Orvosi kifejezések

Ezen az oldalon az orvosi gyakorlatban gyakran használt latin-görög (kisebb részben angol, esetenként német) orvosi kifejezések és magyarázataik szerepelnek a humán anatómiai nevektől a tünetek, a betegségek és az állapotok megnevezésén át egyes vegyületek (enzimek, hormonok, gyógyszer-molekulák) nevéig.

~ alba

mikroorganizmusok, laphámsejtek, vérsejtek és ételmaradékok laza aggregációja vagy akkumulációja a fogak, gingiva vagy nyálkahártya felszínén

~ alba

Az elülső hasfal teljes hosszában végigfutó kötőszövetes szalag, mely a ferde és haránt hasizom tapadásául szolgál. syn white line (1)

~ alba

morphea, melyben a bőr eredeti pigmentációja csökkent vagy hiányzik

~ alba

miliaria tejszerű folyadékot tartalmazó hólyagocskák megjelenésével a bőrön

~ alba

A bőr enyhe dermatitis következtében kialakuló foltos hipopigmentációja.

~ albicans

(NA) Visszafejlődött corpus luteum, melynek egyre nagyobb mértékben elhegesedő és zsugorodó tokja amorf, tekervényes, teljes mértékben hyalinizálódott lutein-zónát, ez utóbbi pedig középponti helyzetű, hegszövetből álló dugót övez.

~ albuginea

Valamely struktúrát körülvevő sűrű, fehér kollagén borítás.

~ albuginea testis

A herék külső burkát alkotó vastag, fehér, fibrosus membrán.

~ alcalifaciens

A bélrendszeren k(vül, elsősorban húgyúti fertőzésekben előforduló faj. Izolálták enyhe vagy sporadikus hasmenéssel járó betegségeknél is. A P. törzs jellegzetes tagja.

~ algera

szinonima: ~ dolorosa

~ alginolyticus

Seb- és fülinfekciókkal, valamint immungyenge és égési sérült betegek bacteriaemiájával kapcsolatba hozható faj.

~ alimentaris

Syn tápcsatorna.

~ alta

Az ízületi vonalhoz képest relatív abnormálisan magasan elhelyezkedő p.

~ alternáns

a szív kontrakciók szabályos ritmusa, azonban váltakozva erősebb vagy gyengébb kontrakció figyelhető meg

~ alternans

SZIN alternating pulse.

~ alveolares superiores

(NA) A n. maxillaris (vagy az annak folytatásába eső n. infraorbitalis) három ága (posterior, medius, anterior), amelyek a maxillaba belépve ellátják a sinus maxillaris nyálkahártyáját, a felső fogakat és a gingivat.

~ alveolaris

Az állkapocs processus alveolarisában elhelyezkedő tályog, mely leginkább a közelben lévő devitalizált fog fertőzésének tovaterjedéséből ered. Szinonima: ~ dentalis, ~ dentoalveolaris

~ alveolaris

1. A bronchiolus respiratoricustól distalisan található légút. Ebben folytatódik az alveolaris tömlő és az alveolus. 2. Az emlőmirigy intralobularis ductusainak legkisebbike, amelybe a secretoros alveolusok nyílnak.

~ alveolaris inferior

(NA) A n. mandibularis egyik végága, a canalis mandibulaeba belépve szétoszlik, ellátja az alsó fogakat, a periosteumot és a gingivát; egyik ága, a n. mentalis a foramen mentalén kilépve beidegzi az alsó ajak bőrét és nyálkahártyáját, valamint az állat.

~ ambiguus

(NA) Egy nagyon karcsú, hosszanti, motoneuronokból álló oszlop a medulla oblongata ventrolateralis részén; efferens rostjai a vagussal és a n. glossopharyngeussal lépnek ki és beidegzik a garat harántcsíkolt izomrostjait (a musculus levator veli palatinit is beleértve), valamint a gége belső izmait.

~ amid

Szintetikus anyag, mely erősen hasonlít a természetben található ~ II-re. Hatásos érszűkítő, alkalmazható bizonyos sokk típusokban és keringési kollapszusban.

~ amidinotranszferáz

Enzim, amely egy amidin csoport L-argininről glicinre történő szállítását katalizálja, így guanidinoacetát és L-ornitin keletkezik; a kreatin szintézis fontos lépése; a kanavanin is szubsztrátja.

