Takács Péter részt vett a Gyógyszerész Kamara 2022.07.07-ei ülésén

Beszámolójában kitért a három fő stratégiai célra, majd gyakorlati kérdésekre is reagált. A Belügyminisztérium fontosnak tartja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást.

hirdetés

Az egyik cél az egészségben eltöltött évek számának növelése. A tendencia javuló, de van tennivaló a prevenció terén (az egészségügyi szakemberek és az egyén is tegyen meg mindent azért, hogy ne kerüljön be az ellátórendszerbe) és az utógondozás területén (pl. míg az infarktusos betegek 30 napos halálozási adatai alapján az európai élmezőnyhöz tartozunk, 1 év után már kedvezőtlenebbül alakulnak az adatok). Itt az adherencia javítása szükséges.

Második cél a lakóhely közeli ellátások megerősítése, itt többször előkerült az ügyeleti rendszer átszervezése.

Harmadik cél a reagálóképesség megerősítése, mert folyamatos járványveszélynek van kitéve az ország.

Az eszközöket ezeknek a céloknak kell alárendelni (pl. a háziorvosi rendszer átalakítása, a prevenció erősítése, melyben a gyógyszerészeknek is szerepük van).

Fontos a gyógyszerhasználati adherencia javítása, melyhez várja az MGYK javaslatait.

Gyógyszerészetet érintő témák közül, az orvostechnikai eszközök regisztrációjánál először a forgalomba hozók regisztrációja a fontos. A regisztrációnál a „webes” felület az optimális, a regisztrációs díjjal kapcsolatban pedig az egyszeri átalánydíjat tartja méltányosnak. A nyitott kérdéseket 2022. augusztus 26-ig kell megoldani, és mindezekről már beszélt az OGYÉI főigazgatójával is.

A magisztrális díjak rendezését kezdeményezte az újraindult közigazgatási egyeztetésekben.

Fontosnak tartja a gyógyszerellátás strukturális védelmét, különösen az online gyógyszerforgalmazásnál. Legfontosabb a betegek biztonsága, ezt a zárt forgalmazási rend biztosítja. Az online gyógyszerforgalmazás a lakóhely közeli ellátást erősítse.

Mindezekről előzetesen már tárgyalt a Kamara elnökével.

Az államtitkár úr megjelenése az MGYK ülésén, és a XVII. Országos Patikanapon való részvétele reményt ad arra, hogy az utóbbi 4 évben történt megtorpanás után újra folytatódik az egészségügyi ágazat vezetője és a Kamara közötti munkakapcsolat.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

MGYK

Ajánlott cikkek