GYIS-nap: Gyógyszertár működését érintő jelentős jogszabályi előírások alkalmazása a gyakorlatban

Összefoglaló Jankóné dr. Mogyorós Gabriella előadásáról.

hirdetés

Az előadás témái ezek voltak: jogszabályi változások a hatóság eljárásrendjében, gyógyszertárak működtetését érintő jogszabályváltozások, peres tapasztalatok esetismertetése.

Az OGYÉI-hez érkezett kérelmeket sommás eljárásban 8 nap alatt elbírálják akkor, ha a kérelem hiánytalan, az összes információ rendelkezésre áll és nincs ellenérdekelt fél. Ha ezek nem teljesülnek, az eljárás ideje 60 nap.

A gyógyszertárak működtetése kapcsán egymásra épülő többszintű engedélyezési folyamatok, vagy párhuzamosan benyújtott kérelmek futhatnak. A hatóság az adott üggyel összefüggő döntés nélkül megalapozottan nem dönthet, ilyen pl. a személyi jog átruházása.

Gyftv. és Gytv. szerint az eljárás felfüggeszthető, ha az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel összefüggő más döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.

A gyógyszertár áthelyezése gyakorlatilag a működési engedély módosításával jár. Itt leggyakoribb probléma az áthelyezendő gyógyszertár többi gyógyszertártól való távolságának szakértői véleményével van. Áthelyezés során vizsgálják az ingatlanhasználat jogcímét (a társasági szerződésben telephelyként szerepeljen), és fontos, hogy a gyógyszertár rendelkezzen felelősségbiztosítással.

A működési engedély meghatározott időponttól érvényes, a régi címen ettől kezdődően nem működhet gyógyszertár.

Az ingatlan használatával kapcsolatosan (átalakítás vagy a lejárt bérleti díj miatt) maximum 1 évre kérhető a működtetés felfüggesztése.

A működési engedély módosítását kell érni, amikor annak kötelező tartalmi elemeiben változás történik: pl. változik a székhely, képviselőjének elérhetősége, a tulajdoni hányad, a személyi jogos neve, a gyógyszertár megnevezése, szolgálati rendje, forgalmazási köre.

A működési engedéllyel összefügg a társasági szerződés: a személyi jogos menedzsment kompetenciája, a tulajdonosi összeférhetetlenség (nagyker, gyártó nem lehet tag), a tulajdoni hányad megfelelő gyakorlása (osztalék), összefonódás (ún. 4-es szabály), és az elővásárlási jog gyakorlása. A jogsértés következményeként a jogszerű állapot visszaállításáig a működési engedély felfüggeszthető vagy vissza is vonható.

Vissza kell vonni a működési engedélyt, ha a gyógyszerész többségi tulajdona nem biztosított. Ez előfordulhat haláleset miatt is, ebben az esetben a törvény 180 napot ad a rendezésre. Az is előfordulhat, hogy a személyi jog átruházásával egyidőben a gyógyszerészt a társaságból is elbocsátják, az új személyi jogos nem tagja még a társaságnak, ekkor jogszerű a működési engedély visszavonása, hiszen nincs személyi jogos tagja a társaságnak.

Külön kitért az előadó a kevesebb mint 2000 fős településen engedélyezett gyógyszerforgalmazásra. Biztosítani kell a tájékoztatást nyújtó információs rendszert vagy a nyomtatott betegtájékoztatót. A zárható szekrényből csak az ott dolgozó veheti ki a gyógyszert. A gyógyszer beszerzése, a legközelebbi, de max. 30 km belüli gyógyszertárból történhet. Nem végezhetnek házhoz szállítást és internetes kereskedelmet.

Az előadó rátért az utóbbi évek peres tapasztalataira, melyet a szakma jól ismer. A konzekvencia ezekben a történetekben, hogy a gyógyszerforgalmazással kapcsolatos törvények megszegése következményekkel jár, mindez a biztonságos és szabályos gyógyszerforgalmazás érdekében.

Figyelmébe ajánljuk az OGYÉI Gyógyszerészeti Információs Napjának egyéb előadásairól szóló összefoglalónkat >>

 

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

OGYÉI

Ajánlott cikkek