Orvosi kifejezések

Ezen az oldalon az orvosi gyakorlatban gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol, esetenként német) orvosi kifejezések és magyarázataik szerepelnek a humán anatómiai nevektől a tünetek, betegségek és állapotok megnevezésén át egyes vegyületek (enzimek, hormonok, gyógyszer-molekulák) nevéig.

~ alveolares superiores

(NA) A n. maxillaris (vagy az annak folytatásába eső n. infraorbitalis) három ága (posterior, medius, anterior), amelyek a maxillaba belépve ellátják a sinus maxillaris nyálkahártyáját, a felső fogakat és a gingivat.

~ alveolaris

Az állkapocs processus alveolarisában elhelyezkedő tályog, mely leginkább a közelben lévő devitalizált fog fertőzésének tovaterjedéséből ered. Szinonima: ~ dentalis, ~ dentoalveolaris

~ alveolaris

1. A bronchiolus respiratoricustól distalisan található légút. Ebben folytatódik az alveolaris tömlő és az alveolus. 2. Az emlőmirigy intralobularis ductusainak legkisebbike, amelybe a secretoros alveolusok nyílnak.

~ alveolaris inferior

(NA) A n. mandibularis egyik végága, a canalis mandibulaeba belépve szétoszlik, ellátja az alsó fogakat, a periosteumot és a gingivát; egyik ága, a n. mentalis a foramen mentalén kilépve beidegzi az alsó ajak bőrét és nyálkahártyáját, valamint az állat.

~ ambiguus

(NA) Egy nagyon karcsú, hosszanti, motoneuronokból álló oszlop a medulla oblongata ventrolateralis részén; efferens rostjai a vagussal és a n. glossopharyngeussal lépnek ki és beidegzik a garat harántcsíkolt izomrostjait (a musculus levator veli palatinit

~ amid

Szintetikus anyag, mely erősen hasonlít a természetben található <i>~ II</i>-re. Hatásos érszűkítő, alkalmazható bizonyos sokk típusokban és keringési kollapszusban.

~ amidinotranszferáz

Enzim, amely egy amidin csoport L-argininről glicinre történő szállítását katalizálja, így guanidinoacetát és L-ornitin keletkezik; a kreatin szintézis fontos lépése; a kanavanin is szubsztrátja.

~ aminotranszferáz (AST)

Enzim, amely a reverzibilis amino-csoport átvitelt katalizálja glutaminsavról az oxálecetsavra, ezzel &#x03B1;-ketoglutársavat és L-aszparaginsavat képez. Diagnosztikailag fontos szérum enzim vírus hepatitisben és szívinfarktusban. Szinonima: <i>glutamát-

~ ammonis

Syn Ammon-szarv.

~ amorpha

A nucleolusnak a nucleonemában irreguláris helyet elfoglaló finom filamentosus anyagból álló része. LD MÉG p. granulosa.

~ amplitúdója

különbség a szem refraktivitása között nyugalomban és teljes akkomodációkor

~ ampullaris

A félkörös ívjáratok belső felszínén végighúzódó taraj. A nervus vestibularis rostjai ezen kersztül haladva érik el a ~ feszínén található szőrsejteket, melyeket kocsonyás fehérje-poliszacharid cupula borít.

~ amusia

zenei képesség hiánya

~ amylaceum

Az idegszövetben, a prostataban és a tüdőalveolusokan látható, keményítőszemcsékre emlékeztető, apró, kerekded-ovális, olykor rétegelt testek.

~ anaemia

vészes vérszegénység, a különböző véralkotó elemek megváltoztak: többszörösen lebenyezett, nagyméretű neutrophilek (macropolycyták), éretlen myeloid alakok, és bizarr vérlemezkék láthatóak

~ anaemia

Szin.: anaemia perniciosa

~ anales

Egyrétegű vagy többrétegű hengerhámmal borított rövid vezetékek, melyek a valvulae anales-tól a sinus anales-ig terjednek.

~ anales (NA)

Az analis csatorna felső szakaszának nyálkahártyáján látható függőleges, az ampulla recti tágasságának hirtelen csökkenése miatt keletkezett redők.

~ analis

A tápcsatorna végső, a diaphragma pelvistől a végbélnyílásig terjedő szakasza.

~ anaphylaxia eosinophil kemotaktikus

A szétesett hízósejtekből származó peptid, amely az eosinophil leukocyták irányában kemotaktikus hatással bír anaphylaxiában.

