A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségévek javaslatai a gyógyszertárak működésére vonatkozó jogszabályok módosítására

A napi munkában minden patikai szakdolgozó érzi, hogy könnyebb lenne a munkavégzés, több idő jutna a betegre, és kevesebb lenne a hibalehetőség néhány jogszabály egyszerűbbé tételével, vagy a problémás helyzetek rendeleti szabályozásával. A HGYSZ 2024 tavaszán összegyűjtött számos olyan rendelkezést, amely ebbe a kategóriába esik, és módosítási javaslatot is kidolgozott ezek megoldására.

hirdetés

Javaslatok a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

 • Az önálló légtérre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata. Indok: gyógyszerészi gondozás az officinával egy légtérben is végezhető. Itt szükséges lenne, hogy a szaktevékenység önálló légterű helységben legyen végezhető. Ugyanakkor a raktárban működő komissiózó automaták kapcsolódnak az officinához, itt már nem szükséges az önálló légtér, hiszen készítmények mindkét helyen ugyanúgy tárolhatók.
 • Gyógyszertáraknál is probléma az akadálymentesítés. Az ügyeleti ablak használata (a gyógyszert kiszolgáló mérlegelése szerint) az akadálymentesítés alternatívája lehet pl. ikerbabakocsival érkezőknek, vagy olyan immunszupprimált betegeknél, akiknél az officinai tartózkodás egészségügyi veszélyt hordozhat magában.
 • A „Gyógyszertár” felirat méretének pontos meghatározása, a megfelelő és egységes láthatóság céljából.
 • A betegforgalmi bejáratnál feltüntetendő tájékoztatások tartalmazzák a gyógyszertár telefonszámát és elektronikus levelezési címét. Ha az ügyeletet intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátó egysége is ellátja, akkor ezek feltüntetése is indokolt.
 • A gyógyszertár működési engedélye kötelezően az officina betegforgalmi részében legyen kihelyezve, hogy a beteg számára jól olvasható legyen.
 • Higiéniai szempontból javasolják, hogy a gyógyszertár csak kérésre biztosítson ivóvizet és ehhez poharat a betegeknek, hogy azok ne szennyeződjenek, így akinek vízre van szüksége, mindig friss vízhez juthasson, ne kényszerüljön lefedetlenül tárolt, állott víz fogyasztására.
 • A "személyi jogos gyógyszerész" kifejezés helyett "a gyógyszertár szakmai vezetője" kifejezést javasolják. Indok: a felelős vezető, a hatóságilag kirendelt vezető jogosultságai nem azonosak a személyi jogos gyógyszerészével. A jelenlegi szabályozás szerint személyi jogos hiányában pl. senki sem jogosult a nyilvántartások hitelesítésére. A gyógyszertár szakmai vezetője, mint fogalom már szerepel a Gyftv-ben.
 • A lejárt, a selejt és a forgalomból kivont gyógyszerek tárolása helyhiány miatt a raktárban, elkülönített helyen sokszor nem megoldható. Javasolják a szabály enyhítését.
 • A jogszabályilag előírt betegtájékoztató rendszer megszüntetése. Indok: a betegek nem veszik igénybe, 30 óránál rövidebb ideig nyitva tartó fiókpatikában nem kötelező, így nem egységes a rendelet.
 • Az ügyeleti/készenléti idő megállapítási szempontjainak teljes felülvizsgálata. Indok: új orvosi ügyeleti rendszerhez való alkalmazkodás.
 • A patikai szoftvereken belül kerüljenek továbbításra a működést közvetlenül érintő sürgős elektronikus üzenetek (pl. forgalomból kivonások), amely ezt a szoftverbe belépett személy felé felugró figyelmeztetéssel jelzi. Fontos, hogy az üzenet megnyitását a rendszer naplózza, és erről a feladónak visszajelzést is küldjön.
 • Elektronikus nyilvántartásnál a nyilvántartás hitelességét az önmagában biztosítja, ha azt igazolhatóan (naplózottan) az arra feljogosított személyek vezetik.
 • Jogszabályban kerüljön rögzítésre, hogy legalább háromhavonta történjen egy-egy dokumentált belső ellenőrzés a belső minőség-ellenőrzési naplóban.
 • Jogszabályban kerüljön rögzítésre, hogy a forgalomból való kivonási nyilvántartásba a készleten éppen nem lévő készítményeknél a határozat számának rögzítése is elegendő legyen.
 • Gyógyszerbiztonsági szempontból minden nyitvatartási napon indokolt a hőmérsékletek ellenőrzése és dokumentálása, és ennek jogszabályban való rögzítését ajánlják.
 • Vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásáról szóló nyilvántartás egyszerűsítése céljából az elektronikus nyilvántartás bevezetését, amelynek mellékletét képeznék az átvevők által aláírt papíralapú pénztári bizonylatok.
 • Magyarországon külföldi papíralapú vények ellenében vényköteles szerek kiszolgáltatására vonatkozó szabályok felülvizsgálata, a betegbiztonsági szempontoknak megfelelő korrekció.
 • Szükséges lenne a fiókgyógyszertárban vezetendő nyilvántartások körének rendeletileg szabályozott felsorolása, tekintettel arra, hogy gyógyszerész jelenlétében fokozottan ellenőrzött szer is forgalmazható.
 • Rendeletből egyértelműen legyen megállapítható, hogy melyek a gyógyszertárakban kötelezően előírt, illetve jogszerűen használható eszközök. (Bizonyos konyhai gépek, kenőcskeverő gép is jelentek már meg gyógyszertári eszközként, de hogy állapítható meg, hogy megfelelőek?Továbbra is jogszerűen használhatóak-e a régen az eszközlistában szereplő, de onnan már törölt eszközök, pl. pilulagép, porosztó készülék?)

