaban szenvedő vagy ezzel kapcsolatos.
dyserethismus
Az ilyen beteg általában igen lassú reakcióval válaszol a különféle ingerekre. (dys- + G. erethismos, irritáció)
dysergia
Az izmok összhangolt, harmónikus működésének hiánya bármiféle akaratlagos mozgás kivitelezésében. (dys- +G. ergon, munka)
dysfibrinogenaemia
Autoszomális domináns öröklődésű elváltozás, amelyben a fibrinogén minőségileg különbözik a normálistól. Ennek következtében az alvadási tesztek eltérést mutatnak (vérzésidő, alvadásidő, thrombin idő). A tünetek igen változatosak, léteznek tünetmentes esetek, de abnormális vérzési hajlam és túlzott alvadási hajlam is mutatkozhat.
dysfluencia
Megszakított beszéd. Akkor beszélünk erről, ha valakinek hirtelen elakad a beszéde, habozik, ismétel vagy hosszan ejti a hangokat. A dysfluencia a dadogás gyakori megnyilvánulása, de megjelenhet a normális beszédben is, különösen a beszédet még csak tanuló kisgyerekeknél. Ld dadogás. Syn disfluencia, nonfluencia.
dysfunctio
Rendellenes vagy nehézkes működés.
Találatok Magyarázat
minimális agyi dysfunctio Ld figyelemhiánnyal járó elváltozások.
pszichoszexuális dysfunctio, szexuális dysfunctio A szexuális működés zavara, pl. impotentia, idő előtti ejaculatio, anorgasmia. Mindezek feltehetően inkább pszichés, mint fizikális eredetűek.
temporomandibularis ízületi dysfunctio A temporomandibularis ízület krónikus vagy időleges működészavara. Ld myofacialis fájdalom dysfunctio szindróma.
dysgammaglobulinaemia
Immunglobulin eltérés, főként a γ-globulin%-os megoszlásának zavarát jelenti.
dysgenesis
Kóros fejlődés. (dys- + G. genesis, keletkezés)
Találatok Magyarázat
gonad dysgenesis Különböző típusú és különböző fokban megjelenő gonadfejlődési zavarok tartoznak ide, mint gonad aplasia, gonad agenesis, csökevényes gonad, congenitalis gonad d. és a valódi hermafroditizmus.
tubuli seminiferi dysgenesis A tubulusok rendellenes sejtszerkezetet és kifejezett hyalinizációt mutatnak. A herék kicsik, csak kevés spermium képződik. A test felépítése eunochoid jellegű, gynecomastia észlelhető. A vizeletben igen magas a gondotrop hormon szint, és az elmebetegség előfordulása gyakori. A szexchromatin női és férfi jellegű egyaránt lehet, az androgén secretio a szubnormálistól a normálisig terjedhet. Mindezek a Klinefelter szindróma állandó jellegzetességei (gyakran szinonímájaként is használják).
dysgenicus
Olyan tényezőkre értjük, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak az örökletes, legyen az fizikális vagy mentalis minőségre.
dysgerminoma
Az ovarium ritka, differenciálatlan germinalis sejtekből álló malignus daganata. A szövettani képen gócos necrosis és bevérzés látható. Általában a 20 évnél fiatalabb korosztályt érinti. A daganat legtöbbször tokban foglal helyet. Jellegzetes a nyirokutakon át történő terjedése, mégis gyakoriak a szétszórt metastasisok. Syn disgerminoma. (dys- + L. germen, rügy + G. oma, daganat)
dysgeusia
Az ízérzés romlása vagy abnormálissá válása. (dys- + G. geusis, íz)
dysgnathia
Minden a normálistól eltérő fogazatot eredményező elváltozás, így a maxilla és a mandibula rendellenességei is. (dys- +G. gnathos, állkapocs)
dysgnathicus
A dysgnathiaval kapcsolatos vagy azzal jellemezhető.
dysgnosia
Mindenféle felismerési rendellenesség, vagyis bármely elmebetegség. (G. dysgnosia, megismerési nehézség)
dyshaematopoesis
A vérsejtképzés zavara. Syn dyshaemopoesis. (dys- + G. haima, vér + poesis, csinálás)
dyshaematopoeticus
A dyshaemopoesissel kapcsolatos vagy azzal jellemezhető. Syn dyshaemopoeticus.
dyshaemopoesis
Syn dyshaematopoesis.
dyshaemopoeticus
Syn dyshaematopoeticus.
