Jogi nyilatkozat

A weboldalon található valamennyi információ csupán tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a képzett és felkészült egészségügyi dolgozók szakmai tudását. A weboldalon található adatok semmiképp nem helyettesítik, illetőleg nem teszik szükségtelenné a megfelelő szakmai gyakorlatot vagy képzettséget.

A Kiadó a weboldalon található valamennyi információ közzététele során a lehető legnagyobb gondossággal jár el, ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a forrásadatok és a weboldalon található információk között, kérjük, minden esetben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által jóváhagyott hivatalos alkalmazási előírásokat és betegtájékoztatókat tekintse irányadónak.

Tekintettel a weboldal informatív jellegére, a Kiadó elhárít mindennemű, a weboldalon található adatokkal kapcsolatos felelősséget. A felhasználó a weboldal használatával figyelembe veszi a korlátozott felelősségből eredő hátrányokat, és kifejezetten úgy tekinti, hogy e hátrányokat megfelelően ellentételezik a weboldal előnyei (különös tekintettel annak ingyenességére).

A regisztráció során kért, valós adatok megadásával a felhasználó jogot szerez a www.PHARMINDEX-Online.hu és www.medimagister.hu oldalainak rendeltetésszerű használatára, de a felhasználó nem jogosult annak továbbértékesítésére, terjesztésére, vagy áruba bocsátására.

A weboldal üzemeltetője, az adatok tulajdonosa jogot formál arra, hogy a nem valós adatokkal regisztráló felhasználót kizárja a weboldal használatából.

A kiadó oldalai teljes egészében - a reklámokkal, hirdetésekkel együtt - szerzői jogvédelem alatt állnak.

Az oldalon megjelenő tartalmak a Vidal Next Kft. szellemi terméke, a felhasználók nem jogosultak az itt található információ terjesztésére vagy továbbértékesítésére.

A www.PHARMINDEX-Online.hu és a www.medimagister.hu oldalain található adatok, a lekérdező rendszer, a hozzá kapcsolódó software-ek és grafikai elemek szerzői jog által védettek; ezek részben, vagy egészben történő másolása, az adatok bármilyen, a rendeltetésszerű használattól eltérő célú vagy módú felhasználására illetőleg manipulálására, a programok visszafejtésére valamint módosítására tett kísérletek (amennyiben a Vidal Next Kft. ezeket előzetesen írásban nem engedélyezte) tiltottak, és polgári peres, valamint büntető eljárás kezdeményezését vonhatják maguk után.

Az MTI honlapon felhasznált hírei szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Jelen weboldal hirdetési bevételekből működik. A hirdetések közzétételekor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el és szakembereink szakmai meggyőződésével összhangban levő információkat jelentetünk meg oldalainkon, illetve hirdetési anyagokban. A Kiadó fenntartja a jogot hirdetési megrendelések elutasítására, amennyiben a) tudományos szerkesztői nem látják biztosítottnak a hirdetési anyag jogszabályi megfelelőségét, vagy b) amennyiben az adott témában már kizárólagosságot biztosított egy másik hirdetőnek az adott időszakban, vagy c) a hirdetési anyag nem összeegyeztethető a tudományos szerkesztők bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveken és klinikiai vizsgálatokkal bizonyított állításokon nyugvó szakmai meggyőződésével. Kiadó jogosult nem a szakmához kapcsolódó termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetési megrendeléseket elfogadni (pl. jármű, pénzügyi szolgáltatások stb.), de ezek megjelentetését egyedileg mérlegeli.

Minden hirdetésnek minősülő megjelenő anyagunk mellett feltüntetjük a "Hirdetés" megjelölést, esetleg (X) jelölést, amennyiben ezt az esetlegesen szűkös rendelkezésre álló hely megkívánja. A hirdetések semmilyen esetben sem befolyásolják a szerkesztőségi tartalmat, kizárólag az ún. PR-cikkek lehetnek hirdetési tartalmal, amelyeknél az erre utaló jelzést minden megjelentetjük. Weboldalunk a Kiadó által nem kontrollálható hirdetői megjelenéseket nem tesz lehetővé, pl. Google hirdetések.

A weboldalon megjelenő gyógyszerkészítmények információi, beleértve az ún. brand nevet, nem minősülnek hirdetésnek, mivel az oldalon minden Magyarországon forgalomban levő gyógyszerkészítmény azonos információit megjelentetjük. A gyógyszerek és egyéb termékek megnevezésénél - bár legtöbb esetben szó védjegyekről van szó - a Magyarországi hatósági gyakorlatnak megfelelően a "registered" ill. "trade mark" megjelöléseket elhagyjuk.
A szakembereknek szóló hivatalos alkalmazási előírásokat csak arra jogosult, regisztrált és belépett felhasználók számára tesszük hozzáférhetővé.

Jelenleg az oldalon nem jelenik meg felhasználók által szerkesztett tartalom.

Az oldalon használt menüpontok és egyéb elnevezések a rendelkezésre álló korlátozott karakterszám miatt további, részletes magyarázatot és kiegészítést igényelnek. Ezt az alábbiakban adjuk meg:

1. "Gyógyszer" kifejezés:
A PHARMINDEX Online weboldalon nem csak gyógyszerek, hanem tápszerek, bizonyos élelmiszerek, étrendkiegészítők, gyógyászati segédeszközök stb., tehát többféle terméktípus információi megjelennek, ezt az egyes termékek oldalán fel is tüntetjük. A weboldalon előforduló menüpontokban, feliratokban azonban az általános "gyógyszer" kifejezést használjuk.

2. "Gyártó" kifejezés:
Terméktípustól függően az így megjelölt vállalkozás, cég a forgalomba hozatali engedély jogosultját vagy forgalmazóját vagy bejelentőjét jelenti és nem a termék gyártóját. Elképzelhető, hogy a kettő megegyezik, de az oldalon minden esetben az előző minőségben érintett cégnév jelenik meg.

3. "Hatóanyag" kifejezés:
Hatóanyagnak általában gyógyszerek klinikai hatást kifejtő összetevője nevezhető, más esetekben inkább összetevő a helyes kifejezés. A fent említett okokból az oldalon legtöbbször egyszerűsítve a "hatóanyag" kifejezés szerepel.

 

Copyright Vidal Next Kft. 1994-2019. Minden jog fenntartva!

(Utolsó módosítás: 2019. július 16.)

Frissítve:

Szerző:

PHARMINDEX Online