A helyettesítő gyógyszerész nem lehet egyéni vállalkozó -  [A téma frissítve az eü. államtitkárság állásfoglalásával!]

Cikkünk megjelenése óta a HGYSZ azzal a kéréssel fordult az egészségügyi államtitkársághoz, hogy adjon tájékoztatást álláspontját illetően a 2023. évi XIX. törvényben megjelent módosítással, annak értelmezésével kapcsolatban.

hirdetés

A felmerülő kérdésről itt tájékozódhat: https://hgysz.hu/06/01/gyogyszertari-helyettesites-jogertelmezesi-problemaval/

Dr. Bidló Judit helyettes egészségügyi államtitkár asszony állásfoglalását itt olvashatja:
https://hgysz.hu/06/19/gyogyszertari-helyettesites-az-egeszsegugyi-allamtitkarsag-allaspontja/

Cikkünk korábbi anyagát archívként lent közöljük. Kérjük, vegye figyelembe az azóta megjelent állásfoglalást!

Az a gyógyszerész, aki eddig szabadfoglalkozású egyéni vállalkozóként helyettesített, 2023. június 1-től - a jogszabályi változásnak megfelelően - egyéni adószámos magánszemélyként végezheti a továbbiakban a helyettesítést. Amennyiben ezt a formát választja, a változtatást be kell jelentenie 15 napon belül a NAV-nak.

A változás oka, hogy 2023. XIX. salátatörvény módosította az 2003. LXXXIV. törvényt (Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről). Így 2023. június 1-je óta a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység csak adószámos magánszemélyként végezhető, egyéni vállalkozóként nem. Ezt két formában teheti meg a helyettesítő (szak)gyógyszerész: megbízási szerződéssel, vagy egyszerűsített foglalkoztatás keretében.

Milyen teendője van annak, aki eddig szabadfoglalkozású egyéni vállalkozóként helyettesített?

Ha adószámos magánszemélyként szeretné folytatni a munkáját, akkor:

  • bejelentési kötelezettsége az egészségügyi államigazgatási szerv irányába nincs, tevékenységét az egészségügyi szolgáltatónak a kötelessége bejelenteni a Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszerbe (HENYIR);
  • a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységi kódokat módosítaniuk kell az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában olyan ÖVTJ-kódra, amely egyéni vállalkozóként végezhető tevékenységhez tartozik. Ez a KSH oldalán található, amelyen 2023.06.07-én megjelent a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységekkel kapcsolatban az ÖVTJ nomenklatúrát érintő tájékoztató. Elérhetősége: a honlapon az Osztályozások/ÖVTJ menüpontnál a Tartalom pont. Közvetlen elérhetősége: https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/ovtj2/ovtj_tartalom_2022-230601.pdf ahol a 306. oldalon található meg a gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban, TEÁOR: 869002);
  • a tevékenységi kör megváltozását az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartását vezető NAV felé elektronikusan, a Webes ügysegéd (nyilvantarto.hu) egyéni vállalkozói bejelentéseket támogató menüpontja alatt kell bejelenteni 15 napon belül. Hasznos információk a NAV honlapján az adatváltozás bejelentéséről: Adózás mindenkinek

Amennyiben a jogszabályi változtatás ismeretében a változással érintett tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, teendője nincs: a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenység vonatkozásában a hatósági nyilvántartásban rögzített adatok automatikusan archiválódnak.

Emellett a helyettesítés egyszerűsített foglalkoztatás keretében is végezhető.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

2023. évi XIX. törvény 48. §

NNK

NAV

KSH

veszpremikamara.hu

Ajánlott cikkek