dyshidrosis
A kéz és a talp volaris felszínén látható hólyagos vagy vesiculopustulosus eruptiok jellemzik, melyek a periféria felé terjednek, ugyanakkor hajlamosak a centrális feltisztulásra. Syn cheiropompholyx, chiropompholyx. (dys- + G. hidros, verejték)
dyskarioticus
Dyskariosissal kapcsolatos, azzal jellemezhető.
dyskaryosis
A lelökődött sejtekben abnormális érési jelek láthatók, cytoplasmajuk normális,de a magban hyperchromatosis vagy szabálytalan chromatin eloszlás figyelhető meg. Ez a sejtelváltozás a később kifejlődő neoplasma jele lehet. (dys- + G. karyon, mag + osis, állapot)
dyskeratoma
Dyskeratosist mutató bőrdaganat. (dys- + G. keras, szaru + oma, daganat)
dyskeratosis
1. Az egyes epithel sejtek korán elszarusodnak, de nem jutnak fel az elszarusodó felszíni rétegig. A dyskeratoticus sejtek gömb alakúak, a szomszédos sejtektől elválnak és kiesnek. 2. A cornea és a conjunctiva epitheliumanak epidermissé alakulása. 3. A keratinisatio zavara. (dys + G. keras, szarú + osis, állapot)
Találatok Magyarázat
maligna Precanceroticus, illetve malignus elváltozásokban látható d.
dyskeratoticus
A dyskeratoszissal kapcsolatos vagy azzal jellemezhető.
dyskinesia
Az akaratlagos mozgások kivitelezésének nehézsége. Általában extrapyramidalis zavarokra vonatkozó elnevezés. (dys- + kinésis, mozgás)
Találatok Magyarázat
dyskinesia al"gera Hisztériás d. Ebben a formában az aktív mozgás vált ki fájdalmat.
extrapyramidalis dyskinesia A corpus striatum valamely részében kialakult patológiás állapotnak tulajdonított abnormális, akaratlan mozgásminták. Elnyomhatatlan, sztereotíp, állandóan ismétlődő, automatikus mozgások, amelyek csak az alvás idején szünnek meg. Parkinson kórban, choreaban, athetosisban, ballismusban, hemiballismusban észlelhetők.
dyskinesia intermittens A rossz vérkeringés következtében a lábizomzat mozgásának átmeneti nehezítettsége.
dyskineticus
Dyskinesissel kapcsolatos vagy arra jellemző.
dyslexia
A beteg rosszul olvas, dacára, hogy intelligenciaszintje normálisnak tekinthető. Látása ép, a betűket felismeri, a képek értelmét el tudja mondani és a tárgyakat is megismeri. (dys- + G. lexis, szó, kifejezés)
dyslexiás
A dyslexiara jellemző, dyslexiával kapcsolatos.
dyslogia
A beszéd és az érvelés elmebántalom következtében kialakuló károsodása. (dys- + G. logos, beszél, érvel)
dysmaturitas
Olyan magzat, aki születéskor nem rendelkezik megfelelő subcutan zsírpárnával, bőre ráncos, a kéz- és a lábujjak körme túlnőtt az ujjakon, a meconium megfestette a bőrt és a méhlepény hártyáit. Gyakran látható túlhordás vagy placenta elégtelenség esetén.
dysmaturus
1. Nem megfelelő fejlődést vagy érést mutató. Gyakran a struktúrális és funkcionális abnormalitást jelölik ezzel a kifejezéssel. 2. SZÜLÉSZET: Olyan magzatot jelöl, amelynek születési súlya a születési korához képest alacsony. 3. Éretlen placenta kialakulása, amitől normális működés nem is várható.
dysmelia
Veleszületett abnormalitás, amelyet hiányzó vagy megrövidült lábak jellemeznek, és gyakran kisérik gerincelváltozások. Mindezeket valószínűleg a lábfejlődés idején bekövetkezett anyagcsere rendellenesség okozza. Ld amelia, phocomelia. (dys- + G. melos, láb)
dysmenorrhoea
Vérzési rendellenesség, nehéz és fájdalmas menstruatio. Syn menorrhagia. (dys- + G. mén, hónap + rhoia, folyás)
Találatok Magyarázat
esszenciális dysmenorrhoea Syn primer d.
funkcionális dysmenorrhoea Syn primer d.
görcsös dysmenorrhoea Az uterus fájdalmas kontrakciói kísérik.
