Vakcina tudor

A Védőoltási Módszertani Levél 2021. IX. MUNKAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ VÉDŐOLTÁSOK fejezetében olvasható: „18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdésének értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban [61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet] foglaltaknak megfelelően felmérni. A megbetegedési veszély csökkentése érdekében –a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként– biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.”

Vonatkozik-e ez az útmutatás az FSME-vírus okozta kullancsencephalitis elleni védőoltásokra?