NEFMI pályázati felhívás az „Év kórháza 2011” cím elnyerésére

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az „Év kórháza 2011” cím elnyerésére.

1. A pályázat célja

Elismerésben részesíteni a kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző egészségügyi intézményeket.

2. Pályázhat

Magyarországon bejegyzett városi, megyei, országos, önálló fekvőbeteg-ellátást, vagy fekvő- és járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltató, amely alapító okirata szerint egészségügyi szolgáltatást nyújt, érvényes OEP szerződéssel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik. Olyan államháztartáson kívüli szervezetek esetében, melyek közhasznúvá minősíthetőek, további feltétel a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítés igazolása.

3. Pályázati követelmények

- pályázati anyag benyújtása a 2. számú mellékletben található szempontrendszere alapján,

- a pályázat terjedelme a mellékletekkel együtt max. 50 oldal,

- a pályázó önálló jogosultságát igazoló okirat (pl. alapító okirat másolatának) csatolása,

- a tulajdonos támogató nyilatkozatának csatolása,

- érvényes működési engedély másolat csatolása,

- érvényes OEP alap szerződés másolat csatolása,

- érvényes orvosi felelősségbiztosítás másolat csatolása,

- az 1. számú mellékletben található, kitöltött pályázati adatlap csatolása,

- a 3. sz. mellékletben található, kitöltött nyilatkozatok csatolása,

- államháztartáson kívüli szervezetek esetében a 4. sz. mellékletben található, kitöltött nyilatkozat, kérelem csatolása.

Nem pályázhat:

- aki a fenti pályázati feltételnek nem felel meg,

- aki az Év Kórháza 2008, 2009, 2010. pályázaton bármely kategóriában év kórháza címet nyert,

- aki 2011. január 1-től a pályázat benyújtásáig 60 napon túli 50 MFt-ot meghaladó vagy 60 napon túli, az eredeti éves költségvetési előirányzat 3,5 %-át meghaladó tartozás állománnyal rendelkezik.

4. A beadható pályázatok száma

Egy egészségügyi intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.

5. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye és egyéb követelmények

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 26.

A pályázatot öt, eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázatot kizárólag postai úton egy borítékban vagy egy csomagolásban ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként kell elküldeni az alábbi címre:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségpolitikai főosztály (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.).

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címének megjelölését.

A határidő módosítására, valamint hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő lejártát követően feladott, illetőleg kézben vagy hiányosan érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat közzétételre kerül az Egészségügyi Közlönyben és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján (www.nefmi.gov.hu),

6. A pályázat elbírálásának módja és ideje

A Bíráló Bizottság

- a beadott pályázat,

- a minisztériumban megszervezésre kerülő pályázati prezentáció (az adott kategóriában pályázók részvételi lehetőségével), valamint

- a pályázóknál történő helyszíni látogatás alapján dönt.

A pályázat benyújtása:

- „kis kórház” (összes ágyszám 500 alatt) és

- „nagy kórház” (összes ágyszám 500 felett) kategóriában lehetséges.

7. Pályázható keret

A cím nyertesének járó díj összege:

- „kis kórház” kategória esetében 3 M Ft

- „nagy kórház” kategória esetében 5 M Ft

Forrás: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. évi 20/22.02. „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok” fejezeti kezelésű előirányzata.

8. A pályázattal elnyerhető támogatás felhasználására vonatkozó előírások

- a pályázattal elnyerhető támogatás egyszeri jellegű, vissza nem térítendő

- a finanszírozás módja: előfinanszírozás,

- a nyertes pályázókkal a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződést köt, a támogatás felhasználását a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi,

- a nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról szóló írásos szakmai és részletes pénzügyi beszámolót küldeni,

- a megítélt támogatási összeg a támogatási szerződés megkötését követően kerül egy összegben folyósításra.

9. A pályázatok elbírálása

Az „Év kórháza 2011” cím odaítélésére a Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek tagjai a(z):

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium,

- Magyar Kórházszövetség,

- Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete,

- Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete képviselői.

10. A pályázat eredményének kihirdetése

A Magyar Kórházszövetség 2012. évi XXIIII. konferenciáján.

11. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály: Sinka Miklósné Tel.: (1) 795-1099

Szerző:

PHARMINDEX Online