2022. január elsejével megszűnt a nem vényköteles gyógyszerek csomagküldése

A Magyar Országgyűlés a 2021. évi CXXIX. törvény 17.§ és 19.§-aiban módosította a gyógyszer-gazdaságossági törvény egyes pontjait. A változás 2022. január elsejétől érvényes, így Magyarországon csomagküldéssel nem receptköteles gyógyszerek rendelése és kiszállítása megszűnik (receptköteles készítményeket eddig sem lehetett csomagküldéssel kiszállítani). Magánszemély helyett és nevében eljárva üzletszerűen végzett bevásárló és kiszállítói szolgáltató tevékenység keretében gyógyszer kiszállítás nem végezhető.

hirdetés

A módosítást  a Magyar Gyógyszerészi Kamara kezdeményezte többek között az alábbi okok miatt: a gyógyszerek csomagküldéssel, házhoz szállítással és internetes gyógyszer-kereskedelem keretei közötti lakossági értékesítését egységes rendszerként kell kezelni, a szabályozásukban harmóniára van szükség. Az interneten rendelt vény nélküli gyógyszer kiszolgálására csomagküldés keretei között is sor kerül. A jelenlegi keretek között ez a szolgáltatás ellenőrizhetetlen és gyógyszerbiztonsági, betegjogi, adatvédelmi kockázatot jelent. Ha a csomagküldés alvállalkozón keresztül valósul meg, nem biztosítható a gyógyszerellátási lánc zártsága: gyógyszergyártó, nagykereskedő, gyógyszertár, beteg. Ez az ellátási lánc biztosítja a gyógyszer minőségét, és a biztonságos gyógyszerellátást, pld. hogy a beteg a gyógyszer használatához szükséges tájékoztatásokat is megkapja, vagy a gyógyszer a kiadásig a megfelelő hőmérsékleten legyen tárolva. Csomagküldéskor a gyógyszer megrendelője a gyógyszerbiztonságért és tájékoztatásért felelősséget vállalni nem tudó személytől vesz át a gyógyszert. Az alvállalkozók a kiszállításért külön díjat számolhatnak fel. A gyógyszertár vezetője a felelős a gyógyszer minőségéért, a csomagküldés közben bekövetkezett minőségi hibákért is. Ugyanakkor csomagküldés esetén a kiszállítás körülményeire nincs ráhatása.

A gyógyszerek házhoz szállítását a gyógyszertárak végzik, szakszemélyzetük (gyógyszerészek, szakasszisztensek) közreműködésével, így biztosítható a gyógyszerellátási lánc zártsága. A házhoz szállított gyógyszerekről külön, nem hitelesített nyilvántartást is kell vezetni, ugyanakkor a házhoz szállítás elkezdése nem bejelentés kötelezett. A házhoz szállítás a törvény szerint a megrendelt gyógyszernek a megrendelő által megjelölt helyre való eljuttatása. A közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében vényköteles és vény nélkül gyógyszer is kiadható (kivétel kábító fájdalomcsillapító gyógyszerek). A gyógyszerek expediálása a beteg otthonában történik. A gyógyszerek kiadására vonatkozó jogszabályokat természetesen be kell tartani, a gyógyszerbiztonsági-, tájékoztatási-, adatvédelmi- és minőségbiztosítási szabályok megtartásával. A gyógyszert csak 14 éven felülieknek lehet kiadni. A gyógyszertár vezetője felelős a kiszolgálás szakszerűségéért és pontosságáért. A kiszállításhoz közreműködőt nem lehet igénybe venni, a kiszállítást a gyógyszertár alkalmazottai végzik. A gyógyszertár a házhoz szállításért különdíjat nem számolhat fel.  

Az interneten rendelt gyógyszer kiszolgáltatását ugyancsak a gyógyszertár szakszemélyzete végzi. Ebben az esetben csak vény nélkül kiadható, közfinanszírozásban nem részesülő készítmények igényelhetőek. Interneten igényelt gyógyszer kiadása és a házhoz szállítás során a gyógyszerek kiadására vonatkozó szakmai szabályokat ugyanúgy meg kell tartani, mintha patikában kapná meg a beteg a gyógyszerét. Megfelelő vényen történő rendelés esetén sem szállíthatók házhoz a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2) minősített gyógyszerek.

A szerző megjegyzése: Az előző egy hétben - személyes tapasztalataim szerint -  az online gyógyszertárak két megoldás közül választottak. Az egyik, hogy virtuális polcaikról "levették" a nem receptköteles gyógyszereket, nem forgalmazzák őket, a másik esetben pedig minden gyógyszernél jelzik, hogy jogszabályváltozás miatt a gyógyszerek csak a honlapjukon megjelölt patikákban vehetők át személyesen.

 

Forrás:

  • Magyar Gyógyszerészi Kamara
  • 2021. évi CXXIX. törvény 17§ és 19§-a
  • 44/2004 ESzCsM rendelet 21/A§-a

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Ajánlott cikkek