Önellenőrzési segédlet III.

Megjelent az "Önellenőrzési segédlet" c. gyakorlati útmutató gyógyszertárak részére, melyet három részből álló cikksorozatunkban tekintünk át. A III. részében a Segédletben szereplő, fokozottan ellenőrzött szerekkel kapcsolatosan megfogalmazott hiányosságokkal foglalkozunk.

hirdetés

Közforgalmú gyógyszertárban fokozottan ellenőrzött szerek kezelése

Cikkünk első részében a fokozottan ellenőrzött szerek tárolásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat már leírtuk. Azok nem betartása hiányosság, amint az is, ha az OGYÉI megrendelő kitöltésekor pl. nem minden példányon szerepelnek az aláírások és bélyegzők, vagy nem az eredeti aláírások és bélyegző találhatók az egyes példányokon.

A vényekkel kapcsolatos leggyakoribb hibák: a vények adattartalma hiányos, a rendelt mennyiség feltüntetése nem szabályos, az 5. munkanapon túl történik a gyógyszerkiadás. Olyan hiba is előfordul, hogy lejárt gyógyszer, bontott készítmény kerül kiadásra. Ha helyettesítésre kerül sor, ez nincs feltüntetve a vényen, az Értesítőn és az orvos tájékoztatása is elmarad.

Hiba, ha az Értesítőn nem kerül feltüntetésre a gyógyszertár megnevezése, ugyanakkor az Értesítőn feltüntetett gyógyszertáron kívül másik gyógyszertár is kiadhatja a gyógyszert pl. a gyógyszertár működésének ideiglenes szüneteltetésekor, ilyenkor ne maradjon el a bejelentés az OGYÉI felé!

A nyilvántartó lapokkal kapcsolatos hibák, hogy a személyi jogos gyógyszerész által nem hitelesítettek, és a kiadás nem tételesen, hanem havi bontásban jelenik meg.

Fokozottan ellenőrzött szerek esetében a kiadási bizonylatokat (vény, kiadási igazolás, jegyzőkönyvek) minden egyéb kiadási bizonylattól elkülönítetten kell gyűjteni. A sorszámozás nem történhet külön gyógyszerenként és gyógyszeranyagonként. Hiba, ha a laborálásra kerülő gyógyszeranyagokat tartalmazó vényeket nem gyűjtik.

Fokozottan ellenőrzött szer állatorvosi vényre csak állatorvosnak adható ki, amennyiben a kiállított állatorvosi vény adattartalma teljes, az átvevő bemutatta a rendőrség által kiadott hatósági bizonyítványt a fokozottan ellenőrzött szerekkel végzett tevékenységéről. Az „orvosi táska” részére történő rendelés esetén az „állategészségügyi szolgáltató tevékenysége keretében állatorvosi alkalmazásban beadásra kerülő gyógyszerkészlete” kifejezés kerüljön feltüntetésre. Ellenőrzéseken felmerült gyakori hiba, hiányosság: a vény adattartalma hiányos.

Káresetkor (törés, kiszóródás, megsemmisülés), hiányosság, ha a Káreseti jegyzőkönyv kitöltése hiányos, a káresettel érintett gyógyszer tárolása nem a fémszekrényben, vaskazettában történik.

Bármely gyógyszertárba visszavihető fokozottan ellenőrzött szer, nem csak oda, ahol a kiadás történt. A visszavételt megtagadni nem lehet. A visszavételről az OGYÉI megrendelő 5 példányát kell kitölteni minden példány tetején fel, kell tüntetni a „visszavétel” jelzést. A megrendelő a gyógyszer visszaadója lesz (a személyi igazolvány szám!), a visszavett mennyiség a megrendelt mennyiségnél kell tüntetni. Az OGYÉI megrendelő 2. példányát kapja meg a visszaszolgáltató személy, a 3. 4. és 5. példányt selejtezéskor a Selejtezési jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A visszavett gyógyszer tárolása csomagoltan a fémszekrényben vagy a vaskazettában történik. Gyakran előforduló hiba, hogy a második példányt a gyógyszer visszaadója nem kapja meg.

Lejárt gyógyszer esetén a Selejtezési jegyzőkönyv eredeti példánya a kiadási bizonylat, a vények között kell sorszámozni, és őrizni. A kiadás sorszáma a jegyzőkönyv egyedi sorszáma lesz, a sorszámozás időpontja selejtezés időpontjával megegyezik.

A selejtezés szükségességét félévente kell átnézni, és ha van selejtezendő készítmény arról selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A leselejtezett gyógyszereket a fémszekrényben vagy fémkazettában becsomagolva kell tárolni, a csomagoláson feltüntetni a „Selejtezve” kifejezést a „Selejtezési jegyzőkönyv” egy másolati példányát a csomagoláson belül elhelyezni A selejtezés oka lehet a gyógyszertárban: ha lejár a fokozottan ellenőrzött szer, káreset, vagy visszavétel történik.

A selejtezés nem azonos a leselejtezett gyógyszer visszáruzásával a gyógyszer-nagykereskedő felé. A selejtezett gyógyszer visszaküldése az év első negyedévében a gyógyszer-nagykereskedőnek az 5 példányos OGYÉI megrendelőn történik úgy, hogy az OGYÉI megrendelő 1. példánya a gyógyszertárnál marad, a többi példányt a visszáruval a gyógyszer-nagykereskedőnek megküldi, aki a 3. példányt visszaküldi a gyógyszertárba, melynek a kiadás rovatában igazolja a gyógyszer visszavételét a nagykereskedő. Ellenőrzéseken felmerült gyakori hiba, hogy a Selejtezési jegyzőkönyv kitöltése nem történik meg félévente vagy hiányos, a selejt gyógyszer tárolása nem a fémszekrényben vagy a vaskazettában történik, az OGYÉI megrendelő kitöltése hiányos.

 

Figyelmébe ajánljuk cikksorozatunk további részeit:

Önellenőrzési segédlet I. >>

Önellenőrzési segédlet II. >>

Megjelent az "Önellenőrzési segédlet" c. gyakorlati útmutató gyógyszertárak részére >>

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

ogyei.gov.hu

Ajánlott cikkek