Önellenőrzési segédlet II.

Megjelent az "Önellenőrzési segédlet" c. gyakorlati útmutató gyógyszertárak részére, melyet három részből álló cikksorozatunkban tekintünk át. A II. részben a gyógyszertárak szakmai kiadványaival és nyilvántartásaival kapcsolatos tudnivalókat, valamint az expediálás különböző módozataihoz kapcsolódó - a Segédletben jelzett - hiányosságokat foglaljuk össze.

hirdetés

Közforgalmú gyógyszertárak szakmai kiadványai

Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a gyógyszertárak nem mindegyike rendelkezik a szükséges szakmai kiadványokkal. A szakmai kiadványok nem elérhetőek a szakdolgozók számára, mert nem tudják, hogy hol találhatóak, vagy nem jogosultak a hozzáféréshez. Sok esetben pedig nem tudják, hol találhatóak az elektronikus kiadványok az OGYÉI honlapján. A szakmai kiadványok lehetnek papír alapúak, számítógépen vagy egyéb elektronikus eszközön tároltan. A szakmai kiadványok közé tartoznak a Ph. Hg. VIII. kötetei közül az alábbiak: I., II., III.A., III.B., IV.A. és IV.B kötetek. A Ph. Hg. VII. még alkalmazandó rendelkezései, a FoNo VIII., a Formulae Normales Veterinariae Editio IV., az OGYÉI közlemények, az Egészségügyi Közlönyök és a hivatalos gyógyszer-alkalmazási előírások is.

Elérhetőségek:
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

https://ogyei.gov.hu/gyogyszereink_ogyei

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?k=6 

https://ogyei.gov.hu/formulae_normales_editio_viii_hatalyos_kiadasanak_elektronikus_valtozata_2021_07_07

https://ogyei.gov.hu/dynamic/3%20fono%20mag%20kozlem/gyk_alk%202006%20modositott.pdf

Közforgalmú gyógyszertár szakmai nyilvántartásai

Ehhez a területhez kapcsolódóan kiemelten szerepel, hogy gyógyszert csak gyógyszerész készíthet, az előkészítésben gyógyszertári asszisztens, szakasszisztens is részt vehet. Vizsgálati naplóban a minősítés azonos, vagy nem azonos lehet csak. A szakmai nyilvántartásoknál aláírásként - a gyógyszerész, amennyiben a nyilvántartás vezetésére (szak) asszisztens is jogosult - teljes neve kell, hogy szerepeljen,  nem elég a szignó. A házhoz szállítással kapcsolatos nyilvántartásban pedig a kiadó és kiszállító azonosító kódjának is szerepelnie kell. Az ellenőrzéseknél felmerülő hiányosságok: a nyilvántartások pontatlanok és vezetésük nem napra kész.

Közforgalmú gyógyszertárban gyógyszer vény nélküli kiadása

Az orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerek és gyógyszeranyagok kiadása is csak meghatározott szabályok mentén valósulhat meg.  Így 14 év alattiaknak nem adható ki gyógyszer. Magisztrális alapanyagoknál csak a FoNo dosim mennyiség, ill. az OGYÉI módszertani levele (OGYÉI-P-65-2019) alapján történhet a kiadás. Magisztrális gyógyszernél pedig csak olyan mennyiség, amelynek egy adagjában + vagy ++ gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adagjának 1/10-ed részét. Általános hibaként jelzi a segédlet, hogy nem a megengedett mennyiségek expediálása történik. Ebben a részben már megjelennek a gyógyszerek bontásával kapcsolatos hibák, mint a csomagoláson hiányosak az adatok, nincs mellékelve a betegtájékoztató, és a kiszerelési naplóban nincs rögzítve a bontás.

Közforgalmú gyógyszertárban orvosi vényre történő gyógyszerkiadás

A leggyakoribb hiba, hogy a pontos adagolás hiányzik a vényen, ill. a vényen történő javításkor hiányzik az orvos kézjegye és bélyegzője.  A kiadási igazolásokkal kapcsolatosan sok esetben az adattartalmuk nem megfelelő, és hiányzik az átvevő aláírása. Az expediáláskor történt változtatások pld. helyettesítés a papír alapú vényen nem kerülnek feltüntetésre, ahogy gyógyszerkiadó és a gyógyszertár adatai, valamint a kiadás kelte sem. Hiányosságként jelenik meg a segédletben, hogy a betegek megfelelő tájékoztatása a gyógyszerkiadás során elmarad. A vények megőrzésével kapcsolatos hiányosság, hogy a megőrzési idő után nem kerülnek megsemmisítésre, továbbra is a gyógyszertárban tárolják. A gyógyszerek visszaváltásával kapcsolatosan felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadást követő 5. munkanap végéig lehetséges, ha az a gyógyszertár hibája miatt történik (gyógyszercsere, lejárt termék). Visszavételkor a beteg által fizetett összeg visszaadandó, és a termék selejtnek minősül. Forgalomból való kivonáskor is vissza kell venni a gyógyszert, ha az OGYÉI rendelkezik a lakosságtól történő visszahívásról. Ezen a területen felmerült hiba, hogy a beteg kérésére a tévesen kiadott gyógyszer nem került visszavételre. A deaktiválással kapcsolatban felmerült hibák: a kód leolvasása nem mindegyik kódot tartalmazó dobozon történik meg, a riasztás funkció a számítógépes programban ki van kapcsolva, és a riasztás ellenére is a gyógyszerek kiadásra kerülnek.