intrinsic dysmenorrhoea Syn primer d.
mechanikus dysmenorrhoea Oka a menstruatios vér kivezető útvonalának elzáródása, pl. cervicalis stenosis. Syn obstructiv d.
membranosus dysmenorrhoea Akkor észlelhető, ha a menstruatios decidua hártyát képezve elzárja a vér útját.
obstuctiv dysmenorrhoea Syn mechanikus d.
primer dysmenorrhoea Funkcionális elváltozások okozzák, tehát nem gyulladás, daganat vagy más anatómiai rendellenesség. Syn esszenciális d., funkcionális d., intrinsic d.
szekunder dysmenorrhoea Másodlagosan kialakuló d., melynek oka lehet gyulladás, fertőzés, daganat vagy más anatómiai rendellenesség.
dysmetria
Az ataxia egyik formája, amelyben a beteg nem képes felmérni a távolságot, az erőt, az elérendő sebességet. Ezzel a kifejezéssel jelölik a kisagyi elváltozások okozta járászavarokat. Ld hypermetria, hypometria. (dys- + G. metron, mérés)
dysmorphismus
Az alak abnormalitása. (G. dysmorphia, az alak furcsa kinézése)
dysmorphogenesis
A szövetek kialakulásának rendellenessége. (dys- + G. morphé, alak + genesis, keletkezés)
dysmyotonia
Az izmok abnormális tónusa, mely lehet hypo vagy hyper. Ld dystonia (dys- + G.mys, izom + tonos, feszülés)
dysodontiasis
Nehéz fogzás. A fogak kitörésének nehézsége és szabálytalanság. (dys- + G. odous, fog + iasis, állapot)
dysontogenesis
Az embryonalis fejlődés zavara. (dys- + on, kezdet + genesis, eredet)
dysontogeneticus
Dysontogenesissel jellemezhető.
dysorexia
Csökkent vagy furcsa étvágy. (dys- + G. orexis, étvágy)
dysosmia
Megváltozott szaglás. (dys- + osmé, szagolni)
dysosteogenesis
Csontfejlődési zavar. Syn dysostosis. (dys- + G. osteon, csont + genesis, képződés)
dysostosis
Syn dysosteogenesis. (dys- + G. osteon, csont + osis, állapot)
dyspareunia
Fájdalmas közösülés. (dys- + pareunos, mellette fekszik)
dyspepsia
A gyomorműködés zavara, amelyet epigastrialis fájdalom, gyakori gyomorégés, hányinger és gázos felböfögések jellemeznek. Syn gastricus indigestio. (dys- + G. pepsis, emésztés)
dyspepticus
Dyspepsiaval kapcsolatos, abban szenvedő.
dysphagia
Nyelési nehezítettség. Syn aglutitio. (dys- + G. phago, eszik)
dysphasia
Syn aphasia, a beszéd zavara. (dys- + G. phasis, beszéd)
dysphasicus
Beszédzavarban szenvedő. Syn aphasiás.
dysphemia
A phonatio, az artikuláció, esetleg a hallás zavara, amelynek oka érzelmi vagy értelmi deficit. (dys- + G. phémé, beszéd)
dysphonia
Minden olyan eltérés, amelynek következtében a hang minősége oly mértékben romlik, hogy alkalmatlanná válik a beszédre. (dys- + G. phoné, hang)
Találatok Magyarázat
spasticus dysphonia A hangképzés váratlan megszakadása annak követketében, hogy a hangszalagok hirtelen túlságosan összezáródnak, illetve egyáltalában nem záródnak.
dysphoria
Olyan kedélyállapot, amely általános elégedetlenséget, nyugtalanságot, depressiot és szorongást jelez. A beteg bosszús és kényelmetlenül érzi magát. (dys- + G. phora, eltűrés)
dysphrasia
Syn aphasia. (dys- + G. phrasis, beszélés)
dyspigmentatio
A pigment eloszlásának és képződésének bármely eltérése, mely különösen a bőrön észlelhető. Általában a pigment csökkenéséről (depigmentatio) van szó.
dysplasia
Valamely szövet rendellenes fejlődése. Ld heteroplasia (dys- + G. plasis, alakulás)
Találatok Magyarázat
bronchopulmonalis dysplasia Krónikus pulmonalis elégtelenség kialakulása hosszantartó gépi lélegeztetés esetén. Igen gyakran fordul elő koraszülöttekben.
cerebralis dysplasia A telencephalon abnormális fejlődése.
