További cikkek a Szakmapolitika rovatból

Az Európai Unió Tanácsának következtetései az EU globális egészségügyi stratégiájáról

A Tanács jóváhagyta „Az EU globális egészségügyi stratégiája – Jobb egészséget mindenkinek változó világunkban” című következtetéseket, amelyekben újólag megerősítette, hogy az Unió és tagállamai vezető szerepet töltenek be a globális egészségügy előmozdításában.

hirdetés

A Tanács elismerte, hogy a fizikai és mentális egészség emberi jog, valamint hogy az egészség a fenntartható fejlődés előfeltétele.

A Tanács üdvözölte az EU globális egészségügyi stratégiájáról szóló európai bizottsági közleményt, továbbá hangsúlyozta, hogy az Uniónak és tagállamainak vezető szerepet kell betölteniük annak biztosításában, hogy a globális egészségügy témája továbbra is kiemelt helyen szerepeljen a nemzetközi napirenden. Az Unió külpolitikájának alappillérét képező globális egészségügyi szemlélet hatékony multilateralizmust és inkluzív többszereplős partnerségeket tesz szükségessé.

A Tanács – annak tudatában, hogy az erőfeszítéseket az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési tervnek (2020–2024), az EU külső tevékenységére vonatkozó ifjúsági cselekvési tervről szóló tanácsi következtetéseknek, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényre juttatását célzó stratégiának kell vezérelnie – szorgalmazta a törekvések fokozását, valamint az egészséget érintően egy átfogó megközelítés alkalmazását, amely kiterjed az egészségfejlesztésre, illetve a jóllét és a mentális egészség előmozdítására, a hátrányos megkülönböztetés és a megbélyegzés elleni küzdelemre, valamint az egyenlőtlenségek kezelésére is.

Az EU globális egészségügyi stratégiája a „Global Gateway” stratégia és az európai egészségügyi unió egyik pillérét képezi, és az említett erőfeszítéseknek az abban foglalt alábbi három, egymást kiegészítő prioritásnak kell irányt szabnia:

  • az emberek egészségének és jóllétének javítása az egész életen át
  • az egészségügyi rendszerek megerősítése és az egyetemes egészségügyi ellátás előmozdítása
  • az egészségügyi veszélyek, köztük a világjárványok megelőzése és leküzdése az „Egy az egészség” koncepció alkalmazásával

A Tanács felszólította az Európai Bizottságot, a főképviselőt és a tagállamokat a stratégiában foglalt vezérelvek alkalmazására és arra, hogy szükség szerint hajtsák végre a stratégiában javasolt cselekvési irányvonalakat és kezdeményezéseket, az „Európa együtt” megközelítést alkalmazva. Ennek részét képezik a következők: konkrét intézkedések megtétele a globális egészségügyi szemléletnek a releváns ágazatokban való előmozdítása érdekében, a kapacitások megerősítése és a koordináció fokozása, proaktív és konstruktív szerep vállalása az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) a középpontba állító multilaterális együttműködés megerősítése érdekében – orvosolva a globális kormányzásban meglévő hiányosságokat, valamint biztosítva a fellépés kiegészítő jellegét és koherenciáját –, továbbá a méltányos és kölcsönösen előnyös kétoldalú, regionális, transzregionális és globális partnerségek bővítése. Mindemellett elő kell mozdítani az egészségügyi szolgáltatásokhoz és termékekhez való méltányos hozzáférést, többek között a helyi gyártás révén, kollektív módon fokozni kell a globális egészségügy finanszírozását globális, regionális és nemzeti szinten, elő kell segíteni a partnerországok belföldi forrásainak mozgósítását, ki kell alakítani az Unió koherens globális egészségügyi diplomáciáját, növelve az Unió képviseleteinek kapacitását e tekintetben, továbbá rendszeresen számba kell venni a stratégia kapcsán elért előrehaladást és a stratégia hatásait.

Szerző:

PHARMINDEX Online

Forrás:

eGov hírlevél

Ajánlott cikkek