Orvosi kifejezések

Ezen az oldalon az orvosi gyakorlatban gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol, esetenként német) orvosi kifejezések és magyarázataik szerepelnek a humán anatómiai nevektől a tünetek, a betegségek és az állapotok megnevezésén át egyes vegyületek (enzimek, hormonok, gyógyszer-molekulák) nevéig.

~ ani

Repedés a végbél nyálkahártyáján.

~ ani

Az anusnál jelentkező viszketés. Társulhat seborrhoeás dermatitissel, candidiasissal vagy külső aranyérrel, illetve előfordulhat szisztémás betegségben.

~ ankylopoetica

az ízületek merevségét okozó csigolyagyulladás, a reumatoid arthritisre emlékeztethet.

~ annularis

Veleszületett elváltozás, melyben fehér, átlátszatlan membrán helyettesíti a lencse magját.

~ anococcygei

(NA) A plexus coccygeusból eredő önálló, kis idegek, melyek az os coccygis feletti bőrt idegzik be.

~ anocutanea

syn pectinate line

~ anonymae

Syn ~ brachiocephalicae.

~ anserina

A szőrtüszők orificiumainak előemelkedése a m. arrectores pilorum hideg, félelem vagy más inger okozta összehúzódása következtében. Syn "lúdbőr".

~ anserinus

SZIN az arcideg intraparotid plexusa. (2) A sartorius, gracilis és semitendinosus izmok közös inas tapadása a tuberositas tibiae mediális határán.

~ antebrachii mediana

A hüvelykujj dorsalis részének alapjánál kezdődik, a radialis oldal körül kanyarodik, felfelé halad az alkar közepén, és közvetlenül a könyökhajlat alatt ~ cephalica mediana-ra, valamint ~ basilica mediana-ra válik szét; néha alacsonyabban oszlik, egyik ága a ~ basilica-ba ömlik, a másik a ~ mediana cubitibe.

~ anterior

A harmadik agykamra elülső széle közelében, az agy középvonalát metsző, hengeres idegrostnyaláb. Vékonyabb, elülső részében a bulbus olfactoriushoz, vaskosabb hátsó részében a jobb és a bal lebenyeket összekötő rostok haladnak.

~ anterior

Körülírt függőleges helyzetű szürkeállomány kötegek a gerincvelő ventralis felében, melyek a keresztmetszeti képen elülső vagy ventralis szarvaknak felelnek meg. A törzs, a nyak és a végtagok izomzatát beidegző motoneuronok húzódnak benne. Ld L c. griseae.

~ anterior

A gerincvelő elülső fehér oszlopa vagy kötege az anterior median fissura oldalán az anterolateralis sulcus és az említett képlet között.

~ anterior arteriae renalis

a vese segmentalis artériái

~ anterior bulbi

(NA) Elülső szemüreg.

~ anterior hypophyseos

syn adenohypophysis

~ anterius

(NA) Syn elülső szarv.

~ antidotum

méreg abszorpcióját megelőző anyag

~ antitest

egy sejtklón, vagy genetikailag homogén hibrid sejttenyészet klónozott sejtvonal által termelt kémiai és immunológiai szempontból azonos specifikus antitestek. Cesar Milstein és Georges Kochler molekuláris biológus 1975-ben alkotta meg a technikát, ami az immunológiai kutatások alapját képezi. Nagy specificitású kötődése miatt a célantigénhez pontosabb vizsgálatok elvégzésére ad lehetőséget. Számos kísérletben alkalmazzák a sejtbiológiában, biokémiában, parazitológiában, és különböző biológiai anyagok és gyógyszerek tisztításában (interferon). Radionuklidokhoz kapcsolva közvetlenül a daganatos sejtek besugarazása válik lehetővé

~ antrum

legnagyobb paranasalis sinus a maxilla testében, a középső orrjárattal van összeköttetésben Szin. sinus maxillaris, genyantrum

~ anulare

Kerek vagy gyűrű alakú laesiok.

~ anulare centrifugum

Krónikusan visszatérő erythemás kiütés, mely kisebb-nagyobb gyűrű alakú, némi széli hámlást mutató laesioból áll, oka általában ismeretlen.

~ aortae

az aorta kezdeténél lévő dilatáció, az aortabillentyűkkel és aortaöböllel.

~ aortae

aortába vezető normális valvularis nyílás congenitalis hiánya

~ aortae

1. Aortaív; az aorta ascendens és descendens közötti ívelt szakasz. Belőle ered a truncus brachiocephalicus, majd a bal arteria carotis communis és a bal arteria subclavia. 2. Az embrionális pharynxot körülvevő néhány pár artéria bármelyike a brachialis ívek közül a mesenchymában. Potenciálisan 6 ilyen pár létezik, de emlősökben az ötödik pár vagy hiányzik, vagy gyengén fejlett. Az első két pár csak akkor működik, amikor az embrió még igen fiatal. A harmadik pár a carotisok kialakításában vesz részt. A negyedik pár bal oldala az aorta falával olvad egybe, a hatodik párból képződik a kétoldali arteria pulmonalis.

