Védőoltás beadása gyógyszertárakban – egy kutatás eredménye

A pandémia idején felmerült az a kérdés, hogy milyen szerepe lehetne hazánkban a gyógyszerészeknek a szabadon választható védőoltások beadásában a felnőtt lakosság részére. Mivel ez már több országban napi gyakorlat, és az elmúlt másfél évben újabb európai országokban is gyakorlattá vált, egy hazai felmérés készült gyógyszerészek bevonásával, mi a véleményük a gyógyszertári szolgáltatások védőoltások beadásával kapcsolatos kibővítéséről.

Bevezetné-e a gyógyszertári vakcinációt a saját gyógyszertárában?

Arra a kérdésre, hogy bevezetné-e a gyógyszertári vakcinációt a saját gyógyszertárában, vagy abban a gyógyszertárban, ahol dolgozik, a válaszadók fele válaszolt igennel, a fiatalabb munkatársak nyitottabbak a feladatra, mint az idősebbek, és jellemzően a fővárosban és a nagyobb városokban nagyobb a támogatottság.

A kérdésre igennel válaszolók közül, akik akarták, meg is indokolhatták döntésüket. A válaszokból az a következtetés volt levonható, hogy ez az új szolgáltatás a gyógyszerészek számára leginkább a szakma elismertségének növelése miatt lenne fontos. Más szempontok is megjelentek a válaszokban, de kisebb arányban: az alapellátás és az egészségügyi szolgáltatók tehermentesítése, vagy a bevételi források növelése.

A vakcinációt elutasítókat milyen megfontolások vezették válaszukban?

Fontos része volt a kutatásnak, hogy a vakcinációt elutasítókat milyen megfontolások vezették válaszukban. A válaszok sokrétűek voltak: a vakcináció nem tartozik a gyógyszerészi kompetenciák közé, a személyi (nincs elegendő gyógyszerész), tárgyi eszközök és építészeti feltételek (alkalmas helyiség) hiánya, és a várhatóan a vakcinációval növekvő adminisztrációs terhek miatt.

Egyéb kérdések

Arra a kérdésre, hogy a védőoltások beadása mennyire nehéz feladatot jelentene a gyógyszerészek számára, a megkérdezettek egyharmada szerint nehéz vagy nagyon nehéz feladat. A gyógyszerészek majdnem háromnegyede tart attól, hogy a nem kívánatos oltási reakciók következtében sürgősségi ellátást kellene biztosítania a gyógyszertárban.

Arra a kérdésre, hogy milyen előnyökkel járna a vakcináció bevezetése a patikák számára, a válaszok szerint a gyógyszerész szakma elismertségének növekedése mellett a gyógyszertáraknak anyagi bevételt is jelentene. A gyógyszerészek háromnegyedének véleménye szerint, megfelelő lenne, hogy a védőoltások árát és a beadás díját a betegek fizetnék meg piaci alapon, ahogy az most is történik a háziorvosoknál vagy az oltópontokon.

Javaslat a felmérés alapján

A felmérés és a környező országokban bevezetett gyakorlatok alapján a MOSZ (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége) és a HGYSZ (Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége) javasolja a gyógyszertári vakcináció bevezetését Magyarországon. Indoklásukban szerepel, hogy a lakosság könnyebben juthatna hozzá a védőoltásokhoz, csökkennének az egészségügyi ellátórendszer terhei, bővülnének a gyógyszerészi kompetenciák, a hivatás elismertsége, és javulhatna a gyógyszertárak gazdasági fenntarthatósága. A két szervezet fontosnak tartja, hogy a gyógyszertári vakcináció bevezetése meghatározott alapelvek mentén történjen: az oltás beadását vállaló gyógyszerészek csak önkéntes alapon vegyenek részt, és a szolgáltatást csak 18 év felettiek számára lehessen nyújtani, felnőttkori oltások beadásával. A szolgáltatás nyújtásában résztvevő gyógyszertáraknak, jogszabályban és szakmai protokollban rögzített feltételeknek kellene megfelelnie, ennek megalkotásába a gyógyszerészeti szakmai szervezeteket is be kell vonni. A vakcinációban részt vevő szakemberek számára biztosított legyen az ingyenes továbbképzés. A szolgáltatás díja egységesen meghatározott legyen melyet a szabadáras védőoltás díjával együtt az állam és/vagy a beteg fizet meg a gyógyszertár számára.

 

Ebben az összefoglalóban a Közforgalomban dolgozó gyógyszerészek véleménye a gyógyszertári szolgáltatásokról és a gyógyszertári vakcinációról című, MOSZ, HGYSZ és Szinapszis Kft.által készített kutatás eredményeit ismertettük röviden, elsősorban a gyógyszertári vakinációval kapcsolatban. Részletesebben a https://hgysz.hu/blog/a-gyogyszereszek-velemenye-a-gyogyszertari-szolgaltatasokrol-es-a-vakcinaciorol/ oldalon olvashatnak a kutatásról.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

hgysz.hu

Ajánlott cikkek