Orvosi kifejezések

Ezen az oldalon az orvosi gyakorlatban gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol, esetenként német) orvosi kifejezések és magyarázataik szerepelnek a humán anatómiai nevektől a tünetek, betegségek és állapotok megnevezésén át egyes vegyületek (enzimek, hormonok, gyógyszer-molekulák) nevéig.

~ anterius

(NA) Syn elülső szarv.

~ antidotum

méreg abszorpcióját megelőző anyag

~ antitest

egy sejtklón, vagy genetikailag homogén hibrid sejttenyészet klónozott sejtvonal által termelt kémiai és immunológiai szempontból azonos specifikus antitestek. Cesar Milstein és Georges Kochler molekuláris biológus 1975-ben alkotta meg a technikát, ami az

~ antrum

legnagyobb paranasalis sinus a maxilla testében, a középső orrjárattal van összeköttetésben Szin. sinus maxillaris, genyantrum

~ anulare

Kerek vagy gyűrű alakú laesiok.

~ anulare centrifugum

Krónikusan visszatérő erythemás kiütés, mely kisebb-nagyobb gyűrű alakú, némi széli hámlást mutató laesioból áll, oka általában ismeretlen.

~ aortae

az aorta kezdeténél lévő dilatáció, az aortabillentyűkkel és aortaöböllel.

~ aortae

aortába vezető normális valvularis nyílás congenitalis hiánya

~ aortae

1. Aortaív; az aorta ascendens és descendens közötti ívelt szakasz. Belőle ered a truncus brachiocephalicus, majd a bal arteria carotis communis és a bal arteria subclavia. 2. Az embrionális pharynxot körülvevő néhány pár artéria bármelyike a brachialis í

~ aortae

Bulbus aortae, a szív bal kamrájának anteriosuperior része, közvetlenül az aorta szájadéka felett, mely rostos fallal rendelkezik és a zárt állapotban lévő aortabillentyű tasakjainak is helyet ad.

~ aorticum

Syn aorta <i>test.</i>

~ aorticus

A rekeszizom nyílása, amelyet a rekesz két szára, a gerincoszlop és a ligamentum arcuatum medianum határol és amin keresztülhalad az aorta és a ductus thoracicus.

~ aphasia

a beszéd és nyelvi kifejezés hiánya, gyakran társul írással és jelekkel történő kommunikáció hiányosságával. A betegnek megtartott a betegségtudata. Szin.: Broca-féle aphasia

~ aphthosa

aftás, fekélyes.

~ apicale dentis

A fog gyökércsúcsán lévő nyílás. Itt mennek a foghoz az idegek és az erek.

~ apicalis

Syn ~ lingualis anterior.

~ appendicularis

A ~ ileocolica mellékága, mely az a. appendicularist kíséri.

~ apraxia

mozgások elvégzésének képtelensége, tárgyak tervezett használatának képtelensége Szin.: corticalis apraxia

~ aqueducti vestibuli

A dustus endolymphaticust kísérő kis ~; a labyrinthus vestibularis részének nagyobb területét látja el, és a sinus petrosus inferiorban végződik.

~ aquosus

Csarnokvíz. Az elülső és hátulsó szemcsarnokot kitöltő vízszerű folyadék. A sugárnyúlványok (processus ciliarisok) választják el a hátsó szemcsarnokban, a pupillán keresztül pedig átjut az elülső szemcsarnokba, ahol átszűrődik a trabecularis hálózaton és

~ arabinozid (CA)

1. A daganatellenes kemoterápiában antimetabolitként használatos, szintetikus nukleozid. 2. Az arabinozil-citozin szakszerűtlen elnevezése.

~ arachnoideales

(NA) Syn arachnoid <i>granulatio, granulatio </i>alatt<i>. </i>Ld <i>villi </i>arachnoideales<i>, villus</i> alatt<i>.</i>

~ arachnoideales

Az arachnoidea bojtszerű nyúlványai, melyek beterjednek a dura mater meningealis rétegébe és vékony határoló hártyával rendelkeznek; az arachnoid villusok csoportosulása arachnoid granulumokat képez, melyek a sinus sagittalis superior szélénél lévő venosu

~ araneus

Pókn. Syn pók angioma.