~ aortae

Bulbus aortae, a szív bal kamrájának anteriosuperior része, közvetlenül az aorta szájadéka felett, mely rostos fallal rendelkezik és a zárt állapotban lévő aortabillentyű tasakjainak is helyet ad.

~ aorticum

Syn aorta test.

~ aorticus

A rekeszizom nyílása, amelyet a rekesz két szára, a gerincoszlop és a ligamentum arcuatum medianum határol és amin keresztülhalad az aorta és a ductus thoracicus.

~ aphasia

a beszéd és nyelvi kifejezés hiánya, gyakran társul írással és jelekkel történő kommunikáció hiányosságával. A betegnek megtartott a betegségtudata. Szin.: Broca-féle aphasia

~ aphthosa

aftás, fekélyes.

~ apicale dentis

A fog gyökércsúcsán lévő nyílás. Itt mennek a foghoz az idegek és az erek.

~ apicalis

Syn ~ lingualis anterior.

~ appendicularis

A ~ ileocolica mellékága, mely az a. appendicularist kíséri.

~ apraxia

mozgások elvégzésének képtelensége, tárgyak tervezett használatának képtelensége Szin.: corticalis apraxia

~ aqueducti vestibuli

A dustus endolymphaticust kísérő kis ~; a labyrinthus vestibularis részének nagyobb területét látja el, és a sinus petrosus inferiorban végződik.

~ aquosus

Csarnokvíz. Az elülső és hátulsó szemcsarnokot kitöltő vízszerű folyadék. A sugárnyúlványok (processus ciliarisok) választják el a hátsó szemcsarnokban, a pupillán keresztül pedig átjut az elülső szemcsarnokba, ahol átszűrődik a trabecularis hálózaton és az iridocornealis szögletben az ínhártya vénás öblén keresztül visszaszívódik a vénás rendszerbe.

~ arabinozid (CA)

1. A daganatellenes kemoterápiában antimetabolitként használatos, szintetikus nukleozid. 2. Az arabinozil-citozin szakszerűtlen elnevezése.

~ arachnoideales

(NA) Syn arachnoid granulatio, granulatio alatt. Ld villi arachnoideales, villus alatt.

~ arachnoideales

Az arachnoidea bojtszerű nyúlványai, melyek beterjednek a dura mater meningealis rétegébe és vékony határoló hártyával rendelkeznek; az arachnoid villusok csoportosulása arachnoid granulumokat képez, melyek a sinus sagittalis superior szélénél lévő venosus lacunákban helyezkednek el; az arachnoid villusok szivacsos szövete olyan csövecskéket tartalmaz, melyek egyirányú szelepként szolgálnak a subarachnoidealis térből a vénás rendszerbe történő cerebrospinalis folyadék továbbításban. Mind az arachnoid villusok, mind az általuk alkotott granulumok a folyadéktranszport fontos helyei. Ld arachnoid granulatio, a granulatio címszó alatt.

~ araneus

Pókn. Syn pók angioma.

~ arc

mitralis billentyű betegség esetén megfigyelhető enyhén elpirult, cyanotikus arc

~ arc

myasthenia gravisban szenvedő beteg jellegzetes arckifejezése, a szemhéj és a szájzug csüngése, az arcizmok gyengesége

~ arc

myopathiában vagy myasthenia gravisban szenvedő betegek jellegzetes arckifejezése, melyre a kétoldali szemhéj csüngése, és a szájzug felhúzásának képtelensége jellemző az izomgyengeség következtében

~ arcuata

A ductus cochlearis membrana basilarisanak belső harmada, mely a lamina spiralis ossea tympanicus ajkától az organum spirale (Corti-szerv) külső szőrsejtjéig húzódik. Syn ~ tecta.

~ arcuatae renis

Az a. arcuatakkal párhuzamosan futó ~, melyeknek vére az interlobularis ~ból, valamint az egyenes venulákból származik, és az interlobaris ~ban végződnek.

~ arcuatus

Az ~ bicornis inkomplett formája, melynél a funduson ék alakú bemélyedés található.

~ arcuatus

Átívelő ideg- vagy kötőszöveti ~.

~ arcus

Szin.: arcus zygomaticus

~ arcus vertebrae

(NA) syn l. of vertebral arch.

~ area

Szin.: motoros agykéreg

hirdetés