Önellenőrzési segédlet I.

Megjelent az "Önellenőrzési segédlet" c. gyakorlati útmutató gyógyszertárak részére, melyről itt adtunk hírt >>. Három részből álló cikksorozatunk ugyan nem helyettesítheti a segédlet tanulmányozását, de áttekintést nyújt. Az I. részben összefoglaljuk a gyógyszertár személyi, szolgálati rendjével, helyiségeivel és a forgalmazott termékek tárolásával kapcsolatos, tisztigyógyszerészi ellenőrzéskor felmerülő, leggyakoribb problémákat.

hirdetés

Közforgalmú gyógyszertár személyi feltételei

 • Gyakori hiányosság, hogy a gyógyszertár szolgálati idejében nincs jelen gyógyszerész
 • A táblázatban a gyógyszertár szolgálai idejéhez kapcsolódó szaklétszám látható, ill. a szakdolgozók vállalt többlet munkaórája esetén szükséges létszám. A létszámot még meghatározza, hogy a gyógyszertárban a házhozszállítási tevékenység időtartamában is biztosítani kell az előírt szaklétszámot. Ha a gyógyszertárban befogadott vények száma az előző 6 hónap alapján meghaladja a 3000 db-t gyógyszerkiadásra jogosult személyenként, akkor is plusz fő alkalmazása szükséges. A helyettesítő szakdolgozók munkaideje nem lehet több mint a gyógyszertári szakdolgozók egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a.

Tablazat

 • A szükséges szakmai dokumentumok (szakfeladatok rögzítése, érvényes egészségügyi alkalmasság, érvényes kamarai tagság, érvényes működési nyilvántartás, felvett kötelező védőoltások igazolása) nem állnak rendelkezésre vagy hiányosak.
 • A gyógyszerkiadó személyzet nem visel munka-vagy védőruhát, név-beosztás feliratot.

Közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendje

 • A gyógyszertár szolgálati rendje a hatályos működési engedélyben foglaltak szerint kerüljön kiírásra (egyes gyógyszertárak szolgálati rendjében a július 1. napja és az év végi adventi vasárnapok is a szolgálati rend részeit jelentik),
 • hiányosság, hogy a szolgálati rend feltüntetése nem jól látható és nem jól olvasható,
 • nyitva tartásuk után folyamatos ügyeletet és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak szolgálati rendjére a 0-24 elnevezést nem használható,
 • készenlétet ellátó gyógyszerész elérhetősége nincs feltüntetve,
 • gyakori hiba, hogy a kiadó ablak nincs kialakítva, és nem közelíthető meg, a jelzőcsengő vagy kaputelefon nincs felszerelve, vagy nem működik,
 • a gyógyszertár szolgálati rendje hirdethető, arról tájékoztatás nyújtható, akár elektronikusan is.

Közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi és gazdasági bejárata

 • A gyógyszertárba az akadálymentes bejutás még ideiglenes megoldással (pl. rámpa) sem biztosított,
 • hiányosság, ha a szélfogó vagy légzsilip vagy légfüggöny nem került kialakításra, és a légfüggöny nem működik azalatt, amikor az officinában kiszolgálás történik. Ez alól kivétel, ha a betegforgalmi bejárat zárt térbe nyílik.

Jól láthatóan, olvashatóan és megközelíthetően legyenek feltüntetve a betegek számára az alábbi feliratok a nap 24 órájában,

 • a gyógyszertár szolgálati rendje és elérhetősége (telefonszám és/vagy elektronikus levélcím) és a gyógyszertárhoz legközelebb eső felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címe, telefonszáma,
 • a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár neve, címe, telefonszáma, és az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontja,
 • a „Gyógyszertár” felirat, hogy a betegek egyértelműen tudják azonosítani a betegforgalmi bejáratot. Ez nem lehet kopott és helyette a „Patika” felirat vagy csak a gyógyszertár egyedi elnevezésének feltüntetése nem megfelelő.

A gazdasági bejárattal kapcsolatos észrevételek, hogy nincs kialakítva, és a betegforgalmi bejáratot használják az áruszállításra. A gazdasági bejárat szerepe az is, hogy a gyógyszertár dolgozói azon keresztül lépjenek be, munka után pedig távozzanak a munkahelyükről.