chondroectodermalis dysplasia A kórképet chondrodysplasia, ectodermalis dysplasia és polydactylia triásza jellemzi, melyet a betegek felében veleszületett szívhiba is kísér. Autoszomális recesszív öröklődést mutat.
congenitalis ectodermalis dysplasia Syn congenitalis ectodermalis defektus.
dentin dysplasia A fogak veleszületett rendellenessége, amely mind a tejfogakat mind a maradandó fogakat érinti. Megtekintéskor a fogak színe normális, de röntgenvizsgálattal feltűnik, hogy gyökerük igen rövid, a pulpa kamra és a csatorna elzáródott, a fogak mozognak, majd kihullanak.
fibrosus dysplasia Olyan elváltozás, amelyben a csont a fiziológiás lítikus folyamat során feloldódik, de nem csonttal pótlódik, hanem helyét abnormális fibrosus szövet váltja fel, miáltal a csont aszimmetrikus módon torzul és kiterjed. Előfordul, hogy csupán egyetlen csonton látható (dysplasia fibrosa monostotica), de több csontot is érinthet (dysplasia polyostotica fibrosa).
mandibuloacralis dysplasia Autoszomális recesszív módon öröklődő elváltozás, melyet fogtorlódás, acroosteolysis, merev ízületek, a kéz és a láb bőrének atrophiaja jellemez. A claviculák hypoplasiásak, a koponya suturák szélesek és több féregszerűen hajlott csont is jelen lehet.
metaphysealis dysplasia A hosszú csöves csontok metaphysisén az újonnan képződő csont vége kiterjedt és poroticus, cortexe elvékonyodott, azaz nem a normális tubularis struktúra látható. A cranium csontjain ugyanakkor növedékek alakulnak ki (craniometaphysealis dysplasia).
Mondini dysplasia A csontos és a hártyás labyrinthus congenitalis elváltozása. A cochlea aplasticus, a vestibulum és a félkörös ívjáratok deformáltak, a hallás és az egyensúlyműködés részleges vagy teljes elvesztésével. Egyidejűleg előfordulhat a cerebrospinalis folyadék fülön át történő spontán szivárgása (otorrhoea), amely meningitisbe torkollik.
multiplex epipysealis dysplasia Az epiphysisek domináns módon öröklődő elváltozása, melyet járásnehézség, ízületi fájdalom és -merevség, tömpe ujjak, gyakran rövid lábakkal járó törpeség jellemez. A röntgenfelvételen az epiphysisek foltosak és szabálytalanok. A csontosodási centrumok későn jelennek meg és gyakran többszörösek. A csigolyák normálisak. A kórképnek autoszomális recesszív alakja is létezik.
periapicalis cement dysplasia Az állcsont jóindulatú, fájdalmatlan, nem daganatos jellegű megbetegedése, amely szinte kizárólag fekete bőrű nőkön mutatkozik. Az elváltozás többszörös, leginkább a mandibulaban levő elülső fogakat, azok gyökércsúcsát támadja meg. A röntgen felvételen kezdetben áttűnő(radiolucens), később azonban, amint érik, egyre átlátszatlanabbá válika fog.
septo-opticus dysplasia A nervus opticus veleszületett hypoplasiaja, amely középvonalbeli cerebralis anomaliákkal társul.
dysplasticus
A dysplasiaval kapcsolatos vagy azzal jellemezhető.
dyspnoe
Légszomj, szubjektív szorongással járó nehézlégzés. Rendszerint szív- vagy tüdőbetegséggel társul. Normális körülmények között először nehéz fizikai terhelésre, illetve nagy magasságban jelentkezik. (G. dyspnoia rossz légzés)
Találatok Magyarázat
paroxysmalis nocturnalis dyspnoe Asthma cardiale. Az éjszakai órákban hirtelen fellépő nehézlégzéses roham, amely a beteget 1-2 óra alvás után ébreszti. Balkamrai elégtelenség okozta tüdőpangás (vizenyő) eredménye.
dyspnoés
Légszomjjal küzdő, a dyspnoéval kapcsolatos.
dyspraxia
Bármely szerv rossz vagy fájdalmas működése. (dys- + G. praxis, csinálni)
Találatok Magyarázat
beszéd dyspraxia Beszédképtelenség. Syn verbalis apraxia.
beszédfejlődési dyspraxia Syn beszéd apraxia.
verbalis dyspraxia Syn verbalis apraxia.
