Néhány funkció mobilon nem elérhető!

Töltse le a teljes funkcionalitású PHARMINDEX Mobil alkalmazást Andoridra és iOS-re.

Előfizetek!
hirdetés
hirdetés
hirdetés

Az egészségügyi ellátók feladatai gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egészségügyért Felelős Államtitkárság - Egészségügyi Szakmai Kollégium

érvénytelen (2019.12.31)

"Semmilyen gyermekkel szemben elkövetett erőszak nem igazolható, de minden erőszak megelőzhető".
A gyermekjogok elismerése nem fakultatív lehetőség, hanem a nemzetközi emberi jogi konvenciókból - különösen a Gyermekjogi Egyezményből - fakadó, az Európai Unió 2009 óta kötelező erejű Alapjogi Chartájának 24. cikkéből, továbbá hazánk alkotmányos előírásaiból, az Alaptörvény XVI. cikkéből is következő kötelezettség.
A "Gyermek Jogairól" szóló 1989. évi ENSZ Egyezmény külön kiemeli a gyermekek elleni erőszakkal szembeni védelemhez való jogot: 19. cikk (1). "Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen formájától". A Gyermekjogi Egyezményt hazánk 1991-ben a LXIV. törvénnyel hirdette ki.
A WHO megállapítása szerint a gyermekbántalmazás és elhanyagolás nem csak társadalmi, hanem népegészségügyi probléma is.

Társszerző Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok):
1. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan Tagozat
- Prof. Dr. Keller Éva igazságügyi orvosszakértő; társszerző
2. Gyermekpszichiátria Tagozat
- Dr. Sonnevend Mária gyermek- és ifjúság pszichiáter; társszerző
3. Szülészet és nőgyógyászat, asszisztált reprodukció Tagozat
- Dr. Major Tamás szülész- nőgyógyász; társszerző
4. Traumatológia és kézsebészet Tagozat
- Dr. Kassai Tamás traumatológus; társszerző
5. Gyermek alapellátás (házi-gyermekorvostan, Ifjúsági és iskolaorvoslás, védőnő) Tagozat (megjelenéskor önálló Védőnő Tagozat alakulása folyamatban van)
Dr. Békefi Dezső csecsemő- és gyermekgyógyász; társszerző
Dr. Kovács Zsuzsanna csecsemő- és gyermekgyógyász; társszerző (kapcsolattartó)
Dr. Árki Ildikó háziorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász, jogi szakokleveles orvos; társszerző
Bíróné Asbóth Katalin védőnő, mentálhigiénés szakember; társszerző
Dr. Rudas Gábor gyermekgyógyász, neonatológus, radiológus; társszerző
Dr. Scheiber Dóra csecsemő- és gyermekgyógyász, mediátor; társszerző
Tománé Mészáros Andrea védőnő; társszerző
Zsiros Emese pszichológus; társszerző
Dr. Lux Ágnes jogász, politológus; társszerző
Pápai Balázsné c. r. alezredes, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó ifjúságvédelmi referens; társszerző Papp Krisztina szociálpolitikus; társszerző
Dr. Herczog Mária szociológus; társszerző
Mátyási Borbála szociális munkás; társszerző
Dr. Révész Magda szociálpolitikus; társszerző
Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika jogász; társszerző
Dr. Gyurkó Szilvia jogász; társszerző
Csordás Ágnes Katalin védőnő; társszerző
Véleményező Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok):
1. Égés- és plasztikai sebészet Tagozat
- Dr. Bene Ruzsena égés- és plasztikai sebész szakorvos, véleményező
2. Háziorvostan Tagozat
- Prof. Dr. Hajnal Ferenc háziorvos, egyetemi tanár, véleményező
3. Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia Tagozat
- Prof. Dr. Vokó Zoltán megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos, egyetemi tanár, véleményező
4. Nukleáris medicina Tagozat
- Prof. Dr. Szilvási István nukleáris medicina, belgyógyász szakorvos, egyetemi tanár, véleményező
5. Oxyológia - sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan Tagozat
- Dr. Bognár Zsolt gyermeksebész, sürgősségi szakorvos; véleményező
6. Transzfuziológia és haematológia Tagozat
- Prof. Dr. Kiss Csongor haematológus, egyetemi tanár, véleményező
7. Traumatológia és kézsebészet Tagozat
Dr. Ács Géza sebész, traumatológus, ortopéd szakorvos; véleményező
Dr. Novoth Béla baleseti sebész, kézsebész, plasztikai sebész; véleményező
Dr. Noviczki Miklós sebész, traumatológus, kézsebész; véleményező
Dr. Farkas András gyermeksebész; véleményező
Dr. Sárközy Sándor sebész és gyermeksebész; véleményező
Egyéb szervezet(ek) tanácskozási joggal:
1. Család Gyermek Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület (nyilvántartási szám: 5813)
- Dr. Herczog Mária, elnök,
2. Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (nyilvántartási szám: 4514)
- Papp Zsuzsanna, ügyvezető
3. Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Gyámhivatal (1153 Budapest, Bácska u. 14.)
Kovács Mónika Krisztina, vezető
A teljes irányelv letölthető innen.
Típus: klinikai egészségügyi szakmai irányelv
Kulcsszavak: veszélyeztetettség, gyermekkel való rossz bánásmód, gyermekek bántalmazása, gyermekek elhanyagolása, abúzus, jelzési kötelezettség
Megjelent: 2016.05.31.
Feldolgozva: 2016.09.16.
Kapcsolódó dokumentumok:
hirdetés