Közforgalmú gyógyszertárban megrendelőlapra történő gyógyszerkiadás

A megrendelőlapnak formai előírásai nincsenek, csak tartalmi kellékei, melyek gyakran hiányosak (a gyógyszert felhasználó intézmény, vállalkozás megnevezése és címe, a gyógyszereket rendelő orvos neve, aláírása, pecsétje, az ellátott személyek száma, a megrendelés kelte, a gyógyszer megnevezése, gyógyszerformája, hatáserőssége és mennyisége). Megrendelőlapon nem rendelhet egészségügyi tevékenységet nem végző orvos és állatorvos. Ennek ellenére a gyakorlatban állatorvos részére is történik receptköteles gyógyszer kiadása megrendelőlapra. Ugyancsak gyakori hiba a P4-s gyógyszerek kiadása megrendelőlapra, valamint vényköteles gyógyszeranyagok önmagukban szerepelnek a megrendelőlapon. Szabálytalan, ha a gyógyszerkiadás a megrendelés dátumát követő 30 napon túl történik, és a rendelttől eltérő gyógyszer kiadását nem jelzi az expediáló a megrendelőlapon. Az ellenőrzéseken felmerült hiba, hogy a megrendelőlapok nem kerülnek lefűzésre, azok tárolása nem időrendi (5 évig őrizendők), a gyógyszertárban dolgozók nem tudják, hol tárolják a megrendelőlapokat.

A számlázáshoz az OGYÉI honlapján megtalálható információ:
https://ogyei.gov.hu/a_venykoteles_gyogyszerek_expedialasahoz_kapcsolodo_szamlazasi_gyakorlatrol/

Közforgalmú gyógyszertárban állatorvosi vényre történő gyógyszerkiadás

Ellenőrzéseken felmerült gyakori hiba, hiányosság, hogy az állatorvosi vényeken több gyógyszer került felírásra, az állatorvosi vény adatai hiányosak, leginkább az állatorvos FELIR azonosítója és az állattartó adatai szoktak hiányozni. Ezen kívül a gyógyszerkiadó és a gyógyszertár adatai, valamint a kiadás kelte a vényen nem kerülnek feltüntetésre, az állatorvosi vényeket nem külön, hanem együtt tárolják a napi vényekkel.

Közforgalmú gyógyszertárban külföldi vényre történő gyógyszerkiadás

Szabálytalan, ha külföldi vényre történik kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2) minősített gyógyszerek, FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyagok vagy állatgyógyászati termékek kiadása. A gyógyszerek kiadásához a gyógyszert rendelő neve, rendelőjének címe vagy azonosítója, a beteg neve, születési ideje, a gyógyszer neve, mennyisége, adagolása, a gyógyszer rendelésére jogosult aláírása, és a rendelés dátuma kell, feltüntetve legyen. Általában itt hiányzik valamelyik adat, fontos, hogy a rendelt gyógyszer azonossága, mennyisége és adagolása pontosan megállapítható legyen. A nem-EGT tagállamban kiállított vényre csak 30 napi gyógyszerkiadás történhet! Leggyakoribb hibák, hogy a gyógyszerkiadó és a gyógyszertár adatai, valamint a kiadás kelte a vényen nem kerülnek feltüntetésre, a vényeket, vagy másolatukat nem gyűjtik elkülönítve, és az őrzési idő után is a gyógyszertárban tárolják.

Az EGT tagállamok listája: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok

Közforgalmú gyógyszertárban vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadása

Ellenőrzéseken felmerült gyakori hiba, hiányosság a pszichotróp anyagként (P4) minősített gyógyszer kiadása vény nélkül, az influenzavírus okozta megbetegedések megelőzésére szolgáló oltóanyagok nagy mennyiségben történő kiadása. Ugyancsak gyakori hiba a 30 napon túli gyógyszerkiadás, jellemzően a 3 havi fogamzásgátlók köre, és a nem megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy részére történt a gyógyszerkiadás (pl. asszisztens, szakasszisztens). A vény nélküli vényköteles gyógyszerek kiadásáról nyilvántartást kell vezetni, az itt felmerülő hiányosságok, hogy a nyilvántartás adatai hiányosak, pontatlanok, nyilvántartás vezetése csak a kiadásokat igazoló, pénztári bizonylatokkal történik, a nyilvántartás vezetése nem naprakész, adatai nem egyeznek a gyógyszertári számítógépes programban tárolt adatokkal.

 

Figyelmébe ajánljuk cikksorozatunk további részeit:

Önellenőrzési segédlet I. >>

Önellenőrzési segédlet III. >>

Megjelent az "Önellenőrzési segédlet" c. gyakorlati útmutató gyógyszertárak részére >>

 

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

ogyei.gov.hu

Ajánlott cikkek