~ anatipestifer

fiatal kacsák légúti megbetegedését okozza

~ anatómia

a sejtek, szövetek, szervek mikroszkópikus felépítésével foglalkozó anatómia

~ anatomica

A sacrum promontoriuma és a symphysis felső szélének hátsó felszíne közötti távolság.

~ aneurysma

régóta fennálló magas vérnyomáshoz társuló nagyagybeli vérömlenyek miatt kialakult lipohyalinosis okozta kis artériákon és arteriolákon megjelenő tágulatok Szin.: Charcot-Bouchard aneurysma

~ aneurysma

általában szeptikus embolus beékelődését követően az érfalban növekvő gomba okozta aneurysma, vagy egy aneurysma falában növekvő baktériumok, ami szeptikus embolus vagy az érfal primer fertőzésének következménye

~ aneurysma

Szin.: kardiális aneurysma

~ anginosus

kezelésre rezisztens angina pectoris.

~ angiosclerotica

izmok vérellátási zavara miatt séta közben hullámokban jelentkező bénaság és fájdalom legfőképpen a lábikra izmokban, de más izomcsoportokban is előfordulhat Szin.: claudicatio intermittens, Charcot-szindróma

~ angularis

Gibbus, a gerinc éles szöglettörése, pl. Pott-betegségben.

~ angularis

A szájzug területének gyulladása és berepedezése. Syn stomatitis angularis.

~ angularis

Ívalakú tekervény a parietalis lebeny alsó részén, mely a gyrus temporalis superior és medius egyesülésével alakul ki.

~ angularis

Rövid ~ a medialis szemzugnál, mely a ~ supraorbitalisból, valamint a ~ supratrochlearisból jön létre, és ~ facialisként folytatódik.

~ angulus

mesialis és a labilialis (vagy buccalis) vagy lingualis felszín találkozása által alkotott szöglet

~ ani

Repedés a végbél nyálkahártyáján.

~ ani

congenitalis anus nyílás hiány, membrános septum jelenléte következtében (cloacalis membrán fennmaradása), vagy az analis csatorna teljes hiánya miatt. Szinonima: anus imperforatus, proctatresia

~ ani

Az anusnál jelentkező viszketés. Társulhat seborrhoeás dermatitissel, candidiasissal vagy külső aranyérrel, illetve előfordulhat szisztémás betegségben.

~ ankylopoetica

az ízületek merevségét okozó csigolyagyulladás, a reumatoid arthritisre emlékeztethet.

~ annularis

Veleszületett elváltozás, melyben fehér, átlátszatlan membrán helyettesíti a lencse magját.

~ anococcygei

(NA) A plexus coccygeusból eredő önálló, kis idegek, melyek az os coccygis feletti bőrt idegzik be.

~ anocutanea

syn pectinate <i>line</i>

~ anonymae

Syn ~ brachiocephalicae.

~ anserina

A szőrtüszők orificiumainak előemelkedése a m. arrectores pilorum hideg, félelem vagy más inger okozta összehúzódása következtében. Syn "lúdbőr".

~ anserinus

SZIN az arcideg intraparotid <i>plexusa.</i> (2) A sartorius, gracilis és semitendinosus izmok közös inas tapadása a tuberositas tibiae mediális határán.

~ antebrachii mediana

A hüvelykujj dorsalis részének alapjánál kezdődik, a radialis oldal körül kanyarodik, felfelé halad az alkar közepén, és közvetlenül a könyökhajlat alatt ~ cephalica mediana-ra, valamint ~ basilica mediana-ra válik szét; néha alacsonyabban oszlik, egyik á

~ anterior

Körülírt függőleges helyzetű szürkeállomány kötegek a gerincvelő ventralis felében, melyek a keresztmetszeti képen elülső vagy ventralis szarvaknak felelnek meg. A törzs, a nyak és a végtagok izomzatát beidegző motoneuronok húzódnak benne. Ld L c. griseae

~ anterior

A harmadik agykamra elülső széle közelében, az agy középvonalát metsző, hengeres idegrostnyaláb. Vékonyabb, elülső részében a bulbus olfactoriushoz, vaskosabb hátsó részében a jobb és a bal lebenyeket összekötő rostok haladnak.

~ anterior

A gerincvelő elülső fehér oszlopa vagy kötege az anterior median fissura oldalán az anterolateralis sulcus és az említett képlet között.

~ anterior arteriae renalis

a vese segmentalis artériái

~ anterior bulbi

(NA) Elülső szemüreg.

~ anterior hypophyseos

syn adenohypophysis