Semmelweis Egyetem: bőrgyógyászati témák a májusi Kutatói Szalonban

A nagyon gyorsan fejlődő bőrgyógyászati terület állt az idei szemeszter utolsó Kutatói Szalonjának középpontjában, ahol Dr. Molnár Mária Judit tudományos rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket.

Bemutatva a Szalon első előadóját, Dr. Detlef Zillikenst, a Lübecki Egyetem professzorát hangsúlyozta: Németország az egyik legfontosabb partnere a Semmelweis Egyetemnek, tudományos és üzleti szempontból is, mióta 1983-ban elindult a német nyelvi program. Ezen túl is számos régi kapcsolat köti a Semmelweiset több német egyetemhez, így a heidelbergihez és a freiburgihoz. A rektorhelyettes emlékeztetett arra, hogy a lübecki egyetemmel is van élő együttműködés, tavaly februárban egy delegációs látogatás részeként pedig már voltak lübecki vendégei a Szalonnak.

A Szalon házigazdája Dr. Sótonyi Péter rector emeritus volt, aki emlékeztetett arra: az UNESCO a 2015-ös évet Semmelweis-emlékévvé nyilvánította. Ezért az idei tudományos rendezvények Semmelweis Ignác tisztelete jegyében zajlanak. Semmelweis magyar volt, 1818-ban született Budán, és természetesen kiterjedt osztrák kapcsolatai is voltak – tette hozzá. Szólt arról is, hogy a rendezvény külföldi előadójának, Dr. Detlef Zillikensnek a lánya is Budapesten tanul. „Ez is példázza, hogy a magyar medicina mindig is kitűnő kapcsolatokat ápolt a német medicinával, és ez most is kiválóan működik” – hangsúlyozta.

Röviden ismertette Dr. Detlef Zillikens pályáját, megemlítve egyebek mellett, hogy közel 350 eredeti tudományos közleménnyel rendelkezik.

Detlef Zillikens A pemphigus, a pemphigoid betegségek patogenezisének, diagnózisának és kezelésének új aspektusai címmel tartott előadást. Röviden bemutatta a lübecki egyetemet is, melynek fő kutatási területei az infekciók és gyulladások, az agyi viselkedés, a metabolizmus és az orvosbiológiai mérnöki terület. Főként az elsőhöz jól illeszkedik a mi területünk, autoimmun hólyagos bőrbetegségek – jegyezte meg. Szólt ezeknek a betegségeknek az epidemiológiájáról, terápiájáról és a diagnosztikáról is, mellyel kapcsolatban egy új biochip technika jelent előrelépést.

Dr. Kárpáti Sarolta, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója Transzglutamináz autoimmunitás a hólyagos bőrbetegségeknél címmel tartott tudományos előadást. Ebben áttekintette a transglutaminázok szerepét az extra- és intracelluláris élettani folyamatokban, valamint bemutatta a környezeti faktorok indukálta transglutamináz autoimmunitás kialakulásának folyamatát. Ebből a szempontból vázolta fel a dermatitis herpetiformis patomechanizmusát és megkülönböztetett helyét az autoimmun hólyagos bőrbetegségek között. Röviden áttekintette a kórkép klinikai és immunológiai sajátosságait, a társuló betegségeket, és beszámolt a klinikán zajló eredményes tudományos kutatás legújabb megfigyeléseiről.

Szerző:

PHARMINDEX Online

Forrás: Semmelweis hírek

Ajánlott cikkek