~ aminotranszferáz (AST)

Enzim, amely a reverzibilis amino-csoport átvitelt katalizálja glutaminsavról az oxálecetsavra, ezzel α-ketoglutársavat és L-aszparaginsavat képez. Diagnosztikailag fontos szérum enzim vírus hepatitisben és szívinfarktusban. Szinonima: glutamát-oxálacetát transzamináz (SGOT)

~ ammonis

Syn Ammon-szarv.

~ amorpha

A nucleolusnak a nucleonemában irreguláris helyet elfoglaló finom filamentosus anyagból álló része. LD MÉG p. granulosa.

~ amplitúdója

különbség a szem refraktivitása között nyugalomban és teljes akkomodációkor

~ ampullaris

A félkörös ívjáratok belső felszínén végighúzódó taraj. A nervus vestibularis rostjai ezen kersztül haladva érik el a ~ feszínén található szőrsejteket, melyeket kocsonyás fehérje-poliszacharid cupula borít.

~ amusia

zenei képesség hiánya

~ amylaceum

Az idegszövetben, a prostataban és a tüdőalveolusokan látható, keményítőszemcsékre emlékeztető, apró, kerekded-ovális, olykor rétegelt testek.

~ anaemia

vészes vérszegénység, a különböző véralkotó elemek megváltoztak: többszörösen lebenyezett, nagyméretű neutrophilek (macropolycyták), éretlen myeloid alakok, és bizarr vérlemezkék láthatóak

~ anaemia

Szin.: anaemia perniciosa

~ anales

Egyrétegű vagy többrétegű hengerhámmal borított rövid vezetékek, melyek a valvulae anales-tól a sinus anales-ig terjednek.

~ anales (NA)

Az analis csatorna felső szakaszának nyálkahártyáján látható függőleges, az ampulla recti tágasságának hirtelen csökkenése miatt keletkezett redők.

~ analis

A tápcsatorna végső, a diaphragma pelvistől a végbélnyílásig terjedő szakasza.

~ anaphylaxia eosinophil kemotaktikus

A szétesett hízósejtekből származó peptid, amely az eosinophil leukocyták irányában kemotaktikus hatással bír anaphylaxiában.

~ anatipestifer

fiatal kacsák légúti megbetegedését okozza

~ anatómia

a sejtek, szövetek, szervek mikroszkópikus felépítésével foglalkozó anatómia

~ anatomica

A sacrum promontoriuma és a symphysis felső szélének hátsó felszíne közötti távolság.

~ andersoni

andersoni Fakullancs, a Sziklás-hegységi kiütéses láz vektora, de átviszi a tularaemiát is és kullancs paralysist okoz.

~ aneurysma

régóta fennálló magas vérnyomáshoz társuló nagyagybeli vérömlenyek miatt kialakult lipohyalinosis okozta kis artériákon és arteriolákon megjelenő tágulatok Szin.: Charcot-Bouchard aneurysma

~ aneurysma

általában szeptikus embolus beékelődését követően az érfalban növekvő gomba okozta aneurysma, vagy egy aneurysma falában növekvő baktériumok, ami szeptikus embolus vagy az érfal primer fertőzésének következménye

~ aneurysma

Szin.: kardiális aneurysma

~ anginosus

kezelésre rezisztens angina pectoris.

~ angiosclerotica

izmok vérellátási zavara miatt séta közben hullámokban jelentkező bénaság és fájdalom legfőképpen a lábikra izmokban, de más izomcsoportokban is előfordulhat Szin.: claudicatio intermittens, Charcot-szindróma

~ angularis

Ívalakú tekervény a parietalis lebeny alsó részén, mely a gyrus temporalis superior és medius egyesülésével alakul ki.

~ angularis

Gibbus, a gerinc éles szöglettörése, pl. Pott-betegségben.

~ angularis

A szájzug területének gyulladása és berepedezése. Syn stomatitis angularis.

~ angularis

Rövid ~ a medialis szemzugnál, mely a ~ supraorbitalisból, valamint a ~ supratrochlearisból jön létre, és ~ facialisként folytatódik.

~ angulus

mesialis és a labilialis (vagy buccalis) vagy lingualis felszín találkozása által alkotott szöglet

~ ani

congenitalis anus nyílás hiány, membrános septum jelenléte következtében (cloacalis membrán fennmaradása), vagy az analis csatorna teljes hiánya miatt. Szinonima: anus imperforatus, proctatresia

hirdetés