Japán tudós kapta a molekuláris orvostudományért díjat Debrecenben

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Shimon Sakaguchinak, az Oszakai Egyetem professzorának ítélte oda a Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért kitüntetést.

hirdetés

A 2003-ban alapított Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért kitüntetéssel a molekuláris medicina területén nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket elért tudósok munkáját ismeri el a Debreceni Egyetem. Elsősorban olyan tudományos tevékenységet díjaznak, amely jelentősen hozzájárul a molekuláris orvostudomány fejlődéséhez, és eredményei hasznosíthatók a betegellátásban.

– A Debreceni Egyetem tudományos élete mindig is arról szólt, hogy olyan nemzetközi tudományos térben helyezzük el magunkat, ahol a tudományos kihívásokat együttműködésben tudjuk megoldani. Ezek a kooperációk csak akkor valósulhatnak meg, ha felismerjük, melyek azok a napjainkat leginkább érintő kihívások, amelyeket a tudományos életnek meg kell válaszolni. A díj alapításakor az vezérelte az egyetem akkori vezetését, hogy elismerje azokat a tudósokat, akik sokat tettek az emberiség fejlődéséért a molekuláris medicina területén elért eredményeikkel. A molekuláris medicina a Debreceni Egyetem egyike kiemelt tudományterülete. Meggyőződésem, hogy a kitüntetés, illetve az, hogy kiket díjazunk, az egyetem nemzetközi elismertsége szempontjából is meghatározó – emelte ki Csernoch László tudományos rektorhelyettes a díjátadó kapcsán rendezett keddi sajtótájékoztatón. 

A kitüntetett személyére az Általános Orvostudományi Kar professzorai, illetve a korábbi díjazottak tehetnek javaslatot. A javasolt tudósok közül egy bizottság két jelöltet választ, majd a professzorok titkos szavazással döntenek. A kitüntetést az elmúlt években az élettudományi terület meghatározó alakjai vehették át, közöttük több Nobel-díjas tudós, például Karikó Katalin kutatóbiológus, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója. Shimon Sakaguchi a 21. díjazott. Shimon Sakaguchi professzor, az Oszakai Egyetem, Immunológiai Kutatóközpont kiemelkedően elismert professzora leginkább egy szabályozó funkciót betöltő fehérvérsejt típus, a szabályozó vagy regulatorikus T-limfociták (Treg) felfedezéséről és azok immunrendszerben betöltött szerepének tisztázása miatt ismert. Vizsgálta a szabályozó T-sejtek kialakulásának és működésének molekuláris alapjait. Kimutatta, hogy az immunrendszerben az immunválaszt visszatartó regulatorikus T-sejtek hiánya vagy funkciójuk csökkenése számos immunológiai rendellenesség, köztük az autoimmun betegségek okozója. Emellett felfedezte, hogy a szabályozó T-sejtek számbeli növekedése vagy szuppresszív aktivitásuk erősítése képes az autoimmun betegségek megelőzésére és kezelésére, valamint a transzplantált szervekkel szembeni stabil tolerancia kialakítására, míg számuk vagy szuppresszív aktivitásuk csökkentése képes a rák elleni hatékony immunitás kiváltására. Felfedezéseit leginkább az autoimmun betegségek és a rák kezelésében használhatják fel. 

– A professzor felfedezései segíthetnek új támadáspontú gyógyszerek kifejlesztésében, amelyekkel hatékonyabban vehetjük fel a küzdelmet a daganatos és az autoimmun betegségekkel szemben. A Debreceni Egyetem immunológiai kutatások területén kifejtett aktivitása jelentős, az elmúlt években ezen a területen több, nemzetközi szinten is elismert kutatócsoport is létrejött. Ebből a szempontól is fontos számunkra, hogy a helyi kutatók, tudományos közösségek találkozhatnak Sakaguchi professzorral, és tanulhatnak a világszinten is meghatározó immunológiai kutatótól, ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább fejlődhessen a debreceni immunológia – tette hozzá Papp Zoltán, az Általános Orvostudományi Kar tudományos dékánhelyettese. 

Sakaguchi professzor aktív szerepet játszik a Japánban folyó tudományos kutatások szervezésében és irányításában: jelenleg és korábban is számos tudományos szervezetben, testületben töltött be vezető pozíciót. Az általa elnyert díjak között számos rangos tudományos elismerés, díszdoktori cím szerepel. Sakaguchi professzor mindeddig több mint 300 tudományos közleményt publikált, melyekre kiemelkedően nagy számban, több mint 126 000-szer hivatkoztak.

Szerző:

PHARMINDEX Online

Forrás:

Debreceni Egyetem

Ajánlott cikkek