Viharosnak mondható a 2023-as év a gyógyszerészetben

Az új év elején mérleget vonunk az előző évből, melynek elmúltával sok területen még nem zárultak le a folyamatok, nem hagyhatjuk magunk mögött a problémákat...

hirdetés

Az online gyógyszerforgalmazás addigi formájának megszüntetése nem volt meglepetés a tavalyi év elején, de nagyon rosszul érintette az interneten rendszeresen recept nélküli készítményeket vásárlókat. Az újabb és főbb célok:

  • országosan egységesek legyenek a házhoz szállítás feltételei,
  • biztosítva legyen a gyógyszertárral nem rendelkező települések gyógyszerellátása,
  • az egyedi import gyógyszerek lakóhely közeli elérhetősége,
  • a gyógyszerek gyógyszertári felügyelete a végfelhasználóig garantált legyen.

A Gazdaságfejlesztési Minisztériumban döntöttek arról, hogy a gyógyszertárral nem rendelkező kistelepüléseken élők gyógyszerellátásának javításáért, a helyi önkormányzatokkal együttműködve, 2023. októbertől február végéig egy pilot program indulhat B-A-Z megyében, 12 kistelepüléssel (döntő többségében a  lakosságszám 1000 fő alatti) és a hozzájuk közeli gyógyszertárakkal. A pilot program a  kistelepüléseken élők egyszerűbb gyógyszerhez jutását, a kistérségekben működő kisebb gyógyszertárak, vagy fiókgyógyszertárak forgalmának emelését, és gyógyszerekkel történő jobb ellátását segíti elő. A programba regisztrált betegek egyedi azonosítót kapnak, amelyhez az e-receptet felíró háziorvos, a  legközelebbi gyógyszertár és a falugondnokok lesz hozzákapcsolva. Az e-receptre felírt gyógyszer beszerzése zárt és ellenőrzött rendszeren keresztül, gyógyszer-nagykereskedő cégtől történik. Ha megérkezett a gyógyszer, a  program értesíti a beteget erről, aki vagy személyesen, vagy a falugondokon keresztül tud hozzájutni a gyógyszeréhez, házhoz szállítással. Az eredmények tükrében lehet majd folytatni a programot.

Az Országos Vérellátó Szolgálattal a patikanaphoz kapcsolódóan együttműködési megállapodást írt alá a Kamara, így a patikanapi program része volt a véradás promóciója. A megállapodás szerint a  Kamara segíti azoknak az ismereteknek az átadását, amelyek a véradásra való alkalmassághoz kapcsolódóan a gyógyszerhasználatra vonatkoznak. A napi szintű közvetlen kapcsolattartó a Kamara részéről egy 100-szoros véradó gyógyszerész, dr. Csaba Miklós.

Megtörtént a magisztrális díjak rendezése, a háromszoros áremelés. Ezzel egy húsz éve húzódó probléma oldódott meg. Vannak azonban még folyamatban levő ügyek: ilyen az NNGYK módszertani levele a bevizsgálási kötelezettség megszűnésének minőségbiztosítási feltételeiről. 2023 őszétől ugyancsak megvalósult az alapanyagok évenként kétszeri árbefogadása, a pozitív listán lévő alapanyagok folyamatos beszerezhetősége azonban még nem.

stratégiai gyógyszerlistáról szóló rendeletet véleményezésre bocsátotta a BM. A melléklet tartalmazza majd a magyarországi betegellátás biztonságos fenntartásához szükséges stratégiai gyógyszerhatóanyagok körét, melyből a nagykereskedőknek készlettel kell rendelkezniük. A rendelet tervezete ezen a linken található. Az észrevételeket 2023. december 30-ig lehetett megküldeni. Az elfogadandó jogszabály a megjelenést követő 90. napon lép majd életbe.

A kis értékű gyógyszerek egyszeri, egyszerűsített áremeléséről az elvi döntés megszületett. Több mint másfél évtizedes lemaradást sikerül kiegyenlíteni a már forgalomban lévő gyógyszerkészítmények árának rendezésével.

Az NNGYK megalakulásával az OGYÉI irányítása továbbra is az országos tiszti főgyógyszerész vezetése alatt működik, és megmaradtak egyben az OGYÉI kompetenciái is.

gyógyszertári ügyelet rendezését – Pintér Sándor belügyminiszter jóváhagyásával – Müller Cecília, az országos tiszti főorvos vállalta. Az alapellátási orvosi ügyeletek átszervezése indokolja a gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítását is. A cél, hogy jó megoldás szülessen. Már megkezdődött a készenlétek kivezetése és az ügyeleti kijelölések OGYÉI-NNGYK általi felülvizsgálata.

gyógyszerbiztonsági validálás új irányelv-tervezete az orvosszakmai szervezetekkel való egyeztetés fázisában van. Az irányelv-tervezetnek részét képezi a vis maior expediálás koncepciója. Ennek gondozását is vállalta az országos tiszti főorvos.

