Percről-percre - IME XX. Országos Infokommunikációs Konferencia

2022. május 12-én a magyarországi egészségügyi informatika értékes találkozója zajlott Budapesten a XX. Országos Infokommunikációs Konferencián a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság keretein belül az IME szervezésében.

hirdetés

Az IME szerkesztőbizottsága részéről Dr. Horváth Lajos köszöntője után Dévényi Dömötör és Király Gyula áttekintették az IME elmúlt 20 évének főbb történéseit, különös figyelemmel az egészségügyi informatikai terület fejlődésére és a konferenciák kulcsmondatai mentén az évek aktuális egészségügyi kihívásaira.

Az adat életet ment. Használjuk! – szólított fel előadásában Szócska Miklós. Magyarország nagyon gazdag adat és szakember szempontjából. Persze nem annyira, mint az USA, Kína vagy Oroszország, de értékes adat- és tudásvagyonunk van. Ennek gyakorlati használatbavételéhez struktúráltabb és hozzáférhetőbb adatokra van szükség. Ennek megteremtését célozza az Adatvezérelt Egészség Nemzeti Labor felállítása. Említette, hogy a Semmelweis Egyetem Menedzserképző Központjában egy mesterséges intelligenciával foglalkozó továbbképzést is elindítottak, amire 150 hallgató jelentkezett.

Clayton Hamilton online videóbejelentkezése során beszélt a WHO európai regionális digitális egészségügyi stratégiájáról, számos regionális kezdeményezést mutatott be.

Szabó Bálint a nemrég végbement, T-Systems – Pan-Inform – Magyar Állam egészségügyi informatikai vállalati tranzakció után felálló ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. vezetőjeként, egyben az OKFŐ informatikai igazgatóhelyetteseként arról beszélt, hogy az átalakulások után az ESZFK működése 3 pilléren nyugszik: eHealth ágazati kompetencia központ, Közszolgáltató és egyben HIS szolgáltató (MedSol Kórházi Információs rendszer) is. Ebben a hármas szerepben egy közös: nem profitorientáltan, hanem sikerorientáltan szeretnének működni.

Dr. Balkányi László a BNO-11 bevezetésének nemzetközi helyzetét mutatta be.

Adatvezérelt Egészség Nemzeti Labor

A konferencia programjában ezt követően az Adatvezérelt Egészség Nemzeti Labor indulása kapcsán nyerhettek betekintést a Labor projektjeibe a részt vevők. Dr. Belicza Éva, Prof. Dr. Csabai István és Balogh Judit kutatók mutattak be néhány projektet a Labor tevékenységei közül. Dr. Palicz Tamás az egészségügyi informatikai kiberbiztonság néhány szempontját emelte ki.

Kerekasztal - Informatikai szállítók és az ESZFK

A délutáni program első részében egy kerekasztal beszélgetés zajlott Király Gyula moderálásával az „ESZFK jogszabály” kapcsán „Egységes vagy egyforma” címmel. A kerekasztal résztvevői (Dr. Velkey György, főigazgató, MRE Bethesda Gyermekkórház; Králik György (elnök, Orvostechnikai Szövetség valamint ügyvezető, Orgware Kft.; Szőke N. István, ügyvezető, Béker-Soft Informatika Kft.; Kocsis György, Asseco képviseletében; Dr. Pásztélyi Zsolt, ügyvezető, Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.), megpróbálták körbejárni, mennyire okoznak bizonytalanságot az egyes informatikai megoldás szállítók és intézmények körében az új jogszabályban foglaltak.

Smart kórház

Dr. Szócska Gábor a virtuális rendelő, távvizit ellátási formák jogi aspektusait mutatta be. Indításként bemutatta, hogy a csalás és kuruzslás kéz a kézben jár, a hatóságok nem bírják kapacitással lekövetni a jogellenes jelenségeket. A távvizit szabályozásában először is egységes fogalomtárat kell kialakítani és következő területek áttekintésére van szükség: a szereplők felelősségi és hatásköre, adatvédelem, kockázatkezelés, finanszírozhatóság, orvosi részterületek ösztönzése, szervezeti rugalmasság biztosítása, magán- és állami ellátás szétválasztása.
Az előadás kitért még a távvizit alkalmazhatóságának kérdéseire, ill. hogy milyen esetekben nem lehet alkalmazni, valamint hogy mit kell biztosítania egy Virtuális Rendelő szoftvernek.

