A Belügyminisztérium – mint jogalkotó – véleménye arról, hogy szükséges-e a gyógyszertárba gyógyszerész

A Magyar Kormány honlapjára 2023.07.26-án felkerült az a jogszabálytervezet, mely választ ad a kérdésre. A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetésének záró időpontja 2023.08.03.

hirdetés

A jogszabály elfogadásával nem lesz kötelező a gyógyszerészi jelenlét a fiókgyógyszertárban.

Távfelügyelet lehetősége

 A 44/2004. ESzCsM rendelet „Alap szintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés alcíme” egy újabb paragrafussal egészülne ki, mely szerint:

A gyógyszerészi ellenőrzés, felügyelet, irányítás közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárakban, valamint intézeti gyógyszertárakban távfelügyelet útján is biztosítható. A távfelügyelet időtartamát a munkaidőbe be kell számítani.

Gyógyszerész személyes jelenlétét kell biztosítania a gyógyszertár működtetőjének:

  1. közforgalmú és fiókgyógyszertárban, ügyeleti időben;
  2. gyógyszer készítésekor, vizsgálatakor;
  3. ellenőrzött hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek tárolásakor és kiadásakor.

A gyógyszertár a 2. és 3. pontban foglalt feladatokat köteles ellátni.

Milyen változások lépnek életbe a fiókgyógyszertárak esetében a jogszabálytervezet hatályba lépése után?

  1. A rendelet hatálybalépését követően (mely elfogadása után 90 nappal lép érvénybe) amennyiben a fiókgyógyszertár vállalja gyógyszer készítését, vizsgálatát, ellenőrzött hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek tárolását és kiadását ennek szerepelnie kell a működési engedélyében és a szükséges feltételeket is igazolnia kell, valamint biztosítania kell a gyógyszerész személyes jelenlétét. Ezt a rendelet életbe lépését követően 8 napon belül kell jeleznie a hatóságnak, mely a fiókgyógyszertár működési engedélyében feltünteti, hogy a fiókgyógyszertár e feladatok ellátását vállalja.
  2. Amennyiben ez nem történik meg, a hatóság a fiókgyógyszertár működési engedélyét úgy módosítja, hogy a fiókgyógyszertár a fent említett feladatok ellátását nem vállalja. Ebben az esetben elegendő gyógyszerészi távfelügyeletet biztosítani a fiókgyógyszertárban.
  3. Nyitvatartási időben, a fiókgyógyszertárban gyógyszerészi jelenlét úgy is biztosítható, hogy a gyógyszerész személyesen nincs jelen, azonban hír- vagy távközlési eszköz útján, legfeljebb 15 percen belül elérhető, ezáltal a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható, felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást ad (távfelügyelet). Az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása a gyógyszertár működtetőjének feladata.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

kormany.hu

41/2007 EüM. rendelet

44/2004 ESzCsM rendelet

Ajánlott cikkek