Egyeztetés a gyógyszerész-továbbképzés reformjáról

Alig telt el egy hónap, hogy változott a szakképzés reformjával kapcsolatos jogszabály, már itt a következő tervezett változtatás a gyógyszerész-továbbképzés reformjával kapcsolatban. Mivel a MGYK, az MGYT és a gyógyszerészképző egyetemek egységes rendszerként tekintik a képzés, szakképzés, továbbképzés rendszerét, így ez utóbbi változtatása került napirendre. A témával kapcsolatos 2022. májusában történt egyeztetés eredményét ismertetjük röviden cikkünkben.

hirdetés

Továbbra is 150 elméleti pont megszerzése kötelező az öt éves továbbképzési ciklus alatt.

Az egyik legfontosabb változtatási javaslat, hogy a továbbképzések rendszerét úgy kell megszervezni, hogy lehetőleg az ötéves ciklus minden évében részt vegyen a gyógyszerész kreditpontos továbbképzésben.

A legtöbb változtatás a kötelező szinten tartó továbbképzések 50 kreditpontjának megszerzésével kapcsolatos. A négy gyógyszerészképző kar a tematikát ezentúl összehangolja, képzési mintatervet készít, de a továbbképzést önállóan szervezi, szakág szerinti bontásban.

A kötelező szinten tartó képzéseken elsősorban az alábbi képzéseket kell előtérbe helyezni az egyeztetés alapján:

  • kiemelten támogatni kell az aktuális technikai fejlesztéssel kapcsolatos (pld. EESZT) előadásokat,
  • a gyógyszerésztudomány aktuális kérdéseinek megismerése és elsajátítása,
  • minimum 45 percben szakmai, szakmapolitikai előadások bevezetése,
  • az újraélesztési gyakorlat továbbra is kötelező marad,
  • a betegekkel való kapcsolattartás kérdésköre,
  • a gyógyszeralkalmazás adherenciájának fejlesztése,
  • a szabályos szakmai működéshez szükséges ismeretek (minőségi és szakmai előírások),
  • a gyógyszertár vezetés, gazdálkodás és marketing előadások a vezető és az alkalmazott gyógyszerészek számára,

A kötelező szinten tartó továbbképzések részeként személyes oktatás keretében továbbra is ötévente egy képzési egység teljesítése kötelező, ezen túl a továbbképzési ciklus minden évében egy kötelező, szinten tartóval azonosan minősített egységes tematika- rendszer szerinti képzést is teljesíteni kell.

A kötelező szinten tartó és egységes tematika alapján szervezett továbbképzések személyes oktatásnál törekedni kell arra is, hogy – lehetőség szerint – gyakorlatias, kiscsoportokban megvalósított képzések legyenek.

A második ötven pont megszerzése is minősített továbbképzéssel szerezhető meg, a hatályos jogszabály szerinti szakterületeken. Az előadók a négy kar egyetemi oktatói és egyéb vezető szakemberek. A szervezésbe a Kamara is bekapcsolódik. A folyamatos továbbképzés több kisebb továbbképzés szervezésével biztosítható a javaslat szerint.

A harmadik ötven pont továbbra is szabadon választható továbbképzés. Ezek minősítésében, a pontszám meghatározás elveit egységesíteni kell és ebben a Kamara nagyobb részvételére van szükség. A pontszám meghatározásakor elsődleges szempont, hogy a tematika illeszkedjen a kötelező szinten tartó képzésekhez, és egyetemek, valamint szakmai szervezetek által indított továbbképzések legyenek.

Külön figyelmet fordítottak arra is, hogy a továbbképzés életkortól függetlenül (a régebben végzett kollégák számára is) biztosítsa az új ismeretek megszerzését, és a változó körülményekhez való alkalmazkodás készségét fejlessze.

A változásokat már az idei augusztusi akkreditációnál figyelembe akarják venni, és teljes körűen 2023-tól kerülne bevezetésre.

A prof. dr. Vecsernyés Miklós által kezdeményezett egyeztetés résztvevői voltak a négy Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és helyettese, az MGYT elnöke, az MGYK elnöke, titkára, és igazgatója.

Utolsó gondolatként... Nagyon szimpatikus a Kamara egyik szlogenje: "Rólunk, ne nélkülünk!" Bár augusztusig már kevés az idő, de ebben a kérdésben érdemes volna kikérni a tára mögött, vagy bármelyik szakterületen dolgozó kollégák véleményét is. Ők hogy látják, miként volna érdemes változtatni a továbbképzésen, hogy azok valódi és érdemi segítséget nyújtsanak a mindennapi munkában.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

MGYK

Ajánlott cikkek