Az EBB támogatást nyújt az emberi tőke fejlesztéséhez és a tudományos kutatáshoz Magyarországon

hirdetés

Az Európai Beruházási Bank (EBB) mintegy 560 millió euró összegű új finanszírozást biztosít a magyar állam részére:

• egy 400 millió euró összegű kölcsönt az emberi tőke fejlesztése terén megvalósítandó kiemelt beruházások társfinanszírozására, valamint

• egy 45.500.000.000 forint összegű kölcsönnel támogatja a Magyar Tudományos Akadémia kutatási tevékenységeit.

Wilhelm Molterer úr, az EBB magyarországi hitelezésért felelős alelnöke kijelentette: „A jelenlegi körülmények között Magyarországnak nagy szüksége van a gazdasági fejlődést és gazdasági növekedést előmozdító befektetésekre. Óriási hangsúlyt kell fektetni a gazdaság versenyképességének növelésére, a munkaerőpiac hatékonyabb működésére, valamint a termelő ágazatok innovációs készségének erősítésére. E tekintetben mindkét új kölcsön, amelyet az EBB az államnak nyújt, jelentős mértékben hozzájárul majd a munkaerő szakképzettségének, minőségének emeléséhez, és javítja a kihívások leküzdésének képességét a magyar gazdaságban. A kölcsönökből olyan kezdeményezéseket, beruházásokat támogatnak majd, amelyek az emberi erőforrásokat a kialakuló helyi és külső feltételekhez igazítják és biztosítják jövőbeli fejlődésük magas színvonalát”

A 400 millió eurós kölcsön a 2007-2013 közötti időszakban a Magyar Nemzeti Stratégiai Referenciakeretébe tartozó kiemelt projektek uniós segélyekből folyósított társfinanszírozását szolgálja majd. A fő hangsúly az oktatással kapcsolatos tevékenységekre és az egészségügyi szolgáltatásokra esik. Előmozdítja a szakpolitikai reformját, az életen át tartó tanulást, a társadalmi befogadást és a foglalkoztatást. Ezenkívül gondoskodik a két ágazat fejlesztéséhez és megváltoztatásához szükséges infrastruktúráról.

A 45.500.000.000 forintos kölcsön a Magyar Tudományos Akadémia 2012-2014 között végzett kutatási tevékenységeihez kapcsolódó tárgyi befektetések támogatására szolgál majd. Az EBB alapjaiból finanszírozhatók az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, a Könyvtár és Digitális Képkönyvtár is.

Háttér

Az Európai Beruházási Bank az Európai Unió hosszú lejáratú hitelezéssel foglalkozó pénzintézete, amely az Európai Unió tagállamainak tulajdonában áll. Az EU szakpolitikai irányelveinek előmozdítása érdekében biztosít hosszú lejáratú finanszírozási lehetőségeket.

Bővebb tájékoztatás:

Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352-4379-83334 vagy az EBB honlapján a www.eib.org/press címen.

Szerző:

PHARMINDEX Online