Jogszabályváltozások - röviden

A Magyar Közlöny 105. számában (2022.06.28.) megjelent a 231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet, amely módosítja a fiókgyógyszertárak működési célú támogatását, valamint érinti a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére kiírt országos pályázatokat.

hirdetés

A működési célú támogatásról szóló rész rendezi azt az eltérést, amit a tavaly év végén a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet a vissza nem térítendő működési célú támogatásra jogosult közforgalmú gyógyszertárak esetében az addigi 8 millió forintos összeghatárt felemelte 9 millió forintra, ugyanakkor a fiókgyógyszertárak esetében nem történt összeghatár emelés.

A mostani változtatás szerint a fiókgyógyszertárral is rendelkező közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás mely,

  • egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag és építészetileg elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
  • a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 9 millió forintot,
  • negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 60 ezer forint támogatásban részesül, ha azt az elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi,
  • A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását.

A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése új ponttal egészül ki. E szerint a Gyftv. 49. § (2) bekezdése szerinti pályázati kiírás tartalmazza: „g) a Gyftv. 49.  § (2a) bekezdése szerint a településen létesítési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertár működési engedélyének véglegessé válását megelőzően újabb pályázat kiírása esetén a korábban elbírált pályázat alapján létesítendő közforgalmú gyógyszertár létesítési engedélyében rögzített címét.”

Ha az OGYÉI új gyógyszertár létesítésére ír ki pályázatot, a pályázónak tudnia kell az adott településen már korábban elbírált létesítési engedéllyel rendelkező gyógyszertár rögzített címét (amely működési engedélyét még nem kapta meg). Ennek ismerete az új gyógyszertár létesítésére pályázónak az ugyancsak a Gyftv.-ben szabályozott közforgalmú gyógyszertárak közötti távolsági szabályok betartása miatt fontos.

A módosítások 2022.07.02-től lépnek életbe.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

Ajánlott cikkek