Közösségi média – és az orvoslás: kétélű fegyver?

hirdetés

A közösségi média, a közösségi oldalak egyre népszerűbbek, de megfelelő használatuk még nem alakult ki, ezért sokszor egymásnak ellentmondó ismeretek, információk jelennek meg, ez különösen veszélyes lehet az egészségügyet, az orvoslást illetően. Egy amerikai egyetem, az Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University kétéves ösztöndíjat hirdetett meg az oktatók és az orvostanhallgatók számára, a szociális média helyes és hatékony alkalmazását illetően.

Egy amerikai felmérés szerint (Pew Research Center's Internet & American Life Project), a felnőtt lakosság mintegy 66%-a használja a közösségi oldalakat. Egy másik, egyetemi felmérés szerint pedig 60%-ra rúg a diákok által kihelyezett "nem professzionális tartalmú" közösségi oldali posztok száma.

"Az orvosok következő generációjának tudnia kell, hogy a közösségi média, a közösségi oldalak kétélű fegyverként működnek…" – említi Dr. Elizabeth Kitsis, a fenti egyetem bioetika és humán epidemiológia tanszékvezetője. "Másrészt viszont, nagy lehetőség perszonalizált szintű betegoktatásra! Ez azonban csak professzionális módon működhet, melynek alapelve a titoktartás biztosítása és az orvos-beteg kapcsolat megbízhatósága." A fent bemutatott ösztöndíj is ezt a címet viseli: "Közösségi média és professzionális orvosi magatartás: a pontosság vagy a káosz felé?"

"Mivel a jelenlegi oktatói gárda még nem felkészült a szociális média használatára, a programok szerves része lesz az oktatók és a hallgatók közötti "szakadék" áthidalása - magyarázza Dr. Martha Grayson, a fenti egyetem oktatási dékánhelyettese. "Elsődleges célunk természetesen az, hogy a hallgatók számára egyértelművé tegyük a közösségi oldalak használatát, amiből a betegnek is haszna származik, mégis megőrizhetőek a professzionális értékek, standardok."

A curriculum az alábbiakra épül: az első évesek számára a közösségi oldalak alaphasználata: posztok kihelyezésének helyessége, tehát pl. a nem megfelelő fotók és a nem korrekt nyelvhasználat kiszűrése. Másodéveseknek a szociális médiában való részvétel folyamata, pontosítása. A klinikai tanulmányokhoz kapcsolódóan pedig (a betegekkel való kapcsolat, pl. az anamnézisfelvétel, kórtörténet stb. ismeretében) annak elsajátítása, hogyan lehet kezelni ilyen helyzeteket, ha az egyik beteg pl. megjelöl minket, legyünk barátai a facebookon…

Készítenek ezzel egyidejűleg egy felmérést is Bronx lakosságának körében, mely arra irányul, hogyan használják a betegek a szociális médiát, és az online-kommunikáció mennyiben segíti mindennapi életük javítását.

http://media.prnewswire.com/en/jsp/latest.jsp?resourceid=5595634&access=EH

Szerző:

PHARMINDEX Online