A DSM-5 reformja: az elme-egészségügy monetizálása felé?

Szakmai körökben világszerte nagy érdeklődés kíséri a DSM-5 előkészítési munkálatait. A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders új kiadása, a DSM-5, 2013 májusában fog megjelenni. Az amerikai GoodTherapy.org szervezet és weboldal, amely vezető internetes szakmai fórum a mentális betegségek terén, ismertette véleményét az eddigi változtatási tervekkel kapcsolatosan, amelyek potenciális veszélyeket hordozhatnak magukban – ha mindez jóváhagyásra kerül, és érvénybe lép.

Az 5. kiadásban az összeállító szakmai szervezet, a DSM Task Force drasztikus változásokat kezdeményez: tartalmában elsősorban a mentális betegségek neurológiai és biológiai etiológiájára koncentrál. Az új kritériumok életbe lépésével emberek milliói kerülhetnek (addig) egészséges kategóriából a diagnosztizált betegek közé. A sok ellentmondásosnak tűnő terv, elképzelés közül néhány: megváltozik a mentális betegség definíciója, a kedélybetegségek klinikai diagnózisának „küszöbe” kiterjed az enyhe formákra, új betegségcsoportok kerülnek meghatározásra, amelyeket klinikai kutatási eredmények nem igazolnak kellően bizonyított módon.

"A DSM korábbi verziói a betegség-etiológiák tekintetében nem voltak konzekvensek, a DSM Task Force igyekszik ezt rendezni az új kiadásban” – említi Noah Rubinstein, a GoodTherapy.org oldal szakmai vezetője.

A DSM-5-be már bekerülnek a fiziológiás és klinikai addikciók. Szerepel majd pl. két új definiált betegség, az internet-addikció és a szülő gyermektől való elidegenítésének szindrómája, melyeket biológiai alapon meghatározott kórképként ismernek majd el. (Jelenleg egyik sem szerepel a mentális betegségek között).

"A DSM-5-tel kapcsolatos legfőbb kifogás talán nem is csak a bizonyított klinikai vizsgálatok hiánya és a diagnosztikus küszöbértékek „leszállítása”, hanem az elv, miszerint minden szindróma alapvetően biológiai eredetű – jegyzi meg Rubinstein.

Milyen veszélyei lehetnek e lépésnek? Megnövekedhet a félrediagnosztizált esetek száma, fokozódhat a pszichotróp gyógyszerekkel kapcsolatos dependencia, és tápot adhatunk a hatástalan, és akár veszélyes terápiás eszközöknek, módszereknek.

"Úgy tűnik most számomra a DSM-5 elfogadásával, mintha egy kalapácsot kapnánk a kezünkbe, ami minden eléje kerülő dolgot szögnek tekint – sőt tekinthetjük pesszimistább módon is: a javasolt revíziók mentén az APA (Amerikai Pszichiátrai Társaság) és a gyógyszeripar felé történő nyomásgyakorlásnak, azaz pénzügyi kérdésként kezeljük a mentális betegségek kérdéskörét…” – teszi hozzá Rubinstein.

A DSM Task Force az előzetes információt közzétette a DSM-5-tel kapcsolatosan, azzal a megjegyzéssel, hogy kéri a pszichiáterek visszajelzéseit – mégis igen sokan ignorálva érzik magukat e kérdésben. A GoodTherapy.org éppen ezért, az ellentmondásosnak tűnő várható változtatások fényében létrehozott egy komprehenzív és tudományos háttérrel jól támogatott pszichiátriai információforrást, melyben szerepel a Division 32's bizottság is. E bizottság levelet írt az APA-nak, melyben sürgeti a társaságot, hogy lényegesen több pszichiáter szakmai véleményét vegyék tekintetbe a DSM-5 kialakításakor, nemcsak a DSM-5 Task Force szűknek tekinthető szakbizottsági véleményét és javaslatait.

A GoodTherapy.org szervezet és weboldal igen sok pszichiáterhez eljut, különböző hálózatain át havonta aloldalait mintegy 7 millió laikus és szakember látja világszerte. A szervezet fő célja a helyes terápiavezetés, főként a pszichoterápiát illetően, az oktatás, és a terápiás hibák lehetőség szerinti elkerülése, kiküszöbölése. A szervezet egyfajta depatologizálásra is törekszik, tehát pont arra pl. hogy ne tekintsünk mindenkit (mentális) betegnek.

Szerző:

PHARMINDEX Online