Európai egészségügyi adattér lesz, egy erős európai egészségügyi unió kulcsfontosságú elemeként

A „Digitális egészség 2020 – Mozgásban az EU” címet viselő magas szintű virtuális konferencián a Bizottság és az EU Tanácsának német elnöksége bejelentette, hogy Európa érdekében szoros együttműködést kívánnak megvalósítani az egészségügyi adatok biztonságos és betegközpontú felhasználása terén, valamint uniós szintű összefogást fognak szorgalmazni e téren az európai egészségügyi adattér keretében a jobb egészségügyi ellátás, kutatás és egészségpolitikai döntéshozatalt érdekében.

Az európai egészségügyi adattér kialakítása az egyik alapeleme a jövőbeli európai egészségügyi unió kiépítésének, amelyet a Bizottság a mai napon indított útjára egy, az egészségügyi válságokra való felkészültség és reagálás megerősítésére irányuló első javaslatcsomaggal. Mindez közvetlen folytatása is egyben a Bizottság februárban elfogadott adatstratégiájának, amely már hangsúlyozza az európai adatterek létrehozásának fontosságát, az egészségügy terén is.

Jens Spahn, a német szövetségi egészségügyi miniszter a következőket nyilatkozta: „Az egészségügyi adatok alapvető fontosságúak az egészségügyi ellátásban, de különösen az olyan határokon át terjedő egészségügyi veszélyekkel szembeni fellépés szempontjából, mint a Covid19-világjárvány. El kell jutni odáig, hogy az uniós polgárok ellenőrizhessék egészségügyi adataikat, bízzanak az átlátható és jogilag megalapozott adatfeldolgozásban, és lehetőségükben álljon adataik önkéntes megosztása. Ehhez egy országokon átívelő keret megteremtésére van szükség. Jövőre elindítjuk ennek folyamatát egy első konkrét európai felhasználással. 2025-re fel akarunk állítani egy interoperábilis adathozzáférési infrastruktúrát az egészségügyi adatok biztonságos, határokon átnyúló elemzésének lehetővé tétele érdekében.”

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos így fogalmazott: „Az európai egészségügyi adattér kulcsfontosságú elemét fogja jelenteni egy erős európai egészségügyi uniónak. Az adatok életeket mentenek – és ezt mindannyian láthattuk a Covid19-válság idején. Az adattér megbízható irányítás és egyértelmű szabályok mellett teszi majd lehetővé az egészségügyi adatokhoz való hozzáférést, és támogatni fogja a digitális egészségügyi szolgáltatások szabad mozgását. 2025-re minden külföldre utazó tagállambeli betegnek lehetőségében kell állnia, hogy egészségügyi adatait megossza az általa választott egészségügyi szakemberekkel. Közös erővel polgárok milliói számára nyithatjuk meg az utat a jobb digitális egészségügyi ellátáshoz és jóllétük növeléséhez.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A közeljövőben benyújtásra kerülő adatirányítási törvénnyel létrejön az érzékeny és értékes adatok felhasználásának és további felhasználásának horizontális kerete olyan területeken, mint pl. az egészségügy. Ez lehetővé fogja tenni az ágazati európai adatterek létrehozását, úgymint a közös európai egészségügyi adattér létrejöttét is. Az egészségügyi adatok felhasználásának és további felhasználásának megerősítése és kiterjesztése az innovatív és versenyképes uniós egészségügyi ágazat kulcsfontosságú része, és segíteni fogja Európa ellenállóbbá válását az olyan kihívásokkal szemben, mint a jelenlegi világjárvány.”

A miniszter és a biztosok egyetértettek abban, hogy sürgető szükség van az uniós szintű együttműködés megerősítésére.

E tekintetben az adatstratégia végrehajtásának részeként még idén benyújtásra kerül egy adatirányítási törvény, amely támogatni fogja az olyan érzékeny nyilvános adatok felhasználását, mint az egészségügyi adatok. A Bizottság 2021. évi munkaprogramjában szerepel az európai egészségügyi adattérről szóló külön jogalkotási javaslat.

Első lépésként a következő, 2021-re tervezett intézkedések fogják megalapozni az adatközpontúbb európai egészségügyi ellátást:

  • az európai egészségügyi adattér létrehozására vonatkozó bizottsági javaslat 2021-ben;
  • egy 22 tagállamot felölelő együttes fellépés az irányítással, az infrastruktúrával, az adatminőséggel és az adatszolidaritással kapcsolatos lehetőségek meghatározása céljából és a polgárok másodlagos egészségügyi adatok használatával kapcsolatos döntéshozatali lehetőségének megerősítése érdekében;
  • beruházások az európai egészségügyi adattér támogatására „az EU az egészségügyért” program keretében, valamint a közös adatterek és az egészségüggyel kapcsolatos digitális innováció előmozdítására az Európai horizont és a Digitális Európa programok keretében;
  • együttműködés az érintett szereplőkkel a másodlagos egészségügyi adatok felhasználására vonatkozó célzott magatartási kódexek kidolgozása érdekében;
  • egy megvalósíthatósági kísérleti projekt a határokon átnyúló egészségügyi ellátás javításának, szabályozásának és innovációjának vizsgálatára.
  • további uniós források a tagállamok számára 2021-től az egészségügy és a gondozás digitális átalakítására a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap+ és az InvestEU keretében.

Az Európai Unió válsághelyzetekre való felkészültségének és reagálásának megerősítésére irányuló, ma elfogadott bizottsági javaslatcsomag az európai egészségügyi unió felé tett első lépések eszközeként megteremti a lehetőségét annak is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), úgymint a tagállami kutatóintézetek, népegészségügyi szervek és adatengedélyező hatóságok is részt vegyenek a jövőbeli európai egészségügyi adattér infrastruktúrában.

Szerző:

PHARMINDEX Online

Forrás: eGov hírlevél

Ajánlott cikkek