Javaslatok az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelethez

 • A gyógyszerészi vényírás nemzetközi gyakorlatát megvizsgálva új szabályok kidolgozása a betegek gyógyszerhez jutásának elősegítése és az orvosok tehermentesítése érdekében.
 • A beteg telefonszámának feltüntetése, papír, illetve  EESZT vényen, a beteg utolérhetősége miatt (gyógyszerminőségi hiba, téves kiadás).
 • Ha a beteg a gyógyszereit Magyarországon kívánja kiváltani, vagylagosan javasolják a gyógyszer összmennyiségének latin helyett arab számmal, illetve magyar nyelven történő feltüntetésének lehetővé tételét is.
 • Egyértelmű elírások esetén legyen lehetőség az e-vény gyógyszertári kijavítására is, vagy kizárólag ellátási érdekből, vis maior helyzetben új vény írására úgy, hogy arról az orvos az EESZT-n keresztül közvetlen értesítést kapjon.
 • A rendelet jelenleg nem rögzíti a bentlakásos szociális intézmények gyógyszerellátásának kereteit, különösen az intézmény készletében kötelezően tartandó gyógyszerkészítmények beszerzése és kezelése tekintetében. Hasonlóan nem biztosítja a rendelet az állatkórházak csak humán gyógyszerekkel megoldható feladataihoz a szükséges gyógyszerek készleten tartása céljából történő beszerzésének feltételeit. Ezért szükséges lenne a rendelet kiegészítése.
 • Nem tartják indokoltnak, hogy az orvos csak papíralapú vényen rendelhessen orvosi táskája részére gyógyszert, illetve vagylagos (seu) gyógyszerrendeléskor. Ezen gyógyszerrendelési formák elektronikus megoldása egyaránt indokolt lenne.

Javaslatok a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez

 • Betegellátási érdekből javasolják, hogy bontatlan csomagolás felírása történhessen, (ne darab szerinti) a többi gyógyszerhez hasonlóan, a speciális rendelési szabály csak a papíralapú vényekre, és a bontott rendelésre vonatkozzon.
 • Statim rendelés esetén legfeljebb 15 napra elegendő mennyiségben írható fel fokozottan ellenőrzött szer. A gyógyszerek változnak, van olyan készítmény, mely csomagolási egységenként 20 napra való gyógyszert tartalmaz. Javasolják a rendelkezés kiegészítését azzal, hogy amennyiben a forgalomba hozatalra engedélyezett legkisebb csomagolási egység ezt meghaladja, akkor egy csomagolási egység legyen rendelhető.
 • Egységes elektronikus dokumentációs rendszer kialakítása gyorsítaná és megkönnyítené a betegek gyógyszerhez jutását (készítmények beszerzése most min. 1 nap).
 • A fokozottan ellenőrzött szerek selejtezésére vonatkozó jegyzőkönyv kitöltéséhez a rendelet nem ad útmutatást. Ez számos esetben kitöltési hibákat eredményez.
 • A rendelet a gyógyszert kiadó gyógyszerésztől elvárja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az állatorvos állategészségügyi szolgáltatója rendelkezik a jogszabály szerinti hatósági bizonyítvánnyal. Ez igen nehezen kivitelezhető, a gyógyszer kiadásának feltétele kizárólag az érvényes vény kellene, hogy legyen.

A fenti információk rövid összefoglalói a HGYSZ által javasolt változtatásoknak. A teljes javaslat, és annak megfelelő jogszabály-változtatási javaslat elolvasható a hgysz.hu oldalról indulva, ebben a dokumentumban >>. Kérik a  gyógyszerész kollégákat, hogy tekintsék át a javaslataikat, és küldjék el meglátásaikat a hgysz@hgysz.hu email-címre! Ugyanitt várják azokat a véleményeket, javaslatokat, amelyek nem szerepelnek a javaslatban, de úgy vélik, hogy módosításra szorul.

Szerző:

Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

Ajánlott cikkek