Döntött a belügyminiszter: nem kötelező a gyógyszerészi jelenlét a fiókgyógyszertárakban

Tavalyi évben került társadalmi egyeztetésre a kormányjavaslat. Hiába tiltakozott ellene a MGYK, még a rendeletet támogató HGYSZ módosító javaslatait sem vette figyelembe a tárca.

hirdetés

A változás - a megfogalmazás szerint - azokat a fiókgyógyszertárakat érinti, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, vagy más formában nem tudják biztosítani már rövidtávon sem a működésüket. Kivételek azok a fiókgyógyszertárak, amelyek magisztrális gyógyszerkészítést végeznek, illetve fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek tárolását és kiadását is végzik. Ezt azok a fiókgyógyszertárak tehetik meg, akik ezekre a tevékenységekre működési engedéllyel rendelkeznek. Ugyancsak köteles a fiókgyógyszertár működtetője ügyeleti, és készenléti időben biztosítani a gyógyszerész jelenlétét.

A rendeletmódosítás szerint (a 44/2004-es ESzCsM és 41/2007. Eü. Min. rendeleteket módosították) a gyógyszertár működtetője a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejében a gyógyszerészi jelenlétet úgy is biztosíthatja, hogy a gyógyszerész személyesen a fiókgyógyszertárban nincs jelen, azonban hír- vagy távközlési eszköz útján legfeljebb 15 percen belül elérhető, és az eszközön keresztül a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható. Mind a gyógyszertár alkalmazottja, mind a beteg részére felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást ad (a továbbiakban együtt: távfelügyelet). Távfelügyelet útján végezhetik majd a gyógyszerbiztonsági ellenőrzést, és így hívhatják fel a figyelmet például az azonos hatóanyagú, de eltérő nevű gyógyszerek párhuzamos szedésével járó kockázatokra. Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása a gyógyszertár működtetőjének feladata.

Az év végén megjelent salátatörvény már előre jelezte, hogy a rendeletet ebben a formában fogják elfogadni. Akkor első körben a gyógyszerek helyettesítést engedélyezték, nem csak gyógyszerész, hanem gyógyszerkiadó személy részére is. Ebben a módosító rendeletben is megjelent ez a megfogalmazás.

Az MGYK véleménye a módosításról

A gyógyszerészi jelenlét nemcsak a receptek kiadására korlátozódik, hanem magában foglalja a betegek tanácsadását, a gyógyszerkészítmények megfelelő használatának és mellékhatásainak felvilágosítását.

A gyógyszerészek olyan szakemberek, akiknek átfogó ismereteik vannak a gyógyszerek kémiai összetételéről, hatásmechanizmusáról és kölcsönhatásairól. Ez a különleges tudás nélkülözhetetlen a betegek gyógyszerterápiájának megfelelő menedzselésében, különösen a krónikus betegségek kezelésében, ahol a gyógyszerkészítmények helyes adagolása és alkalmazása kulcsfontosságú.

A gyógyszerészi jelenlét pótolhatatlan a patikákban és az egészségügyi ellátásban: ezért kiemelten fontos, hogy a gyógyszerészek szerepét és jelenlétét a patikákban ne korlátozzák, hanem támogassák és erősítsék az emberek egészségének érdekében.

A kamara szerint a szabályozás nem tesz különbséget a fiókgyógyszertárak között. Ezek között ugyanis vannak olyanok, melyek minden nap rendelkezésre állnak, és olyanok is, melyek csak hetente 2-3 alkalommal, 2-3 órára biztosítanak ellátást.

A szakmai testület már 2020 elején komplett javaslatcsomagot adott le az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának a probléma megoldására. A megoldások között szerepelt a mozgó fiókgyógyszertárak, a házhoz szállítás és az úgynevezett „gyógyszerszoba” létrehozása is. Erről azonban az EMMI semmilyen tárgyalást nem tartott a Kamarával.

A most kialakult helyzetet a Kamara az elnökség soron következő ülésén értékeli.

A HGYSZ véleménye a rendelet módosításáról

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége a vidéki gyógyszerellátás szempontjából előrelépésként értékeli, hogy módosult a fiókgyógyszertárak működéséről szóló szabályozás. Meglátásuk szerint a változások rövid és középtávon megállíthatják a fiókgyógyszertárak számának csökkenését, és hosszú távon hozzájárulhatnak új fiókpatikák nyitásához, és így az gyógyszerek elérhetőségének javulásához

A HGYSZ véleménye szerint célszerűbb lett volna, ha az érintett fiókgyógyszertárak körét szűkebben határozzák meg a nyitvatartási idő és forgalom alapján, valamint, ha az expediáló szakasszisztens személyére (végzettség, gyakorlat) és a gyógyszerész elérhetőségére vonatkozóan is szigorúbb feltételeket szabnak.

Fontos kiemelni, hogy 4§ (2a) szerint a gyógyszertár működtetője a közforgalmú gyógyszertár nyitvatartási idejében gyógyszerész személyes jelenlétét folyamatosan biztosítani köteles.

A rendelet 2024. május 6-án lép életbe.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

6/2024. (II. 6.) BM rendelet

hgysz.hu

mgyk.hu

economix.hu

Ajánlott cikkek