Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

hirdetés

PHARMINDEX Online gyógyszer-információk, hírek, cikkek, adatbázisok

A weboldalon található valamennyi információ csupán tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a képzett és felkészült egészségügyi dolgozók szakmai tudását. A weboldalon található adatok semmiképp nem helyettesítik, illetőleg nem teszik szükségtelenné a megfelelő szakmai gyakorlatot vagy képzettséget.

A Kiadó a weboldalon található valamennyi információ közzététele során a lehető legnagyobb gondossággal jár el, ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a forrásadatok és a weboldalon található információk között, kérjük, minden esetben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által jóváhagyott hivatalos alkalmazási előírásokat és betegtájékoztatókat tekintse irányadónak.

Tekintettel a weboldal informatív jellegére, a Kiadó elhárít mindennemű, a weboldalon található adatokkal kapcsolatos felelősséget. A felhasználó a weboldal használatával figyelembe veszi a korlátozott felelősségből eredő hátrányokat, és kifejezetten úgy tekinti, hogy e hátrányokat megfelelően ellentételezik a weboldal előnyei (különös tekintettel annak ingyenességére).

A regisztráció során kért, valós adatok megadásával a felhasználó jogot szerez a PHARMINDEX-Online oldalainak rendeltetésszerű használatára, de a felhasználó nem jogosult annak üzleti felhasználására, továbbértékesítésére, terjesztésére, vagy áruba bocsátására.

A weboldal üzemeltetője, az adatok tulajdonosa jogot formál arra, hogy a nem valós adatokkal regisztráló felhasználót kizárja a weboldal használatából.

A kiadó oldalai teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az oldalon megjelenő tartalmak a Vidal Next Kft. szellemi terméke, a felhasználók nem jogosultak az itt található információ terjesztésére vagy továbbértékesítésére.

A PHARMINDEX Online oldalain található adatok, a lekérdező rendszer, a hozzá kapcsolódó software-ek és grafikai elemek szerzői jog által védettek; ezek részben, vagy egészben történő másolása, az adatok bármilyen, a rendeltetésszerű használattól eltérő célú vagy módú felhasználására illetőleg manipulálására, a programok visszafejtésére valamint módosítására tett kísérletek (amennyiben a Vidal Next Kft. ezeket előzetesen írásban nem engedélyezte) tiltottak, és polgári peres, valamint büntető eljárás kezdeményezését vonhatják maguk után.

Az MTI honlap felhasznált hírei szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Jelen weboldal hirdetési bevételekből működik. A hirdetések közzétételekor a Kiadó a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el és szakemberei szakmai meggyőződésével összhangban levő információkat jelentet meg oldalain, illetve hirdetési anyagokban. A Kiadó fenntartja a jogot hirdetési megrendelések elutasítására, amennyiben a) tudományos szerkesztői nem látják biztosítottnak a hirdetési anyag jogszabályi megfelelőségét, vagy b) amennyiben az adott témában már kizárólagosságot biztosított egy másik hirdetőnek az adott időszakban, vagy c) a hirdetési anyag nem összeegyeztethető a tudományos szerkesztők bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveken és klinikiai vizsgálatokkal bizonyított állításokon nyugvó szakmai meggyőződésével. Kiadó jogosult nem a szakmához kapcsolódó termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetési megrendeléseket elfogadni (pl. jármű, pénzügyi szolgáltatások stb.), de ezek megjelentetését egyedileg mérlegeli.

Minden hirdetésnek minősülő megjelenő anyag mellett a Kiadó feltünteti a "Hirdetés" megjelölést, esetleg (X) jelölést, amennyiben ezt az esetlegesen szűkös rendelkezésre álló hely megkívánja. A hirdetések semmilyen esetben sem befolyásolják a szerkesztőségi tartalmat, kizárólag az ún. PR-cikkek lehetnek hirdetési tartalmal, amelyeknél az erre utaló jelzést minden esetben megjelenik. A PHARMINDEX Online weboldal a Kiadó által nem kontrollálható hirdetői megjelenéseket nem tesz lehetővé, pl. Google hirdetések.

A weboldalon megjelenő gyógyszerkészítmények információi, beleértve az ún. brand nevet, nem minősülnek hirdetésnek, mivel az oldalon minden Magyarországon forgalomban levő gyógyszerkészítmény azonos információi megjelennek. A gyógyszerek és egyéb termékek megnevezésénél - bár legtöbb esetben szó védjegyekről van szó - a Magyarországi hatósági gyakorlatnak megfelelően a "registered" ill. "trade mark" megjelöléseket elhagyjuk.
A szakembereknek szóló hivatalos alkalmazási előírásokat csak arra jogosult, regisztrált és belépett felhasználók számára tesszük hozzáférhetővé.

Jelenleg az oldalon nem jelenik meg felhasználók által szerkesztett tartalom.

Az oldalon használt menüpontok és egyéb elnevezések a rendelkezésre álló korlátozott karakterszám miatt további, részletes magyarázatot és kiegészítést igényelnek. Ezt az alábbiakban adjuk meg:

1. "Gyógyszer" kifejezés:
A PHARMINDEX Online weboldalon nem csak gyógyszerek, hanem tápszerek, bizonyos élelmiszerek, étrendkiegészítők, gyógyászati segédeszközök stb., tehát többféle terméktípus információi megjelennek, ezt az egyes termékek oldalán fel is tüntetjük. A weboldalon előforduló menüpontokban, feliratokban azonban az általános "gyógyszer" kifejezést használjuk.

