Adatvédelem

A weboldal szolgáltató ezúton nyilatkozik a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az érintettek jogairól, és ezen jogok érvényesítésének lehetőségeiről.

hirdetés

Legutóbbi változás:
2022.12.31.: 3. Google Fonts (új fejezet)

1. Az adatkezelő

A weboldal PHARMINDEX Beléptetést használ. Ez azt jelenti, hogy a bejelentkezett felhasználók előzetesen regisztráltak a PHARMINDEX Rendszerben. Az ő adataik kezelője – továbbiakban Adatkezelő – a Vidal Next Kft. (székhely: 1196 Budapest, Jahn F. u. 252., levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76., e-mail: ugyfelszolgalat@pharmindex.hu, sorszám az adatkezelési tevékenységek belső nyilvántartásában: VN-ATN-002/2018)

Bővebben: Adatkezelési tájékoztató

Nem bejelentkezett felhasználók esetén személyes adat-kezelés nem történik, kizárólag az adatkezelés speciális formája, a cookie-k (sütik) kezelése történik.

Bővebben: Sütik (cookie)

2. A kezelt adatok köre

Bejelentkezett felhasználók a kezelt személyes adatok köréről a PHARMINDEX regisztrációs rendszer dokumentumai között az alábbiakban tájékozódhatnak:

Adatkezelési tájékoztató

Nem bejelentkezett felhasználók esetén személyes adat-kezelés nem történik, kizárólag az adatkezelés speciális formája, a cookie-k (sütik) kezelése történik.

Bővebben: Sütik (cookie)

3. Google Fonts

A honlapunk a Google Fonts API használatával tölti be a szöveges tartalmak megfelelő megjelenítéséhez szükséges betűkészleteket. Ennek során a Google Fonts API naplózza a HTTP-kérés részleteit, amely tartalmazza az időbélyeget, a kért URL-t és az összes HTTP-fejlécet (beleértve a hivatkozó és a felhasználói ügynök karakterláncát is), amelyet a Google a CSS API használatával biztosít. Az IP-címek , illetve más személyes adatok ennek során nem kerülnek tárolásra.

4. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása

Bejelentkezett felhasználók adatait a Vidal Next Kft. kezeli a PHARMINDEX Rendszerben történő regisztrációval. Az adatkezelés jogalapjáról és az adatok forrásáról itt tájékozódhat: Adatkezelési tájékoztató

A forgalmi adatok az internet használatával szükségszerűen keletkeznek és automatikusan rögzülnek.

5. Az adatkezelés célja

 Bejelentkezett felhasználók adatait a Vidal Next Kft. kezeli a PHARMINDEX Rendszerben történő regisztrációval. Az adatkezelés céljáról itt tájékozódhat: Adatkezelési tájékoztató

A forgalmi adatok felvételének célja a felhasználók jobb minőségű kiszolgálása valamint látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

6. Az adatkezelés időtartama

 Bejelentkezett felhasználók adatait a Vidal Next Kft. kezeli a PHARMINDEX Rendszerben történő regisztrációval. Az adatkezelés időtartamáról itt tájékozódhat: Adatkezelési tájékoztató

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, valamint a honlapot üzemeltető cég munkatársai, a forgalmi adatokhoz az adatkezelő által megbízott rendszergazdák férhetnek hozzá.

8. Adattovábbítás

A PHARMINDEX Rendszerben regisztrált és a PHARMINDEX Online weboldalra belépett felhasználók nyereményjáték során PHARMINDEX termékeket nyerhetnek. Ezek szállítása céljából a regisztrált és belépett felhasználó szállításhoz szükséges adatait a következő adatfeldolgozóknak továbbíthatjuk:

Magyar Posta Zrt.
Levelezési cím: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc,
Fax: +36 (46) 320-136,
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Tel.: +36 (1) 767-8282
Személyesen: Magyar Posta Zrt., X. ker., Üllői út 114-116.

Fürgefutár.hu Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12.
Tel.: +36 (1) 900-9669
E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Webshippy Magyarország Logisztikai és Szállítási Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2. B. ép. 13.
Tel.: +36 (1) 998 099
E-mail: info@webshippy.com

Személyes adatokat a 6. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adattovábbításokról itt tájékozódhat: Adatkezelési tájékoztató

9. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás a Vidal Next Kft. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76. (telefon: +36 1 476-8902, e-mail cím: ugyfelszolgalat@pharmindex.hu) címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési célból felhasználják, név- és lakcímadatait az adatkezelő a jövőbeni adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.

Amennyiben az érintett úgy érzi, személyes adatainak kezelése nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, joga van jelentést tenni és joga van kártérítést követelni.

A weboldal szolgáltatója jogot formál arra, hogy egyoldalúan módosítsa mindenkori Adatkezelési Szabályzatát, amelyet felhasználó valamely szolgáltatás a módosítást követő első használatával elfogad.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adatai kezelése ellen az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet („GDPR”) által meghatározott esetekben tiltakozni.

Önnek jogában áll továbbá

  • (a) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
  • (b) adatainak helyesbítését kérni;
  • (d) a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – adatainak törlését kérni;
  • (e) jogainak megsértése esetén a felügyeleti hatósághoz fordulnia; és
  • (f) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

Jogai megsértésével kapcsolatban bejelentést az alábbi elérhetőségeken tehet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Süti (Cookie) kezelési irányelv

Egy weboldal látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

  • Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
  • Teljesítményt növelő cookie-k: ezen sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
  • Funkcionális cookie-k: a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
  • Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a sütik segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a weboldal személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat weboldalunk nem értékesíti, nem adja bérbe és nem terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
A PHARMINDEX Online weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel weboldalunk nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért felelősséget nem vállalunk, és jogilag felelősségre nem vagyunk vonhatók.
A weboldal fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

(Utolsó módosítás: 2022. december 31.)

(Legutóbbi változások:
2022.12.31.: 3. Google Fonts (új fejezet)
2019.02.18.: 7. Adattovábbítás fejezet)

 

Szerző:

PHARMINDEX Online