Feliratok, tájékoztatások

Nem a teljes terjedelmű, hatályos működési engedély vagy kivonat került kihelyezésre, (ez utóbbit az OGYÉI adja ki a gyógyszertár működtető kérelmére),

 • a betegek várakozási helye nincs feliratozva,
 • nem egészségügyi célú plakát, tájékoztatás került kihelyezésre.
 • felügyeleti szervek (OGYÉI és fogyasztóvédelmi hatóság) és a betegjogok képviseletét ellátó személy elérhetősége elérhetősége (név, cím, telefonszám, elektronikus levélcím vagy honlapcím) nincs jól láthatóan kihelyezve,

Tárgyi eszközök

 Ivóvíz és pohár az officinában nem biztosított,

 • elektronikus betegtájékoztató rendszer nem biztosított vagy nem működik, mely az egymással helyettesíthető gyógyszerek, ill. a GYSE esetében a gyógyszertárban forgalmazott azonos funkcionális csoportba tartozó termékek árainak összehasonlítását szolgálja, a vény nélküli gyógyszerek esetében pedig a betegtájékoztatót,
 • az észrevételek, panaszok közléséhez szükséges eszközök nem látható helyen kerültek elhelyezésre,
 • gyógyszerhulladék gyűjtő doboz nem áll rendelkezésre vagy nem megfelelően összeszerelt. A gyógyszerhulladék gyűjtő doboznak az officinában kell rendelkezésre állnia a betegek/fogyasztók által könnyen hozzáférhető helyen.

Szaktevékenységek

Legtöbbször felmerült probléma, hogy a gyógyszertár szakmai helyiségeiben olyan szaktevékenységet folytatnak, amit ott nem engedélyezett. Így az officinában a hajdiagnosztika vizsgálatok, testsúlymérés, mely patikában nem is végezhető tevékenység. A betegség-specifikus gyógyszerészi gondozás kizárólag a tanácsadó helyiségben vagy az officina tanácsadásra kijelölt részében valósulhat meg. Nem a laboratórium a helye a mosogatásnak, retaxálásnak, orvosi vények tárolásának. Az adminisztrációs helyiségben szabálytalan az étkezés, gyógyszerészi gondozás végzése.

Tárolás a gyógyszertárban

A gyógyszertárban forgalmazott gyógyszerek és termékek tárolására szolgáló helyiség a raktár, azok a közlekedőben, a mosogatóban és a gyógyszertár egyéb helyiségeiben nem tárolhatók. Ezzel ellentétesek a tisztigyógyszerészi ellenőrzések tapasztalatai, pld. officinában tárolnak magisztrális alapanyagot, és a mosogatóban is tárolnak forgalmazott készítményeket, alapanyagokat, vagy lejárt készítményeket.

A forgalmazott készítményeket a megfelelő körülmények (hőmérséklet, páratartalom, fényviszonyok) között kell tárolni (különös tekintettel a 2o-8oC között és mélyhűtőben tartandó készítményeknél). A gyógyszereket és egyéb termékeket egymástól elkülönítetten kell tárolni mind a raktárban (hibaként merült fel a padon való tárolás, és a nem elkülönített tárolás), mind az officinában. Az officinában nem tárolhatóak magisztrális alapanyagok. Magisztrális gyógyszerek viszont igen, de kizárólag a meghatározott hőmérsékleti tartományban. Az officinában szabadpolcon egyéb termékek, a gyógyszerek közül kizárólag tea formájú növényi gyógyszerek és a tea formájú hagyományos növényi gyógyszerek helyezhetők el. Minden egyéb gyógyszer csak úgy tárolható az officinában, hogy ahhoz a betegek közvetlenül ne férjenek hozzá.  

Hiba, ha a gyógyszeranyagok tárolása nem a Gyógyszerkönyv előírásai szerinti körülmények között történik, pld. tető nélküli edényzet, vagy a szállítás után áttöltendő anyagokat a szállítási csomagolásban tárolják). Laboratóriumban gyógyszerek csak abban az esetben tárolhatók, ha azok a magisztrális gyógyszerek alapanyagául szolgálnak. Ezeket az ún. bontott gyógyszereket elkülönített helyen kell tárolni.

