Sürgető ügyek a gyógyszerellátásban

A Magyar Gyógyszerészeti Kamara összesen húsz témával kapcsolatban adott le véleményezést az új kormány egészségügyi vezetésének, melyeket függőben lévő témának ítéltek meg. Az utóbbi 4 év lemaradását nehéz rövid időn belül rendezni, így egyfajta sürgősségi listát is felállítottak.

hirdetés

Orvostechnikai eszközök regisztrációja

A rendeletet nem egyeztették egyik szereplővel sem, így betarthatatlan jogszabály jelent meg. Először egy fél éves halasztást sikerült elérni. Folyik továbbra is az egyeztetés, hogy a regisztrációhoz szükséges webes felület mihamarabb elkészüljön, a gyártó/forgalmazó végfelhasználó pontos elkülönítése is fontos. A forgalmazással és készleten tartással kapcsolatos fogalmak tisztázása, a díjmentes regisztráció a termékkör forgalmazására kötelezett egészségügyi szolgáltatók számára is az egyeztetés fontos része.

GYSE piac

Megszületett a politikai döntés a GYSE piac újraszabályozásáról, és a Kamara leadta a koncepcióját. Ebben fontos szempont volt az is, hogy legyen garancia arra, hogy a forgalmazó megkapja az árrését.

Magisztrális gyógyszerkészítés

A FoNo VIII. hirtelen bevezetése miatt sok probléma merül fel. Az alapanyagok beszerezhetősége, a galenikumok árképzése, szemcseppekkel kapcsolatosan a szűrők elszámolhatósága, a betegtájékoztató átadása, és a nyomtatott FoNo hiánya. A magisztrális díj esetében már van megállapodás: a díj háromszoros emelése, de még nem tudható hogy milyen támogatással (a magisztrális díj 50%-a, vagy 85%-a) jelenik meg a rendeletben. Az új FoNo bevezetése óta kb. 30%-kal csökkent a magisztrális gyógyszerkészítés a patikákban a NEAK közlése szerint.

Gyógyszertári ügyelet

A Belügyminisztérium az alapellátási orvosi ügyelet át akarja szervezni. Eszerint este 10 óra után a mentőszolgálat és a kistérségi kórházak sürgősségi baleseti osztályaira szerveznék át az ügyeletet, így a patikai ügyeletet is át kell gondolni, össze kell hangolni a két rendszert.

Csomagküldés megszüntetése

A Kamara kezdeményezésére indult a jogszabályváltozás. Oka, hogy a zárt forgalmazási lánc megbomlott, így a hatósági kontroll sem volt biztosított, betegjogok és a gyógyszerbiztonság sérültek. Internetes gyógyszerrendelés és házhoz szállítás esetében a szabályozás változtatása szükséges, melynek célja az online-offline gyógyszerforgalmazás harmonizációja. A legközelebbi gyógyszertárhoz kötöttség, a személyes felelősség, a gyógyszer és betegbiztonság biztosított legyen az új szabályozásban.

Idejétmúlt szabályozások

A gyógyszertári adminisztráció területén (pl. hőmérséklet napló, magisztrális munkához kötődő nyilvántartások) Idejét múlt a mai szabályozás, nincsenek rögzítve az elektronikus nyilvántartások szabályai. A gyógyszertárak építészeti, tárgyi feltételeivel kapcsolatban a jelentős technológiai változásokat szabályozással is követni kell.

Gazdasági működőképesség

A jelen gazdasági válság miatt nehéz egyeztetésekre számít a Kamara elnöke, cél, hogy valamennyi gyógyszertár működőképességét biztosítani lehessen a válság végéig.

Vis maior helyzetek

Ezen a területen gyors megoldás szükséges. A covid-járvány alatt a kapuőr szerepből, első találkozási ponttá vált a gyógyszertár. Ez hívta fel a figyelmet a gyógyszerészi kompetencia rendezésének fontosságára.

Helyettesítő gyógyszerészek

Mindkét oldal - helyettesítő gyógyszerész, foglalkoztató gyógyszertár - jogait és kötelességeit szabályozni kell.

Rossz döntések hatályon kívül helyezése

Nem volt egyeztetés a gyógyszertárak áthelyezésének jogszabály-változtatásakor, az 1000 m távolsági korlát, és az idősáv megszüntetése konkrét gyakorlati problémákat vet fel.

Magánkórházak demográfiai, és geográfiai korlátok nélkül létesíthetnek közforgalmú gyógyszertárat, ez pedig hatással van az eddig már működő gyógyszertárak forgalmára is.

Rezsidíjak kompenzálása

Az egyik tervezet a havi kevesebb, mint 20 millió Ft forgalmú (bruttó árbevételből számított nettó forgalom) gyógyszertárak megnövekedett rezsidíjainak 100%-os kompenzálása, majd az e feletti forgalomnál csökkenne a kompenzálás mértéke forgalom szerint. A másik lehetőség a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel, hogy a gyógyszertárak is a lakossági fogyasztókkal egy besorolás alá kerüljenek. Ugyanakkor lényeges az is, hogy a patikák érdekeltek legyenek abban, hogy energiatakarékosan működjenek.

Egy ideig a kamarának a gyógyszertárak megmaradásáért kell küzdenie, és ez minden gyógyszertárra értendő.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

MedicalScan

MGYK

Ajánlott cikkek