dysproteinaemia
A plasmafehérjék abnormalitása, rendszerint az immunglobulinok rendellenességét értik alatta.
dysproteinaemiás
A dysproteinaemiaval kapcsolatos.
dysraphismus, dysraphia
Az idegcső hibás összekapcsolódása, amely status dysraphicus állapotát eredményezi. (dys- + G. raphé, sutura)
dysrhythmia
Ritmuszavar. Ld a ritmus szónál. Vö. arrhythmia. (dys- + G. rhythmos ritmus)
Találatok Magyarázat
kardiális dysrhythmia Szívritmuszavar. Bármely, a pulzusszámban, annak szabályos voltában vagy a szív aktiváció sorrendjében mutatkozó eltérés.
elektroencephalográfiás dysrhythmia Diffúzan szabálytalan agyi tevékenység regiszrátuma.
dyssebacia, dyssebacea
A faggyúmirigyek rendellenes működése. Syn seborrhoeás dermatitis. (dys- + sebum, zsiradék)
dyssomnia
Alvászavar.
dysstasia
Az állás nehézsége. (dys- + G. stasis, állás)
dysstaticus
Dysstasiaban szenvedő.
dyssynergia
Az ataxia egyik változata, amelyben a tevékenység nem könnyedén, símán vagy pontosan megy végbe, mivel a különböző mozgási összetevők összerendeződése nem harmónikus. Általában olyan abnormalitásokra alkalmazzák ezt a terminust, amelyekben a mozgászavar cerebellaris elváltozás következménye. (dys- + G. syn, val, + ergon, munka)
Találatok Magyarázat
d. cerebellaris myoclonica Familialis elváltozás, amely késő gyermekkorban veszi kezdetét, progresszív cerebellaris ataxia jellemzi, mozgásra myoclonus lép fel és az intellektus megtartott. Valószínűleg több oka van, ezek egyike a mitochondriumok rendellenessége.
dysthymia
Hangulatzavar, többnyire depressio. A betegnek kevés jó napja van. A depressio mellett az alábbi tünetek is megjelenhetnek: rossz étvágy vagy ellenkezőleg, falánkság, insomnia vagy hypersomnia, energiaszegénység, fáradékonyság. Csekény önbecsülés, rossz koncentrációs készség, döntéshozatali képtelenség, reménytelenség érzés jellemzi. Ld endogén depressio, exogén depressio. (dys- + G. thymos érzelem)
dysthymiás
A dysthymiara vonatkozó.
dystocia
Nehéz szülés. (G. dystokia , nehéz szülés)
Találatok Magyarázat
foetalis dystocia A szülés valamilyen magzati ok következtében nehéz.
maternalis dystocia A szülés anyai rendellenesség vagy fizikai probléma következtében válik nehézzé.
placentalis dystocia A placenta megszületése nehéz.
dystonia
Valamely szerv vagy szövet rendellenes tónusa (akár hypotonia, akár hypertonia). Syn torsios spasmus. (dys- + G. tonos, feszülés)
Találatok Magyarázat
dystonia musculorum deformans Gyermek vagy serdülőkorban kezdődő, genetikai, környezeti vagy ismeretlen (idiopathiás) eredetű megbetegedés. Olyan izomkontrakciókkal jár, amelyek következtében a gerinc, a medence, az alsó végtag torzul, és amelyek az agyidegek által innervált izmokban is előfordulnak. Izgalomban az abnormális mozgások felerősödnek, legalábbis kezdetben, alváskor megszünnek. Az izomzat, ha működésben van hypertoniás, nyugalomban hypotoniás.
dystoniás
Dystoniaval kapcsolatos.
dystopia
Egy szerv vagy annak egy része nem a norális helyén található. Syn malpositio. (dys- + G. topos, hely)
dystopiás
Dystopiaval jellemezhető, azzal kapcsolatos. Ld ectopiás.
dystrophia
Progresszív elváltozás, amelynek oka a szövetek hiányos tápláltsága. (dys- + G. trophé, táplálás)
Találatok Magyarázat
dystrophia adiposogenitalis Serdülő fiúk primer obesitassal és hypogonadotrop hypogonadismussal jellemezhető megbetegedése. Törpeség ritka, de ha jelen van, inkább hypothyreosist jelez. Látásvesztés, magatartászavar és diabetes insipidus kisérheti. Ez utóbbinak leggyakrabban hypophyser vagy hypothalamicus neoplasia áll a hátterében. Syn adiposogenitalis dystrophia, hypophysealis szindróma.
cornea árok dystrophia A limbustól 1 mm-rel lejjebb húzódó, gyakran kétoldali széli barázda észlelhető. Syn keratoleptynsis (1).
