A MESZK elnökségének rendkívüli közleménye

Javasolják az egészségügyi képzésben részt vevő nagykorú diákok és a nyugdíjas szakdolgozók bevonását az alapápolási feladatokba, valamint távolléti díj megfizetését.

Hét pontban fogalmazta meg javaslatait a járványveszély miatt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az ágazatvezetés számára:

1. Kérjük, hogy a kormányzat haladéktalanul, folyamatosan és ellenőrzötten biztosítsa a betegellátáshoz, az egészségügyi szakdolgozók járványügyi szempontból szükséges, az irányelvekben (NNK által kiadott érvényes eljárásrendnek megfelelően) megfogalmazott védőfelszereléseit, és a munkavégzéshez szükséges higiénés feltételek eszközeit.

2. Az ellátás valamennyi szintjén és színterein szakmai eljárásrendek kerüljenek a szakdolgozók részére kiadásra és ismertetésre.

3. Javasoljuk, hogy tegyék lehetővé önkéntes vállalás alapján a kihirdetett veszélyhelyzet okán a nagykorú, egészségügyi szakképzésben és felsőoktatásban tanulók, hallgatók bevonását az alapápolási feladatok ellátásába, a közvetlen betegellátásban dolgozó szakdolgozók terheinek csökkentése érdekében, a képzéshez kapcsolódó klinikai, vagy területi gyakorlatok beszámításával.

4. Javasoljuk, hogy tegyék lehetővé önkéntes vállalás alapján a nyugdíjba vonult szakdolgozók foglalkoztatását a kereseti korlát eltörlésével.

5. Járványügyi szempontból kiemelt kockázatú területeken feladatot ellátó szakdolgozók a kormányzat elkülönített keretéből kiemelt bérezésben részesüljenek.

6. Az elrendelt rendkívüli munkavégzés maradéktalan kifizetése a tárgyhót követő hónapban történjen meg.

7. Azt a szakdolgozót, aki munkakörének ellátásával összefüggésben karanténba kerül, annak idejére távolléti díj illesse meg.

A fentiekben megfogalmazott közleményüket továbbították az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága részére, amely alapján további egyeztető megbeszéléseken vesznek részt.

Szerző:

PHARMINDEX Online

Forrás: MESZK.hu

Ajánlott cikkek