A tűz-és robbanásveszélyes anyagok csak tűzálló szekrényben tárolhatóak. Ha maró anyagokkal, savakkal együtt kerülnek elhelyezésre, megfelelő legyen az edényzet, vagy szekrény.

A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek, gyógyszeranyagok tárolására szolgáló vaskazettát rögzíteni kell, a vaskazetta mérete akkora legyen, hogy valamennyi forgalmazott gyógyszert el lehessen benne helyezni. A leselejtezett készítmények is itt kerülnek külön csomagolásban elhelyezve, melyen jelezni kell, hogy selejt és tartalmazza a selejtezési jegyzőkönyv egy példányát. Hiba ha a vaskazettában pld pénzt is tárolnak.

Állatgyógyászati készítmények tárolása mindig a termék csomagolásán feltüntetett előírások szerint történjen.

A laboratóriumban olyan tárgyak tárolása sem lehetséges, amelyek nincsenek kapcsolatban a gyógyszertár egészségügyi jellegével, például régi, nem használt mérlegek, standedények, orvosi vények, a mosogatóban pedig pld. kerékpár.

Lejárt készítmények tárolása

A lejárt készítmények elkülönítetten kell tárolni, de ezek helye nem lehet a mosogató, officina, laboratórium. Lejárt, selejt és forgalomból kivont gyógyszerek, lejárt gyógytermékek tárolása csak a raktárban történhet jelölt és elkülönített helyen, mely lehet egy kijelölt polc, de lehet egy megfelelő doboz is. Lejárt gyógyszeranyag gyógyszerkészítésre nem használható fel, azt jelzetten elkülönítve kell a raktárban tárolni a csomagolásán előírt, megfelelő tárolási körülmények között

A helyiségek megfelelő kialakítása

A tisztigyógyszerészi ellenőrzéseken tapasztalata szerint gyakori hiba, hogy az officina, a laboratórium és a raktár nem rendelkezik önálló légtérrel, ajtajuk leszerelt, és az officinában a munkaterület nincs elkülönítve a betegforgalmi résztől.

Felmerült hiba, hogy mind a mosogató, mind a laboratórium falfelülete nem, vagy az ajtómagasságnál alacsonyabb szintig tisztítható vegyszeresen. A vegyszeresen tisztítható laboratóriumi bútorzat hiánya is probléma. E két helyiségnél fontos, hogy megoldott legyen a szellőzésük. Gyakori hiba, hogy a mosogató a laboratóriumban van elhelyezve, a mosogató pedig nem különálló helyiség, hanem más helyiség része.

A gyógyszertár nem szakmai célra szolgáló helyiségei: adminisztrációs helyiség, ügyeleti célra szolgáló helyiség, szociális célra szolgáló helyiségek. Ezeknek önálló helyiségeknek kell lenniük, ugyanakkor egymásba nyithatóknak. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az ügyeleti célra szolgáló helyiség sok esetben része a gyógyszertárban található egyéb helyiségeknek, ami szabálytalan, ahogy az is, hogy a helyiségek funkciói keverednek.

A laboratóriumi munkával kapcsolatos hiányosságok

 • a mérlegek méréstartománya és hitelesítési osztásértéke nem megfelelő, hitelesítésük lejárt,
 • magisztrális gyógyszerek feliratozása nem a Gyógyszerkönyv és a Szabványos Vényminták előírásai szerint történik, leginkább a Laboratóriumi napló és Kiszerelési napló sorszáma hiányzik.

A segédletben, mint hiányosságot jelzik, hogy a gyógyszertárban dolgozók nem jogosultak a nyilvántartásokhoz való hozzáféréshez és nem tudják, hol tárolják a nyilvántartásokat.

Ugyancsak biztosítani kell az elsősegélyhely meglétét (jelölni kell) a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően, és a lejárt elhasználódott eszközöket pótolni kell.

Fontos elérhetőségek:

 

Figyelmébe ajánljuk cikksorozatunk további részeit:

Önellenőrzési segédlet II. >>

Önellenőrzési segédlet III. >>

Megjelent az "Önellenőrzési segédlet" c. gyakorlati útmutató gyógyszertárak részére >>

 

 

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

ogyei.gov.hu

Ajánlott cikkek