Duchenne-féle izom dystrophia A leggyakoribb gyerekkori izomdystrophia, amely általában 6 éves kor előtt kezdődik. Az izmok szimmetrikus gyengesége, előbb a medence, majd a lábszár izomzat sorvadása jellemzi, ez később a pectoralis és a felső végtagi izmokra is kiterjed. Több izom pseudohypertrophiaja észlelhető, főleg a lábszáron. A szív is megbetegedhet, és gyakran enyhe szellemi visszamaradottság is kimutatható. A lefolyás progresszív, a halál korán, rendszerint serdülőkorban bekövetkezik. X kromoszómához kötötten öröklődik (vagyis a férfiak betegszenek meg és a nők viszik át a betegséget).
dystrophia epithelialis corneae Cornea oedema, epithel hólyagok, erosiok és hegesedés kialakulása jellemzi, főként az epitheliumot és a basalis membránt érinti. Syn Fuchs-féle epithelialis dystrophia.
felnőttkori pseudohypertrophiás izom dystrophia Viszonylag enyhe lefolyású, gyakran a második, harmadik dekádban kezdődő izomdystrophia.
infantilis neuroaxonalis dystrophia Ritka örökletes elváltozás, amely már kora gyerekkorban progrediáló pszichomotoros hanyatlásban nyilvánul meg, a reflexek fokozottak, Babinski tünet, valamint hypotonia és progresszív vakság észlelhető.
macularis dystrophia A szemfenék hátsó részén, a retina érzékelő területének megfelelően, a retina pigmenthám rétegében, a Bruch-féle membránban, a choroideában vagy ezen szövetek közül többen is észlelhető a dystrophia.
medenceövi izom dystrophia Nem pontosan behatárolt d. típus, amelyet gyengeség és sorvadás jellemez. Rendszerint a medenceöv izmain szimmetrikusan észlelhető, de ráterjedhet a vállöv izmaira is, az arcizmokat azonban kihagyja. Az izmok pseudohypertrophiát nem mutatnak, a szív nem érintett, és nincs mentalis retardatio. Öröklődése változatos.
muscularis dystrophia Izomdystrophia. Több veleszületett, progresszív, degeneratív elváltozás gyűjtőneve, amelyek a vázizomzatot támadják meg, de nemritkán egyúttal más szervrendszert is megbetegítenek. Syn myodystrophia.
oculopharyngealis dystrophia A progressiv externalis ophthalmoplegia domináns módon öröklődő formája. Ezen betegség inkább középkorúakon és időseken lép fel. Krónikus ptosis, valamint nyelési nehézség jellemzi. Számos francia-kanadai származású beteg szenved ebben a kórképben.
reticularis cornea dystrophia A cornea epitheliumban és a hozzá tartozó Bowman membránban kétoldali, progrediáló felszíni degeneratio észlelhető.
sympathicus reflex dystrophia A végtagokban diffúz, tartós fájdalom mutatkozik, melyhez gyakran vasomotoros zavarok, valamint trophicus elváltozások, ízületi mozgáskorlátozottság is társul. Gyakran valamilyen helyi sérülés előzi meg a betegség kialakulását. Ld causalgia.
dystrophia unguis Köröm dystrophia.
dystrophiás
Dystrophiaban szenvedő vagy azzal jellemezhető.
dysuria
Vizelési nehézség és fájdalom. (dys- + G.ouron, vizelés)
dysuriás
Dysuriaban szenvedö, illetve azzal kapcsolatos.
dysversio
Elfordulás. Bármely irányba történő eltérés, de nem teljes inversio, pl. a nervus opticus fejének dysversioja (a papilla nervi optici situs inversusa). (dys- + L. verto, megfordul)
Amennyiben nem találta meg a keresett kifejezést, jelezze a hiányt szerkesztőinknek:
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Orvosi szótár rovatunkban a gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol) orvosi szavak, kifejezések szerepelnek. Magyar szavakat és kifejezéseket nem tárgyalunk
A helyesírást illetően: (csak néhány általános példa írásmódra: f=ph, i=y, k=c, ó=o, ú=u, , sz=s). A szavakat (különböző írásmódokat) érdemes megnézni beküldés előtt, az elütéseket, ha lehet, kérjük javítani.