Elindult a SZEBB-program, amit az MGYT-vel és a Semmelweis Egyetemmel közösen készített elő a Kamara. Ez a szükséges, eredményes és biztonságos gyógyszeralkalmazás gyógyszerészi módszertanát tartalmazza. A módszertant valamennyi kamarai tag megkapta, a lakossági tájékoztató program 70 tesztgyógyszertárban indult el.

A  kedélyeket a szakmán belül a gyógyszerészek nyitvatartási idő alatti patikai jelenlétéről  – ezen belül a fiókgyógyszertárak gyógyszerész jelenléte nélküli működéséről – és a kórházi gyógyszerellátás kiszervezéséről folytatott vita borzolta leginkább. Az előbbi esetben az MGYK, MGYT, MAGYOSZ,  a szakmai kollégium és a négy gyógyszerésztudományi kar egységes véleményt képviselt: gyógyszerész nélkül nem lehet nyitva sem közforgalmú, sem fiókgyógyszertár! Ezt az álláspontot 4147 gyógyszerész erősítette meg egyetértő nyilatkozatával. Az utóbbi esetben is egységes az álláspont. A Kamara elnöksége és a TEÉ, az MGYT és a Kórházszövetség, az MGYK és az MGYT kórházi gyógyszerészi szervezetei, valamint a szakmai kollégium nem ért egyet a kórházi gyógyszerellátás projekttársaságnak történő kiszervezésével, a vényforgalmas részlegek franchise-szerű átalakításával, magánvállalkozásként való működtetésével.

Az étrend-kiegészítők patikai forgalmazásával kapcsolatban megjelent törvénymódosítás felhatalmazta az egészségügyért és az agrárügyekért felelős minisztert olyan rendelet megalkotására, amely az étrend-kiegészítők egy körének forgalmazási lehetőségét gyógyszertárakra és speciális üzletekre korlátozza. A tárgyalások elkezdődtek és jelenleg tárcaközi egyeztetések folynak. A nutrivigilancia.hu oldal létrehozásával hazánk is csatlakozott ahhoz a néhány európai országhoz, ahol az étrend-kiegészítők mellékhatásait szisztematikusan gyűjtik és elemzik.

A parlament december végén a 2023./XCI. salátatörvényben jóváhagyta, hogy a gyógyszerészek az eddigi egy év helyett három évre visszamenőleg betekinthetnek a NEAK adatbázisba, a betegek gyógyszerelésével kapcsolatos adataiba. Továbbra sem vonatkozik a betekintési jog egyes érzékeny betegségcsoportok gyógyszereire.

A támogatott  gyógyászati segédeszközök  árképzésével kapcsolatban is történt módosítás a fenti törvényben. A Gyftv-ben szereplő, jelenlegi rendelkezés alapján a miniszteri rendeletben foglalt eszközcsoportokba tartozó termékek legfeljebb 5%-kal magasabb áron értékesíthetők. Ezután a miniszteri rendeletben foglalt eszközcsoportok esetében a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál legfeljebb a miniszter rendeletében meghatározott mértékkel magasabb áron értékesíthető az adott eszköz. Ez ugyan előrelépés, de a forgalmazók számára még nem jelenti a garanciát a megfelelő mértékű árrésképzés lehetőségére.      

Úgyszintén ebben a törvényben hagyta jóvá a parlament azt a javaslatot, amely szerint a szakmai kamarák feletti törvényességi felügyeletet gyakorló miniszter 2024. január 1-től ellenőrizheti a kamarai választások jogszerűségét.

A gyógyszerek helyettesíthetőségéről – szintén a salátatörvény rendelkezése alapján – nem csak gyógyszerész, hanem a gyógyszert kiadó személy is tájékoztathatja a beteget, illetve a beteg egyetértése esetén ki is adhatja a helyettesítő gyógyszert. A későbbiekben egy miniszteri rendeletben szabályozzák ennek a feltételeit, hogy a betegbiztonság ne sérüljön.

Szerző:

Huszár Zsoltné Dr., szakgyógyszerész

Forrás:

mgyk.hu

hgysz.hu

2023./ XCI. törvény 39 § b; 2023./ XCI. törvény 8 §; 2023./ XCI. törvény 44 §, e,f; 2023./ XCI. törvény 34 §

MTI

Ajánlott cikkek