A kistelepüléseken élők jelenlegi és jövőbeni gyógyszerellátása

Magyarországon a települések több mint felében, kb. 1500 településen nem működik gyógyszertár (közforgalmú, fiók-, vagy kézigyógyszertár). A települések lakosság száma (kevesebb mint 2000 fő) nem teszi lehetővé sem közforgalmú, sem pedig fiókgyógyszertár rentábilis működtetését. Cikkünkben az itt élők jobb gyógyszertári ellátását célzó állami intézkedéseket, és egyes gyógyszerészi szervezetek legfontosabb megoldási javaslatait ismertetjük. A rendeletekkel elindult egy folyamat, melynek célja, hogy a kistelepüléseken élők ugyanolyan gyógyszertári szolgáltatásban részesüljenek, mint a városban élők.

hirdetés

E cél elérése érdekében 2021. februárjában két kormányrendelet is kihirdetésre került. Ezek lehetővé teszik, hogy a 2000 fő alatti településeken már működő (vagy létesíteni tervezett) kisboltok vissza nem térítendő támogatásra pályázhassanak gyógyszertáron kívüli gyógyszerek forgalmazására [62/2021. (II. 12.), melyeket a közúton mért legközelebbi közforgalmú gyógyszertártól szerezhetnek be [68/2021. (II. 19.)]. A Magyar Falu Program keretei között csak az az üzlet kaphat támogatást, amely olyan településen üzemel, ahol nem működik gyógyszertár, és az üzletnek rendelkeznie kell az OGYÉI által kiadott működési engedéllyel.

A Gyógyszerészi Hírlap 2022. januári cikkében az MGYK elnöke az előző év fontos eredményeként értékelte a megjelent rendeleteket és stratégiai jelentőségűnek ítélte. Alapot teremt arra, hogy alkalmas pillanatban megnyílhat a lehetőség az itt élő lakosság gyógyszerrel való ellátásának teljes körű gyógyszerészi kontrolljára. Az elnökség támogatta a Kamara - a kisforgalmú és fiókgyógyszertárak támogatásának növelését célzó - korábban már benyújtott - módosító javaslatainak megújított benyújtását a döntéshozóknak

A „kisboltos” rendelettel a kistelepülések vényköteles gyógyszerellátása nem oldódott meg. Az idén januártól lépett érvénybe az a Korm.rendelet (757/2021), amely szerint vissza nem térítendő működési célú támogatást igényelhet az a gyógyszertár, amelyiknek a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó árréstömege a 9 millió forintot nem haladta meg. Az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és legalább heti - fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén annak nyitvatartási idejét is figyelembe véve - 40 órában nyitva tart. Ezek a gyógyszertárak 2022. januártól a gyógyszerbiztonsági validálásért emelt összegű szolgáltatási díjra jogosultak, összege vényenként 80 Ft.

A HGYSZ véleménye szerint a jogi szabályozás változtatásával növelni lehetne az egy gyógyszertár által ellátható fiókgyógyszertárak számát, hogy egyszerre öt, vagy annál több fiókgyógyszertárat is működtethessen, akár mindegyiket mozgó fiókgyógyszertárként. Ott ahol a fiókpatikában nem végeznek magisztrális gyógyszerkészítést ne legyen kötelező gyógyszerész alkalmazása. Az expediálási feladatokat szakasszisztens látná el, aki ha szükséges, fel tudja venni a kapcsolatot az anyapatika gyógyszerészével. A gyógyszerész szakértelme biztosítható lenne a telemedicina keretein belül, azonban ennek szakmai és jogszabályi feltételeit meg kell teremteni.

A Magyar Falu Program keretein belül kezdeményezik, hogy induljon egy olyan támogatási program, amelyben állami támogatást kaphat az a közforgalmú gyógyszertár amely fiókgyógyszertárat létesít és működtet. A létesítési támogatásnak feltételei: közforgalmú gyógyszertárral nem rendelkező 2000 fő alatti településen létesülhet, legalább hetente 6 órát tart nyitva 2 napra elosztva. és minimum 5 évig vállalja a működtetést. A támogatás legfeljebb egyszeri 10 millió forint lehet.

Javasolják az így létesült és már működő fiókgyógyszertárak támogatását a kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatásának mintájára, függetlenül attól, hogy az ellátó közforgalmú gyógyszertár mennyire jövedelmező.

Dr. Oláh Gábor a MOSZ alelnöke szerint a gyógyszerek semmit sem érnek nem patikai környezetben, azokkal csak az orvos szakértelme és a gyógyszerész tanácsadása révén lehet gyógyulást elérni. A városban és a falun élő magyar állampolgárok igényei nem különböznek egymástól. A kistelepülések lakói is szeretik, ha van magisztrális készítmény a polcon, és nem kell rá több napot várni. Szeretik, ha több termék közül választhatnak, ha az új termékek is megtalálhatók a patikában. Ehhez viszont az szükséges, hogy a gyógyszerész számára az észszerű készletezés ne veszélyeztesse vállalkozásának anyagi biztonságát Ezt a működési célú támogatás mellett a kispatikák árrésének növelésével, a kifejezetten az infrastruktúra fejlesztését célzó pályázatokkal, valamint a humán erőforrás bővítés támogatásával hosszú távon meg lehetne valósítani. Ez utóbbi lehetővé tenné alkalmazottak felvételét, ami munkalehetőségeket is teremthetne a rászoruló településeken. A MOSZ Somogy megyei szervezetének elnöke szerint a kisforgalmú gyógyszertárak iparűzési adókedvezménye vagy mentessége is sokat segítene a helyzeten.

Az emberek egészsége olyan dolog, amin nem igazán szerencsés spórolni mert annak egészségveszteség lesz az eredménye. Ha nem spórolunk, azzal az egészségüket erősítjük meg, vagy az egészséget tesszük számukra elérhetőbbé.

 

Forrás:

Gyógyszerész Hírlap januári szám: Évindító gondolatok; Segítség a kisforgalmú gyógyszertáraknak;
Magyar Gyógyszerészi Kamara
A Hálózatban Működő Gyógyszertárak szövetségének javaslata a kistelepülések gyógyszerellátásának javítására
757/2021. Kormányrendelet
Gyógyszertár 2021/09 Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa;
Tóth Tamás „Ha spórolunk a gyógyszerellátáson az emberek egészségén spórolunk”

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Ajánlott cikkek