Orvosi kifejezések

Ezen az oldalon az orvosi gyakorlatban gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol, esetenként német) orvosi kifejezések és magyarázataik szerepelnek a humán anatómiai nevektől a tünetek, betegségek és állapotok megnevezésén át egyes vegyületek (enzimek, hormonok, gyógyszer-molekulák) nevéig.

~

<b><i> jeanselmei</i></b> Mycetoma vagy phaeohyphomycosis eseteiben kimutatható kórokozók.

~

<b><i> werneckii</i></b><i> </i>A tinea nigrat okozó faj.

~

<b><i> diphtheriae</i></b> A <i>Corynebacterium</i> nemzetség legjellegzetesebb képviselője, a torokgyík kórokozója. Súlyos lefolyású álhártyás pharyngitist okoz, a szívizomzatot és más szöveteket is károsító exotoxint termel. Felületes sérülésekben is me

~ "apparátus"

gondolatok, érzelmek, észlelés és a memória

~ (verrucosus) unius lateris

Veleszületett, a test egyik oldalára vagy az egyoldali végtagok egy részére korlátozódó, vonalakba rendezett n.; az elváltozások gyakran nagy kiterjedésűek, a törzsön hullámformájú sávokat, a végtagokon csigavonalú csíkokat alkotnak.

~ 1,

A somaticus sejtciklusban a mitózis és a következő ciklust előkészitő szintézis közötti időszak.

~ 2,

A somaticus sejtciklusban a szintézis befejezése és a sejt következő osztódásának kezdete közötti időtartam.

~ 2,3-dioxigenáz

Egy oxidoreduktáz, mely az l-~ reakciót, valamint az O<sub>2</sub>-t az l-N-formilkinurenin előállításában katalizálja. Adaptív enzim, szintjét (a májban) a mellékvese hormonok szabályozzák. A ~. katabolizmus egyik állomása és ugyancsak egyik lépése a NAD

~ 4-monooxygenase

p. 4-monooxigenáz Az L-fenil-alanin L-tirozinná történő oxidációját katalizáló enzim. Hiánya phenylketonuriát okoz.

~ 5"-difoszfát (UDP)

~ 5"-pirofoszfát; az ~ és a pirofoszforsav kondenzációs terméke.

~ 5"-foszfoszulfát (APS)

PAPS (aktív szulfát) képződésében intermedier termék

~ 5"-monofoszfát (UMP)

~ 5"-monofoszfát (UMP). Syn uridilsav.

~ 5"-trifoszfát (UTP)

~ 5"-trifoszfát (UTP), az 5" pozíciónál trifoszforsavval észterifikált ~; az uridilsav maradékok közvetlen prekurzora az RNS-ben.

~ A

legfiatalabb alak, viszonylag kevés (legfeljebb 10) citoplazmatikus granulumot tartalmaz, legmegbízhatóbban neutrális vörössel mutathatóak ki, számos mitochondriummal rendelkeznek a nyeloblastokhoz hasonlóan

~ A

A VIII. faktor hiánya - csaknem kizárólag férfiakban fordul elő-, megnyúlt alvadási idő, csökkent thromboplasztin képződés és csökkent prothrombin átalakulás jellemzi.

~ A

A típusú vírus~.

~ A (Hb A)

A normális felnőtt típusú haemoglobin, amely két, Hb A-ként (ez a sokkal gyakoribb) és Hb A<sub>2</sub>-ként jelölt variánsból áll.

~ ab igne

Syn e. caloricum.

~ abdominale

A hasfal, a rekeszizom és a medence által határolt testüreg, melynek alsó, önkényesen kijelölt határa a medencebemenet, de tágabb értelemben véve a medencét is magában foglalja (Ld n c. abdominopelvicus). A hasüregben helyezkedik el a tápcsatornát alkotó

~ abdominale tubae uterinae

A petevezeték petefészek felöli nyílása.

