Toxoplasma gondii: új felismerések?

hirdetés

Az orvosi közvélekedés szerint a Toxoplasma gondii fertőzés általában nem érdemel különösebb publicitást. A legtöbb esetben a fertőzés tünetmentes, vagy enyhe, magától múló influenzaszerű betegség képében jelentkezik, és csak az arra érzékeny csoportokban okoz súlyosabb szövődményeket. Ezek a csoportok a terhes nők, ill. a csökkent immunműködésű betegek, ahol neonatalis deformációk, illetve encephalitis alakulhat ki.

A fertőzés szövődményeinek interpretációja is ellentmondásos. Egyes, újabb vizsgálatok szerint kérdőjeles az immunkompromittált betegeken előforduló T. gondii fertőzés megítélése. A brit FSA (Food Standards Agency) jelentése szerint fontos a T. gondii fertőzés kockázata az élelmiszerláncban. Egyelőre nincsenek egzakt adatok, és az elérhető információ is csekély.

Újabb kutatások eredményei alapján egyes pszichiátriai betegségek, és adverz viselkedési reakciók is kapcsolatban állhatnak a T. gondii fertőzéssel. Ez évben mutatták ki, Pedersen és mtsai az összefüggést a fertőzés és az önsértő viselkedés, ill. Pearce és mtsai a fertőzés és a bipoláris zavarok között.

Az első vizsgálatban, Dániában 45.788 nőben vizsgálták a T. gondii toxoplasma-specifikus IgG-titer és a terhesség kapcsolata mentén a viselkedészavart. A szeropozitív nők körében több volt az önsértő viselkedés, emelkedett a szuicid késztetés. Ok-okozati összefüggést nem állapítottak meg.

A második vizsgálatban szintén a fent jelzett paramétert vizsgálták, az US third National Health and Nutrition Survey keretében, 7440 személyen. A fertőzés megléte valóban korrelált a bipoláris zavarokkal, de statisztikailag szignifikáns kapcsolat itt sem volt kimutatható a fertőzés ténye és pl. a depresszió, dysthymia között.

Természetesen a korreláció nem oki összefüggés. Ezek az észlelések mégis kérdéseket vetnek fel, és azt a feltételezést, hogy a T gondii fertőzés érintheti az agyműködést. A fertőző ágens L-dopa kódoló génekkel bír, mely dopamin-prekurzor és (patkányokban) a dopamin és egyéb neurotranszmitterek működését modulálja. Nagykiterjedésű, és hosszú távú vizsgálatok szükségesek a kérdés pontos tisztázása céljából.

További részletek az eredeti cikkben:

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2812%2970247-5/fulltext?elsca1=ETOC-TLID&elsca2=email&elsca3=HTDJ35F

Szerző:

PHARMINDEX Online