Konferencia a gyógyszerészek szerepéről - a gyógyszerészetért

2022. február 25-én került megrendezésre az "Európa jövője” című konferencia, mely az Unió által szervezett konferencia-sorozathoz csatlakozó rendezvény volt. Témája a gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepe és kompetenciái a szükséglet alapú gyógyszerellátás rendszerében. Mivel a konferencia témája nemcsak a gyógyszerészet jelenét, hanem a jövőjét is meghatározza, e cikkben néhány gondolatát emeljük ki a teljesség igénye nélkül.

hirdetés

Az első két előadásban képet kaphattunk arról, hogy a patika liberalizáció óta hogyan változtak a gyógyszertárak működési körülményei. Hogyan sikerült a liberalizált rendszernek - az Európai Uniós bizottsági döntés alapján - szükséglet alapú gyógyszerellátó rendszerré való átalakítása, és ennek lépcsőfokairól. A jövőbeni feladatokra is felhívták a figyelmet az előadók: a fiókpatikák számának csökkenő tendenciája, az offline - online rendszer egyensúlya, szabályozása a gyógyszerforgalmazásban, a tőkeprogram, az orvostechnikai eszközök, valamint a FoNo VIII. változásaival kapcsolatos problémák, melyek megoldása mind napirenden van.

A Kamara Etikai Bizottságának elnöke a személyes felelősség elvére hívta fel a figyelmet. Három pilléren nyugszik: az etikus hozzáállás (szakmai szabályok, jogszabályok betartása), magas szakmai színvonal és hivatástudat (gyógyszerészi eskünknek megfelelően a BETEG érdekeit és költséghatékonyságát szem előtt tartva – sohase árts!) és a vállalkozás gazdasági szempontjai.

Az EESZT 2017 óta tartó folyamatos fejlesztéseiről szóló előadás után a mindennapi munkát érintő kérdések kerültek napirendre. A támogatott vények elszámolási problémái (egyik oka az egységes gyógyszertörzs hiánya), a vényfelírási hibák, és azok javíttatásának nehézségei, az interakciók, párhuzamos gyógyszerelés követhetőségének elérése EESZT-ben. A jogszabály alapján az EESZT-ben a gyógyszerészek a beteg utolsó egy évben kiváltott gyógyszereit láthatják, ez elegendő információ-e ahhoz, hogy a hozzánk fordulóknak biztonsággal kiadhassuk a kért étrend-kiegészítőt, vagy a recept nélküli készítményt? 

A következő előadásban a gyógyszerészképzésben történt változásokról kaphattunk átfogó képet. A cél, hogy ne csak természettudományos és szakmai ismeretek birtokában legyenek a végzett gyógyszerészek, hanem olyan hozzáállást és képességeket kell átadni, mint az ember - és értékközpontúság, együttműködő képesség az egészségügy többi szereplőivel. Új tantárgyak jelentek meg a képzésben, amelyek gyakorlat orientáltak és ennek megfelelően alakították át a záróvizsga követelményeit is.

Majd egy friss és fiatalos kezdeményezésről hallhattunk, mely a Debreceni Egyetem gyógyszerész és gyógyszerész PhD-hallgatóinak részvételével 2014-ben indult. A program célcsoportja a 14 és 18 év közötti fiatalok (akiknek már kiadható gyógyszer a jogszabály szerint), melyben a gyógyszerészi munkát, mint hivatást szeretnék megismertetni és az egészségügyi műveltségüket bővíteni. Nemcsak színes programjaik, mint a sokat mondó „Kavarj velünk”, hanem a pandémia idején a gyógyszerészhallgatók egészségügyben vállalt önkéntes munkája is pozitívan hatott a fiatalokra. Visszajelzéseik szerint megtapasztalták, hogy milyen sokszínű ez a hivatás, és széles körű az egészségügyi műveltsége a hallgatóknak. A kezdeményezés folytatódik.

Majd „A háziorvosok és gyógyszerészek együttműködése az alapellátásban” címmel az orvos – gyógyszerész kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet az előadó. Egyre inkább cél a lakóhely közeli ellátás megvalósítása, melyben megkerülhetetlen az egészségügyi ellátók együttműködése.

Az előadássorozat végén kérdésekre válaszoltak az előadók. Zárógondolatként az egyik elhangzó válasszal lehet összegezni a konferenciát: A mostanra kialakult struktúra megőrzése hármas felelősség: állami, kamarai és gyógyszerészi.

A konferencia iránt érdeklődők részletesebb, hivatalos összegzést olvashatnak egy későbbi Gyógyszerészi Hírlapban.

A konferencia előadói voltak: Dr. Hankó Zoltán, Dr. Torma Ádám, Dr. Pintér László, Szabó Bálint, Prof. Dr. Antal István, Dr. Kovácsné Prof. Dr. Bácskay Ildikó, Dr. Vajer Péter.

 

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Ajánlott cikkek