~ abdominalis

mély inguinalis gyűrű

~ abdominalis

Intermittens hasi fájdalom, gyakran étkezés után meghatározott időben mutatkozik, oka a mesenterialis keringés elégtelensége, amely általában arterioscleroticus eredetű, de hátterében lehet más artéria betegség is. Szinonima: <i>intestinalis ~</i>

~ abdominalis

hasi légzés

~ abdominis

Szin.: peritoneum

~ abdominothoracalis

Haranggörbe, amely a sternum alsó részétől és mindkét oldali bordaív széltől határvonalat képez a thoracalis és abdominalis izomzat anterolateralis szakasza között.

~ abducens

(NA) A hatodik agyideg; kis, motoros ideg, mely a szem musculus rectus lateralisat látja el; a híd tegmentumának dorsalis részén, a fossa rhomboidea felszíne alatt közvetlenül ered, az agyból a medulla oblongata és a híd hátsó határa közötti fissuranál lé

~ aberráció

zavart gondolkodás vagy viselkedés, ami pszichológiai vagy pszichiátriai károsodást foglal magába Lásd téveszme

~ aberratio

a lencse meridián síkjában jelentkező eltérés

~ aberratio

a lencse minősége által meghatározott látási zavar, több típust különböztetünk meg: kóma, gömbi, görbületi, és eltorzulási eltérés, valamint szemtengely eltérések

~ abrasio

Szin.: dermabrasio

~ abscessus

az elsődleges góctól távol másodlagosan kialakult tályog, gennykeltő baktériumok nyirokutakon vagy véráramon keresztül történő szóródása eredményezi

~ abscessus

adott területen, vagy az egész testen megjelenő prányi gennygyülem

~ absoluta

pulzushullámok nagyságának és időközének teljes és tartós szabálytalansága; ld. <i>pitvarfibrillatio</i>

~ absorpciós együttható (&#x03B5;)

fény abszorbancia az úthossz (centiméterben) és koncentráció (mol/liter) függvényében, spectrophotometriában használt alapvető mértékegység Szin.: abszorptivitás

~ accelerans

Bizonyos cardiopulmonaris zsigeri idegek, melyek a szív sympathicus beidegzését végzik; a truncus sypmathicus ggl. cervicale superius, medium és inferius sejtjeiből erednek, myelinhüvely nélküli efferens rostjaik fokozzák a szívfrekvenciát.

~ accesoria

szám feletti emlő

~ accesorius

járulékos lép syn accessory <i>spleen</i>.

~ accessorius

(NA) A tizenegyedik agyideg; két gyökércsoporttal ered; a cranialis a medulla oldalán, a spinalis a gerincvelő első öt cervicalis szegmentjének ventrolateralis oldalán lép ki az agyból; ezek a gyökerek egyesülve a n. accessorius törzsét alkotják, mely két

~ accessorius pancreaticus

A pancreasfej kivezető csöve, amelynek egyik ága a ductus pancreaticushoz csatlakozik, míg a másik a duodenumban a kisebb duodenalis papillaba nyílik. Syn Santorini vezeték.

~ accreta

chorionbolyhok myometriumhoz tapadásának rendellenessége, amelyhez a decidua basalis és főleg a stratum spongiosum részleges vagy teljes hiánya társul.

~ acetabularis

az acetabulum körüli csontszegély, amihez a labrum acetabulare rögzül Szin.: limbus acetabuli

~ acetabuli

Az acetabulum alapjának mélyedése az acetabulum bemélyedés felett.

~ aceticum

ecetsav

~ acetiltranszferáz

syn dihydrolipoamid acetiltranszferáz.

~ acetiltranszferáz (CAT)

Bakteriális enzim, melyet gyakran alkalmaznak az eukaryoták génexpresszióját szabályozó mechanizmusok tanulmányozására.

~ acetylsalicilicum

acetilszalicilsav

~ acquisita

különböző mérgek hatására kialakuló szerzett izommerevség

~ acromialis

az acromion posterior és lateralis széle között előálló szög

~ acroterica

legfőképpen a végtagokra korlátozódó morphea

~ activa

Az artériás beáramlás fokozódása miatt létrejött c.