Fejlesztik a gyógyszertechnológiai oktatást és kutatást Debrecenben

Közel 945 millió forint uniós támogatásból költhetett olyan fejlesztésekre a Debreceni Egyetem, amelyek a gyógyszertechnológiai oktatást és kutatást szolgálják.

A projekt célja egy olyan műszerpark kialakítása volt, amely a Debreceni Egyetemen történő gyógyszertechnológiai oktatás és kutatás színvonalának növelését eredményezi. A beruházás által több mint 10 nagy értékű berendezés került beszerzésre. A high-tech műszerek rendelkezésre állásával az interdiszciplináris kutatások szint lépése, és többek között a gyógyszeripari oktatás-kutatás támogatása valósult meg. A projekt legfontosabb kutatási feladata az új, a természetes vegyületekhez, valamint az azokat tartalmazó frakciókkal kompatibilis gyógyszertechnológiai anyagokhoz kapcsolódó vizsgálatok lebonyolítása volt. A vizsgálatok alkalmával sor került a bioaktív vegyületek megtisztítására, karakterizálására, gyógyszerformába formulálására is. Megvalósult továbbá a gyógyszerforma jellemzése, stabilitásának tesztelése is. Az in vitro és in vivo rendszerek segítségével a bioaktív hatóanyagot tartalmazó extraktumok, tiszta bioaktív természetes vegyületek, valamint a kész gyógyszerformák hatásának vizsgálata is megtörtént. A projekt eredményeként olyan kutatói hálózat alakult ki, amely a beszerzett műszerparkkal megtámogatva egy egymáshoz szoros logikai sorrendben kapcsolódó horizontális kutatási irányvonalat épített ki, és amely a gyógyszerfejlesztést teljes vertikulumában átfogja. A projektből beszerzett műszerekhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudás pedig beépült a gyógyszerészképzés képzési programjába.  

Szerző:

PHARMINDEX Online

Forrás:

Debreceni Egyetem

Ajánlott cikkek