2. "Gyártó" kifejezés:
Terméktípustól függően az így megjelölt vállalkozás, cég a forgalomba hozatali engedély jogosultját vagy forgalmazóját vagy bejelentőjét jelenti és nem a termék gyártóját. Elképzelhető, hogy a kettő megegyezik, de az oldalon minden esetben az előző minőségben érintett cégnév jelenik meg.

3. "Hatóanyag" kifejezés:
Hatóanyagnak általában gyógyszerek klinikai hatást kifejtő összetevője nevezhető, más esetekben inkább összetevő a helyes kifejezés. A fent említett okokból az oldalon legtöbbször egyszerűsítve a "hatóanyag" kifejezés szerepel.

PHARMINDEX Online MediMagister

A weboldalon található valamennyi információ csupán tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a képzett és felkészült egészségügyi dolgozók szakmai tudását. A weboldalon található adatok semmiképp nem helyettesítik, illetőleg nem teszik szükségtelenné a megfelelő szakmai gyakorlatot vagy képzettséget.

Tekintettel a weboldal informatív jellegére, a Kiadó elhárít mindennemű, a weboldalon található adatokkal kapcsolatos felelősséget. A felhasználó a weboldal használatával figyelembe veszi a korlátozott felelősségből eredő hátrányokat, és kifejezetten úgy tekinti, hogy e hátrányokat megfelelően ellentételezik a weboldal előnyei (különös tekintettel annak ingyenességére).

A regisztráció során kért, valós adatok megadásával a felhasználó jogot szerez a PHARMINDEX Online MediMagister továbbképző oldalainak rendeltetésszerű használatára, de a felhasználó nem jogosult annak üzleti felhasználására, továbbértékesítésére, terjesztésére, vagy áruba bocsátására.

A weboldal üzemeltetője, az adatok tulajdonosa jogot formál arra, hogy a nem valós adatokkal regisztráló felhasználót kizárja a weboldal használatából.

A kiadó oldalai teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az oldalon megjelenő tartalmak a Vidal Next Kft. szellemi terméke, a felhasználók nem jogosultak az itt található információ terjesztésére vagy továbbértékesítésére.

A PHARMINDEX Online MediMagister oldalain található adatok, a lekérdező rendszer, a hozzá kapcsolódó software-ek és grafikai elemek szerzői jog által védettek; ezek részben, vagy egészben történő másolása, az adatok bármilyen, a rendeltetésszerű használattól eltérő célú vagy módú felhasználására illetőleg manipulálására, a programok visszafejtésére valamint módosítására tett kísérletek (amennyiben a Vidal Next Kft. ezeket előzetesen írásban nem engedélyezte) tiltottak, és polgári peres, valamint büntető eljárás kezdeményezését vonhatják maguk után.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A PHARMINDEX Online MediMagister továbbképző oldalai hirdetési/szponzori bevételekből, valamint néhány esetben a felhasználó által fizetett részvételi díjakból működik. A hirdetések közzétételekor a Kiadó a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el és szakemberei szakmai meggyőződésével összhangban levő információkat jelentet meg oldalain, illetve hirdetési anyagokban. A Kiadó fenntartja a jogot hirdetési/szponzori megrendelések elutasítására, amennyiben a) tudományos szerkesztői nem látják biztosítottnak a hirdetési anyag jogszabályi megfelelőségét, vagy b) amennyiben az adott témában már kizárólagosságot biztosított egy másik hirdetőnek az adott időszakban, vagy c) a hirdetési anyag nem összeegyeztethető a tudományos szerkesztők bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveken és klinikiai vizsgálatokkal bizonyított állításokon nyugvó szakmai meggyőződésével.

Minden hirdetésnek minősülő megjelenő anyag mellett a Kiadó feltünteti a "Hirdetés" megjelölést, esetleg (X) jelölést, amennyiben ezt az esetlegesen szűkös rendelkezésre álló hely megkívánja. A hirdetések semmilyen esetben sem befolyásolják a szerkesztőségi tartalmat, kizárólag az ún. PR-cikkek lehetnek hirdetési tartalmal, amelyeknél az erre utaló jelzést minden esetben megjelenik. A PHARMINDEX Online MediMagister továbbképző oldalakon a Kiadó általa nem kontrollálható hirdetői megjelenéseket nem tesz lehetővé, pl. Google hirdetések.

Jelenleg az oldalon nem jelenik meg felhasználók által szerkesztett tartalom.

A MediMagister továbbképzések elvégzése csak abban az esetben lehetséges, ha
- a felhasználó a lejelentéshez szükséges adatokat maradéktalanul és hibátlanul megadta
- az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadta, és
- az adott továbbképzéshez kapcsolódó felnőttoktatási szerződést megismerte és elfogadta.

"Gyógyszergyártó", "Államigazgatás" és "Felsőoktatás/Kutatás" típusú regisztrációval rendelkező felhasználók pontjainak lejelentését Kiadó csak egy méltányos, 1.500 Ft + ÁFA összegű lejelentési díj megfizetése esetén végzi el. Ettől a díjfizetéstől Kiadó egyedileg eltekinthet.

 

Copyright Vidal Next Kft. 1994-2021. Minden jog fenntartva!

(Utolsó módosítás: 2021. július 21.)

Szerző:

PHARMINDEX Online