Dr. Becságh Pétertől hallhattak a résztvevők a DrBetMen digiális betegút szervező alkalmazás fejlesztésének érdekességeiről is. Az applikációt eredetileg a Roche gyógyszergyártó vállalat helyi alapítványa fejlesztette szoros együttműködésben a felhasználókkal: orvosokkal, betegekkel és ápolókkal. Az alkalmazás forráskódját az alapítvány átadta a Magyar Államnak, így az ESZFK keretein belül folytatódik a gyakorlatban ültetés. Az alapítvány továbbra is fejleszti a programot, a következő verziókat is át fogják adni.

A konferencia záróelőadását Dr. Glasz Tibor tartotta a digitális patológiai fejlesztések jelenéről és jövőjéről. Említette a kódrendszerek problémáit, kiemelte azt a sajátos körülményt, hogy bizonyos esetekben intézményi szinten is történik új kódok kialakítása. A patológia szakterület a SNOMED CT kódrendszert használja. A jövőről szólva meggyőződése, hogy a Mesterséges Intelligencia a jövő korlátlan standardizáció lehetőségével és az átfutási idők drasztikus csökkenésével. A „kézműves” patológia el fog tűnni, ugyanakkor a humán tudás a validációban még nem tűnik nélkülözhetőnek a jövőben sem.

 

A program:

20 éves visszatekintés – honnan hova jutottunk
Dévényi Dömötör, Király Gyula IME

Adatvezérelt egészséget érintő fejlesztések bemutatása
Dr. Szócska Miklós igazgató, SE Egészségügyi Menedzserképző Központ                  

WHO szerepe az egészségügy digitális transzformációjában (videó előadás angol nyelven)
Dr. Clayton Hamilton Coordinator, Digital Health, WHO Regional Office for Europe

Nemzeti Egészséginformatikai Fejlesztések jövője
Szabó Bálint ügyvezető, Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

BNO 10-11 átállás
Dr. Balkányi László orvosi tudásmérnök

Predikciót és prognosztikát szolgáló komorbiditás-alapú elemzések
Dr. Belicza Éva egyetemi docens, SE Egészségügyi Menedzserképző Központ

Diagnosztikai döntéstámogatás
Dr. Csabai István kutató, ELTE TTK Fizika Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Adatvezérelt egészség döntéstámogatás – egészségbiztonsági aspektus
Dr. Palicz Tamás stratégiai igazgatóhelyettes, SE Egészségügyi Menedzserképző Központ

Mesterséges intelligencia gyártósor működésének bemutatása
Balogh Judit portfolió koordinátor, SE Egészségügyi Menedzserképző Központ

Egységes vagy egyforma – Gondolatok az ESZFK jogszabály kapcsán
Király Gyula ügyvezető, Hospitaly Kft.

Kerekasztal beszélgetés
Szabó Bálint Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ
Králik György ügyvezető, tulajdonos, Orgware Kft.
Szőke N. István ügyvezető, Béker-Soft Kft.
Dr. Pásztohai Sándor igazgatósági tag, Asseco Central Europe Magyarország Zrt.

A VIRTUÁLIS RENDELŐ a TÁVVIZIT szabályozásának eszköze – A technológiai fejlődés jogi aktualitásai
Dr. Szócska Gábor igazgató, ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő

DrBetMen Digitális betegút szervező fejlesztés az új típusú egészségügyi ellátási koncepciók támogatására
Dr. Becságh Péter kuratóriumi tag, Magyar Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány

Digitális patológia - jelen fejlesztések és a jövő
Dr. Glasz Tibor elnök, Magyar Patológusok Társasága

Szerző:

PHARMINDEX Online

Ajánlott cikkek