~ arc

mitralis billentyű betegség esetén megfigyelhető enyhén elpirult, cyanotikus arc

~ arc

myasthenia gravisban szenvedő beteg jellegzetes arckifejezése, a szemhéj és a szájzug csüngése, az arcizmok gyengesége

~ arc

myopathiában vagy myasthenia gravisban szenvedő betegek jellegzetes arckifejezése, melyre a kétoldali szemhéj csüngése, és a szájzug felhúzásának képtelensége jellemző az izomgyengeség következtében

~ arcuata

A ductus cochlearis membrana basilarisanak belső harmada, mely a lamina spiralis ossea tympanicus ajkától az organum spirale (Corti-szerv) külső szőrsejtjéig húzódik. Syn ~ tecta.

~ arcuatae renis

Az a. arcuatakkal párhuzamosan futó ~, melyeknek vére az interlobularis ~ból, valamint az egyenes venulákból származik, és az interlobaris ~ban végződnek.

~ arcuatus

Az ~ bicornis inkomplett formája, melynél a funduson ék alakú bemélyedés található.

~ arcuatus

Átívelő ideg- vagy kötőszöveti ~.

~ arcus

Szin.: arcus zygomaticus

~ arcus vertebrae

(NA) syn l. of vertebral arch.

~ area

Szin.: motoros agykéreg

~ areata

Ismeretlen eredetű állapot, amelyben körülírt, nem hegesedő, rendszerint aszimmetrikus területeken a fejtető kopasszá válik, de kihullhat a szemöldök, és a szakállas arcon is tar foltok keletkezhetnek. Szinonima: <i>~ circumscripta</i>

~ areata exfoliativa

Lingua geographica.

~ arenacea

A tobozmirigy stromajában és más központi idegrendszeri szövetekben látható, apró, meszes concrementumok. Syn psammoma testek (2).

~ árok

az alsó állkapocs belső felszínén a ligulától kezdődő barázda, amiben artéria és nervus mylohyoideus fut Szin.: sulcus mylohyoideus

~ arteficialis

mesterséges táplálás

~ arteficialis

művi vetélés, terhesség-megszakítás

~ arteficialis

mesterséges (gépi) lélegeztetés

~ artéria

az artéria alveolaris inferior mylohyoid izmokat ellátó ága Szin.: ramus mylohyoideus arteriae alveolaris inferioris

~ arteria

négy dorsalis és négy plantaris arteria a lábközépcsontoknak megfelelően futnak, melyek distalisan egy medialis és egy lateralis aa.digitales ágakra oszlik, ellátva két lábujj szomszédos dorsalis és plantaris oldalát Szin.: arteria metatarsae

~ artéria a vastagbélben

a jobb és bal oldali artéria colica közötti összeköttetést létrehozó artériák, a bal oldali flexura colicatól húzodnak aboralis irányba a colon pelvicus szakaszához Szin.: Riolan-féle arcus, Drummond-féle artéria

~ artériás elzáródás

embolus vagy trombus okozta artériás érelzáródás a mesenterium keringésében. Leggyakrabban az arteria mesenterialis superior érintett, bár atheroscleroticus szűkületek mindhárom splanchicus ágon lehetnek (Truncus coeliacus, a. mesenterica superior és infe

~ arteriosus

Magzati ér, amely a bal arteria pulmonalist köti össze az aorta descendens-el. Normálisan a születést követő két hónap elteltével kötőszövetes köteggé alakul, amelynek neve ligamentum arteriosum. Néha nyitott marad, ilyenkor zárását műtéttel kell megoldan

~ arteriosus (NA)

A jobb szívkamra bal oldali vagy anterosuperior, sima felszínű, a crista supraventricularistól a truncus pulmonalisig terjedő régiója. Syn infundibulum c. (4).

~ arteriosus cerebri

Nagyjából ötszög alakot formázó agyalapi artériás anastomosis, melyet a középvonaltól előrefelé, hosszanti irányban az a. communicans anterior és a két a. cerebri anterior, valamint a két a. carotis interna, a középvonaltól hátrafelé a két a. communicans

~ arteriousus persistens

Veleszületett cardialis rendellenesség, a spirális septum hibás fejlődéséből és a közös artériás törzs nyílásának, mely mindkét kamrába nyílik, megmaradásából eredően. A pulmonalis artériák a felszálló közös törzsből válnak le.

~ arthriticum

Ízületi tbc. (1) Heberden <i>csomók.</i> (2) Ízületben vagy körülötte keletkezett köszvényes csomó.